Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Nekonečný pramen naší síly

Dr.Joseph Murphy

 

     Můžete řídit své myšlenky, představy, city a jednání stejně snadno, jako umíte řídit svůj vůz zvoleným směrem. Můžete své myšlení vědomě nasměrovat na svá přaní, cíle a snahy. Jste pány svých myšlenek a sami tedy tvoříte svůj osud. Naplňte svá slova modlitby přesvedčením a citem a tak budou vaše myšlenky uskutečněny. Mnozí lidé cestují po celém světě, nikdy však nedospějí do svého vlastního nitra. Cestujte duchovně a duševně do sebe samých a v hlubokých vrstvach svého ducha objevíte nebeské  poklady. Vše co děláte a prožíváte v životě, vyrůstá z vašeho vědomého myšlení a je ovlivněno podvědomím. Myslete na dobro a dobro vznikne. Nad negativa světa se povznesete tím , že, budete vést naplněný, šťastný život. A ten povedete, když ve svém vnitru uvedete na trůn myšlenky, které vaši duši léčí, povznášejí a budují. Nalaďte se vědomě na nekonečno a buďte hluboce přesvědčeni, že váš život teď ovládá a řídí nekonečná boží přítomnost a síla.

     "Vím, že Bůh je jediná přítomnost a moc a také vím, že Boži přítomnost není nic jiného než laska, dobrota, mír, dokonalost a harmonie. Nyní mě prostupuje vnitřní Boží mír. Chápu jeho dokonalý pořádek, který je a vždy byl. Jsem pod boží ochranou a Bůh mě vidí zdravého a nedotknutelného. Bůh mě chrání, obklopuje a Bůh je také ve mně přítomen."

     Jestliže se vám zdá, že někdo z vašich blízkých je v nebezpečí, měly byste se za ně okamžitě modlit. Nechte se přitom vést poznáním, že tam, kde se ten člověk nachází, je také Bůh, že boží láska, světlo a síla ho chrání a bdí nad ním. Modlitbou můžete zabránit tragedii.  

     V Bibli u Marka 11:23 je psáno: " Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: 'zdvihni se a vrhni se do moře' a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít."

     Tato slova obsahují pravdu, která nám může dát nekonečnou sílu k uskutečnění opravdu plného života. Hora je v Bibli znázorněním těžkostí a problémů, se kterými jste konfrontováni. Možná vám připadají nesmírně obrovské, ale budete-li věřit v nekonečnou sílu a ani v hloubi srdce nebudete pochybovat, a když budete pronášet následující modlitbu  s naprostým přesvědčením, tak všechny potíže lehce zvládnete. Ta modlitba zní takto:

     "Zmiz. Díky nekonečné síle obstojím v této zkoušce. Tento problém bude vyřešen s pomocí boží. Odvážně se mu postavím, protože vím, že mám k dispozici potřebnou sílu, moudrost a moc. Bezpodmínečně věřím, že Bůh zná odpověď a já a Bůh jedno jsme. Bůh mi ukazuje východisko, šťastný konec. Kráčím vpřed s tímto přesvědčením, a protože tak činím, vím, že hora zmizí z povrchu zemského, rozplyne se ve světle boží lásky. Věřím v to, akceptuji to zcela a úplně, je to tak."

 

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode