Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Blíženci 21.5. - 21.6

 

ŽENA VE ZNAMENÍ BLÍŽENCŮ

Osobnost a vlastnosti

Zdroj energie plný citu

Stačí, když si člověk představí okouzlující Marilyn Monroe, a už má obraz ženy v Blížencích před sebou. Je to duch z láhve, rozkošné, záhadné stvoření, jež se objeví, když je voláno - nebo je prostě náhle a nečekaně tu. Je to svůdná žena, jež umí každého okamžitě upoutat. Rychle navazuje kontakt a během několika sekund se spřátelí s člověkem, jehož předtím nikdy neviděla. Pole působnosti ženy v Blížencích je proto vždycky tam, kde je mnoho lidí. Její okruh známých a přátel je velký, neboť potřebuje komunikaci. Jako neklidný duch je neustále v pohybu a hledá inspiraci. Příjemný večer v útulném prostředí s knihou na pohovce? To opravdu není to pravé. Jde radši někam objevovat. Zajít na výstavu, setkat se s přáteli u dobrého jídla, zaběhnout ještě na vernisáž umělce, s nímž se přátelí, potom někam na večírek a možná - tak kolem druhé hodiny ranní - si ještě trochu popovídat s někým doma. Takový život se líbí ženě v Blížencích. Jaká škoda, že se to všechno nedá stihnout současně. Rozhoduje se většinou spontánně, protože dobrá a špatná nálada se u ní mění rychleji než dubnové počasí.  Nerada něco plánuje dlouhodobě, vždyť koneckonců dnes ještě neví, v jakém rozpoložení se ráno probudí. Bystrý rozum a inteligence ženy v Blížencích činí ze schůzky s ní zajímavou událost. Je to inspirující partnerka v debatách, diskuse se s ní dají vést celé hodiny - či lépe řečeno tak dlouho, než ji napadne, že je na čase podniknout něco jiného. Kromě toho, že vynikajícím způsobem ovládá umění formulovat a že její slovní zásoba je plná fantazie, spolubesedník v ní najde i dobrou a zúčastněnou posluchačku. Projevuje zájem o těžkosti svých přátel, každý se jí rád svěřuje se svými tubami, nadějemi i obavami. Když je třeba řešit nějaké problémy, v ženě Blíženci lze najít nejen vnímavé ucho a trpělivou posluchačku (to pak dokáže posedět trochu déle), ale také dostat odpověď na své otázky. Je obdařena schopností v co nejkratší době analyzovat životní situace a problémy a poskytnout užitečné rady. Svým přátelům obětuje žena v Blížencích mnoho času. Ze všech sil se snaží jiné utěšovat a myslí především na příjemné drobnosti, které zkrášlují všední den a na něž mnoho lidí bohužel zásadně zapomíná. Pošle blahopřání k narozeninám (samozřejmě přesně a možná ještě přidá nějaký vtip), zavolá přítelkyni k výročí svatby, dodá spontánní kompliment - v tom je na ni spolehnutí. Žena v Blížencích to všechno podniká samozřejmě nejen z čisté lásky k bližnímu, ale také proto, že je ráda oblíbená. To je snad její drobná slabůstka. Potřebuje si neustále potvrzovat a získávat pocit, že je pro druhé nepostradatelná. Také si potrpí na to, aby se jí to říkalo. To jí posiluje sebevědomí, jehož má beztak již dost, a zvyšuje činorodost. Žena v Blížencích nemá ráda, když jí někdo působí problémy nebo ji připravuje o čas. Chce sama rozhodovat o tom, čím a hlavně kdy, kde a jak dlouho se bude zabývat. Pro ženu v Blížencích bývá těžké soustředit se na nějaký úkol. V profesionálním životě je to pro ni překážka, a proto si většinou vybírá takovou práci, při níž může být kreativní, nezávislá a také mezi mnoha lidmi. Většinou to bývá umělecké povolání s pohyblivou pracovní dobou, nebo také zaměstnání plné stresových situací, jež jí poskytuje dostatek rozmanitosti a v němž se může zároveň trochu dostat do světa. Protože žena v Blížencích potřebuje aktivitu, nijak jí například nevadí v jednom dni zaletět třeba do Milána, aby tam zařídila potřebné obchody, vrátit se a ještě nočním vlakem dojet někam, kde druhý den navštíví veletrh. A třebaže není žádný velký organizační talent, nějak se jí vždycky podaří dodržet termín. Pokud je třeba spontánně uspořádat večírek pro sto lidí, zvládne to, avšak když jde o takzvané důležité životní věci - je to horší. Je pro ni těžké splnit úkol od začátku až do konce. Jakmile je v polovině, zneklidní a rychle se rozhlíží po něčem novém. K jejímu životu patří změny, jinak se nudí. Žena v Blížencích prostě potřebuje ventil pro svou překypující činorodost. Někdy se jí zmocní obavy a zoufalství, ale vždy znovu jedná spontánně a vrhá se do neznámých věcí, aniž zvažuje pro a proti. Rozhoduje se rychle, přičemž se nespoléhá ani na názor jiných, ani na vlastní rozum. Její jednání pramení z reflexu. Je natolik chytrá, aby dovedla situaci okamžitě zhodnotit, ale přece jen je především závislá na svých emocích. Žena v Blížencích většinou prožije jisté období čistě emocionálně, ale to pak skutečně se vším všudy. Její častá hnutí mysli jí vždy znovu něco vyvedou. Něco, co je pro jiné pouhá maličkost, dovede u ní vyvolat nadšení, aby zakrátko upadla do hluboké deprese. Může to být počasí, pracovní projekt, její milenec, cokoli - žena v Blížencích to vždycky prožívá každou částečkou svého těla. Své nálady, včetně těch špatných, nijak neskrývá, naopak, jejich proměnlivosti se plně oddává. Její bližní tudíž často ani nevědí, na čem jsou. Kdo dokáže změny jejích nálad pochopit? Ještě před chvílí  byla veselá a zábavná, ale v příštím okamžiku už dává každému najevo svou nespokojenost. Když se žena v Blížencích zajímá o nějakého muže, během krátké doby se jí podaří, aby se o ni přinejmenším ve stejné míře zajímal on také. Má nadání poplést muži tak hlavu, že ten pak vůbec neví, čí je. Ona možná ani není jeho typ, sotva však spolu navážou kontakt, je fascinován. Žena v Blížencích upoutává předmět svého zájmu svým šarmem a fantazií. Někdy se o ní říká, že je bez citu. Nemusí to být nutně pravda, v jistém smyslu však užívá (zneužívá?) právě své milence k tomu, aby získala zkušenosti. Postižený je však ochoten rychle na všechno zapomenout a odpustit, protože se na ni nelze dlouho zlobit. Má prostě neodolatelný šarm a svůj sex-appeal uplatňuje dovedně tak, aby vždycky získala to, po čem touží.

Žena v Blížencích umí člověka ovlivnit natolik, že se vzdá všech svých návyků. Potřebuje někoho, kdo ji následuje a prodělává s ní všechny její nálady. Za to je odměně jejím veselím, vnímavostí nebo prostě tím, že je jeho přítelkyní.

MUŽ VE ZNAMENÍ BLÍŽENCŮ

Osobnost a vlastnosti

Muž s rozmary

Když už je dávno po večírku, patří muž v Blížencích k posledním hostům, kteří mezi zbytky z bufetu a prázdnými lahvemi od vína vedou zásadní debatu na téma atomová energie nebo se pouštějí do rozhovoru o postmoderní architektuře. Mluví živě a přesvědčivě a svá slova zdůrazňuje gestikulací. Paže i prsty má nepřetržitě v pohybu. Člověk ho prostě musí poslouchat. Svůj okruh známých neustále udivuje břitkým úsudkem a k nejrůznějším tématům dovede vždycky něco říct. Muž v Blížencích se rychle učí. Je sice netrpělivý a nerad se dlouhodobě zabývá jedním tématem, avšak onen krátký časový úsek, který věnuje jedné věci, stačí, aby se společensky uplatnil ve všech možných oblastech. Muž narozený v Blížencích je rozený autodidakt. Nenavštěvuje ani kurzy cizích jazyků, ani nedokončil studium (to jen v nejvzácnějších případech), neboť své vědomosti nejraději získává sám, a to tehdy, když má na to chuť a náladu. Přesto je přinejmenším stejně dobrý jako ostatní. Důležité je, aby to, čemu se naučil, mělo vztah k reálnému životu. Teorie je pro něj příliš suchá. Pro filozofii se například dokáže nadchnout jen tehdy, jestliže se její základní myšlenky dají uplatnit v praxi. Lze se domnívat, že dočasné chování muže Blížence je pod silným vlivem knihy, kterou právě čte, nebo filmu, který,  který včera viděl. Rychle mění své role, ovládá je však tak perfektně jako velký herec. Dnes je existencialista - od oblečení až po značku francouzských cigaret a sklenku pastišů vpodvečer - ale za týden se dá na meditování a pije jen čaj, protože ho zaujala filozofie Dálného východu.  Zájmy muže narozeného v Blížencích jsou široce rozptýlené, přičemž ho zvídavost a touha po nejnovějších objevech po celý život žene do extrémů. V cestě mu stojí jeho dualita. Stejně jako žena narozená v tomto hvězdném znamení je také on strháván tu tím, tu oním. Sotvaže něco vzbudilo jeho zájem, netrvá dlouho a už se rozhlíží po něčem dalším. Vždyť toho svět má tolik co nabídnout. Každý stav prožívá od začátku až do konce s takovou intenzitou, že ho to může právě jak zničit jako postavit na nohy. Pro Blížence je typické kolísání mezi nebeskou blažeností a nejhlubším žalem. Blíženec se nepřetvařuje. Co dělá, dělá poctivě, neboť je o své věci přesvědčen, třebaže toto přesvědčení vydrží někdy sotva týden. Když něco vzbudí jeho zájem, věnuje tomu veškerou svou energii, neboť to chvíli trvá, než pozná, zda to má, či nemá smysl. Zdá se však, že má nevyčerpatelný potenciál energie, a proto s ní může tak plýtvat. V profesionálním světě najdete muže v Blížencích většinou v kreativních oblastech. Důležité je, aby byl samostatný, šéf v patách by mu vadil. Muž v Blížencích bývá reklamním textařem, novinářem, architektem, návrhářem nebo grafikem. Musí tvořit něco, co na něj samého působí. Při svých profesionálních úkolech má sklon k perfekcionismu. V tomto ohledu je důkladný a přesný a zcela překvapivě dokáže investovat spoustu času do zdánlivě nedůležitých detailů. Výsledek jeho práce je však vždy zdařilý a příjemně překvapí.

Muž ve znamení Blíženců je chameleón a excentrik. Jeho přátelé, pokud ho týden neviděli, nikdy přesně nevědí, jak na tom právě je nebo jak  vlastně vypadá. Setkání s ním je vždycky novým překvapením. Kdo ho má za přítele, nezná slovo nuda. Muž v Blížencích v zásadě klade neobyčejný důraz na svůj zevnějšek - nezávisle na tom, který duchovní směr právě sleduje. Ať už jde o oblečení, účes nebo vodu po holení, rozhodně se  odlišuje od masy. Pokud právě muži nosí vlasy do týla, objeví se on s hladce vyholenou lebkou, krém po holení si přivezl z Londýna - nikdo tu značku zaručeně nezná - garderobu si nechal podle vlastních představ ušít na míru (neboť se inspiroval fotografií z novin z dvacátých let). Vždycky vypadá perfektně, pěstěně, jako naprostý exot.

Rozmary muže narozeného v Blížencích mohou jeho známé stejně tak pobavit, jako je mohou přivést na pokraj nervového zhroucení, jsou přece nuceni být svědky jeho proměn. Někdy to bývá nanejvýš namáhavé, neboť mluví o jednom nápadu nejraději celých čtyřiadvacet hodin. Je obdařen nadáním tak dlouho do někoho hučet, až je dotyčný přesvědčen, že je tomu právě tak a ne jinak. Muž v Blížencích totiž potřebuje verbální souhlas svých posluchačů. Ne že by nutně vždy musel mít pravdu, ale přece jen se tak cítí polichocen. Muž v Blížencích je samozřejmě také vášnivě nakloněn ženám. A jak by ne? Koneckonců je to muž, který je doma především ve světě citů. Není vysloveně zaměřen na určitý ženský typ, nýbrž na něj působí styl, temperament a duch. Možná je to jen způsob, jak některá žena kouří cigaretu, její účes nebo pohotovost, co ho přiměje k tomu, aby se jí blíže zabýval. Měla by vypadat tajuplně. To probouzí jeho zvědavost a on pak z ženy rád „odloupává" slupku po slupce. Muž ve znamení Blíženců je mistr světa ve skládání komplimentů a vůči ženě uplatňuje šarm, jemuž se jen tak něco nevyrovná. Jeho slovník mívá často přímo literární úroveň, v tom se plně vyrovná všem největším milencům posledního století. Flirtuje bez zábran, svým kouzlem dokáže ženu okamžitě upoutat. Jeho ženský protějšek má pocit, že se ještě nikdy nesetkal s tak zajímavým mužem. Ženy na něm obzvlášť fascinuje kombinace zdvořilé zdrženlivosti, mladistvého šarmu a skrytého ohně, který v něm plane a povzbuzuje erotickou fantazii. Najde-li v ženské bytosti svou vyvolenou, s níž by rád sdílel noci, bude moci své přání s velkou pravděpodobností realizovat. Postará se, aby se jeho partnerka cítila dobře a aby v ní rozhodně nevznikl dojem, že je pouze účelovým prostředkem. Méně se jí dotýká vlastním tělem než svýma očima a slovy. Žena, která se právě seznámila s mužem v Blížencích, má pocit, jako by ji čekala dobrodružná milostná cesta.

KDO KE KOMU SE HODÍ, JAK A PROČ

 

Blíženci - Beran

Beran je tajemný, přitažlivý a erotický, a tak se Blíženec může vydat na objevitelskou cestu. V člověku narozeném ve znamení Berana nalézá osobu, která by pro něj mohla být v mnoha ohledech zajímavá, nehledě na to, že z dobrodružných důvodů vychází vstříc jeho žádostivosti. Doporučuje se však opatrnost! Beran ví přesně, co chce, a nenechá si se sebou pohrávat. Také se snadno nenechá omotat kolem prstu - nebo to jen tak vypadá? Blíženec to s ním přinejmenším nemá lehké. Svým šarmem sice může dosáhnout mnohého, nikoli však všeho. Beran je náročný, není to partner na povrchní rozhovory nebo krátké flirty. Neboť rozhodnutí o tom, kde končí flirt a začíná něco jiného, musí Blíženec již ponechat na něm. Může se stát, že se náhle ocitne v Beranově posteli, aniž přesně ví, jak se to seběhlo. Sex s Beranem je vzrušující, bezuzdný a nestrojený, sex bez zábran, který Blížencovy erotické zkušenosti značně obohatí. Blíženec by však měl vědět, že tu má co činit s egoistou. Blížence rozhodně nijak neobšťastňuje, že jeho partner směřuje většinou rychle a bez příjemné a vzrušující přípravy rovnou k věci. Chybí mu hravost, fantazie. Ale možná lze Beranovi v tomto přivyknout. Manželství mezi těmito dvěma temperamentními partnery slibuje výbuchy a hádky. Beran často trvá na svém mínění a připadá Blíženci tvrdohlavý a neflexibilní. Přesto může mít partnerský vztah s Beranem určitý úspěch.

 

Blíženci - Býk

Býk je společenský a má kolem sebe rád lidi, Blíženec taky. To sice není jediné, co je spojuje, je to však důležitý společný rys. Potud se rychle sbližují a Blíženec může vycházet z toho, že svým šarmem na Býka neodolatelně působí. Žena v Býku vzrušuje muže v Blížencích, její ženskost a smyslnost dává křídla jeho fantazii. On si kromě toho umí cenit její srdečnosti a empatie. Ženu v Blížencích zase přitahuje animální a silová stránka muže v Býku. Jeho přítomnost stupňuje její smyslnost a probouzí v ní touhu po rozkoši. Zda se jim však bude dařit ve společné ložnici stále tak harmonicky, je sporné. Blíženci není tento partner natrvalo dost obratný. Býci svou rozkoš nedovedou prožívat bez zábran. Blíženec proto musí být opatrný v tom, co od něho žádá. Býk sice působí robustně, v sexu se s ním však musí zacházet opatrně. Tento erotický svazek neposkytuje Blíženci natrvalo dost uspokojení. Blíženci se líbí Býkův temperament, jeho rub ho však stojí mnoho sil a střetů. Blížence snad poněkud zlobí to, že ho Býk vždycky znovu dokáže odrazovat od jeho nápadů. On se však svých ztřeštěností kvůli partnerovi přirozeně nevzdá (jinak by to nebyl Blíženec), takže jsou neustálým podnětem k nesčetným debatám. Natrvalo to Blíženci vadí, neboť se cítí omezován. Není tu příliš jasný výhled na uspokojivý partnerský vztah, protože obstát ve zkouškách trpělivosti, jimž je vystavován, nepatří právě k Blížencovým silným stránkám. Měl by však uvážit, že mu Býk - přes všechny spory- poskytne jistotu a ustálí proměnlivost jeho nálad, což pro něj může být výhodné. Pokusit se o partnerský vztah tedy přece jen stojí za úvahu.

Blíženci - Blíženci

Zde by měl být již předem naprogramován obrovský zmatek. Když se střetnou tyto dva větrné víry, dochází opravdu k bouřím. Žena a muž v Blížencích si jsou od začátku sympatičtí, je však nepravděpodobné, že by to mezi nimi opravdu jiskřilo, neboť na to si jsou příliš podobní a oba to taky cítí. Kdyby však tento pár Blíženců přece jen Amor zasáhl svým šípem, bude jejich společně strávený čas velmi vzrušující - v pozitivním i negativním smyslu. Protože ti dva mají mnoho společných zájmů a potřebnou energii, jsou neustále v akci, neexistuje pro ně klidná minuta. Předhánějí se v nápadech a návrzích, které nejdou vždy společným směrem. To lze pozorovat především v sexu. Oba jsou až příliš neklidní a nenasytní, aby dokázali mít z lásky opravdový požitek. Vědí, že spolu mohou překračovat hranice, a touha po nové inspiraci je žene z extrému do extrému. Zda to přináší vytoužené uspokojení, je otázka. Jeden tip: Proč by se to zase jednou nemohlo zkusit v docela běžné tradiční pozici - žena dole, muž nahoře - za předpokladu, že sklon k experimentování nepřehluší cit lásky a radost z prostých věcí. Tento partnerský vztah sice nezná nudu, je však známo, že příliš mnoho vzrušování také není zdravé. Žít v harmonii jim brání jejich náladovost. Chybí vyrovnávající klidný pól, který právě člověk narozený v Blížencích v partnerském vztahu potřebuje především. Nejlepší tedy bude, když zůstane při bouřlivém milostném poměru.

 

Blíženci - Rak

Zde se bude sice hojně flirtovat, to však nemusí znamenat, bže si Blíženec s Rakem něco začne. Rak je svým zevnějškem šarmantní a přitažlivý. Dovede Blížence nadchnout rozumem a kultivovaným vystupováním, jen zřídka to však mezi nimi zajiskří. Kdyby Rak Blíženci přesto učaroval, musí si Blíženec své spontánní nápady uschovat pro jiné příležitosti. Rak je mimořádně senzitivní a nenechá se snadno  Lze od něho očekávat dlouhé hodiny něhy (něha je ostatně v hierarchii jeho erotických hodnot nejvýše). V tomto ohledu musí být partner v Blížencích trpělivý a vytrvalý, což jak známo není jeho silná stránka - ale existuje snad příjemnější způsob, jak se učit trpělivosti? V partnerském vztahu se Rak projevuje přinejmenším stejně náladově jako Blíženec, jen s tím rozdílem, že Rak se hněvá, když se mu něco nelíbí, místo aby se s partnerem hádal. Tím Blížence pěkně zmate a vyvolá u něj špatnou náladu. Kombinace Blíženec - Rak není předem odsouzena k zániku - a už vůbec ne, vládne-li harmonie v ložnici - Rak však rozhodně není partner, který Blížence doplňuje nebo mu do všedního dne vnáší klid. strhnout. Potřebuje mnoho empatie, zejména v sexu. Na takzvané rychlovky, jak to čas od času má rád Blíženec, partnera v Raku neužije.

Blíženci  - Lev

Tato pevnost se musí dobýt ztečí, jinak odolá; Lev totiž rychle vytuší, kdy je to pro něj nebezpečné, a pak Blíženec asi přijde o požitek toto královské stvoření poznat blíže. Lev se nedá jen tak snadno okouzlit, jakkoli by si to určitě tu a tam přál, on však zvažuje, ptá se svého instinktu, zda se to dobrodružství vyplatí, či nikoli. Zde přijde Blíženci vhod jeho nadání v užívání slov. Muže ve Lvu lze nejspíš zaujmout inteligentní konverzací, ženy ve Lvu jsou velmi vnímavé na komplimenty, nehledě na smyslové vzrušení, jemuž je každý člověk narozený v tomto znamení přístupný. Blíženec na to ostatně nesmí jít příliš zhurta, může sice sám začít, ale pak by měl vyklidit pole pro Lva a nechat na něm, jak by měl večer vypadat. Při sexu se Lev rád nechá laskat a hýčkat něžnostmi. Zde mohou Blíženci uplatnit celou škálu své nápaditosti. Velkolepé experimenty by si však Blíženec měl ušetřit, neboť Lev má své zvyklosti, na nichž trvá. Chce se držet svých milostných pozic a také se v posteli ujmout vedení (to je důležité!).

Lev je silná osobnost a je zvyklý rozhodovat se sám. Potřebuje hodně volného prostoru a nemá rád, jestliže mu někdo něco předepisuje nebo se snaží změnit jeho návyky. Proto bývá partnerský vztah Lev - Blíženec obtížný. Blíženec si nedokáže odpustit lidi ovlivňovat a dělat z nich hříčku svých rozmarů. Lva však takto zkrotit nedokáže.

Blíženci - Panna

Pokud by člověk narozený v tomto znamení skutečně upoutal Blížencův zájem, musí Blíženec počítat s tím, že Panna se od něho výjimečně nenechá vůbec ovlivnit. Pro Blížence nebude totiž snadné odloupnout zdánlivě neproniknutelnou slupku Panny. Na jedné straně ho to provokuje, na druhé ho to dost brzy začne nudit, pokud se ničím nedá pohnout. A dostatečný potenciál trpělivosti k tomu, aby Pannu uhnal ještě týž večer, Blíženec prostě nemá. Člověk narozený ve znamení Panny je velice zdrženlivý, senzitivní a introvertní, vlastně to je naprostý protiklad k dynamickému Blíženci. Člověk v Panně má sklon jít ve všem do hloubky, a tak pro lehkost, s níž Blíženec občas kráčí životem, nemá pochopení. V partnerském vztahu Blížence brzdí. Panna se dá zřídkakdy strhnout k spontánní aktivitě, a už vůbec ne při milostných záležitostech. Často téměř působí, jako by se tak trochu uzavřela do sebe. Blíženec si musí počínat velice opatrně a šetrně, má-li získat srdce (i tělo) Panny.

Blíženci - Váhy

Blíženec by se měl o člověka ve Vahách ucházet a uplatnit veškeré své umění svádět, neboť tato kombinace je optimální. Třebaže Váhy touží po vyrovnanosti, zatímco Blíženec se neustále stará o to, aby misky vah rovnováhu ztrácely, jsou si tato dvě znamení v zásadě přece jen natolik podobná, že se vzájemně automaticky přitahují. Člověk ve Vahách působí zpočátku poněkud zdrženlivěji než Blíženec hýřící energií, ale brzy i on roztaje a oba cítí vzájemnou příbuznost. Partner ve Vahách poskytuje Blíženci mnoho, a to dobrovolně, aniž by za to žádal protislužbu. Nevadí mu Blížencův neklid ani náladovost, necítí se využíván. U lidí narozených ve Vahách nalézá Blíženec do jisté míry domov. Pokud jde o erotickou fantazii partnera ve Vahách, je velice blízká fantazii Blížencově. Rozdíl mezi těmi dvěma spočívá jen v tom, že si partner ve Vahách dosud nedůvěřoval natolik, aby se plně vyžil. Blíženec je v tomto ohledu ideální, neboť s ním lze praktikovat to, co si partner ve Vahách dosud jen tajně přál, a kromě toho mohou oba společně vyzkoušet mnoho nového. Váhy jsou pro Blížence skutečnou trefou - proto je třeba je jich držet!

 

Blíženci - Štír

Vstup člověka narozeného ve Štíru je natolik zajímavý, že ho Blíženec prostě musí poznat blíže. Vždyť právě v něm spatřuje exota, který mu může poskytnout nové vzrušení a s nímž se lze vydat k novým břehům. Člověk narozený ve Štíru je aktivní, obratný, stále tak trochu avantgardní, občas opravdu euforický, což na extrovertního Blížence přirozeně působí. Přitahuje Blížence také eroticky, neboť pro něj znamená onu vzrušující směs nedosažitelnosti a fyzického fluida, což provokuje jeho fantazii. Tváří se na Blížence lhostejně, ale na druhé straně je jasné, že má o něj zájem. Kombinace Blíženec - Štír je rozhodně zábavná, především z fyzické stránky. Zde si Blíženec přijde na své. Štír je v sexualitě otevřený, i když pochopitelně každý z nich může mít svůj zvláštní vkus. Ani v tomto případě by neměly být žádné problémy. Oba se přizpůsobí  a vzájemně si vyjdou vstříc.

Štírovi na partnerském vztahu velmi záleží a mívá sklon k tomu, že se k druhovi přimkne, což Blížence sice poněkud omezuje na svobodě, ale nijak zvlášť mu to nevadí. Zato mu to dává jistotu. Štír se podílí na Blížencových náladách a proměnách role, ale jen do určitéhostupně. Blíženec s tímto citlivým partnerem nezachází vždy ohleduplně, a tak vzniká nebezpečí, že brzy přijde o svou roli. Blížence nelze totiž pokládat za spolehlivého, nehledě na to, že Štírovi poskytuje dost podnětů k žárlivosti. Když to Blíženec přežene, Štír se případně stáhne nebo - je-li to zlé - vytáhne svůj pověstný jedovatý bodec. Blíženec by si proto měl dobře rozmyslet, zda je skutečně ochoten se Štírem do partnerského vztahu vstoupit. Krátký románek je pro něj dost podnětný, má-li si však Štíra udržet, nesmí ho využívat.

Blíženci - Střelec

Je nabíledni, že to tady okamžitě jiskří, neboť ve Střelci se setkávají Blíženci - znamení vzduchu - se znamením ohně. Střelec působí na Blížence velmi zajímavě. Hned od začátku mu poskytne dostatek „vzduchu", aby se oheň mohl rozplápolat. Ale pozor, nebezpečí lesního požáru je velké! Říká se sice, že pohyblivého Blížence nelze udržet na řetěze, ale Střelci se přece jen podaří tohoto neklidného ducha spoutat. Blíženec hned nepozná, jak šikovně si Střelec vlastně počíná, neboť ten na něj působí dojmem milé a bezelstné osoby. Jaký omyl! Pro Blížence to bude pěkně nebezpečné. Zaujat písní lásky, kterou Střelec umí zazpívat, nechá se vést na dlouhé šňůře. V sexu mu Střelec zprostředkovává pocit, že se může vyžít, střídavě hraje svůdce a svedeného, dominuje a inspiruje Blížence nebo se nechá vést. V partnerském vztahu dává Blíženci pocit jistoty, na druhé straně pak prostor a pohyb, a to v takové míře, že Blíženec věří, že ze své nezávislosti nemusel nic slevit. Znovu ho láká z jeho rezervovanosti a vnáší do jeho všedního dne nezbytnou změnu. Ve vztahu Blíženec - Střelec dochází k výměně rolí beze slov. Jestliže si to Blíženec uvědomuje, sotva s tím bude souhlasit, ale z dlouhodobějšího pohledu je pro něj tento stav přece jen ideální.

Blíženci - Kozoroh

Je to zvláštní, ale Kozoroh přichází Blíženci vždy znovu do cesty; přitom není tento často vážný a zdrženlivý člověk nutně podle Blížencova gusta. A partnerský vztah s ním? Děkuju pěkně. Je však známo, že cesty osudu jsou nevyzpytatelné, a koneckonců se nesmí zapomínat, že prospívají také zralosti. Blíženec proto při dalším setkání s Kozorohem nemusí hned brát do zaječích. Kozoroh je jeho dokonalý protiklad (a právě proto tím zajímavější). Má naprosto jiné zvyky, které jsou v něm pevně zakotveny, a tak se Blíženec vždy znovu marně snaží, aby je tohoto paličáka odnaučil. V partnerském vztahu se musí Blíženec utkat s Kozorohem v mnoha zápasech, které mu často nejen zkazí náladu, ale také mu způsobí deprese, zejména tehdy, když mu Kozoroh ukáže svou tvrdou a chladnou tvář. Avšak úchvatné milostné chvíle v noci dělají zázraky, ty Kozoroha obměkčí. Kozoroh mu pak ukáže zcela jinou stránku své bytosti: je měkký, poddajný a vnímavý. Tyto okamžiky jsou vzácné a cenné. S Kozorohem se Blíženec může naučit být vytrvalejší, v tom má určitou šanci. Do milostného románku s Kozorohem se tedy Blíženec může pustit bez rozmýšlení. Ve společném životě se bude občas cítit jako ve vězení, ale koneckonců to nemusí být „na doživotí".

Blíženci - Vodnář

Tady našel Blíženec toho pravého společníka pro své flirty a toulky! S ním se rychle sbližuje, nehledě na to, že tu je erotická přitažlivost. Vodnář je velmi živý člověk, srdečný, vtipný, mnohostranný. Také on neustále hledá něco nového, snad jen méně povrchně než Blíženec, neboť jeho slova a vidění světa mají hloubku. Kromě toho má často sklon k duchovnímu životu. Neznamená to nutně odtažitou ezoteriku nebo krkolomná cvičení jógy - spíš snad masáž ve dvou při svíčkách a lampičce s vonným olejem. Pokud jde o sex a erotiku, Blíženec udělal s partnerem Vodnářem opravdové terno, konečně našel někoho, kdo je objevuje právě tak rád jako on. Oba totiž přitahuje všechno cizí a exotické. Vodnář nezná ostych, společně s ním lze vyzkoušet všechno od taa až po tantru, od sadismu až po masochismus. V partnerském vztahu se Vodnář projevuje jako vnímavý společník. Pro Blížencovy potřeby a přání si udělá čas. V odstraňování problémů je přinejmenším stejně dobrý jako on nebo ho dokonce ještě předčí. Vodnář má sice sklon k nevěrám, Blíženec však je mimořádně zajímavá osobnost a dovede poskytnout dostatek vzrušení. V tomto vztahu se zcela jistě nikdo nebude nudit. Je to kombinace velmi dobrá z hlediska mezilidské stránky, avšak katastrofální co do financí. Vodnář umí právě tak špatně hospodařit a kontrolovat své finance jako Blíženec. Rozhodně by si měli zařídit oddělená konta. Ale jak už bylo řečeno, Blíženec vlastně s partnerem Vodnářem vyhrál první cenu v loterii.

 

Blíženci - Ryby

Vody, v nichž plave Ryba, připadají Blíženci příliš mělké, ale tady je člověk narozený v Blížencích možná zase jednou poněkud ukvapený a netrpělivý. Ten druhý, narozený v Rybách, neprobouzí Blížencův zájem hned, je totiž introvertní, má zábrany a tváří se, jako by na něj Blíženec neudělal dojem (což vždycky není pravda!). Blíženec to možná příliš rychle vzdává, i když s Rybou to může být opravdu zajímavé, pozná-Ii ji blíže. Blížencův sexuální rozmach se může s vkusem partnera v Rybách plně shodovat, Ryba však potřebuje důvěru, trpělivost a stabilní vztah, teprve potom roztaje. Partner v Rybách je na jedné straně přizpůsobivý, ochotný přistoupit na Blížencovy erotické nálady, na druhé straně dokáže v sexu překonat sama sebe a Blížence překvapit. K uzavření sňatku s partnerem v Rybách Blíženec pravděpodobně vůbec nenechá dojít, protože natrvalo je pro něj tento člověk příliš labilní a málo flexibilní, aby mohl reagovat na jeho změny nálad. Člověk v Rybách tíhne k rodinnému krbu, zatímco Blíženec je neustále na cestách a nechává se inspirovat. Avšak přes všechny protichůdné povahové rysy páru Blíženec - Ryba mohou existovat vzácné kombinace, které spolu oslaví zlatou svatbu.

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode