Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Andělé a archandělé

Andělé - kdo jsou andělé

Andělé jsou bytosti, které byly stvořeny vším pronikající inteligentní vesmírnou sílou, aby pomáhaly lidem.

Andělé jako poslové nebes

Nejčastěji se s nimi setkáváme v křesťanství, ale jsou mnohem starší, protože okřídlené bytosti se vyskytují v mytologiích mnoha kultur. Tito poslové nebes nám přinášejí inspiraci, rady a vedení z vyšších sfér a křídla mají jako symbol rychlého přesunu mezi jednotlivými dimenzemi, díky čemuž nám zprostředkovávají moudrost a nadhled. Jsou to bezpohlavní bytosti, neboť u nich je ženský i mužský princip v naprosté rovnováze. A protože mají vyšší vibrace než člověk, jemuž bylo dáno hmotné tělo, aby se mohl snáze vyvíjet a zřetelněji si všímat následků svého tvoření, nejsou našimi fyzickými smysly většinou postřehnutelní.

Říše andělů
V andělské říši existuje mnoho typů a druhů andělských bytostí (podobně jako existuje několik lidských ras), mezi nimiž jsou jednak malí andělíčci, starající se o drobné každodenní záležitosti, andělé neboli elementární bytosti živlů, udržující všechno stvořené, a také obrovští andělé, mající za úkol spravovat horstva, lesy, hvězdy a planety a také se starat o velké vesmírné projekty.

 

 

MŮŽEME SE ROZHODNOUT, ŽE BUDEME MRZUTÍ,

A NEBO SE ROZHODNEME BÝT SPOKOJENÍ.

V OBOU PŘÍPADECH BUDOU ANDĚLÉ PO NAŠEM BOKU.

JE NA NÁS, ZDA SE BUDEME Z NAŠÍ SPOLEČNÉ CESTY RADOVAT.

JAKO ZRANITELNÉ DĚTI SI LEHCE PŘEDSTAVÍME, 

JAK U NAŠI POSTELE PRODLÉVAJÍ ANDĚLÉ.

OVŠEM KDYŽ VYROSTEME, PŘEDSTAVÍME SI JE JEN STĚŽÍ.

A PŘESTO TAM JSOU..

Serafíni a cherubíni

Každý z nich pracuje pod vedením určitého archanděla a pomáhá rozvíjet různé kvality, například léčení, mír, lásku, odpuštění, osvícení. Existuje dokonce i druh andělů, kteří nebývají v každodenním kontaktu s lidmi, protože mají konkrétní úlohu na nebesích. Nazývají se serafíni a cherubíni a jejich úlohou je velebit a uctívat Boha. Na duchovní sféry andělů se nalaďovali umělci všech dob, takže se díky jim můžeme těšit pohledem na jimi vytvořené obrazy a sochy a čerpat z nich andělské vibrace. Můžeme slyšet také andělský zpěv. Andělská hudba je nebesky krásná, mnohdy se jí říká „hudba sfér“. Jsou to zvuky, které lidské ucho nedokáže zachytit. Ale i tak na nás mají vliv, mohou nás léčit, inspirovat a povznášet, protože se dotýkají každičké buňky v našem těle, ať si to uvědomujeme nebo ne.

Andělé při západu slunce
Přítomnost andělů lze nejsnáze procítit při východu, západu nebo zatmění slunce, kdy celá příroda jako by na okamžik ztichne. Tyto okamžiky jsou nádherně ztvárněny ve filmu Město andělů s Nicolasem Cagem.

Andělé na posvátných místech
Andělé se také rádi shlukují v blízkosti posvátných míst, například u kostelů, katedrál, na místech zjevení, ale i na silových místech naší planety nebo posvátných místech starých kultur, která jsou nabita silnou energií a oplývají neobyčejnou krásou (dubové háje, bizarní skalní útvary, menhiry, pyramidy apod.). Takové silové místo si můžete pomocí své intuice nalézt sami.

V čem nám mohou andělé pomáhat
Andělé nám všem mohou nejenom pomoci se léčit, harmonizovat problematické vztahy, najít nejvhodnější řešení nejrůznějších životních potíží, ukazovat správnou cestu a ochraňovat před nebezpečími, ale také se utišit, zbavit se starostí a stresu, poskytnout útěchu a odstraňovat pocity osamělosti.
 

 

STRÁVILI JSME TOLIK ČASU POHÁDKAMI A VYPRÁVĚNÍM

O ČAROVNÝCH MÍSTECH. A PŘECE JE KAŽDÝ Z NÁS MILOVÁN

A CHRÁNĚN BYTOSTÍ Z JINÉHO SVĚTA.

JE TO VÍC NEŽ NEZBYTNÉ "BYL JEDNOU JEDEN..."

JE TO PODSTATA VĚČNOSTI.

KDYŽ PLÁČEME A JSME SAMI,

NEVŠIMNEME SI ANDĚLSKÝCH RUKOU NA SVÝCH RAMENECH.

A PŘES TO TAM JSOU.

KDYŽ POHLÉDNETE VPŘED, VIDÍTE POUZE TO, CO MŮŽETE UDĚLAT,

NIKOLI POMOC, KTERÉ SE VÁM PŘI TOM DOSTANE.

NECHŤ VÁM KAŽDÝ KVĚT OTÁČEJÍCÍ SE ZA SLUNCEM

PŘIPOMENE ANDĚLY KOCHAJÍCÍ SE NEBESKÝM SVĚTLEM.

PAK ZAKLOŇTE HLAVU, VYCHUTNEJTE SÍLU PAPRSKŮ

NA SVÉ TVÁŘI, SPOČÍTEJTE SVÁ POŽEHNÁNÍ

A KOCHEJTE SE STEJNĚ JAKO ANDĚLÉ

 

 

ROSTLINY VYDECHUJÍ A MY VDECHUJEME,

ANIŽ BYCHOM TU VÝMĚNU VNÍMALI.

A TAK TAKÉ KRÁČÍME S ANDĚLY, SOTVA SI VĚDOMI

SPOLEČENSTVÍ, KTERÉ UDRŽUJEME.

NEMLUVÍME JAZYKEM ANDĚLŮ, NEVNÍMÁME ŽIVOT

JEJICH OČIMA. KDE MY VIDÍME NEMOŽNÉ, ONI VIDÍ ZÁZRAK.

KDE PRO NÁS JE NEMOŽNÉ MILOVAT, TAM ONI VIDÍ

PŘÍLEŽITOST K LÁSCE.

ANDĚLÉ ODVÁDĚJÍ PRÁCI LÁSKY:

LÁSKA KOLEM NÁS, LÁSKA V NÁS,

LÁSKA SI NÁS PODMANÍ A LÁSKA NÁS PODNÍTÍ.

KDYŽ POSKYTNETE MILOST NĚKOMU,

KDO SI ZASLOUŽÍ VAŠE ODPUŠTĚNÍ,

ANDĚLSKÉ JÁ SE VE VÁS STANE VIDITELNĚJŠÍM.

 

 

LÁSKA BEZPODMÍNEČNÁ

Zora Moulisová

 

Hledání lásky je jediným smyslem života,

jen díky ní ukáže se lidská dobrota,

my přišli jsme sem na zem radost žít,

proč tak těžké je tu jednoduchost pochopit?

 

Proč více strachu než lásky žijeme,

proč tou láskyplnou cestou nejdeme,

proč bojíme se svojí pravdu odhalit,

proč nechceme se v životě víc pobavit?

 

Zahoďme stresy a starosti, lásce pojďme vstříc,

jinak v žití našem nemá smysl vůbec nic,

zkusme uspokojit touhy našich duší,

pojďme tou přímou cestou, o níž tak málo lidí tuší.

 

Láska všech duší je touhou jedinou,

láska je svobodou, radostí i dívkou nevinnou,

když jen na ni se všichni soustředíme,

pak jen jako lásku bez podmínek sami sebe uvidíme. 

 

 

 

     Lidé, kteří pracují se silami andělů, vidí svět jinak než ti, kteří vše nepochopitelné odbývají jako nesmysl. A přesně v tom je rozhodující rozdíl mezi racionalisty a ezoterickým či spirituálním člověkem. Pro jednoho je vesmír tvořen jen hmotou, pro druhého existuje ještě vedle toho jemněhmotný svět. Jakmile poznáme tento zásadní rozdíl ve vidění světa, nemusíme vést spory, ani přesvědčovat jiné. Důkazy ve vědeckém smyslu pro duchovní, či jemněhmotný svět zatím nejsou.

     Lide, včetně mě, kteří jsou v kontaktu s anděly a využívají jejich sil, působení andělů vidí. Staré vzorce chování pomíjejí mnohem rychleji než obvykle, plní se přání, člověk se stává šťastným uvnitř, prostě se dějí věci nemožné - zázraky. Andělé působí v můj prospěch i ve prospěch mnoha dalších.

     To není důkaz, to jsou zážitky. A tyto zážitky jsou pro mne samotnou důkazem. Chceme-li jimi projít, musíme být připraveni se jim oddat a prožívat je. Proto doporučuji, zkuste to! Poproste anděly, aby pro vás něco udělali. Poproste anděly, aby vám pomohli vyřešit problém či situaci, ze které nemůžete najít východisko, aby vám dali odpověď na nějakou otázku, nebo aby vám umožnili setkání s nějakým člověkem. Andělé čekají na vaše prosby, na vaše přání, na vaše pozvání do svých životů. Buďte připraveni na zkušenost.

     Abychom anděly mohli vnímat, potřebujeme jiný pohled. Rozum je tu spíše na překážku, a proto se andělé vyskytují mnohem častěji v nebezpečných situacích. Například, když stojíme blízko smrti, protože pak je rozum zablokován a vypnut, a my dokážeme vnímat v sobě realitu, kterou jinak potlačujeme. Jakmile se zase ujme vlády rozum, začneme o těchto prožitcích pochybovat. Zkušenosti s anděly se neodehrávají na úrovni rozumu, ale na úrovni zcela jiné. Cílem lidského života je rozvíjet sama sebe, prožívat vědomě svůj pozemský úděl a rozpomenout se na částečku božství, kterou každý v sobě máme. Každý může utvářet svůj život tvůrčí silou, skrytou ve svém nitru. Vše, co chceme rozvinout, neseme již v sobě. Duchovní růst znamená, že sejmeme závoj zakrývající světlo, abychom se znovu rozpomněli na jádro svého bytí.

     V duchovním světě je mnoho bytostí, které člověka doprovázejí na jeho cestě životem. Ať už je vidíme nebo nevidíme, jsou prostě s námi. Vždyť hvězdy září na obloze i ve dne. Ale my je nevidíme, protože světlo slunce je příliš jasné. A tak často neslyšíme vnitřní hlas a poselství andělů jen proto, že rozum je příliš hlasitý.

 

 

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode