Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Andělé ochránci

 OD MÉHO OCHRÁNCE

Jsem s tebou dnes

jsem s tebou zítra

byl jsem i včera.

Slyšíš ten déšť ?

slyšíš ten šum ?

slyšíš ten zpěv ?

Zastav se a poslouchej

poslouchej sebe

svůj vnitřní hlas, 

on volá tebe,

on volá nás.

Spojme se v jedno

k sobě my patříme

jsme spolu stále 

a tak to zůstane.

Zůstane na věky

zůstane po časy,

tak jako Měsíc a Slunce,

vše spolu souvisí.

Vesmír se raduje,

Vesmír teď jásá,

modli se, medituj,

to je ta spása.

Vesmír tě miluje,

miluje všechny,

tvá hvězda svítí tam,

hlavu k ní zvedni.

A teď  se nadechni.

Vnímej to světlo,

vnímej tu krásu,

vnímej svůj život,

vnímej jen lásku.

Láska je všude,

láska je v nás

a tak to zůstane po všechen čas. 

 

 

 

PRO MÉHO OCHRÁNCE

 

Ty jsi má láska, ty jsi můj svět 

ty jsi mé slunce, ty jsi můj květ.

Jsi stále se mnou, jsi po mém boku, 

já tebe vnímám, já tebe cítím, na každém kroku.

Já mám tě ráda, říct jsem ti chtěla,

s tebou se radit víc já bych měla.

Ty jsi má láska, můj přítel jediný,

ty jsi můj anděl, ochránce vesmírný.

To jsem si přála, tak jsem to chtěla,

děkovat Bohu já bych teď měla.

 

Můj anděli vesmírný, můj anděli strážný,

já si tě moc vážím, já své srdce strážím, 

tak jako Ty mě.

Je ve mě jen láska, která stále kvete,

je ve mě jen síla, která všemu přeje.

Mé srdce se otevřelo, aby něco pochopilo,

mé srdce je plné lásky a už nikdy bez nadsázky,

s upřímností chci jít dál,

aby za to život stál

tebe po svém boku mít,

s tebou cestou krásnou jít.

Své světlo mi posílej

a dveře mi otvírej.

Půjdu hrdě, ruce v bok,

bez tebe už ani krok!

Láska, víra, pokoj v mysli,

jen ať si to každý zkusí.

Jak se žije krásně všem,

se svým strážným andělem. 

 

 

Každý z nás má svého anděla strážného, který nám je přiřazen podle naší životní úlohy. Stojí při nás v obdobích životních krizí i úspěchů, zná naši cestu návratu domů, ke Stvořiteli, ke zdroji životadárné vesmírné síly. Přestože jsou nám neustále nablízku, jsou pociťováni pouze do té míry, do jaké jim to dovolíme. Mnohdy k nám nemohou proniknout proto, protože jsme zahaleni do pláště bouřlivých vibrací našich lidských emocí.

Andělé doprovázejí člověka stále, i tehdy, když dá svému životu cíl, který nebe nemůže akceptovat. Doprovázejí ho pak sice s obavami a námitkami a snaží se ho varovat a přimět ke změně, ale za žádných okolností ho neopustí.

Pokud člověk jedná v rámci původní domluvy nebo se řídí vlastním záměrem, který je v souladu s nebesy, pak ho andělé budou nejen doprovázet, ale i chránit. Vynaloží všemožnou snahu, aby plán byl úspěšně splněn.

Spojení funguje neustále. Každý člověk má svého anděla - průvodce, který se soustavně snaží zprostředkovávat nějaké setkání - s jinými lidmi, společenstvím, věcmi, místy, knihami, zážitky a zkušenostmi. Často se to také k radosti nebe daří. A radost je o to větší, když si člověk všimne, že šlo o spojení, a dá nebo pocítit svou vděčnost.

Ale pokus anděla spojit se s vámi se mnohdy nezdaří, buď vaší vlastní vinou, nebo vinou někoho jiného. Aby k tomu nedocházelo kvůli vám, je důležité naučit se naslouchat a rozumět řeči andělů, a také s nimi vždy dobrovolně a s radostí spolupracovat.

Jde tedy o to, aby člověk hlas svého anděla slyšel, aby vnímal jeho přítomnost. To je otázka důvěry, vnitřní připravenosti, ochota otevřít své nitro vůči nebi. Postupně se bude vaše schopnost vnímat tyto podněty stále zlepšovat a budete rozpoznávat i nezdařená setkání, neboť víte, že spojení neomezují vaši svobodu ani svobodu někoho jiného.

Spojení je vždy nabídka. Je to možnost, dárek, příležitost. Nezdaří-li se - buď proto, že si jí člověk nevšimne, nebo protože ostatní nespolupracují - nebe neopomine vytvořit novou. Andělé jsou úžasní tím, že nikdy neumdlévají, nikdy se nevzdávají. A nikdy nás nenechají padnout. Nikdy neřeknou: ,, To nemá smysl, nechme toho, nedá se nic dělat." Nikdy neklesají na mysli a nikdy se neunaví. A především nikdy nepouštějí ze zřetele návrat k Bohu. Na to je možné se absolutně spolehnout.

 

Andělé nám dávají odpověď - A.Krielová

 

 

 

 

NE, NENÍ MOŽNÉ,

 ABY JAKÝKOLI VNITŘNÍ PLÁČ

 ZŮSTAL NEVYSLYŠEN.

 PLÁČ VAŠEHO SRDCE JE OPRAVDOVÝ POKLAD.

 PLÁČ VAŠEHO SRDCE LETÍ JAKO OREL,

 ABY DOSÁHL NEJVYŠŠÍHO CÍLE

 VAŠI NEJČISTŠÍ DUŠE

 Křídla radosti

 

ANDĚLÉ OCHRÁNCI

Andělé ochránci jsou andělé, kteří stojí osobně po boku každého z nás. Jsou osobními průvodci a ochránci lidí. Jako všichni andělé mají i ochraňující andělé velkou sílu a mnohé dokáží. Protože přebývají na duchovním paprsku, věnují hlavní pozornost našemu vývoji. Pomáhají nám splnit plán našeho života. Proto se může stát, že připustí, aby se přihodily nehody či neštěstí, protože právě to umožní náš další růst. I když o andělu ochránci pochybujeme a nevnímáme ho, přece stojí po našem boku. Zasáhnout však smí jen tehdy, odpovídá-li to kosmickému záměru, a když ho o to požádáme. Jako všechny duchovní bytosti musí respektovat naši svobodnou vůli. Svobodná vůle je tím nejvyšším příkazem a všechny duchovní bytosti ji musí respektovat. Je pouze věcí naší volby, chceme-li se svým úkolům naučit skrze utrpení nebo způsobem příjemným. Andělé ochránci nám mohou pomoci k rychlejšímu poznání a vytvářet příznivé okolnosti, aby náš život příjemnější. Ale musíme je požádat.

NEVÁHEJTE JE POPROSIT! Zvěte své anděly a nebojte se je poprosit o pomoc a přispění. Anděly můžete požádat o pomoc v každé situaci. Andělé vás inspirují a otevřou vám oči, abyste viděli všechny možnosti. To oni zařizují setkání a přihrávají náhody.

 

 

JAK MÁME ANDĚLA POPROSIT? 

Tak jako když poprosíme přítele. Zformulujme si v nitru přání, prosbu nebo vykonejte nějaký rituál, se kterým se obrátíte na anděla. Obojí funguje. Anděl rituál nepotřebuje, ale nám to pomáhá. Zaměřte pozornost na vlastní přáni, na situaci, nalaďte se a přelaďte do stavu očekávání pomoci. Otevřete se vibracím a setkání, rozvíjejte své schopnosti, vnímání, vědomí. Svému ochránci můžete dát jméno, které vás napadne.

 

NEEXISTUJE ÚDOLÍ TAK HLUBOKÉ,

 ŽE BY VÁS JÍM ANDĚL NEDOKÁZAL PROVÉST.

 NEEXISTUJE HORA DOST VYSOKÁ, 

 ABY ANDĚLOVI ZABRÁNILA DOPROVODIT 

 VÁS AŽ NA VRCHOL.

 

 

Jak pozvat své strážné anděly

 

Vědomě zvu do svého života strážné anděly.

 

Vítám své strážné anděly a děkuji jim za jejich láskyplnou péči a podporu. 

 

Prosím své strážné anděly, aby mě bezpečně doprovázeli na mé duchovní cestě. 

 

Kéž se mým strážným andělům dostane požehnání za to, že žehnají mně. Kéž se duchovně vyvíjejí za to, že mi pomáhají v mém vývoji. 

 

Chci se koupat ve světle svých andělských strážců a nechat se inspirovat jejich andělskou láskou. 

 

Děkuji svým ochráncům za to, že na mne dohlížejí v každém okamžiku mého života. 

 

Prosím mé strážné anděly, aby mně i nadále vedli a podporovali, ať jsem kdekoli. 

 

Nyní zvu anděly do svého života.

 

Žádám anděly o pomoc a s vděčností ji přijímám.

 

Upevňuji pouto mezi mnou a mými strážnými anděly. 

 

Otevírám svou mysl radám andělů. 

 

Snadno komunikuji s andělskými silami. 

 

Můj život je spjat s anděly. 

 

Vytvářím telepatické spojení mezi mnou a posly vyšší moci. 

 

Má představivost je mostem vedoucím do říše andělů. 

 

Toužím po přítomnosti andělů v mém každodenním životě. 

 

Moji andělé mne naplňují andělskou inspirací.

 

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode