Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Pozemští andělé

Jste pozemským andělem?

Připadáte si jiní než ostatní? Máte pocit, jako byste sem nepatřili? Jako by vás tu zapomněli vaši druhové z jiné planety a vy si říkáte, kdy se pro vás konečně vrátí? Pokud ano, pak jste možná pozemským andělem. Máte-li touhu a nadání léčit a učit druhé, pomáhat jim a přitom máte potíže srovnat se s materiálním způsobem života a jeho požadavky, trpíte-li v problematických vztazích, máte-li potíže s nadváhou, pak je více než možné, že jste pozemským andělem. Pokud jste navíc ještě přehnaně citliví a odmítáte násílí v jakékoliv formě, pak je to dokonce velmi pravděpodobné!
Duše pozemského anděla nemá stejný původ jako duše obyčejného člověka, a to i přesto že všechny duše povstaly z božské Jednoty. Je známo, že osobnost člověka a jeho fyzický vzhled jsou utvářeny prostředím a specifickým způsobem života. Je zřejmé, že ti, kteří tráví většinu času surfováním podél tropických pláží, se budou vzhledově i svými způsoby lišit od jedinců, kteří prosedí velkou část svého života za psacím stolem ve vnitrozemí.

Podobně formují člověka jeho minulé životy. Tak jako je člověk ve svém fyzickém bytí ovlivňován v daném konkrétním životě svým původem a kořeny v materiálním slova smyslu, je stejným způsobem podmíněn i duchovně prostřednictvím svého duchovního původu. Duchovní kořeny každého člověka mají prvotní a určující vliv na jeho vzhled, způsoby a chování a hlavně podmiňují, v čem daný jedinec spatřuje smysl svého života. Opět platí, že nejvyšší Já každé lidské bytosti je nerozdílné - je nadpozemským plamínkem Božského světla. Avšak u těch, jejichž úkolem je šířit světlo, pobývalo vyšší Já několikero životů v nebeských sférách vzdálených Zemi. Tyto životy strávené v andělských sférách, v královstvích elementárních bytostí nebo na jiných planetách, se otiskly do jejich duše a zanechaly v ní hluboké stopy. Ačkoli obýváme lidské tělo, naše duše si v pozemském životě a těle připadají jako poutníci daleko od domova. A jimi také opravdu jsme. Avšak ne každý člověk je pozemským andělem. Bůh pro toto poslání na Zemi povolal ty nezářivější a nejsilnější duše, aby napomohly přechodu do nového věku, který bude naplněn ve jménu Smíření.

Lidé, kteří nejsou vtělenými anděly, žijí svůj život jen pro uspokojení svých vlastních potřeb, tužeb a přání. Může se zdát, že je jim vědomí vyšších souvislostí odepřeno, nebo že dokonce z vlastní vůle nežijí duchovním životem. Avšak i tito lidé jsou bytostmi, ve kterých hoří plamínek Božského světla. Jejich životy jsou však zasvěceny lidským, čistě pozemským zájmům.

Chcete-li vědět více, tento následující test vám pomůže určit váš duchovní původ.

 

 Test

Jaký typ pozemského anděla jste?

Odpovědi ano/ne zaznamenejte okamžitě, hned jak vás napadnou.
Své odpovědi neanalyzujte a neopravujte. Velmi přibírám na váze. / Právě v tomto období vážím víc než jindy. / Trpím nadváhou
Moji bývalí/nynější partneři jsou narkomani nebo alkoholici
Málokdy poruším nějaké pravidlo
Činí mi potíže říci „ne“
Barvím, odbarvuji, zesvětluji si vlasy
Raději pomáhám jednotlivcům než skupinám
Mám radši zvířata a rostliny než lidi
Svým vzhledem působím, že mám keltské kořeny (moje vlasy mají načervenalý nádech, mám pihy, zdravě červenou pleť)
Mám rád kanadské žerty
Rád druhé škádlím a dělám jim (ve zdravé míře) naschvály. Mám uličnický pohled
Jsem naprosto nezávislý/á. Nesnáším jakákoli pravidla a nerad se podřizuji autoritám
Po finanční stránce se buď koupu v penězích, nebo trpím hladem, nic mezi tím
Jsem nerad/a středem pozornosti a na společenských akcích stojím většinou stranou
Vždycky jsem věřil/a v mimozemské civilizace a UFO a zajímají mě
Mám nutkavou potřebu být vůči druhým ohleduplný/a bez ohledu na to, zda to oceňují
Praktikuji reiki nebo jiné formy energetického uzdravování
Moje životní poslání je pro mě mnohem důležitější, než se oženit/vdát a založit rodinu
Moc rád bych zase odešel domů, protože vím, že země není mým domovem
Mám za sebou těžkou autonehodu nebo jinou zkušenost, díky níž jsem se ocitl na hranici mezi životem a smrtí
V minulosti jsem byl tak zoufalý/á, že jsem uvažoval/a o sebevraždě. / Mám za sebou pokus o sebevraždu
Změnil jsem své křestní jméno. / Intenzivně se zabývám myšlenkou, že si změním křestní jméno
Moji přátelé mi říkají: „Jsi jiný/á než dřív. Něco se s tebou stalo. Jsi jako vyměněný/á.“
Udělal jsem nebo právě dělám drastické změny v mnoha oblastech svého života najednou (změna bydliště, profese, rozvod)
Mám hluboké duchovní znalosti, které jsem nezískal/-a ani četbou, ani prostřednictvím učitelů
I když vím, že se od ostatních liším, přesto s lidmi dobře vycházím a jsem v jejich společnosti rád/a
Jsem si vědom/a, že mám magické schopnosti, kterých dosud nevyužívám
Vzpomínám si na své minulé životy. / Zajímám se o starou Atlantidu a dobu krále Artuše
Jsem přesvědčen/a, že jsem byl/a upálen/a, nebo jiným způsobem popraven/a při honu na čarodějnice v době svaté inkvizice
Zabývám se tarotovými kartami nebo astrologií
Přitahují mě přírodní náboženství, jako je šamanismus, wicca, rituály při novoluní a úplňku, apod.

 

Životní poslání

Jste-li pozemským andělem, pak jste obdaření schopností léčit a vykonávat zázraky. Váš potenciál šířit světlo je obrovský. Přijali jste své poslání od Boha, vtělili jste se na planetu Zemi, abyste druhé učili a uzdravovali. Daří se vám naplňovat vaše poslání? Pokud je pro vás těžké přizpůsobit se pozemskému životu, vzpomeňte si na svůj duchovní původ. Pomůže vám to najít cestu i odpovědi na vaše otázky. A snad i útěchu.
Možná prostřednictvím těchto stránek zjistíte, že jste andělem vtěleným do lidského těla nebo elementálem. Či vesmírnou bytostí, která své minulé životy prožila na jiných planetách, novou duší nebo snad dávným zasvěcencem - veleknězem, mágem, čarodějem či šamanem. Zkrátka jste pozemským andělem, jakýmsi sezónním duchovním brigádníkem na Zemi. Možná už máte za sebou několik vtělení na planetě Zemi coby anděl, elementární bytost a podobně, avšak na tyto inkarnace jste zapomněli a myslíte si, že jste ve svých minulých životech byli obyčejnými lidmi.

Termín pozemský anděl, který používám, nesmí být zaměňován s termínem vtělený anděl. Vtělený anděl je jedním z pěti druhů pozemských andělů. Až zjistíte, ze které duchovní říše vaše duše pochází, pochopíte lépe svou osobnost, chování a smíříte se se svými zvláštnostmi. Jak už jsem řekla, je to totéž, jako když si podle data narození najdete své astrologické znamení.

 

Charakteristika pozemských andělů

Všichni pozemští andělé mají určité společné specifické rysy.
Pocit vlastní odlišnosti a vydělenosti
Každý z pozemských andělů, vypověděl v tomto směru totéž. Že se cítí jiný, než ostatní. Mnoho pozemských andělů má podobné zkušenosti. Vysmívali se jim kvůli jejich zevnějšku, zájmům nebo chování nebo je dokonce šikanovali.
Zvýšená citlivost vůči ostatním lidem, citlivost na chemikálie jakéhokoliv druhu a násilí v jakékoliv formě
Pozemským andělům činí potíže být uprostřed davu lidí, neboť síla jejich rozporných emocí a fyzických pocitů na ně působí přímo drtivě. Většina z nich se vyhýbá chemickým přípravkům, protože u nich vyvolávají silné alergické reakce. Proto mají tendenci kupovat potraviny bez chemických konzervantů, přírodní kosmetiku a ekologické čisticí prostředky. Odmítají násilí v jakékoliv formě. Ničivě na ně působí i hádky, negativní zprávy v médiích či filmy, v nichž je násilí použito. Díky tomu slyší často od okolí poznámku typu: „Ty jsi moc přecitlivělý“. Tato citlivost je však darem shůry, kterou pozemští andělé přinášejí na planetu Zemi a která jim umožňuje intuitivně vycítit, kde je jejich pomoci zapotřebí.
Silné vědomí vlastního poslání
I když pozemský anděl neví přesně, jaké je jeho konkrétní poslání, přesto si je jist, že to nějak souvisí s učením nebo léčením druhých.
Frustrující vztahy
Mnoho pozemských andělů trpělo v dětství nedostatkem lásky, případně vůči nim byli rodiče přehnaně přísní nebo dokonce hrubí. Jako dospělí mají tendenci k podobným mileneckým i přátelským vztahům. Velké množství pozemských andělů má partnery, kteří jsou nevěrní, verbálně nebo fyzicky hrubí a nejsou ochotni přijmout za vztah zodpovědnost. Někteří pozemští andělé bývají jako děti sesláni do dysfunkčních rodin coby ozdravné katalyzátory. V takovém případě mají jako děti pocit, že je rodiče adoptovali, protože k žádnému z nich, ani k sourozencům nic necítí. Není divu, protože takové rodiny jsou sice jejich rodinami ve fyzickém smyslu, nikoli však v duchovním. Jiní pozemští andělé se rozhodnou narodit do rodiny, kde vládnou jiné obtížné okolnosti, aby se ve svém vývoji učinili v daném vtělení co největší pokrok. Jako vtělená bytost však mají potřebu to změnit nebo alespoň pochopit, proč jsou všechny jejich vztahy stejně destruktivní. Některým se to, díky tomu, že na sobě pracují, skutečně podaří.
Neznámí lidé se jim svěřují se svými problémy i se zcela osobními záležitostmi.
Pozemští andělé by mohli donekonečna vyprávět o tom, jak je zastavují naprosto neznámí lidé a žádají je o pomoc nebo jim odhalují ty nejintimnější podrobnosti ze svého života. Lidé jim často říkají: „Ve vás něco je, co mi říká, že vám můžu věřit.“
Vypadají mladší, než jsou.
Příčinou je možná to, že se stravují zdravěji než ostatní, cvičí a celkově se o sebe lépe starají. Spíše je to však jejich duchovní původ, který tento dojem mladosti vyvolává. Skoro každý pozemský anděl v dotazníku uvedl, že jsou lidé překvapeni, když se zmíní o svém skutečném věku.
Sklon k různým typům závislostí, získaným nebo dědičným
Pozemští andělé se často pokoušejí svoji citlivost a bolest z toho, že jsou jiní, stejně jako strach se svého poslání, různým způsobem otupovat. Utíkají se k jídlu, drogám, alkoholu, cigaretám nebo vztahům anebo ke všemu najednou.
Zvonění v uchu
Většina pozemských andělů slyší v jednom uchu zvonění ve vysokých tónech. Může doprovázet stresové situace nebo se objevuje bez zjevné příčiny. Mnoho z nich považuje tento zvuk za nepříjemný a rušivý, ale působí přímo opačně. Tento zvuk je zakódovanou informací z duchovních domovských sfér a pomáhá pozemským andělům povznést se nad pozemské problémy. Jsou v něm také obsaženy instrukce, jak své poslání na Zemi naplňovat. Pozemští andělé jsou naštěstí schopni požádat ve svém nitru o snížení intenzity zvuku, aby nejitřil jejich sluch.
 

čerpáno z knih od Doreen Virtue 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode