Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Archandělé. kteří nám pomáhají při vzestupu  1.část

 Zkrácená poselství od archandělů -

zpracovala jsem z knihy Nebe na zemi od Jiřiny Slámové 

 

GALMIEL - ARCHANDĚL MÍRU A VZESTUPU

zprostředkovává přístup do nebe, abychom dokázáli žít "nebe na zemi".

Léčí zklamání z naší minulosti. Pod jeho ochranou jsme připraveni.

Pod jeho ochranou se vznášíte do vyšších sfér.

Vaše slova se plní rychle, buďte opatrní ve svých myšlenkách a vyjadřováních.

Zesiluje se magnetismus, který okamžitě přitahuje vše, co vyjadřujete.

Ti, kdo ho slyší, jsou připraveni.

Na nepřipravené není čas, rozhodli se tak a bylo jim dáno...

Pro vás nastal čas neohlížet se.

Zrychluje se čas, vyzývám vás k bdělosti.

Braňte si své nejnutnější, zbytečnosti odložte.

Odstřihněte od sebe všechny, kdo nejsou na vlně.

Povedete ostatní k přechodu do nové dimenze.

Ti, kdo se chtějí přepravit o vás už vědí a přijdou.

Jsou připraveni.

 

celé poselství zde

ARUMILEL - ARCHANDĚL OCHRANY A ROZLIŠOVÁNÍ

jeho barva je růžová a červená, spojuje hmotu a srdce.

Učí nás rozlišovat tmu a světlo.

Je to archanděl ochrany a rozlišování prospěšného od škodlivého.

Žádejte jej o pomoc, když jste bezradní a neschopní rozlišit.

Jeho vedení poznáte lehce, lehkost je signál. A světlo.

Vše škodlivé ukončete, věnujte se prospěšnému.

Slyšíte hlasy, máte prorocké sny.

Všímejte si co cítíte, druzí vás jen matou.

Odmítejte ty, kteří chtějí jen vaši energii.

Jim už nepomůžete, je čas jít dál, jejich čas je pryč.

Energie je vzácná a čas je drahý.

Kdo vysává, nemůže přejít! 

Nevysávejte a nenechte se vysát. To je základ. 

Dejte se na cestu, je osvětlená.

Ta vaše svítí, tmavé se vyhněte.

Neztrácejte čas přemýšlením. Rozhodovat se budete rychle, bez hlavy.

A to je v pořádku. Rozhodujte srdcem a podle pocitů.

 

celé poselství zde

ZOFIEL - ARCHANDĚL PŘÍRODY A INSTINKTŮ

Je spojen s duchy zvířat. Rozumí si s našimi instinkty, přes ně k nám hovoří.

Káždý má své vnitřní zvíře, které je s ním spojeno, a on se objevuje v podobě tohoto zvířete.

Kdykoliv ho uvidíte, je to poselství Zofiela.

Instinkty v nás ožívají a máme svůj program přežití.

Instinkt je důležitější než rozum.

Kdo se bude řídit rozumem, bude v nevýhodě.

Ti, kdo jej slyší, jsou přitáhováni k přírodě a cítí nalehavost situace.

Chraňte přírodu. buďte tam, kde se cítíte příjemně.

Vaše matka Země vás miluje a cítí vaši lásku.

Je vám za vše, co pro ni děláte velice vděčná a vzkazuje vám,

že jste pod její ochranou. 

Živly ani výkyvy počasí nejsou namířeny proti vám.

Je to ochrana Země tam, kde ničení dosáhlo hranice.

Zachovejte klid, vaše instinkty vás povedou do bezpečí. 

 

ZACHARIEL - ARCHANDĚL VYŠŠÍHO VĚDOMÍ

jeho barva je blankytná.

Otevírá vyšší vědomí a vnímání energií, které nebyly dosud přístupné. 

Vše, co cítite, je důležité. Uvědomujte si to, mluvte o tom, pište, kreslete to.

Uvědomění je klíčem, potlačování ukrývá bolest a ta stejně přitahuje další.

Vše vytáhněte ven. Hrubé energie vám v tom už nebrání.

Toto je jemná práce, vyžaduje trpělivost.

Odměna se dostaví v realizaci vašich šťastných vizí.

Stále si pokládejte otázku - jak se cítím, jak to cítím já.

Je nutné stále vnímat sebe.

Mnoho lidí se od vás odvrátí, protože už nebudete levný zdroj energie.

Přebírejte a odkládejte vše, co nechcete přitáhnout, na to přestaňte myslet.

Ustrašení si přitáhnou vše, čeho se bojí a to je stáhne a nepřejdou.

Nezachráníte ty, kdo neslyší. 

Láska k vám přivede spřízněné duše, s nimiž si zvýšíte vibraci.

Vyhýbejte se negativním informacím.

Zloději energií a  informací se prozradí tak, že se s nimi cítíte nepříjemně a jste unaveni.

Oni vaše informace stejně nejsou schopni využít.

Potřebují jen energii k přežití a to vás příliš oslabuje.

Buďte na slunci a pod stromy.

Objímejte jen ty, kdo vám dávají upřímnost.

Otevřete se světlu, buďte čitelní a průhlední.

Udržujte si energii a budete "nad tím".

 

RUFIEL - ARCHANDĚL OSVÍCENÝCH VZTAHŮ

učí nás průzračnosti myšlenek.

Dopřejte všem, hlavně sobě, aby ostatní měli možnost poznat, kdo opravdu jste.

Pak se svobodně rozhodnou, zda s vámi chtějí trávit čas, život, pracovat s vámi.

Pak zmizí zklamání a očekávání.

Zapomněli jste, jak jste ve skutečnosti úžasní a že jste uvnitř čistí a Božští,

že není třeba tuto vnitřní nádheru pracně ukrývat.

Hrajete pod vlivem společenských požadavků a představ o tom,

jak má vypadat dokonalý a ideální člověk.

Tyto představy nikdo nenaplní, neboť se vůbec netýkají přirozenosti.

Nedají se žít.

Vy si stále hrajete na něco, co nejste a popíráte to, co skutečně jste.

A pak nemůžete žít sami sebe, protože vám někdo řekl, že to není dobré a správné.

Zapomněli jste pro samé hraní, co jste a čím jste vždy byli.

Žádný "herec" v životě nemůže postoupit do vyšších vibrací,

neboť hraní ho stahuje, bere mu energii.

Je to lhaní, je to faleš, je to přetvářka, co vás ničí a z čeho jste nemocní.

Začněte tedy s odhalováním toho, co nejste a nechcete být.

Znamená to přestat poslouchat požadavky druhých

a dělat věci podle jejich představ.

Znamená to dělat vše, jak to cítíte, být průzrační a dát všem svobodnou volbu,

zda chtějí být ve vaší blízkosti.

Znamená to si také vybírat, koho chcete mít ve své blízkosti.

Jsem archanděl osvoboditel, bez svobody není láska,

láska v poutech hyne.

Dopřejte sami sobě pravdu o sobě.

Odpustíteli sobě, ostatním odpustíte velmi lehce.

Čistěte vztahy s živými i mrtvými, s těmi, s kým žijete, i s těmi, co jsou daleko.

Ukončete vše odpuštěním, propuštěním a vděčností,

zavřete knihu a řekněte: děj se vůle Boží. 

 

SAMANIEL - ARCHANDĚL HOJNOSTI A DOSTATKU

jeho barva je bílá a zlatá.

Když vyslovíš jeho jméno, zalije tě vlna tepla. 

I majetek má být v harmonii s vaším duchovním růstem.

Proto jak rostete duchovně, potřebujete nárůst i ve své hmotné hojnosti.

Bohatství, které představuje Boží hojnost, vychází z lásky a nikoliv z pýchy a touhy hromadit.

To jsou produkty strachu.

Požehnané bohatství znamená, že máte vše, po čem touží vaše duše, 

aby se mohla realizovat, aniž by se zabývala starostmi o zajištění hmotných potřeb těla.

Zvykejte si na kvalitní věci, Bůh na vás též nešetří.

Pamatujte si hlavní věc: nejde zde o majetek, ale o vaši spokojenost a vaše štěstí.

Samotný majetek ho nepřinese.

Vše odrazí vaše vnitřní bohatství, jež je obraz vaší duše

a hloubka lásky ve vašem srdci.

Řiďte se láskou, je nutné projít zkouškami a vy jimi procházíte stále.

Harmonie nechť vás vede, nechť strany má dáti a dal jsou vyrovnané.

Uvědomte si, že co poskytnete zdarma, berete sami sobě,

a lehce nabytá cennost, ztrácí svou hodnotu.

Najděte si svou hodnotu a vězte, že chudý je ten, kdo si to přeje.

Vaše informace jsou velmi cenné.

Vašich služeb je zapotřebí, a ti, kdo chtějí vaši radu, pomoc, službu, terapii,

poselství, nasměrování, zasvěcení, učení, péči, 

ti si uvědomují, že to pro ně má velkou hodnotu.

Jde o otázku fyzického přežití, záchrany.

I vy jste do svého učení mnoho investovali.

Čas, energii i peníze. Každý má tu možnost.

A ten, kdo se rozhodne, nás může požádat.

Všem posíláme obnosy nutné ke vzdělání a léčení. Stačí se rozhodnout.

Ti, kdo nechtějí, nežádají, tvrdí, že nic nedostanou, a to je jejich přání.

Mnozí nepochopí cenu našich informací, protože pro ně nedozráli.

Pro mnoho lidí je cenné to, co je stahuje ke dnu a nemohou se pustit.

Každý si volí sám, čemu dá přednost, co je pro něj nejcennější.

Učte to ty, kdo přijdou.

Kdo se učit nechce, je už dnes v jiných vlnách.

My jsme andělé, my odrážíme vaše láskyplné myšlenky a přání.

Přejte si tu nejvyšší hojnost, je to výraz Boží lásky a vy si zasloužíte to nejlepší.

Moji milí, s láskou čekám na vaši objednávku.

Usnadněte mi její splnění a buďte konkrétní.

Poklad nalezený v duši, která se probudila a otevřela lásce, je nevyčíslitelný.

Proto je nutné vyvažovat jej materiálními hodnotami a stále je poklad duše větší...

 

celé poselství zde

GAMAFIEL - ARCHANDĚL HOJENÍ A UZDRAVENÍ

jeho barva je modrozelená.

Vaše tělo reaguje bolestí, pokud vaše myšlenky, slova a skutky používáte proti sobě.

Je to vždy, když jednáte ze strachu a neberete zřetel na své nitro a přání své duše.

Ve vašem jednání je mnoho strachu, který se projevuje jako ohledy, loajalita, vypočítavost, 

intriky, záludnost, slušnost, morálka, ziskuchtivost, manipulace, vydírání.

Když toto činíte, jako byste bodali do své duše a ve vzniklých ranách se dál rýpete

a nenecháte je zhojit.

Nejprve pochopte, láska znamená upřímnost a svobodu,

 je pravdivá, čitelná, přímá, průhledná, čistá.

Stačí, když ji uplatníte ve všem konání a hlavně si uvědomte,

kde jednáte se strachem a jaké rány si sami způsobujete.

Každý z vás si své nemoci vytváří, každý si je může jedině sám uzdravit.

Naučte se ptát svého těla, nikdo jiný o něm neví víc než vy!

Vy dokážete velice ubližovat svému tělu, jedete na dluh a neptáte se, jak se cítí, dokud nepadnete.

Vy jste přišli na zem žít v blaženosti, splnit si své poslání, k němuž máte vše, co potřebujete.

A vy zde žijete buď ve shonu a stresu a přepínáte se, dokud nepadnete

a svou energií dopujete ty, kteří nechtějí dělat nic, než brát.

Je mezi lidmi velká nerovnováha, posvěcená společenskými pravidly.

Společnost vám nutí svou morálku, která vyhovuje vládnoucí skupině ,

ale nezajímá se o štěstí jednotlivce.

Ale stejně to záleží na každém , stačí si uvědomit, že můžete vše,

můžete osvobodit své myšlení od manipulace.

Vy se osvoboďte, vynechte zbytečné činnosti pro druhé

a dopřejte si to, co vám dělá radost, a věřte, že každá chvíle,

kdy prožíváte radost, je léčivá.

Pokud děláte to, co vám činí radost, zvyšujete si vibrace.

Hlídejte si vše, čemu věnujete pozornost.

Vaše tělo vám odráží vaše myšlenky

a každá bolest vám ukazuje, kde jdete proti sobě.

Vaše tělo nechť slouží jako svatý chrám a dovolte mu prožívat radost a rozkoš,

to vše je vám dáno pro potěšení, aby bylo radostí žít na zemi.

S láskou o sebe pečujte a učte to druhé.

Meditujte a poslouchejte své tělo, každý orgán, najdete-li bolavé místo,

věnujte mu plnou pozornost a posílejte mu lásku.

Mne požádejte o modrozelený paprsek a já jej pošlu, kam je třeba.

Ciťte se uzdraveni, mějte uzdravené myšlenky.

Nemoci odejdou, pokud je vyslechnete a nebudete dál živit příčiny.

Ti, kdo chtějí být nemocní, se své choroby nevzdají,

neplýtvejte energií na jejich záchranu. Jejich duše má jiný úkol než vy.

Respektujte svobodnou volbu každého.

Mezi těmi, kteří slyší je mnoho těch, kteří vám pomohou k uzdravení, vyhledejte je.

Uzdravení je věc každého a je to záležitost rozhodnutí.

Lidé, kteří se bojí, jsou nemocní a za svou nemoc se schovávají.

Nemůžete jim ji vzít, nepustí ji. Rozlišujte, kdo opravdu chce.

Kdo chce, ten koná, kdo nechce, zdůvodňuje a vymlouvá se.

Neztrácejte čas argumenty.

Vysvětlujte těm, kdo chtějí pochopit a přebírají za sebe zodpovědnost.

Vždy jste to vy, kdo rozhoduje a kdo je zodpovědný za následky.

 

 

INOFIEL - ARCHANDĚL ENERGIÍ A INFORMACÍ

přináší poselství a energii, kterým říkáme informace.

Ve vesmírném systému je vše tvořeno energií.

Každá energie obsahuje základní údaje - zda je láskyplná, či pochází ze strachu.

V každé částečce energie jsou zakódovány určité informace,

a protože vlastností energie je pohyb a vývoj, neustále ve vesmíru proudí energetické informace,

a ty se spojují s dalšími energetickými proudy a neustále se rozšiřují.

Mezi lidmi proudí stejně a vše je obsaženo v tom,

co nazýváme kolektivní nevědomí.

Pokud si začínáte informace uvědomovat,

stávají se vědomými a vy jste schopni je využít nebo zneužít.

Dostali jste právo volby.

Vždy je rozhodující, zda s informacemi, tedy s energií zacházíte s láskou, či strachem.

Každá bytost má v sobě, v každé buňce, mnoho informací, podle níž se vyvijí, chová se, pohybuje, létá...

A vaše tělo se jimi řídí.

Každý člověk o sobě vyzařuje do prostoru svým energetickým polem, neboli aurou, vše o sobě.

Předávání informací se u vás soustřeďuje na myšlenky, slova, činy.

Každý svými myšlenkami, které obsahují energetický náboj,

vyzařuje, na co myslí.

Slovy dává druhým informace, které chce, aby o něm dostali.

Činy ukazují, jak to myslí doopravdy.

Myšlenka, slovo a čin by měly být jednotné.

Vy lidé, jste mistři ve vytváření lží, kterým pak sami uvěříte,

nebo o nich dokážete přesvědčit ostatní.

Nejen, že jste kvůli tomu ztratili úžasnou schopnost telepatického přenosu myšlenek,

ale vytváření lží a jejich udržování stojí spoustu životní energie.

Naučili jste se fungovat podle mylných informací, založených na strachu, manipulaci.

Vše je podporováno vědou i náboženstvím.

Informace mají obrovskou důležitost.

Proto se některé skupiny dodnes snaží  spoustu informací

ukrýt před ostatními a mít je pro sebe.

Důležité je, že v toku informací fungují energie podle vesmírných zákonů.

Je tedy podstatné, odkud informace přijímáte, jak s nimi naložíte, 

zda je pochopíte a vyhodnotíte.

Nejde tu o množství - dnes máte tolik informací, že se v nich nemůžete vyznat.

Jste zmateni. To je mé poselství: 

V toku nekonečného množství energií si přitáhnete vše podle stavu vašeho nitra.

Záleží na tom, zda jste se rozhodli být ovládáni strachem,

který skrývá podstatu a hromadí zbytečné.

Nebo být otevření a s láskou, která je upřímná a otevřená, přitahovat energie a informace, 

které pocházejí z Božího zdroje.

Je to tedy otázka volby.

Učíte se být šťastní a radostní ve svém nitru.

Jste vystaveni toku energií, které mohou radost zesilovat nebo zmenšovat.

 

AZACHIEL - ARCHANDĚL OČISTY A ZKOUŠEK

barva je žlutozelená, má číslo 7

provádí nás zkouškami, které naše duše potřebuje ke svému vývoji a růstu.

Vše podléhá zákonům Božím a nejvyšším zákonem je Láska.

Proud lásky je tak silný, že oslabí vše,co je na hrubé vibraci.

Zejména lidské výtvory, sloužící k ničení, potřebují být zastaveny a transformovány.

V každém člověku je černá a bíla.

Nikdo z nás se nerodil pro temnotu, mnozí si ji zvolili,

neboť je to součástí jejich životní lekce.

Očista, která má přijít nemá být podobna válce.

Vy si, moji milí, za vším dovedete představit jen válku, boj a ničení.

To je ale vždy jen doména strachu, a tím jste ve hmotě velice ovlivněni.

Bůh vás miluje. Nikdy neseslal pohromu na člověka, i když je mu to podsouváno,

abyste se ho báli.

Bůh vždy vysílal jen tu nejsilnější energii - Lásku. - vám všem.

Ti, kdo ji odmítali a volili boj, se vzájemně přitáhli a vzájemně se zabíjeli.

Rozhlédněte se, lidé.

Planeta je už téměř zničena vaší nenasytností.

Pokud jí nepomůže vesmírná síla lásky, velmi rychle dokončíte dílo své zkázy.

Sami nejste schopni, i když už jste probuzeni, pochopili jste a slyšíte nás,

zastavit činnost skupin lidí, ženoucích se za mocí a bohatstvím

za cenu zničení planety.

Boží láska je tu vždy a síly vesmíru zasáhnou v pravý čas.

Je období přípravy a vy, kdo slyšíte naše poselství, jste vyzýváni ke klidu.

Pusťte se svých navyklých strachů a věřte v Lásku.

Ta nepřichází, aby zabíjela a ničila.

Láska přichází, aby ochránila život.

Vše je opět otázkou volby lidí.

Vaši přátele z jiných planet vás nemohou navštívit,

 neboť jejich vesmírné lodi jsou zaměřeny, zničeny a informace o nich jsou utajeny.

Váš strach už překročil hranice vaší atmosféry

a zasahuje dál do vesmíru.

Strach vašich mocných vede k zabíjení a ničení.

Proud Lásky z vesmíru způsobí jen to, co mnohokrát.

Ti, kdo se rozhodnou pro strach a boj, se vzájemně přitáhnou a učiní,

co je jejich vůle - fyzickou smrt.

Jsou zaslepeni strachem a mocí a zaslepenost jim brání vnímat,

že země volá o pomoc.

Oni neslyší, mají moc nad všemi i nad planetou a o tuto moc se bojí.

Všichni mají šanci poslechnout volání svého srdce a zastavit ničení.

Jejich volba je však i pro vesmír zákonem.

Na základě své vlastní volby si přitáhnou sobě podobné a vzájemně si vybojují svůj poslední boj.

Ti, kdo se rozhodli pro smrt druhých lidí, smrt planety, 

dostanou to, pro co se rozhodli.

Jejich duše dostane jako vždy novou šanci.

Toto je ale už běžnou součástí vaší historie.

To je zákon karmy, zákon vesmíru.

Láska nikomu neublíží, Láska je život.

Lásky je dostatek pro všechny.

Všichni jste pod pod naší ochranou.

Zkoušky, které přicházejí, vám mají ukázat, jak na tom jste, 

jak jste připraveni zvládat neobvyklé situace.

Máte se naučit být v KLIDU a poslouchat srdce a instinkty.

Jakmile vás ovládne strach a panika, vrháte se bezhlavě přesně tam,

kde je největší ohrožení.

Vše, co se děje, děje se pro záchranu planety.

Zatím se vaše země brání sama s pomocí živlů.

Až živly nepostačí, přijde pomoc z vesmíru.

 

celé poselství zde

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode