Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Andělé léčí světlem -  TRUDI THALI

 

Nebesa nejsou oddělena od země

a země není oddělena od nebes.

A obojí působí skrze sebe navzájem.

(POSELSTVÍ ANDĚLŮ)

 

JIN A JANG NEBOLI ZÁKON PROTIKLADŮ

Světonázor starých Číňanů je založen na zákonech, které vládnou stejným způsobem v přírodě, ve vesmíru i v lidském těle. Podle jejich učení se celé stvoření skládá ze dvou navzájem se doplňujících základních sil jin a jang. Všechny formy života existují v poli určovaném polaritou těchto dvou rozdílných principů. Kde je stín, je i světlo. Jin znamená stinnou stránku hor, jang slunečnou stranu. Oba principy se sjednocují v celek a usilují o vytvoření harmonie. Tato "trojakost" je přítomna v nejmenších skladebných částicích i v hlubokém vesmíru. 

 

  JIN zahušťuje, je ve své podstatě tmavý, chladný, ženský a přijímací.

 

 JANG rozpouští, je ve své podstatě světlý, teplý, mužský a vydávající.

 

 ČCHI neboli životní síla je jemná energie, která  proudí mezi těmito protiklady.

 

Nejčastěji vnímáme prostřednictvím rozlišování: tak je například teplota někde mezi oběma extrémy- horkem a chladem, den mezi jasným a temným dnem, dech mezi nádechem a výdechem, emoce někde mezi láskou a nenávistí, odvahou nebo strachem. Rodíme se jako muž, nebo žena a tyto protiklady ztělesňujeme, ale přesto v sobě obě tyto stránky spojujeme.

 

 

 

JIN                                               JANG

 

ženské                                        mužské

 

pasivní                                        aktivní

 

noc                                               den

 

Měsíc                                           Slunce

 

chlad                                            teplo

 

zima                                             léto

 

stín                                              světlo

 

země                                           nebesa

 

 

 

Na příkladu vody a jejich různých skupenství si můžeme přiblížit souhru jinu a jangu: v extrémním stavu jin (chlad) se tvoří led, v extrémním stavu jang (teplo) voda vře a mění se v páru.

Stejně jako tělo tělo podléhá zákonu jin a jang celá planeta. Přes den svítí hřející, zářící Slunce (jang), a v noci panuje temno a chlad spolu s měsíčním světlem (jin), které odráží sluneční světloj (jang). Tento  princip vyjadřují působivým způsobem i roční období: na jaře, po jarní rovnodennosti, narůstá princip jang, otepluje se, v přírodě díky slunečnímu světlu začíná všechno klíčit a růst. Od podzimní rovnodennosti získává převahu princip jin a zima je zcela pod vládou jinu-chladná a neplodná. V polárních oblastech planety Země vládne neplodný, extrémní stav jin, ve žhavých pouštích oproti tomu zase neplodný extrémní stav jang. Velmi výrazně zde vidíme, že k růstu a rozvoji může dojít pouze tehdy, jsou-li obě síly v rovnováze! To platí jak pro makrokosmos, tak pro mikrokosmos a tedy lidské tělo.

Úspěšná zdravotní prevence staročínské mediciny spočívá právě ve vytváření  a udržování harmonie v energetickém systému člověka, protože nemoc způsobuje právě nerovnováha mezi těmito dvěma vzájemně se doplňujícími základními životními silami.

Starým Číňanům vděčíme za velmi užitečné informace o meridiánech, o tomto jemněhmotném energetickém systému, který tělem prostupuje jako drobná elektrická síť a zásobuje je potřebnou životní silou. Životní síla neboli čchi protéká jako velmi jemný proud celým tělem a zásobuje všechny buňky energií. Nová životní síla se neustále vytváří i z potravy, vzduchu i našeho okolí. Za vším pak působí nádherné zákony  Božského tvořivého světla. Zde se k tradičnímu léčení prostřednictvím meridianů podle čínské tradice přidává nový rozměr: je jím duchovní světelný svět andělů-léčitelů. Andělé působí ve službách Kristova světla a vedou proudy světla tímto energetickým systémem skrze tělo. Světelnou sílu čerpají terapeutky a terapeuti ze spojení s těmito vyššími světelnými bytostmi, které jsou jim nápomocny.

Kromě sedmi hlavních čaker máme dvanáct světelných drah neboli meridiánů, jejichž průběh znalo už starčínské léčitelské umění. Meridiány jakožto energetický systém - koloběh energie od hlavy k chodidlům, od chodidel k oblasti hrudi, dále skrz ruce k prstům na rukou a od prstů k hlavě - se starají o rozdělování energie čchi. Čakry stahují do těla kosmické světlo, energetické dráhy pak světlo neboli životní sílu prostřednictvím jemné elektrické sítě distribují do jednotlivých buněk a orgánů. Energie jin a jang plynou jako proudy s opačnou polaritou celým tělem a vytvářejí z proudícího světla kolující systém.

Lidské tělo je paralelně zprava i zleva protkáno šesti jinovými a šesti jangovými dráhami. Od chodidel k hrudníku a přes paže dolů ke konečkům prstů na rukou proudí ženská energie jin, od konečků prstů nahoru k hlavě a od hlavy k chodidlům proudí mužská energie jang.Těchto dvanáct světelných drah je řízeno dvěma hlavními dráhami.

Životodárnému proudění nesmějí bránit žádné překážky! Proudy jin a jang by měly být v harmonickém vztahu. Bohužel se však často vytvářejí v energetických drahách blokády, které se ihned projeví narušením zdravotního stavu a mohou tak zapříčinit duševní i tělesné poruchy a nemoci. Právě tyto blokády jsou příčinami zdravotních potíží. 

Práce se světelnými drahami je účinnou metodou, kterou dosáhneme rozpuštění takových blokád, aby tělo mohlo být opět dostatečně zásobováno životní silou. Odstranění energetických blokád však prospívá nejen tělu, ale i duši. Radost ze života a dobrá nálada jsou energií světla  a není možné je ddělovat od tělesného zdraví. Jakákoli nevolnost, jakákoli bolest, deprasivní nálada či rozladěnost, dokonce jakykoliv negativní pocit je blokádou v toku životní energie. Tělo spojuje s duchovní energií světla neviditelná zázračná síť. Duševní a tělesné zdraví je s tímto systémem plynoucího světla neoddělnitelně spjato. blokády tak nezpůsobují jenom tělesné potíže, negativně ovlivňují právě i duševní stav.

Neustálé proudění energie v těchto dvanácti světelných drahách tělu přináší velmi inteligentní životní sílu, která přesně ví, jak tělo udržet při životě a v dobré kondici. Energie je tak cyklickým způsobem přiváděna do každé buňky, každého orgánu a každé části těla.

Prací se světelnými energiemi se učíme také lépe vnímat naše vlastní tělo, cítit energetický systém a aktivizovat životodárné proudění. Tímto způsobem je možné výrazně přispět k prožití plného života. Potěšte se lepším zdravím! Proudící světlo mění duševní i tělesný stav k lepšímu - můžete pomoci sobě i druhým.

 

 

 

SPOČÍVAJÍCÍ JIN

JE NESENÉ V TISÍCÍCH BYTOSTÍ,

POHYBUJÍCÍ SE JANG JE OBJÍMÁ.

VŠEOBJÍMAJÍCÍ ŽIVOTNÍ SÍLA

JE PŘIČINOU HARMONICKÉHO SOULADU.

LAO-C'

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode