Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Andělé

 

VE VNITŘNÍM SVĚTĚ MI  

SLUNCE MŮŽE SVÍTIT KAŽDÝ DEN,

PROTOŽE MÁ VNITŘNÍ VÍRA JE ZALOŽENA

NA NESLÁBNOUCÍM SVĚTLE BOŽÍHO SLIBU

 

Křídla radosti

 

 

 

KDYŽ ROZEZNÁTE PŘÍTOMNOST ANDĚLŮ KOLEM SEBE,

 

MŮŽE TO BÝT STEJNÝ POCIT, JAKO KDYŽ VYJDETE ZE STÍNU

 

DO SLUNEČNÉHO TEPLA. NAJEDNOU CÍTÍTE PODPORU,

 

KTERÁ PŘICHÁZÍ OD NĚKOHO, KDO SI UDĚLÁ ČAS

 

DOHLÍŽET JEN A JEN NA VÁS.

 

ANDĚLÉ JSOU JAKO DOBŘÍ PŘÁTELÉ,

 

KTEŘÍ JDOU SPÁT JAKO POSLEDNÍ, RÁNO VSTÁVAJÍ PRVNÍ,

 

POSLOUCHAJÍ VÍC, NEŽ MLUVÍ A DÁVAJÍ VÍC, NEŽ BEROU.

 

BEZ OHLEDU NA TO, JAK SE CÍTÍTE OSAMĚLÍ,

 

ZJISTÍTE, ŽE NA SVÉ POUTI NEJSTE SAMI.

 

VE CHVÍLÍCH NEJHLUBŠÍ ÚZKOSTI VÁS ČASTO

 

ZE VŠECH STRAN ZAKRÝVAJÍ ANDĚLSKÁ KŘÍDLA.

 

ANDĚLÉ NEUSTÁLE KRÁČÍ PO NAŠEM BOKU.

 

MILUJÍ NÁS, DĚJ SE, CO DĚJ. BŮH NÁM JE POSLAL Z LÁSKY

 

JAKO SVOU PRODLOUŽENOU RUKU.

 

 

 

 

Andělé jsou bytosti lásky a světla. Neodsuzují a vidí v nás tlukoucí srdce a nekonečné Božství. Vězte, že ať jste udělali nesčetné množství chyb, andělé vás nikdy neopustí, neboť milují bezpodmínečně. Pomáhají nám v každodenních záležitostech, je však nutné je o pomoc poprosit. Respektují totiž naši svobodnou vůli a neudělají nic, co sami nechceme a o co nepožádáme. Nemyslete si, že anděly obtěžujete, protože to není pravda. Andělé pomohou s láskou a rádi. Nemusíte prosit nahlas, stačí je jen v duchu oslovit a říct, co vás trápí nebo co byste si přáli. I když se to třeba zpočátku nezdá, všechny prosby jsou vždy vyslyšeny. Udělají ale pro vás to, co je pro vás v danou chvíli nejlepší v souladu s vaší duší. Takže splnění prosby nemusí nutně znamenat přesně to, o co jste je žádali, pokud si to vaše duše přeje „trochu jinak“.

 

Slovo anděl (anglicky angel, německy Engel) je odvozeno z řeckého pojmu angelos, což znamená „posel“ nebo „vyslanec“. Andělé jsou posly Božími. Tito poslové existují v mnoha kulturách. Ale většinou jimi nejsou míněni andělé, jak je chápeme dnes my. Když zde hovořím o andělech, archandělech nebo zemských andělech, pak mám na mysli duchovní bytosti, jejichž úkolem je realizace Božího plánu a které nikdy neopustily vědomí Jednoty. Nikdy nebyly inkarnovány a ze své zkušenosti neznají závoj zapomnění. (andělé se však někdy inkarnují do lidské podoby, viz odkaz Pozemští andělé)

 

Anděly můžete zavolat kdykoli, kdekoli a kvůli čemukoli. Pomohou vždy. Hledáte-li např. ideální práci, která vás bude naplňovat a i finanční ohodnocení stojí za to, rádi vás k ní zavedou, pokud nastal správný čas. Vnuknou vám myšlenku jít např. na určitou stránku na internetu, jít jinou cestou než obvykle, kde narazíte na plakát s možností zajímavé práce apod. Možností je mnoho, neříkejte ale andělům, jak co mají udělat. Jsou velmi inteligentní bytosti, mají schopnosti a možnosti, jaké si lidé ani nedokáží přestavit. Naše pozemské myšlení je velmi omezené, proto vás často jejich nápady a řešení mohou docela překvapit. Naprosto jim vše odevzdejte a zachovejte víru. Pak jde vše nečekaně rychle a hladce. Andělé spolupracují s archanděly. Nám stojí blíž andělé, kteří mají rozličné úlohy: andělé hojnosti, andělé léčení, andělé moudrosti, andělé lásky a mnoho dalších. Přesto můžeme vnímat i archanděly, pomáhající nám pochopit Boha a navracející nás zpět k jednotě. Každý archanděl pomáhá v jiné oblasti, proto vám zde popíši některé z nich

 

Andělé stojí při nás

 

 

VZKAZ OD ANDĚLŮ

 

Zora Moulisová

 

Čeho se teď dítě, bojíš?

Že před svou láskou neobstojíš?

Tak málo nám i sobě věříš, 

a zbytečně se něčím trápíš, 

co nedovedeš ani sama popsat?

Jenom nech nás všechny verše dopsat.

Víš, že duše velkou sílu mají,

vše do pořádku spolu dají,

touží tvému srdci radost dát,

abys mohla zase klidně spát.

Soustřeď se teď na práci,

zvyšuj svoji vibraci,

na svou lásku mysli s něhou,

my jsme přece stále s tebou.

Vybrali jsme pro tě muže,

který šťastnou udělat tě může,

tak nech věcem volný běh

a mysli s námi na úspěch.

Víš, že milujeme tvoji duši,

víš, že úsměv tobě sluší,

proto už se usmívej

a ve zmatku se nezmítej,

vše děje se tak, jak dít se má,

nechť láska tvá je upřímná.

Proč bychom tě chtěli klamat

a tvoje srdce žalem lámat?

Neváhej a jdi jen dál, 

aby život za to žití stál.

 

 

 

Jak svým andělům naslouchat

 

To, že jste během svého života zaslechli hlasy svých andělů nebo jiných duchovních bytostí, je velmi pravděpodobné. 

Pamatujete se na některou z následujících situací?

 

- Při probuzení zaslechnete odhmotnělý hlas volající vaše jméno.

 

- Zničehonic zaslechnete překrásnou, nebesky znějící melodii.

 

 - Opakovaně slyšíte určitou píseň, ať už vám zní v hlavě nebo ji zaslechnete v rádiu.

 

- Slyšíte hlasitý, pronikavě zvonivý zvuk v jednom uchu.

 

- Zaslechnete konverzaci, v níž cizí člověk říká přesně to, co potřebujete slyšet.

 

- "Náhodou" zapnete televizi nebo rádio v okamžiku, kdy se tam odehrává důležitá diskuze.

 

- Slyšíte hlas zemřelého člověka, kterého jste milovali - ať už ve vaší mysli, ve snu nebo odněkud zvenčí.

 

- Zaslechnete odhmotnělý hlas žijícího člověka, kterého milujete. Později vyjde najevo, že právě v tu chvíli potřeboval vaši pomoc.

 

- Slyšíte telefon nebo zvonek u dveří. Nikdo tam není, ale vy cítíte, že se váš zemřelý bližní snaží získat vaši pozornost.

 

- Odhmotnělý hlas vás varuje nebo vám přináší důležitý vzkaz, který obohatí váš život.

 

- Hledáte ztracený předmět a modlíte se za jeho nalezení; vzápětí uslyšíte hlas, který vám říká, kde se předmět nachází.

 

 

 

Andělé tě budou chránit na všech tvých cestách

Hle, pošlu před tebou anděla, 

aby nad tebou po cestě bděl

a přivedl tě na místo,

jež jsem ti určil.

 

Uctívej ho a naslouchej jeho hlasu

a nebouři se proti němu.

V něm přebývá mé Jméno.

Jestliže budeš jeho hlasu bedlivě naslouchat

a budeš dělat, co říká,

budu nepřítelem tvých odpůrců.

 

Můj anděl půjde před tebou,

praví Bůh. 

(Bible, Exodus 23,20-23)

 

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode