Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Vnímání vlastního těla

ROZPOZNEJ SVOU JEDINEČNOST A VAŽ SI JÍ.

NASLOUCHEJ SVÉMU NITRU!

JEN TY SAMA ZNÁŠ

SVOU VNITŘNÍ PRAVDU.

(POSELSTVÍ ANDĚLŮ)  

 

ODEBER SE DO TICHA, MILÁ DUŠE

NASLOUCHEJ DECHU BOHA, 

JAK SKRZE TEBE PROUDÍ,

JAKO JEMNÝ VÁNEK.

(POSELSTVÍ ANDĚLŮ)

 

Konečky prstů

 

     Životní energii můžete sami u sebe velmi dobře povzbudit na počátečních a koncových bodech světelných drah, bodech ťing. Na konečcích prstů se po stranách nehtového lůžka nacházejí počáteční body tří jangových a koncové body tří jinových drah. Energie jin proudí od země směrem nahoru až ke konečkům prstů, energie jang proudí od konečků prstů do hlavy.

     Stimulujte tyto důležité body jemným dotykem asi dvě minuty. Při tom prozatím lehce vykonávejte krouživý pohyb na těchto bodech a nechte pak dotyk přejít v klidné proudění. Body stimulujte ukazováčkem a palcem. Celý energetický systém, především trávicí a oběhový systém, se díky těmto jemným dotykům naplní novou silou.

     Na palci končí meridián plic (jin) a vede přes meridián tlustého střeva(jang) k ukazováčku. Společně tvoří tyto dvě dráhy pár a jsou přiřazeny k elementu kov vzduch).  Na prostředníčku končí meridián krevního oběhu jin a předává energii trojohřívači (jang) na prsteníčku. Oba meridiány tvoří pár a podléhají elementu ohně. Na vnitřní straně nehtového lůžka malíčku končí meridián srdce (jin) a předává dále energii meridiánu tenkého střeva (jang) na vnější straně lůžka. Oba meridiány tvoří pár a podléhají elementu ohně.

      Meridián plic, který  končí na palci odpovídá za dýchací orgány a také za energii světelné dráhy v hrudi, na paži a na palci. Odtud je možné léčit bronchitidu, kašel a rýmu.

     Stimulace počátečního bodu meridiánu tlustého střeva na ukazováčku vám může přinést úlevu při pomalém trávení a zácpě. Pokud se v této energetické dráze nachází blokáda,  můžete odtud léčit bolesti v ramenou nebo v paži.

     Povzbuzení koncového bodu meridiánu krevního oběhu na prostředníčku harmonizuje peciférní oběhový systém a distribuje životní energii od hlavy až k pánvi.

     Stimulace počátečního bodu meridiánu trojohřívače na prsteníčku uvolňuje blokády nadloktí, v oblasti ramen a po stranách krku až k uchu. Tato důležitá energetická přísluší ke třem úrovním: oblasti plic, horním zažívacím orgánům a spodním zažívacím orgánům. Trojohřívač má na lidský organismus podobný vliv jako slunce na Zemi. Ztratí-li tato světelná dráha na síle, následky pro tělo jsou takové, jako by v přírodě přestalo svítit Slunce. Mizí životní síla a radost ze života, je oslaben metabolismus v trávicím traktu. Nedostatek tohoto ohně, jež přináší teplo se může negativně projevovat na kloubech, na trávicí soustavě, na vyrovnanosti tělesné teploty a na psychice, především pak radosti ze života. Světelná dráha trojohřívače reaguje citlivě především na elektromagnetické záření z počítačů a mobilních telefonů. Tyto přístroje mohou způsobovat závažné blokády v oblasti čelisti a po stranách krku. Terapie světelných drah nabízí vítanou a velmi jednoduchou možnost, jak můžete sami rozpustit blokády způsobené právě zatěžujícím pracovním prostředím - například s prací s počátečním bodem meridiánu trojohřívače na prsteníčku.

    Dotyky a jemné stimulování malíčku vám dodá životní sílu do oblasti srdce a oblasti trávicího traktu tenkého střeva. Na stimulaci malíčku nereagují velmi dobře jenom srdce a trávení, energetické blokády se zbavuje také celá oblast energetického toku meridiánů a sice ruka, paže, ramena a krk. Totéž platí i pro všechny ostatní meridiány: jednotlivé části těla dostávají životní sílu do těch míst, kudy vedou světelné dráhy. Stimulace malíčku je navíc velmi účinnou okamžitou pomocí při poruchách srdeční činnosti nebo krevního oběhu. Zde se nachází skutečný nouzový bod! Při takových potížích je však vždy navíc potřeba přivolat lékaře!

     Stimulace počátečních a koncových bodů energetických drah v energetickém systému funguje podobně jako spínač v elektrické síti. Stačí jedno stlačení - a už svítí. Umožňuje to vedení, na něž je vypínač napojen. V našem těle jsou takovým vedením meridiány. Připojené zásobují orgány - podobně jako elektřina žárovku - potřebnou životní silou. I v našem energetickém systému může totiž dojít k "výpadku proudu". Práce se světelnými drahami takováto rušivá pole v tomto zázračném systému světla a síly, která skrze nás plyne, odstraňuje.

     Povzbuzení bodů ťing umožní člověku, aby se otevřel světelným drahám. Je to velmi jednoduché a blahodárné. Tato stimulace velmi pomahá u dětí. Stimulační dotyky je možné kombinovat s dětskými rýmovačkami - podle mé zkušenosti to děti nesmírně fascinuje. U žen, které čekají dítě, může práce se světelnými drahami na prstech nahradit celou terapii.

 

 

 

LÉČENÍ PROSTŘEDNICTVÍM SVĚTELNÝCH DRAH NA KONEČCÍCH PRSTŮ U RUKY MÁ LÉČIVÝ ÚČINEK PŘI:

tělesných potížích typu:

problémy s krevním oběhem - srdeční potíže - bolesti hlavy - bolesti prstů,  paží a ramen - zvuky v uších - závrať - zažívací problény - návaly horka - stavy vyčerpanosti - astma - kašel - bolesti v krku - nespavost

duševním zatížení typu:

stavy úzkosti - soužení - zármutek - pocity viny - vnitřní neklid a pocity napětí - trudnomyslnost - deprese - zoufalství - pýcha - sarkazmus - stísněnost

 

čerpáno z knihy  "Andělé léčí světlem " od Trudi Thali

 

 

 

 

Modlící se ruce

      Velmi jemný léčivý účinek má spojení rukou jako při modlitbě. Srarověcí mystici lidi učili při modlitbě skládat ruce. sepnutí rukou a konečků prstů skutečně způsobuje silné naplnění celého těla světlem!

     Dejte ruce pomalu při plném soustředění k sobě. Dlaně a konečky prstů se lehce dotýkají. Zcela vyjímečný účinek se dostaví tehdy, když se složené ruce zlehka dotýkají rtů a palce brady. Díky blahodárnému vnitřnímu klidu a spočinutí v této pozici lze vnímat léčivé proudy v celém těle. Když nyní potichu přivoláte své anděly nebo duchovní pomocníky, dojde k okamžitému spojení s vyššími dimenzemi světla. Brzy pocítíte, jak skrze "modlící se ruce" překrásně plyne jemné kosmické světlo. Spojené ruce vytvářejí silné energetické pole, protože pravá a levá strana mají opačný náboj. Také na rtech se vytváří vysoce citlivé energetické pole.

     Jemnými dotyky na spodní části brady  se rozpouštějí blokády v oblasti slinných žláz. Takové blokády mohou vyvolávat dlouhodobé podráždění, což má za následek permanentní pocit hladu. Tady narážíme na důležitou příčinu nadváhy. Uvolnění blokád v oblasti brady je tím nejlepším prostředkem pro snížení váhy!

     V následujícím přehledu najdete tipy na to, které zdravotní potíže tělesného i duševního rázu je možné pozitivně ovlivnit pozicí "modlící se ruce".

LÉČENÍ PROSTŘEDNICTVÍM SVĚTELNÝCH DRAH POZICÍ "MODLÍCÍ SE RUCE" MÁ LÉČIVÉ ÚČINKY PŘI:

tělesných potížích typu:

bolesti hlavy - závrať - vysoký krevní tlak - poruchy krevního oběhu - bolesti v pažích a ramenou - zažívací potíže - bolesti v žaludku - tlak a zvuky v uších - srdeční potíže - stavy vyčerpání - nadváha

duševním zatížení typu:

stísněnost - pocity osamělosti - žárlivost - pocity viny - přecitlivělost - nedostatek sebevědomí - pocity nenávisti - depresivní rozladěnost

 

 

Knihy, které vyšly od Trudi THALI:

 

LÉČENÍ ARCHANDĚLŮ

ARCHANDĚLÉ, MERIDIÁNY A ČAKRY V PRAXI

LÉČENÍ BOLESTÍ KYČLÍ, KLOUBŮ A KOLENOU

ANDĚLÉ LÉČÍ SVĚTLEM 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode