Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Jaká je vaše základní životní lekce?

Odpovídejte co nejvíc objektivně. Body - číselná řada - 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9, od silně nesouhlasím, spíše nesouhlasím, neutrální, spíše souhlasím, po silně souhlasím. 0 je silně nesouhlasím, 9 je silně souhlasím s tímto tvrzením.

Otázky A

·         Byla jsi v minulosti nešťastná v lásce? ____
·         Ztrácíš se ve vztazích, moc se snažíš, občas ignoruješ co je samozřejmé či očividné? ____
·         Máš široké srdce a dáváš velké množství lásky? ____
·         Často zůstáváš přítelem s druhým člověkem i přesto že se Váš milostný vztah rozpadnul? ____
·         Myslíš si, že Tvoje největší výzvy v životě souvisí s milostnými vztahy? ____
Celkem A ____
 
Otázky B
·         Jsi sběratel informací, který hledá potvrzení někde mimo sebe, zatímco ho máš uvnitř? ____
·         Máš systém vnitřního vedení, který Ti často říká, že něco neodpovídá pravdě, kterou nosíš v sobě, spíše než aby Tě tento vnitřní systém upozornil, že toto pravdě odpovídá? (vnitřní systém, který spíše varuje před nepravdou, než systém, který pravdu potvrzuje) ____
·         Věříš nebo jsi v minulosti silně věřila, že jsi méněcenná nebo znamenáš méně než ostatní? ____
·         Ačkoliv to často odmítáš, jsi přirozený učitel a ostatní si žádají Tvoje vědomosti? ____
·         Máš nebo jsi měla v životě události, které Ti daly speciální příležitosti stát si za svou pravdou, přestože Tvůj postoj byl proti obvyklým konvencím? ____
Celkem B ____
 
Otázky C
·         Máš nebo jsi zažila kouzelný dotek tvoření, avšak máš problém platit nájem? ____
·         Tvoříš skrze druhé? Např. žena tvoří skrze úspěšného muže, kamaráda, atd. ____
·         Byla jsi perfekcionistka, když Ti bylo mezi 4 – 12 lety? ____
·         Jsi velmi zářivá bytost, velmi oblíbená takřka všemi? ____
·         Máš rozšířený dar tvořivosti, jsi schopná Tvořit ve výtvarném umění, hudbě, řeči, sportu, nebo máš jenom schopnost vytvářet životní situace z ničeho, avšak zatím ještě nevidíš svoji tvořivost? ____
Celkem C ____

Otázky D

·         Máš nebo jsi měla závislosti nebo nutkavé chování? ____
·         Cítíš nebo jsi alespoň jednou cítila neúplnost a hledáš něco, co by sis doplnila? ____
·         Jsi silně zaměřená na cíl a málokdy užíváš života? ____
·         Tvoje činy naznačují potřebu doplnit něco mimo Tebe, aby to bylo úplné? ____
·         Jsi nebo jsi byla hledač, který hledá tu jednu jedinou věc, která učiní Tvůj život perfektní? ____
Celkem D ____
 
Otázky E
·         Těžko získáváš smysl pro sebe ocenění? ____
·         Prožila jsi významnou událost nebo události, které měly devastující vliv na okolnosti ve Tvém životě? ____
·         Máš velké potíže přijmout peníze, lásku, pochvalu od jiných? ____
·         Byla jsi obětí častěji, než je běžné a možná jsi dokonce zvyklá obětí být? ____
·         Navenek vyjadřuješ pochybnosti o svých schopnostech? ____
Celkem E ____
 
Otázky F
·         Hledáš vědomosti z vyššího pohledu, chceš vědět více o univerzálních (celosvětových, vesmírných) principech spíše než o globálních, národních, lokálních či personálních? ____
·         Kráčíš v plné harmonii s přírodou? Když kráčíš po trávě, zazelená se více? ____
·         Jsi nebo se snažíš být v jednotě se všemi věcmi, ať už jsi kdekoliv a konáš podle toho dokonce i v momentě že si znepřátelíš ostatní? ____
·         Nudíš se s lidmi, kteří se vypořádávají s běžnými životními lekcemi a situacemi? ____
·         Pokoušíš se vyučovat, ale jsi příliš vpředu před svými studenty a jsi často nepochopena? ____
Celkem F ____

Otázky G

·         Máš nebo jsi měla více příležitostí, než je běžné naučit se přizpůsobit nebo jít s proudem? ____
·         Máš problém přizpůsobit se změnám? ____
·         Zažila jsi neobvyklé události nebo okolnosti, které Tě tlačily do zásadní změny? ____
·         Cítíš se pohodlně, pokud řídíš věci takovým způsobem, aby ses za každou cenu vyhnula jakýmkoliv změnám? ____
·         Vytváříš si ve svém životě pravidla a systémy včetně víry, že vše můžeš zaškatulkovat do krabiček? ____
Celkem G ____
 
Otázky H
·         Prožila jsi v minulosti opuštění, způsobené smrtí nebo emocionálním absťákem? ____
·         Přitahuješ do svého života lidi, kteří Ti dávají rány pod pás? ____
·         Myslíš si, že kdokoliv jiný dokáže udělat věci, které Ty nedokážeš? ____
·         Negativní události ve svém životě zdůvodňuješ vnějšími nekontrolovatelnými okolnostmi (zásah vyšší moci)? ____
·         Zřídkakdy riskuješ ohledně Tvých vlastních schopností tvořit? ____
Celkem H ____
 
Otázky I
·         Myslíš na všechny ostatní ještě před tím, než myslíš na sebe? ____
·         Máš nebo jsi měla vzorec, podle kterého si přitahuješ do života manipulátory? ____
·         Úplně nejtěžší pro Tebe je říci NE? ____
·         Sbíráš pocity, emoce a myšlenky ostatních a přijímáš je za své? Často se necítíš dobře v rušných přeplněných místech, kde jsou rozličné druhy energií? ____
·         Máš nebo jsi měla rodiče, či vychovatele, kteří řídí a ovládají (dokonce ovládají či řídí skrze nemoc)? ____
Celkem I ____
 
Otázky J
·         Máš potíže týkající se druhých nebo potíže být pochopena?
·         Buď: a) jsi samotář, protože Ti nikdo nikdy nerozumí
Nebo: b) kompenzuješ si své sebevědomí tím, že se snažíš být příliš silná? ____
·         Stěžuješ si, že Ti často druzí nerozumí, nebo si myslí, že nemáš pravdu? ____
·         Máš více problémů ve všech typech vztahů než většina lidí? ____
·         Druzí lidé Tě považují jako sebe střednou? ____
Celkem J ____

Otázky K

·         Říkáš druhým lidem spíše, co si myslíš, než co cítíš? ____
·         Máš tendenci strkat hlavu do písku před citovými událostmi, které se staly, a předstíráš, že se Tě netýkají? ____
·         Zřídkakdy říkáš lidem, že je miluješ dokonce i v případě, že je skutečně miluješ? ____
·         Jsi výjimečně dobrá v komunikaci v dalších sférách, např. v práci? ____
·         V emočních konfliktech obvykle způsobíš, že svalíš vinu na druhé? ____
Celkem K ____
 
Otázky L
·         Věříš svým vlastním lžím nebo je odůvodňuješ? ____
·         Často spíše říkáš, co ostatní chtějí slyšet než to v co skutečně věříš? ____
·         Jednoduše zdůvodňuješ své činy bez ohledu na důsledky? ____
·         Zkoušíš vymyslet, co cítíš? ____
·         Máš potenciál být úspěšná ve veřejných vystoupeních (politik)? ____
Celkem L ____

Výsledek: 2 nejvyšší počet bodů

 
E – Přijetí
G – Adaptace
D – Bytí
J – Dobročinnost
K – Komunikace
C – Tvorba
I – Hranice
L – Integrita
A – Láska
H – Důvěra
B – Pravda
F – Laskavost
 

Zdroj: Spiritual psychology od Steva Rothera
Přeložil: Pavel Horna

zdroj   https://www.lightworker.cz/

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode