Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Osobní inventura

CO PROKÁŽE Osobní inventura

Dr.Joseph Murphy

 

     Připadáte si nepochopeni? Trpíte rozepřemi, náladami a dostáváte se do sporu se svým okolím? Takové přizpůsobovací potíže, které jsou jistě nepříjemné, tkví ve vás samotných. Nacházíte se, - samozřejmě ne ve skutečnosti - ve špatné společnosti, hlavně v duchu. Dříve to byla varující matka, která se snažila uchránit vás špatné společnosti. A když jste neposlechli, byli jste potrestáni. Nyní je to však na vás, abyste se chránili před nedobrými vlivy, především v duchovní rovině. To znamená, že se musíte vystříhat nočních sestupů do zadních dvorků vašeho ducha, protože na oněch tmavých schodištích potkáte strach a špatnou vůli, pohrdání i nenávist, nepřátelství a trápení. Hůře než společnost zločinců působí tato nepříjemná duchovní společnost. Budete tak okradeni o svou rovnováhu, zdraví a vnitřní mír.

     Musíte se s pozitivní rozhodností jednou provždy uchránit výletům na taková zadní schodiště vašeho ducha a nikdy tam nepobývat. S tím, co tam potkáte, nic nesvedete ani ve vnitřním rozhovoru, ani s jedinou svou myšlenkou.

     Naopak - zvykněte si pohybovat jen na sluneční straně vašeho ducha. Tam potkáte společníky trvalé laskavosti a duchovní hodnoty. Máme-li je jmenovat, jsou to:  důvěra, pokoj, víra, láska, radost, dobrá vůle, zdraví, štěstí, vnitřní vedení, intuice, duchovní a materiální naplnění. Volba vašich duchovních průvodců životem je ze všeho nejdůležitější. V životě si přece také nevybíráte známé a přátelé jen tak náhodně, ale podle takových kriterií jako je poctivost, spolehlivost, čistota a vůbec lidská integrita. Stejné měřítko platí i pro vaši duchovní volbu.

     To, co cítíme, se vždycky projeví. Jak často něco říkáme a v srdci to cítíme jinak. Aniž bychom si tento protiklad uvědomovali, přesto se v životě projeví to, co cítíme. To, co prožíváme ve vnitřním světě citů, dostane se nakonec na povrch a pronikne do reálného života. Věnujte denně několik minut vašeho času a pozornosti tomu, čemu říkáme meditace a modlitba. Obojí se musí stát vaším zvykem. Změníte tak svůj duchovní postoj a nebudete už nikdy trpět, ať se stane cokoliv.  

     Jděte svou cestou s vědomím, že Bůh o vás stále pečuje. Musíte vědět a cítit že nad vámi vládne boží ochranná všudypřítomnost. Při tomto postoji nemůžete - a to si musíte neustále uvědomovat - utrpět žádné skutečné ztráty. Jen musíte svému vědomí vštípit nikdy nevysychající ochranu boží jako skutečnost, která rozhoduje o všem. Když se vám to podaří, nemůže se vám vůbec nic stát. Pokud byste vnitřně popírali to, co prohlašujete navenek, nemůžete se dočkat pomoci. Nemocný se tak nikdy neuzdraví.

 

 

KROKY K PŘEKONÁNI STRESSU

1.) Ráno, hned po probuzení se obraťte k Bohu modlitbou s vědomím, že on je váš milující Otec. Uvolněte své tělo.    Rozmlouvejte s Bohem, který je vaše vyšší já. Důvěřujte Bohu, který je všudypřítomný, bez pochyb jako dítě a uvědomujte si, že jste nyní léčeni.      

 

2.) Proneste upřímně tato slova: " Děkuji ti, Otče, za tento kouzelný den. Je to den Boha, který je naplněn radostí a mírem, štěstím a úspěchem. Vítám tento den s radostným očekáváním. Boží moudrost a inspirace mě budou po celý den vést. Je to den radostných činů a šťastných jejich dokončení. Věřím v boží vedení a jeho láska naplňuje moji duši."

 

3.) Řekněte si z hlubokého přesvědčení:" Důvěřuji Boží dobrotě. Vím, že mě bude vždycky chránit. Jsem vyrovnaný, klidný, veselý. Všechno, co činím, se děje z boží vůle a podle božího zákona."

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode