Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Archandělé

 

Popis archandělů

 

RAFAEL

 

Hlavním úkolem archanděla Rafaela je léčení a uzdravování. Pomáhá nám uzdravit naše tělo, emoce a myšlenky. Rafael uzdravuje tím, že silou lásky obnovuje Boží řád a obnovuje spojení s Boží láskou. Vyživuje a posiluje. Osvědčil se také při léčení zklamání v lásce. Máme-li pocit osamělosti, Rafael nás svou přátelskou, radostnou, jemnou měkkou energií rozveselí a přesvědčí, že tomu tak není a nikdy nebude, protože nás andělé nikdy neopustí. Uzdravuje všechny oblasti našeho bytí. Radí a vede léčitele i lékaře a ukazuje jim, v které oblasti léčitelství by se mohli uplatnit a která se pro ně hodí. Přestože si toho terapeuti nejsou vědomi, protéká jimi jeho léčivá síla a vede jejich ruce a myšlenky. Do jeho kompetence spadá uzdravování, regenerace, omlazení a obnova na zemi i v celém kosmu. Jeho jméno znamená "Bůh uzdravuje","božský léčitel" nebo "lék Boží". Jeho energie je zelená.

 

 

 

MICHAEL

 

Michael je ochráncem Božího řádu, udržuje rovnováhu mezi póly a pravidelně zasahuje do hry sil, jakmile se odchýlí od Božího plánu. K tomu používá svůj meč, symbol čisté síly lásky. Michael nám dodává odvahu, ochranu a bezpečí. Pomáhá nám učinit zásadní změny v našem životě, ukazuje nám jeho smysl. Je to asi nejvíce známý a „dostupný“ archanděl. Činí nás silnějšími, tudíž nám pomáhá i při vyčerpání a posiluje také naši auru. Očišťuje od negativních a cizích energií. Michael doprovází duše člověka do zapomnění a vyvádí je z něho opět ven. Bdí nad úkoly, jež se máme naučit a pomáhá nám v těžkých zkouškách a ve všech situacích, v kterých potřebujeme posílit a zbavit pochyb a obav. Posiluje také naši schopnost prosadit se. Michaela můžeme volat vždy, když potřebujeme ochranu, při pocitu strachu, při vyčerpanosti, při pochybách o sobě a pocitu, že jsme neschopni, k vyčištění místností, k odvedení cizích energií. Jeho jméno znamená "Kdo je Bůh?" Energie Michaela je čirá, mocná. Jeho hlavní barva je modrá, ale může obsahovat i jiné barvy.

 

 

GABRIEL

 

Gabriel je archandělem zvěstování a zmrtvýchvstání. Přináší na zem Boží vědomí jako radost, extázi, živost a tanec. Proto se také zabývá vším, co má společného s vibrací, pohybem, změnou, kmitáním atomů, vibrací a pohyby země. Jeho úkolem je obnovování, oživenost a čistota. Pomáhá pochopit vize a pohledy do budoucna. Vnáší radost do každé situace a každé buňky, tím povznáší náladu i úroveň vibrací. Zvlášť nám pomáhá v dobách tíže, deprese a beznaděje. Učí nás rozpoznat, která očekávání a skryté tužby brání naplnění života. Energie Gabriela je radostná, hravá, ale přesto soucitná. Stojí při nás, když je na cestě nějaká změna, ochraňuje nás na ní a vede. Díky Gabrielovi poznáme svůj životní cíl, často pomáhá těm, jejichž životní poslání souvisí s tvořivou činností (tanec, hudba, kreslení…), komunikací a uměním, podporuje kreativitu a radost. Jsme-li na pochybách s významem snu či vize, zeptat se můžeme právě jeho. Rád spolupracuje s dětmi. Jeho jméno znamená "Boží síla". Jeho energie je bíla.

 

 

 

URIEL

 

Uriel je jedním z nejstarších andělů v bezprostřední blízkosti Boha. Byl pokládán za vládce říše hvězd a strážce jejich zákonů. Tento archanděl má ze všech archandělů nejhutnější energii, neboť je nejvíce spjat se zemí. Díky němu je Boží plán ukotven ve hmotě, slaďuje pozemské s duchovním. Říká se mu „anděl-psycholog“, jelikož pomáhá uzdravovat emoce. Především léčí hněv, zatvrzelost a neochotu odpouštět. Poněvadž je spjat se zemí, může nám pomoci tvořit a materializovat. Pomáhá lidem k zaměření energii k cíli. Jeho energie je mohutná, posilující a přesto klidná. Jeho jméno znamená oheň Boží, světlo Boži, plamen slunce. Jeho barva je červená.

 

 KAMAEL (někdy se mu říká CHAMUEL)

 

Chamuel je projevem Boží krásy ve hmotě.  Jeho „pole působnosti“ jsou především vztahy, ať už se jedná o partnerské, kamarádské, rodinné nebo pracovní. Silou lásky spojuje i dělí, vytváří harmonii a zvyšuje frekvenci vibrací. Též povznáší vibrace míst a místností a přináší hluboký mír a důvěru. Učí, že se máme nechat unášet životem a Boží energií. Chamuel se nazývá také andělem dobročinnosti a tolerance. Jeho energie je přítomna při modlitbách, zpěvu, tanci, povznášejících koncertech. Poznaly jsme, že nám může pomoci najít „partnera duše“. Díky němu jsme pochopily, co jsme dělaly a děláme špatně v partnerství, ale i jiných vztazích. Vidíme se krásnější, něžnější. Pomůže ale i ve stresových situacích, inspiruje a podpoří v nás kreativitu. Jeho jméno znamená "Bůh je můj cíl" nebo "Hledající Boha". Jeho barva je růžová nebo lososově oranžová.

 

 

 

JOFIEL

 

Tak jako sluneční světlo dopadá na zem a svítí všem stejně, tak přináší Jofiel Boží světlo všem bytostem. Říká se mu anděl osvícení. Přes něj proudí informace, ideje, poznatky, vědění, moudrost a duch a to jak na zem k člověku, tak i opačně. Vytváří mosty mezi rovinami a dimenzemi, takže mohou proudit podněty. Přes tyto mosty se také mohou dostat duchovní bytosti do jiných dimenzí. Andělé se dostávají touto cestou na zem, k člověku. Jofiel nás spojuje s naší intuicí a vyšším já. Přináší vnitřní mír a klid, vnáší uvolnění do napjatých situacích. Také pomáhá s učením, vše co souvisí s poznáním a vědou. Nedovedete-li rozlišit intuici od ega a vlastních představ, poproste o vedení a pomoc tohoto archanděla. Jeho jmého znamená "krása Boží" nebo "Bůh je moje pravda". Barva energie je zlatá.

 

ZADKIEL

 

Je to archanděl růstu a završení. Spojuje nás s božskou podstatou naší duše, rozvíjí nejvyšší potenciál každé bytosti. Zadkiel pomáhá i světu víl a přírodních duchů, rostlinám, přírodě, zvířatům i světu kamenů, aby se vyvijely do dokonalé formy. Nás lidi spojuje s naší božskou částí a s dokonalým bytím. Vede nás k pochopení všech souvislostí a zákonitostí, ujasňuje to, co nechápeme. Harmonizuje nerovnováhy, uklidňuje naše myšlenky a pomáhá při meditaci. Když na něčem lpíme, nedokážeme se oprostit a odevzdat to, poprosme Zadkiela. Jeho energie uvolňuje napětí, osvobozuje od omezení, nedokonalosti a vázanosti. Jeho jméno znamená "blahovůle Boží", barva energie je fialová.

 

 

SANDALFON

Archanděl Sandalfon spojuje křehký, jemný aspekt duše s odvahou a silou mužského aspektu. Jeho energie má nepopsatelnou hloubku a něžnost. Probouzí v nás romantické pocity a zavádí nás do snových dimenzí, kde se odrážejí naše nejhlubší touhy.

Jeho energie však zahrnuje i možnost uskutečnění snů, tužeb a přání. Hravým způsobem, kterým jsme žili většinou jen v našem dětství, uskutečňuje energie archanděla Sandalfona to, po čem jsme vždy toužili. Jakmile se otevřeme jeho energii, umožňuje nám Archanděl Sandalfon sáhnout po hvězdách a trhat na nebi růže. Tato energie je čistou, opravdovou láskou a má obrovskou moc uskutečňovat, měnit a ovlivňovat věci.

Mnoho lidí touží především po spojení se svým dvoupaprskem a často tuto bytost dlouhou dobu marně hledají. Příčinou je skutečnost, že nebyly zcela rozpuštěny vlastní stíny a stále znovu jsou přitahováni karmičtí partneři, aby se dalo pracovat také na temných částech bytosti.

Dalším důvodem, proč se nemohou sejít dvou paprsky, je vyhasnutí té energie v nás, která nás skutečně uschopňuje milovat, věřit našim snům a mít radost ze života.

Archanděl Sandalfon léčí rány našeho srdce, čímž je opět umožněno radovat se z krás světa, z drobností, z hudby, barev, umění a všeho, co je projevem Boží krásy na Zemi. Jeho energie je výzva k opuštění temného úkrytu smutku a k otevření se lásce. Po temné noci začíná nový den. Tajemství spočívá v poznání, že právě noc zrodila den. Musíme si prohlédnout temnotu, abychom mohli vidět také Světlo dne. Archanděl Sandalfon nás smiřuje s bolestnými zážitky, neboť zprostředkovává poznání, že temnota patří ke Světlu stejně tak, jako bolest k radosti.

Archanděl Sandalfon svou energií podporuje všechny formy způsobů zrodu; duchovní a tělesné. Zvláště zrod Bohyně v nás a její kosmické spojení se svým mužským doplňkem. Sandalfon oznamuje dokonalý stav. Oba póly se sjednocují a spojením Boha a Bohyně v nás samotných bude nalezen grál, který se zdál být dlouho ztracen.

 

Patří k němu pojmy: setkání s vnitřním dítětem Světla, hledání dvoupaprsku, realizovat sny, připustit pocity a vyzvednout je z úkrytu, otevřít se nebeské a pozemské lásce, vyléčit bolavé srdce, odpuštění na všech úrovních, blaženost, zrození bohyně, mužská a ženská energie se spojují v odevzdání se Božství

 

 

METATRON

Energií archanděla Metatrona vstupujeme do nové výsostné úrovně. Metatron je nejmladším v nebeském vůdčím zástupu a současně je podle svého zařazení umístěn v hierarchii úplně nahoře, jeho moc je srovnatelná s mocí archanděla Michaela, přestože je energie archanděla Metatrona zcela jiného druhu. 

Ve starých spisech je možné se dočíst, že prý byl Metatron jednou člověkem. Byl Bohem jmenován nebeským písařem. Archanděl Michael jej potřel vonícím, barevně svítícím olejem a tím jej zcela přeměnil na archandělskou bytost. Od té doby je archanděl Metatron přímým spojením mezi Bohem a lidmi. 

Přítomnost archanděla Metatrona má vždy zvláštní, důležitý význam, protože lidem zvěstuje Boží slovo, většinou Božské pravdy o nás samých a o Boží tváři našeho Já. Strhává závoj ze zrcadla, takže se poznáváme v novém Světle.

Barva osmé čakry, magenta, je barvou jeho záření. Metatron nás umí zahalit do nového oděvu, oděvu ze všech barev nebes a Země. Tak získává naše duše oděv, který k ní patří. Barvy hrají v procesu přeměny, jenž nás pozvedá do vyšší úrovně vědomí, zvláštní roli.

Poté, co jsme se uzdravili pomocí energie archanděla Metatrona, která dalece přesahuje to, co je tělesně dané, a která se uskutečňuje v našem hlubokém Já, v naší duši, v našem celém bytí od počátku věků, je tkán nový oděv duše. Tím se stáváme v našem tělesném vyzařování zářivějšími, láskyplnějšími a přítomnějšími. Viditelnými důkazy této přeměny jsou například jemnější pleť, zářící oči, vitální vlasy, zdravější zuby a vymizení chronických nemocí a vůbec nejrůznějších tělesných a duševních poruch. Aby mohlo k této proměně a uzdravení dojít, zpřístupňuje archanděl Metatron staré a nové vědění o léčení, oduševňuje hmotu léčivou silou a informacemi a zprostředkovává lidstvu vesmírné vědění pomocí různých takzvaných esoterických věd, čímž nám dává klíč od dveří k našim skrytým pravdám.

Mnohé leží skryto v hlubinách našeho Já. Kdo se vydá na cestu k sobě samému a otevře se zjevením, která jsou těm, kdo se po nich ptají, všude přístupná, zažije uzdravení poznáním. Pro lidského Ducha vlastně není nic nemožné, pokud se spojí se správným věděním, které se zrodilo z Boží pravdy.

Kdysi vystoupil Boží písař na nebe a stal se archandělem Metatronem. V současnosti je vyzýváno mnoho lidí, aby se změnilo a aktivovalo svůj Boží vzor, který již obsahuje jejich budoucí bytí. Jednou z největších pastí, která brání ještě mnoha dělníkům Světla aby se pozvedli, je pýcha.

Nepozorovaná a plíživá pýcha pokrývá všechno uvolněné, čisté a krásné šedivým závojem samolibosti. Takovými lidmi je duchovní vědění zneužíváno k omlouvání vlastního jednání a přitom ještě věří ve svou vlastní počestnost, sami si nabíhají do pasti a zraňují sebe a ostatní lidi, což nově zatěžuje jejich duši. Záblesky nového třpytu, kterého je dosaženo ve vývoji duše, musí být živeny pokorou a odpovědností. Jinak by se výdobytky s námahou získané při vývoji duše mohly znovu ztratit.

 

Patří k němu pojmy: spojit Boží a lidské, zvýšení vědomí, vzestup člověka do nadpozemské úrovně, přijímat Boží lásku, uzdravení proudem Božím, přístup k duchovním vědám, esoterické pravdy, odložit duchovní pýchu, objevit něco skrytého v sobě a ve světě, uskutečnit Kristovo vědomí

 

 

MURIEL

Tento archanděl, vyzařující lásku a radost, nás zavádí na nivy našeho srdce. Jeho vibrace nás objímají jako samet a hedvábí. Utrpení už je daleko za námi. Poznatky, které jsme si z něj vzali, nejsou zapomenuty, ale naše srdce dýchá Světlo a vibrace svobody. Cítíme se lehce povzneseni a bezstarostní. 

Archanděl Muriel podává svou jemnou ruku tomu, kdo je připraven otevřít své srdce. Tak je srdeční čakra branou, kterou archanděl Muriel vstupuje. Mnoho lidí neumí otevřít tuto bránu, protože kovový kruh uzamkl přístup.

K rozpuštění tohoto kruhu je nejprve zapotřebí hodně důvěry a ticha, vnitřního vhledu, aby se srdce uzdravilo a rozkvetlo jako exotický květ.

Archanděl Muriel rozpouští naše váhání před tímto krokem. Jdeme vstříc růžovým dobám a nic neriskujeme, když dovolíme nebeským silám znovu rozpustit vlastními silami ukovaný kruh. Někdy při tom pocítíme krátkou silnou bolest. Důsledkem je rozšíření hluboce uzdravující energie, která zahltí naše celé bytí a našeho Ducha, takže nemůže vzniknout nijaká ničivá, omezující nebo odsuzující myšlenka, která by narušila vnitřní harmonii. Dáváme, aniž bychom váhali a přijímáme vše, co nám chce Božství dát.

Je-li již jednou vnitřní omezení srdce rozpuštěno, neexistují ani navenek žádné hranice. To je jedno z tajemství, které chrání archanděl Muriel a které zjeví tomu, kdo ze srdce touží po tom, aby byl uzdraven. Přes úroveň srdce získáváme také přístup k bytostem přírodních říší, k elfům, dévům a jiným přírodním duchům, kteří jsou spřízněni s říší andělů. Muriel je archanděl, kterému jsou přírodní duchové podřízeni.

Pro duchovní vývoj na Zemi má spojení s přírodními duchy, hlídači přírodních zákonů, a dévy krystalů, drahokamů a rostlin také význam, neboť jsou ve spojení s harmonií srdce. Tak může také jen člověk s otevřeným srdcem navázat kontakt s přírodními duchy a s léčivou silou rostlin. Z přírody, především z rostlin a krystalů, proudí srdeční energie Země. Přijímáme zde léčivou energii, klid, sílu a živou vibraci, která nově nabije naše prázdné batene.

Přírodní duchové a archanděl Muriel nás učí pokoře a respektu před zjeveními Světla, skrytými v přírodě.

Blaho naše i Země závisí na tomto poznání. Země je živoucím odrazem toho, jak to vypadá v našem srdci a vnitřních prostorách. Kdo se spojí s archandělem Murielem, obdrží duchovní zasvěcení ve formě hlubokého přírodního zážitku, snu nebo ohromného pocitu lásky ke všem bytostem, přirozeně včetně lásky k nám samým.

Patří k němu pojmy: odpuštění, rozhodování bez obav, milost, moudrost srdce, pokora, překonat mentální omezení bránící v pocitu štěstí, ochrana, duchovní léčivá síla, lehkost, vnitřní klid, zcela rozkvetlé srdce, vibrovat s Boží energií, dávat a přijímat bezpodmínečnou lásku, poselství snů, srdce přírody

 

 

RAZIEL

ovlivňuje nejhlubší pád ega a nejvyšší vzestup duše, když je dokonán "pra-třesk" v srdci a ve vědomí.

Archanděl Raziel je aspektem vědomí Lorda Maitrey a navazuje spojení s tímto vysokým Mistrem Světla. Archanděl Raziel si bere svou sílu ze srdce slunce a přivádí Boží lásku na pozemskou úroveň. Účinek energie archanděla Raziela se vztahuje jak na osmou čakru mimo fyzické tělo, tak také na třetí a kořenovou čakru.

Symbolem archanděla Raziela je slunce. Slunce reprezentuje mužský aspekt tvoření tím, že svým ohněm a svou prasilou zahřívá a oplodňuje. Archanděl Raziel podporuje duchovní nauky vedoucí k poznání cíleným využitím sexuální energie, jako např. tantru.

Jeho hlavním posláním však je, abychom poznali sebe v Bohu a Boha v sobě. Ve skutečnosti nejsme od Boha odděleni. V kritické situaci prosíme o něco mimo nás, co si v našich představách nejsme sami schopni dát. Modlíme se k Bohu s prosbou o léčeni, finanční podporu a o uskutečnění láskyplných vztahů.

Když se nám podaří dosáhnout toho, že se chápeme neodděleně od Božího slunce v našem srdci, když se nám podaří chápat sebe samé jako původ Božího vědomí a jako sílu, jež tvoří vše v přebytku, spojujeme se s naším vyšším Já, odkud je zásobován jevový svět světelnou energií.

Mystická pravda, která leží mimo lidské chápání a je zrozena z vyššího Já, zní: "Já jsem." Zkušenost "Já jsem" je probuzení Božího vědomí, naší skutečné přirozenosti v nás a odpovídá zrodu mistrovského já - svět kolem nás se nově uspořádává.

Naše hojnost v nitru se manifestuje navenek. Zakotveni v mistrovském vědomí stojíme nad zákony, které ovlivňují utrpení, nemoc a nedostatek.

Tím; že již Boha neprožíváme odděleně, se v nás dokončuje velké sluneční zasvěcení. Vědomí ega, jež klade nekonečně mnoho podmínek a tím blokuje neomezený - tok energie léčení, jednoty a lásky, je nahrazováno vládou mistrovského Já. Osmá a první čakra jsou propojeny.

Patří k němu pojmy: sluneční zasvěcení, charisma, potlačená zlost, mystérium, čištění a detoxikace, využití sexuální energie k rozšíření vědomí, vzlétnout jak Fénix zpopela, životní radost, energie, tajné vědění vesmíru, mužský aspekt tvoření, moc, projekce ega, probudit mistrovské já, úspěch .

 

 

NATANAEL 

Archanděl Natanael reprezentuje v této karetní sadě a v hierarchii archandělů nejvyšší vývojový stupeň. Stojí přímo před trůnem Božím a patří k těm archandělům, kteří vidí Boha tváří v tvář. Proto může Natanael zprostředkovat nebeské vize, jež jsou přijímány těmi, kteří k tomu byli na základě svého vnitřního Světla vybráni.
Je mnoho lidí, kteří i přes svou víru respektují více projevy a život ve světě materiálních forem a cítí se bezpečněji, když jsou existence jemněhmotných bytostí a duchovní zákony vykázány do nebeských sfér. Je v nich hluboký strach, že přijdou v té formě bytí, kterou označujeme jako realitu, do styku se skutečnou duchovností. Bojí se smrti svého ega a znovu zrození sebe jako duchovní bytosti, jako Mistra Světla. Těm, kdož se drží této reality, se zdá nepředstavitelné, že by dále existovali v jiné formě, než v té, kterou v časovém bodě své smrti stejně odložíme.
Často je přítomen velký zájem o nadsmyslové. Jakmile se stává nadsmyslové a duchovno pravdou, reagují někteří lidé odmítavě. Tato velmi rozšířená forma duchovnosti slouží nanejvýš k zabití času. Nemá vůbec co dělat s obrácením se k Bohu a se skutečným duchovním porozuměním.
Archanděl Natanael, tento skutečně velký archanděl Světla, se s námi setká teprve v tom bodě našeho vývoje, kde se duchovní pravda stává i naší pravdou, kde pro nás nebe a Země nejsou vzájemně odděleny a jsme připraveni zažít Otce-Matku-Boha v sobě.
Archanděl Natanael nás vyzývá, abychom se odevzdali duchovním Mistrům a archandělům. On sám je ve svém energetickém vyzařování tak rozsáhlý, že v sobě sjednocuje energie tří různých mistrů. Jsou to Maha Chohan, Kuthumi a Džwal Kul. Zasvěcení archandělem Natanaelem obsahuje rozpuštění strachu, který si ego vytvořilo ke své ochraně, porozumění duchovním zákonům a probuzení mistrovského já sjednocením se s Boží vůlí, Boží pravdou v nás.
Archanděl Natanael představuje všemocnost Boží. Tato všemocnost existuje také na pozemské úrovni v nás samých, když se spojíme s Boží silou. Musíme si jen uvědomit její existenci a přítomnost, a být připraveni jí sloužit.
I krátká chvíle dokonalého probuzení stačí k poznání iluze utrpení a pozemských dějů. V takovém momentě dochází ke spontánním vyléčením a zázrakům. Zázraky jsou výrazem zvláštních okamžiků, ve kterých jsme rozpustili naši duchovní blokádu, oddělující od sebe nebe a Zemi. Představami o oddělení nebe a Země vytváříme reálnou iluzi. Archanděl a mistr jsou nám mnohem bližší, než si myslíme a podávají nám své láskyplné ruce.

 

 

 ANAEL

Archanděl Anael má silný vztah k elementu ohně. Jeho příkazům, jeho vládě podléhá pozemský a kosmický oheň.
Energie archanděla Anaela může otřást pevně zavedenými strukturami a starými představami o hodnotách až k základům a spálit všestravujícím ohněm odpad minulosti.
Na Zemi došlo k mnoha a mnoha válkám, které zviditelňují ničivou sílu člověka a jeho nesprávně chápané přání získat moc. Mnoho lidí sebou stále vleče zlost, strach, agresi a zoufalství z děsů války a z potenciálu násilí, který se na Zemi vrství. To platí nejen pro ty, kteří skutečně válku zažili.
Proudy potenciálního strachu a agrese se vinou rodinami od generace ke generaci, jelikož jsme všichni napojeni na kolektivní vědomí Země. Každý z nás sebou nosí v paměti svého podvědomí dědictví nějakého děje, čímž se dají také částečně vysvětlit fobie a strachy.
Archanděl Anael by chtěl rozpustit kolektivní šoky a traumata, jež se nashromáždily v našem vědomí, aby nás propustil z koloběhu agrese, strachu a násilí. Rozpouští karmu v kořenové čakře, ve druhé čakře a také ve sluneční pleteni.
Strach se přemění na základní energii jednání a život obrátí do nového směru. To, co se muselo stát, se stalo.
V novém věku už nebude nutné vést války, protože duchovní cesty očisty činí válečné dění přebytečným. Životní energie potom může být směřována konstruktivními směry a ve spojení s moudrostí vytvářet formy, vylepšující život.
Archanděl Anael směruje lidské vědomí na jeho pudy a vášně a objasňuje, co s námi může dělat naše životní energie, když se nám nepodaří nasměrovat konstruktivním směrem. Jakmile jsme si dokázali, že máme vůli překonat naši nižší přirozenost, transformovat staré vzory víry a převést naše vědomí na vyšší úroveň, setkáváme se na této cestě s archandělem Anaelem jako iniciátorem, který provede velký křest ohněm. Potom dojde v naší Duši k boji, v němž představují naše vlastní pocity nepřátelství, blokády, intolerance a odporující si aspekty osobnosti soupeře, jenž neustoupí.
Kosmickým ohněm archanděla Anaela se přemění nižší lidská přirozenost. Kde byly dříve zlost a podrážděnost, nastupuje na místo uvězněné osobnosti duševní rovnováha, upřímnost a přijetí. Jiným výrazem pro kosmický oheň Anaela je energie Kundalini, která se jeho vlivem probudí a vystoupá podle páteře vzhůru.
 

 

BARIEL 

Energie archanděla Bariela je vize a vytvoření nového dokonalého světa. V tomto dokonalém světě budou zvířata a všechny ostatní živé bytosti respektovány a ctěny jako oduševnělé bytosti.
Země je svaté místo. Každá živá bytost, která na ní žije, je také svatá. Každé zrnko prachu je svaté, protože je částí Božího Stvoření a bylo zrozeno z prazákladu všeho života.
Každé zneužití Stvoření znesvěcením Země a jejích bytostí mění tvář naší planety, zhoršuje životní podmínky a vede k přírodním katastrofám. Nedostatek úcty a chybějící soucítění s ostatními živými bytostmi ústí v jednostrannou fixaci na získávání pozemských majetků.
Tím, že se člověk chápe jako vědomí oddělené od ostatních živých bytostí, vyřazuje sám sebe z jednoty všeho života. Neváží si sebe ani ostatních a žije proto s vědomím života bez úcty, která má být kompenzována mrtvým majetkem.
Archanděl Bariel reprezentuje princip nevyčerpatelné hojnosti, tryskající z lásky a vděčnosti vůči všemu životu.
Učí nás chápat planetu Zemi jako živoucí organismus a nás samé jako části tohoto organismu - chráněné, vším zabezpečené a milované. Volný tok energetických proudů, které řídí archanděl Bariel, vytváří základ pro odpovídající jednání vůči dalším stvořením. Naše láska a soucítění jsou výživou pro kolektivní růst a ovlivňují zjemnění pozemské struktury. Každé utrpení, které naším soucítěním a naším spojením s ostatními živými bytostmi snížíme, teče jako živoucí energie, jako milost a naplnění zpět k nám.
Archanděl Bariel posiluje cit a vnímání ostatních forem života. Učí nás například rozumět zpěvu velryb srdcem.
Velryba je silové zvíře, skrze které vysílá archanděl Bariel svá poselství světu. Může tě také zavést k tvému silovému zvířeti, pokud si to budeš přát.
Archanděl Bariel spojuje našeho Ducha s plamenem Světla Lorda Maitrey, který v nás probouzí mistrovské vědomí nekonečné dobroty a milujícího soucítění se všemi bytostmi. Opakování jména Maitreya v těchto mediálně přijatých textech souvisí s tím, že se působením Lorda Maitrey dokončuje návrat Kristova vědomí v novém věku a tato karetní sada archandělů podléhá jeho zvláštní ochraně.
 

 

MATKA SOFIE 

Kdysi byla ženská energie vládnoucí silou na Zemi.
Předkřesťanská doba, nazývaná matriarchát, byla nahrazena patriarchátem - vládou mužského pólu. V matriarchátu byla ženská energie dominantní a vykonávala vládu na Zemi tím, že potlačovala mužskou energii. Nástup patriarchátu znamenal opak, ženská síla byla potlačována a utiskována. Oba principy zažily utrpení skrze svůj protipól, což se projevuje jako trauma v pozemské paměti a jako hluboká jizva v nás samých. Všichni jsme napojeni na kolektivní vědomí Země a v našich emocionálních tělech s sebou neseme naši více než tisíciletou historii.
Vytažení karty Sofie připomíná nutnost léčit karmická zranění, vymazat šok ze zemské paměti a vzájemně smířit mužský a ženský pól.
Sofie sama připomíná pomstychtivé tažení mužského aspektu tvoření proti ženskému aspektu. V podobenství, které přibližuje její historii, je matkou všech andělů, jež prý chtěla bez mužského přičinění tvořit život, a svou potřebou prozkoumat tajemství stvoření k sobě přitahuje pomstychtivé vášně svých milenců. Ti proti ní vymysleli zlý plán, což nakonec způsobilo její pád do hmoty. Zajatá do těla ženy se stává Sofie obětí tělesného zneužívání a duševního ponižování. Právě tím získává žádoucí vhled do mystérií vesmíru, čímž opět vzestoupí a překoná svou září všechny ostatní anděly svou velikostí a moudrostí.
Na příkladu tohoto podobenství je okamžitě zřejmé, o co jde ve vyzařování energie archanděla Matky-Sofie, a také o jaká osobní témata se jedná. N a pozemské úrovni vibruje bolest jako hluboká rána. Jaká ženská bytost o sobě může říci, že se jí nikdy nedotkla žádná bolest způsobená mužem. Násilníci se ve skutečnosti stávají obětmi svého hlubokého strachu z ženské prasíly, Bohyně, která ve starých dobách vládla, strachu ze ženské energie, jak je symbolizována Lilit, první ženou Adama. Sofie nám zjevuje vědění o temném aspektu Bohyně (temném Měsíci), která z vášně opustí zamýšlenou cestu a vytvoří ničivé energie, jež nasměruje proti mužství a proti vlastnímu stvoření.
Zničí, aby nově vytvořila, podobně jako mnoho žen dojde skrze své pokořování a zkušenosti k novému vědomí.
Ze znovu nalezené ženské prasíly mají prospěch také mužské bytosti. Mohou se smířit s vnitřní ženskou částí své bytosti podobně jako celá Země. Jakmile bude umět kolektivní Zemské vědomí vzájemně smířit mužskou a ženskou energii, kdy se vzájemně vymažou role obětí a pachatelů, otevřou se lidstvu nové dveře, za nimiž se skrývá velká moudrost a mystérium stvoření. Z toho bude mít prospěch zvláště věda, která potom přijme svůj ženský protipól a spojí se s duchovními vědami.
S rozpouštěním vědomí o ženském pachateli, které se v současné době karmicky uskutečňuje ve vztazích matek ke svým synům, se rozpouští vědomí oběti a vede k pravdě o původu lidských vztahů.
Soutěživost, závist nebo žárlivost obou pohlaví jen ukazují, že vnitřně ještě nebylo překonáno zajetí v materiálním světě. Ženské učednictví ještě nebylo dokončeno a Bohyně se ještě nezrodila. Přítomnost ženské energie bude tak dlouho pociťována jako ohrožující, dokud nebude ženský princip v nitru osvobozený a dokonalý.
 

 

 RAGUEL

Jméno Raguel znamená „Boží přítel“. Raguel je archanděl, který hlídá dobro a je přátelsky oddán lidstvu. Manifestuje se ve stromech, poskytujících nám ochranu, útěchu a sílu. Témata, jichž se archanděl Raguel dotýká, se zrcadlí v symbolice stromů.
Velký počet lidí je v současné době zaměstnán duchovním vývojovým procesem, přičemž často dochází k zanedbávání potřeb fyzického těla, podvýživě čaker jedna až čtyři, k nerovnováze jemněhmotných těl a k poruchám souhry jemněhmotných těl a fyzického těla.
Koruna stromu může být zdravá, pokud kořeny zásobují kmen a větve odpovídající výživou. Meditace a padesát cigaret denně nejdou dohromady. Dříve nebo později se tento rozpor mentálně ohlásí a budeme postaveni před rozhodnutí, co skutečně chceme. Klid a zahlcení negativními zvyklostmi nebo růst spjatý s tělesnou očistu. Božího Ducha a Světlo k sobě můžeme pozvat pouze tehdy, když je náš chrám čistý. Konečně, nikoho by ani nenapadlo provádět svatý obřad ve špinavých prostorách.
Archanděl Raguel vybrušuje naše vědomí pro vnímání potřeb těla. Přivádí naši pozornost k věcem, jež nám nečiní dobře. Závislosti, nedostatek pohybu, povrchové dýchání, nedostatek živin apod. jsou negativní návyky rozdílného původu, karmické a rodinné struktury, které nám brání být přítelem našemu tělu.
Tak, jako si sami uzavíráme prostor pro duševní a duchovní růst, tak také nemůžeme hájit prostor, který pro sebe používají ostatní. Když se nechceme ochránit sami, nepodaří se nám ochránit ani ostatní.
Archanděl Raguel může vyrovnávat nerovnováhu na všech úrovních tím, že přivede naše vědomí k poznání rušivého faktoru. Spojuje nás s prasilou stromu, otevírá nás sebelásce a sebeúctě, tak aby se mohly zhroutit sebezničující struktury a jejich místo zaujmout uzdravení, hojnost a růst.

 

 

HANIEL 

Tento archanděl je zvláště důležitý pro přechod lidstva a celé Země do právě začínajícího nového věku: věku Vodnáře.
V ohromném tvůrčím aktu se v této době mění tvář Země. Lidská civilizace dospěla ke svému nejvyššímu bodu, pokud se týká technického pokroku. Informace se rychlostí myšlenky pohybují po celé Zemi, čas ubíhá rychleji. Člověk se sám pozvedl do role tvůrce a je schopen měnit dědičnost bytostí a rostlin.
O to důležitější je v současném bodě přítomnost duchovních sil k zajištění toho, že se tvůrčí moc lidstva v pokoře spojí s Božím Duchem a bude působit pro blaho Země a všech bytostí a pro blaho celého vesmíru.
Vesmír existuje v citlivé rovnováze. Každá, byť i ta nejmenší změna té nejmenší částečky je citelná v celém vesmíru a všude se viditelně projevuje. Podobně také každý čin a každá myšlenka každého jednotlivého člověka ovlivňuje celé lidstvo, protože jsme všichni vzájemně propojeni, podobně jako organismus, ve kterém musí každá buňka zaujmout své zcela individuální místo, protože jinak se celý systém zhroutí.
Rakovinná buňka opouští svou příslušnost k jednotě těla a vytváří samostatně nezdravé, nové formy (nádor), aby se, jak se zdá, sama uskutečnila.
Konečně umírá celý organismus a rakovinná buňka samotná také. Tvoření předpokládá odpovědnost a vyžaduje hluboké vědomí jednoty všech věcí. Energie archanděla Haniela pomáhá poznat, kde se snažíme realizovat z egoistických, sobeckých motivů a kde se stáváme částí Božího tvoření.
Poznání o přímé souvislosti všeho konání, všech projevů, všech pohybů, všech činů a všech životních forem je zprostředkováváno právě archandělem Hanielem. Jeho energie čistí Ducha, umožňuje přístup k informacím a tvoří vše nově. Archanděl Haniel vede naše vědomí k poznání, že se naše myšlenky uskutečňují ve hmotě a přijímají tvar. To, co vysíláme, najdeme a to, co vytvoříme, je naše dílo, naše stvoření a nikdo jiný za to nenese odpovědnost, než my sami.
Nová, mocná tvůrčí energie se rozšiřuje na Zemi. Je proto potřeba duší plných Světla a zodpovědných spolupracovníků pro Boží dílo na Zemi.
Energie archanděla Haniela oslovuje zvláště takové lidi, kteří byli inkarnováni v Atlantidě, protože jeho energie znovu oživuje atlantské vědění.
 

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode