Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Tajemství vašeho anděla strážného - ukázka z knihy schody do nebe - Lorna byrneová

     Anděla strážného máte - ať tomu věříte nebo ne. Váš anděl strážný je dar od Boha a máte ho proto, aby vám pomáhal. Já bych vám zase ráda pomohla, abyste se mohli více těšit z té úžasné útěchy, radosti a naděje, kterou vám tento dar může přinést.

     Váš anděl strážný vás miluje. Jste pro něho drahocenní. pro svého anděla jste tou nejdůležitější osobou na světě.

     Stále mě udivuje, kolik lidí pochybuje o tom, že mají anděla strážného. Mnozí celkem ochotně přijímají fakt, že takového anděla mají jiní, ale že by ho měli sami, o tom pochybují.

     Všichni jsme Božími dětmi a Bůh dal každému z nás anděla strážného, který nás ani na vteřinu neopouští. Nikdy nejsme sami. Náš anděl je pořád s námi a je to strážce duše. Váš anděl je jeden z nejvzácnějších darů, které jste od Boha dostali. Proč tedy tohoto daru nevyužít? Váš strážný anděl existuje jenom pro vás a chce vám pomáhat v každé oblasti vašeho života. Kdybychom si jenom dokázali uvědomit, jak moc nám anděl dokáže pomoci, život by byl mnohem snažší.

     Jestliže váš anděl už je aktivní součástí vašeho života, je to báječné, ale navíc můžete svého anděla požádat o mnoho věcí. Jestliže jste ho pomoc ještě nežádali, udělejte to hned. Jenom ho poproste - je to úplně jednoduché. I když jste skeptičtí vůči představě, že máte anděla, můžete snad něco ztratit? Když svého anděla poprosíte, poskytne mu to sílu k pomoci.

     Strážní andělé nám pomáhají nejrůznějšími způsoby. Minulý týden jsem šla kolem místní chlapecké školy. Žáci se zrovna vyhrnuly na konci vyučování. Skupina asi osmi snad čtrnáctiletých chlapců obklopila jednoho vysokého spolužáka a začala do něj strkat. Vráželi do něho a vyskakovali si na něj. V tu chvíli se za ním otevřelo světlo jeho anděla strážného. Anděl byl neobyčejně vysoký, vypadal odhodlaně a měl na sobě brnění. Uslyšela jsem, co říká chlapci: "Zachovej klid, nenech se vyprovokovat, nebraň se a snaž se to obrátit v žert." Světla andělů těch druhých chlapců se neotevřela, ale bylo mi jasné, že i oni se snaží situaci uklidnit. Chlapec, kterého ostatní trápili se rozesmál a ostatní se dali také do smíchu. Pak společně odešli ulicí, jako by se nic nestalo.

     Téhož večera jsem byla navštívit v nemocnici známého. Nějaký starší člověk na vedlejší posteli najednou začal mít potíže s dechem, pískalo to v něm a muž zřejmě zpanikařil. Jeho anděl strážný vystoupil ze světla za ním a já jsem pozorovala, jak muže objal a dotkl se jeho hrudi, aby mu usnadnil dýchání. Za chvíli vešla do pokoje sestra a řekla: "Už je dobré, už to přešlo."

     Když je někdo smutný nebo deprimovaný, často vidím anděla strážného, jak dotyčného obejme křídly, aby ho utěšil. Jednou jsem při procházce parkem uviděla, jak nějaký anděl nátáhl zpoza svého chráněnce paži a pomalu před ním rozevřel dlaň. Z jeho ruky se vzneslo světlo velikosti asi golfového míčku a když anděl ruku odtáhl, dál se tam vznášelo a jasně zářilo. Anděl se na mě usmál a řekl mi, že to je světélko naděje. Podobné světýlko vídám v blízkosti lidí, kteří jsou v depresi. To světlo může být maličké jako mince nebo velké jako tenisový míček, vznáší se přímo před člověkem buď vepředu, nebo po jedné či druhé straně, vždy ve výši očí, a nepohybuje se. Nikdy jsem před nikým neviděla víc než jedno světýlko naděje. Vím, že ta osoba světýlko nevidí, ale taky vím, že jí pomáhá k obnově spojení s nadějí, kterou má uvnitř.

     Váš anděl strážný vás nikdy neopouští - ani na vteřinu. Mimo jiné proto, že často musí přivolat na pomoc další anděly. To se děje skoro neustále. Tuhle jsem na hlavní obchodní třídě v Dublinu viděla postiženého člověka, který šel po chodníku s pomocí chodítka. Jeho anděl anděl strážný měl po každé straně jednoho anděla, který muži pomáhal v chůzi.

     Někdy vidím věci, které mě rozesmějí. Nedávno jsem viděla venku běžce při joggingu. Za ním bylo vidět světlo jeho anděla, ale před ním pozpátku utíkal jiný anděl, který běžce povzbuzoval.

     Existují miliony nevyužitých andělů, kteří právě nemají co na práci a váš anděl je může přivolat na pomoc. Andělé učitelé dokážou pomoct při učení čehokoliv pod sluncem a je i spousta dalších druhů andělů. Stačí, když si budete pamatovat, že máte poprosit svého anděla, aby je přivolal na pomoc. Je to velmi prosté: mluvte se svým andělem strážným, jako byste mluvili s přítelem a poproste ho o pomoc. Poproste ho, aby vám poslal anděla učitele, když budete potřebovat pomoci s něčím, co vám dělá starosti. Můžete například říci něco jako: "Anděli strážný, prosím tě, pošli mi anděla učitele, aby mi pomohl stát se lepším řidičem."

     Bůh vybral vašeho anděla strážného speciálně pro vás. Váš anděl se na tuto zem dostane pouze s vámi. Bůh pověřil vašeho anděla úkolem provést vás lidským životem a váš anděl nikdy nebyl na zemi s jinou duší a ani se s žádnou jinou na zem už nedostane. Také díky tomu je vztah mezi vámi a vaším andělem strážným tak zvláštní a jedinečný.

     My jsme Bohu velmi drazí, protože jsme byli stvořeni k jeho obrazu. Každý z nás má duši, která v sobě nese jiskřičku Božího světla. Bůh si duše nesmírně cení, a proto nám všem dal anděly strážné, aby pomohli duši přivést bezpečně k němu zpátky do nebe. Andělé strážní duši nemají, a to je jeden z důvodů, proč nás nikdy neopouštějí - chtějí být ve světle naší duše - ve světle Božím.

     Lidi vždycky zajímá, jak jejich strážný anděl vypadá. Pravda je ale taková, že i když anděl někdy vyjde ze světla a ukáže se v lidské podobě, tato podoba se může podle okolností měnit. Úplně nerozumím tomu, proč na sebe andělé strážní berou různou podobu, když se mi při různých příležitostech ukazují, ale myslím, že je to proto, abych líp porozuměla osobě, kterou mám před sebou, i tomu, co jí v té chvíli trápí. A jelikož můžu tuto podobu návtěvníkovi popsat, snad to i jemu pomůže pochopit, že jeho anděl strážný má moc i schopnost mu pomoci tak, jak je třeba. Obecně řečeno, andělé strážní nemají věk, nestárnou se svým svěřencem, ale tu a tam některého vídám v podobě mladého člověka. Dosud jsem neviděla anděla strážného, který by vypadal staře.

     Svého anděla strážného se nemůžete dotknout, ale anděl vás ano, a někdy lidé jeho dotek cítí. Váš anděl se může dotknout kteréhokoli místa na vašem těle a většinou to je znamení, které vás má uklidnit a ujistit vás, že váš anděl je u vás. Já například často cítím, že mi můj anděl cuchá vlasy, nebo mě za ně tahá. Proto jsem taky nazvala svou první knížku "Andělé v mých vlasech." Ten pocit je tak skutečný, že když mi to můj anděl dělá, často si sáhnu na hlavu, abych si upravila vlasy. Někdy anděl vezme někoho za ruku. To se může projevovat různě - jako teplo nebo chlad, lechtání nebo uklidňující stisk.

     Jedinou emocí, kterou jsem kdy viděla anděly strážné dávat najevo, je láska. Nikdy jsem neviděla, že by se anděl zlobil, byl otrávený nebo zklamaný. Mám pocit, že občas by andělé měli právo být zklamaní, ale zřejmě mají nekonečnou trpělivost a nikdy nad námi nelámou hůl. Nikdy s námi nepřestávají komunikovat. Andělé strážní znají a chápou naše emoce a pomáhají nám se s nimi vyrovnávat, ale sami žádné emoce kromě lásky nemají. Jediný výraz citu, jaký jsem u nich, je láskyplný úsměv.

     Nevěřím, že by některý anděl strážný byl lepší než jiný. Nikdy jsem se nesetkala s ničím, co by něco takového naznačovalo. Jestliže někdo podle druhých vede šťastný a úspěšný život, není to proto, že by měl lepšího anděla strážného. A jestliže si někdo myslí, že jeho život je katastrofální, také to není vinou nějakého neschopného anděla strážného.

     Máme svobodnou vůli. Naši andělé strážní nám neustále něco šeptají a snaží se, abychom jim naslouchali. Váš anděl zná příběh vašeho života, možné cesty, jimiž se váš život bude ubírat i rozhodnutí, před nimiž budete stát. Udělá všechno proto, aby vám pomohl ke správnému rozhodnutí, i když se v tu chvíli bude třeba jevit jako nesnadné. Podle mých zkušeností je život mnohem snažší a snadnější, pokud nasloucháme svému andělu strážnému, ale máme svobodnou vůli a náš anděl strážný ani žádný jiný, do ní nesmí zasahovat. Na druhou stranu by nikdo z nás neměl obviňovat anděla strážného, když se věci nevyvinou tak, jak jsme si přáli.

     Jak říkám, váš anděl strážný vás nikdy neopouští ani na kratičký okamžik. Je u všeho, co právě děláte - bez ohledu na to, za jak intimní a soukromé to považujete. Andělé strážní nehledí na tyto věci jako my. Váš anděl vidí vaše tělo, ale přísně vzato ho více zajímá světlo vaší duše. Když spíte, váš anděl je s vámi a modlí se za vás. Andělé strážní nemají žádné tělesné potřeby. Váš anděl nikdy nespí, nepotřebuje jídlo ani pití, nikdy se neunaví ani se nenudí, stále je ve střehu a soustředěný pouze na vás.

     Jak už jsem se zmínila, anděl strážný je s námi dlouho předtím, než jsme byli počati. Když někde venku potkám těhotnou ženu, často zahlédnu její děťátko uvnitř. Někdy je úplně malinké, ale bez ohledu na velikost vidím i světlo anděla strážného. Z toho mám pokaždé velkou radost. Odříkám krátkou modlitbičku, aby dítě vyrostlo silné a zdravé, aby poslouchalo a uvědomovalo si, že má po celý život u sebe anděla strážného.

     Váš anděl ví, kdy zemřete a bude v té chvíli s vámi, s vaší duší, kterou ve chvíli smrti vyjme z lidského těla. Když vidím někoho v posledním stádiu smrtelné nemoci, zdá se mi, jako by jeho tělo začínalo být trochu průsvitné. To proto, že strážný anděl nemocného se více přiblížil, takže se téměř dotýká duše svého svěřence.

     V okamžiku smrti svého strážného anděla uvidíte a všechny vaše obavy zmizí. Pamatujte si, že se vracíte domů. Také si zapamatujte, že nikdy nikdo neumíral ani nebude umírat sám. Vždycky je s ním jeho anděl strážný.

     Až váš anděl odnese vaši duši do nebe, nějaký čas tam ještě s vámi zůstane. Ale až budete v nebi už nějakou dobu, váš anděl už bude od vás odcházet a zase se vracet. Už spolu nebudete pořád jako na zemi. Archanděl Michael mi řekl, že poté, co se váš anděl v nebi od vás odloučí, bude se modlit za vaši rodinu a za lidi, které máte rádi a kteří ještě žijí. Není krásné vědět, že andělé strážní všech členů rodiny, kteří už zemřeli, a všech našich dávných předků jsou v nebi a modlí se za nás?

     Připadá mi zvĺáštní, když se mě lidé ptají, jak mají komunikovat se svým andělem. Já sama jsem hovořila se svým andělem strážným, už když jsem byla malá, takže mi to přijde stejně přirozené, jako když hovořím s dcerou. mluvím se svým andělem strážným neustále. Je to můj nejlepší přítel.

     Požádejte svého anděla, aby vás posílil ve víře, že existuje a opravdu vám může pomáhat. Svého anděla můžete požádat o cokoli. Požádejte ho nějaké znamení - ale zvolte nějaké hodně jednoduché. Nezapomínejte, že váš anděl vás nemůže opustit ani na vteřinu, takže bude možná potřebovat zaměstnat jiné anděly, aby vám to znamení dali. Také můžete anděla strážného požádat, aby se vás dotkl - on se vás nezřídka dotýká - a aby se vás pořád dotýkal na určitém místě, dokud jeho dotek neucítíte. Nepřestávejte na svého anděla dotírat, dokud vám nějaké znamení neposkytne. ale musíte si je hlídat. Dávejte pozor. Často přehlédneme znamení, která nám anděl strážný dává - dokonce i ta, o něž jsme požádali !

     Anděl strážný k vám neustále promlouvá prostřednictvím vašich myšlenek a pocitů. Naučte se je rozpoznávat a naslouchejte jim. Jestliže vám nějaký instinkt radí,že byste měli něco udělat, je to často hlas vašeho anděla, který s vámi takto komunikuje. Třeba malujete nějaký pokoj v domě a máte pocit, že byste měli dát plechovku s barvou dál. Jenže to neuděláte a za chvíli ji převrhnete. Předtím vás zřejmě varoval váš anděl strážný. Naučte se dělat bez váhání to, co vám váš anděl radí. Uvědomte si případy, kdy jste to neudělali, a slibte si, že příště poslechnete. Často nám instinkt radí, co máme dělat a my to odmítneme.

     Jméno svého strážného anděla znáte, ať už to víte nebo ne. Znali jste je jako dítě a patrně jste je zapomněli, ale teď je vhodná chvíle, abyste si na ně vzpomněli. Jména andělů strážných jsou velmi dlouhá - někdy mají víc než sto hlásek. Taky jsou v nich některé hlásky, jež se v žádné lidské řeči nevyskytují. Vím, že předtím, než jste byli počati, jste se svým andělem strážným strávili dost času zkracováním jeho jména a taky vypouštěním těch hlásek, které nepoužíváme, protože tak se to jméno dá vyslovit líp. 

     Váš anděl udělá všechno pro to, aby vám napověděl a aby se vám to jméno zase vrylo do paměti. Andělé mi dali pokyn, abych vám taky pomohla a abych vám řekla: "Je to jméno, které milujete a které máte v srdci." Některým lidem - zejména dětem - stačí tohle říct a oni se na to jméno automaticky rozpomenou. Ale dospělí jsou většinou mnohem pomalejší a často odmítnou to jméno, které je napadne, sami si řeknou, že to není možné! Třeba si myslí, že jméno, které je napadlo je hloupé, nebo že pro jejich anděla není dost dobré. Nezapomínejte, že v nebi jste se na takovém jménu se svým andělem strážným dohodli.

     Možná moc stojíte o to, abyste znali jméno svého anděla strážného, protože byste si pak mohli myslet, že jste andělovi blíž. Ale jemu je to úplně jedno. Můžete mu říkat jenom "anděl strážný". Pro anděly je podstatné pouze to, abyste s ním komunikovali. Andělé mi také řekli, že přejete-li si oslovovat anděla jménem, ale zapomněli jste je, můžete zvolit nějaké nové a vrýt si je do srdce. Váš anděl strážný to jméno přijme navěky, tak veliká je jeho bezpodmínečná láska k vám....

 

přepsala jsem z knihy "Schody do nebe" od Lorny Byrneové     

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode