Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Kozoroh 22.12. - 20.1.

ŽENA VE ZNAMENÍ KOZOROHA

Osobnost a vlastnosti

Chladný oheň

Lze ji potkat ve větší společnosti, na obchodních cestách nebo mezi přáteli. Lidé si jí váží jako spolehlivé kolegyně, dobré kamarádky, ale jako ženu se vsím, co se pod tímto pojmem rozumí, ji berou spíš až na třetí pohled. Ženu v Kozorohu může člověk znát už dlouho, ale její opravdové přednosti poznává teprve postupně. Většinou bývá štíhlá, sportovní, málo nalíčená nebo zcela nenalíčená, ležérně oblečená, s přibývajícím věkem také vkusně (u ní je to otázka zralosti), a dělá všechno, aby nevypadala příliš „vyparáděná". Celkově působí chladně a drsně, leckdo o ní řekne, že je nepřístupná. Je-li ve společnosti, málokdo si jí všimne, protože se chová nanejvýš zdrženlivě a klidně, zvláště pokud někoho ještě nezná. Říká se o ní, že dává před společností přednost samotě, což je často pravda, ale stejně ráda je mezi lidmi, debatuje a vůbec se baví. Jenže právě ve společnosti se málokdy mluví o tématech, která by ženu v Kozorohu zajímala. Povrchní okázalost a zdvořilostní konverzaci nenávidí. Na tu přistoupí jen tehdy, zajímá-H se o svého společníka z obchodních důvodů. Jinak se tváří nespokojeně a všem dává najevo, že se nudí. Takové večery jsou pro ni utrpením, nejraději by totiž zalezla s knihou do postele. Vyvine-li se konverzace nečekaně tak, že v ní vzbudí zájem, náhle rozváže. Ostatní zmlknou a ona jasně a zřetelně vysloví svůj názor. Mnozí si jí teprve teď povšimnou a kladou si otázku, kde se tu vlastně vzala. Je-li žena v Kozorohu o něčem přesvědčená, působí její slova jako blesk z čistého nebe. Mluví důrazně a hlasitě, a pohledem dává na srozuměnou, že nestrpí odpor. Ten, kdo si to s ní chce rozdat, to rozhodně nebude mít lehké. Tak se žena v Kozorohu jeví nejčastěji, může však být také naprosto jiná. Když má právě sdílnou náladu, je dokonce hovorná a šprýmuje. Srší šarmem, usmívá se na kdekoho a s každým žertuje. Když je pak v dobrém rozmaru, když se těší na večer nebo na nějakou konkrétní událost, snad do divadla nebo na oslavu Silvestra, bývá až rozšafná. Obléká si jednoduché modelové šaty, které zdůrazňují všechny její přednosti, a raduje se z mužských pohledů. Komplimenty sice odmítá, protože sama ví, jak bezvadně vypadá a že poklony nemají smysl, dokáže však mužům poplést hlavu a předstírat jim, že o ně má opravdový zájem. Její šarm je v takových chvílích neodolatelný, a tak se do ní již leckterý muž beznadějně zamiloval, nad čímž se ona jen unaveně pousměje. Pro ni je to zábava navečer, možná na jednu noc, ale tím to také končí a ona se opět vrací k věcným problémům. Žena v Kozorohu dokáže být velice povýšená a svými nelítostnými komentáři se umí leckoho hluboce dotknout, především tehdy, cítí-li, že se někdo snaží něco zamaskovat nebo něco předstírat. Je obdařena schopností prokouknout člověka až do hloubi jeho duše, že je pro ni jako čirá pramenitá voda. Žena v Kozorohu je nemilosrdná pozorovatelka, před níž se člověk musí mít na pozoru, protože její soud bývá velice tvrdý. U člověka rozezná slabé stránky dříve, než se naučí ocenit jeho klady. Opovrhuje slabostí a od druhých očekává stejnou sílu jako sama od sebe. Svou neschopností pochopit jiné si často dělá nepřátele. Stejně výstřední je žena v Kozorohu, pokud jde o povolání a kariéru. Je předurčena na výše postavenou židli, to ona ví. Samo jí ovšem nic nespadne do klína. Žena v Kozorohu musí za své vysoké cíle bojovat. Je obdařena vysokou inteligencí, která jí je však spíš na obtíž, protože vidí věci často příliš komplikovaně. Je to perfekcionistka, a není spokojená, pokud všechno nevyřídí co nejdokonaleji. Tento perfekcionismus se jí často staví do cesty, cíle dosahuje pomalu a neochvějně, ale musí kvůli tomu vyvinout obrovskou energii. Když se jiní už dávno vzdali, ona tím spíš pokračuje, už proto, aby sobě i bližním dokázala, že umí zvládnout i nemožné. Většinou vystuduje, napíše disertaci s vyznamenáním a poté se skvěle uplatní v nějaké vlivné firmě nebo se osamostatní. Aby postupovala ve své kariéře, umí se vždycky držet těch správných lidí, a také nijak neváhá někoho využít a potom ho odložit jako předmět, který už nepotřebuje. Jestliže něco nevyjde tak, jak si to žena v Kozorohu představovala, prodělá si své deprese a pak se z toho opět sama dostane. Jde mnoha oklikami, zřídkakdy poslechne lidi, kteří by jí mohli věci ulehčit, a na svých potížích doslova lpí. Když je nedovede pravidelně zdolávat, je nespokojená. Jejím osudem je zřejmě řešit problémy, které navíc často způsobili jiní. Ona to bere, protože ví, že to přispívá k její zralosti a že si tak nejlíp může ověřit svou sílu. V okamžicích, kdy leží na zemi, by potřebovala někoho, kdo by jí pomohl vstát. Ví však, že to dokáže i sama. Hrdost jí prostě nedá, aby byla na někoho odkázaná. Stále musí mít pocit, že je nezávislá. Pomoc přijímá jen nerada nebo teprve po dlouhém váhání. Než by udělala nějaký kompromis, jde raději tou nejneschůdnější cestou. Žena v Kozorohu se nedá připoutat. Nenávidí, když ji chce někdo vodit za ručičku svým směrem, protože pro svá rozhodnutí potřebuje jasnou hlavu a volný výhled. Žena v Kozorohu by se také nikdy nenechala ovlivnit při výběru milence. Proto bude leckdo, především její starý okruh přátel, překvapen, koho že si to „narazila". Ona totiž přesně ví, co se k ní hodí a co ne, má však sklon někdy si vybrat někoho, kdo je jejím pravým opakem. To je ta druhá stránka v ní, již většinou potlačuje, ale která si taky občas chce přijít na své. Moc dobře ví, že se k ní tato výstřední postava nehodí a že s oním člověkem taky nechce dožít, během vztahu vsak za ním stoprocentně stojí a hájí všechny jeho záporné stránky i špatné návyky jako rytíř svůj hrad. Ano, žena v Kozorohu ostatně sama působí dojmem tvrze, nedobytného hradu, ale za hradbami to vypadá úplně jinak. Svou druhou stránku však ukazuje jen lidem, k nimž chová naprostou důvěru. Jenže těch je bohužel málo.

MUŽ VE ZNAMENÍ KOZOROHA

Osobnost a vlastnosti

Solidně stavěný a dobře vybavený

Na prvním místě je jeho povolání, potom on, pak dlouho nic a na konci žena, kterou miluje. Mnohá žena si řekne, že před takovým mužem je lépe utéct. Ale tak zlé to zase není. Jen je třeba trochu nahlédnout do jeho nitra a odhalit jeho vtipnou, laskavou a dobromyslnou stránku. Muž Kozoroh působí stejně nepřístupně jako jeho sestra narozená v tomto znamení. Pokus sblížit se s ním většina lidí příliš brzy vzdává. Přitom je muž Kozoroh impozantní a zajímavý zjev, přesně takový, jak si správného muže představujeme. Mohl by sloužit typickou mužnou figurou jako model pro nějakou učebnici biologie: vysoký, svalnatý, široká ramena, štíhlé boky, trénované nohy. Nejenže k tomu napomohli rodiče zdravou výživou, aby z chlapce vychovali výstavní exemplář, ale i on sám dělá v dospělém věku neustále něco pro sebe. Od mládí pěstuje sport a tyto návyky si udržuje, i když má v zaměstnání samý stres. To pak chodí až večer kolem deváté do fitness centra nebo plavat. Pokud ještě tak daleko nedospěl, stačí i jednoduché cvičení doma. Muž v Kozorohu má pravidelný denní režim. Flámovat uprostřed týdne, nemluvě o pití alkoholu, u něho nepřichází v úvahu - to si dovolí jedině tehdy, když se může příští den vyspat. Nerad sice brzy vstává, ale taky po víkendu v pondělí nereptá. Má povolání, s nímž se může většinou zcela identifikovat, a vůbec, každý musí pracovat. Takové jsou zákony života. Je toho názoru, že každý je svého štěstí strůjcem. Dělat dluhy, bankrotovat nebo prostě hodit všechno za hlavu, to si muž Kozoroh vůbec nedovede představit (své konto přetáhne, jen když jde o důležitou vlastní potřebu). Pokud  je svobodný, a to do pětadvaceti let určitě je, pak se bude ženit až tehdy, když si vybuduje zajištěnou existenci. Potom se o sebe většinou dokáže postarat stejně dobře, jak to předtím činila jeho matka. O víkendu si obstará v supermarketu nákup na celý týden, včetně dvou kartonů nepříliš slané minerálky, a taky multivitaminy a multiminerály pro sportování. Jednou denně potřebuje teplé jídlo, a pokud je nedostane v podnikové kantýně, uvaří si prostě sám. O víkendu se rád nechá pozvat nebo si vyjde s přáteli. Pak se taky může stát, že jde spát až ve tři hodiny ráno. Ve společnosti dovede být velice hovorný a komunikativní. Neseznamuje se rychle, na to je příliš zdrženlivý, ale tuto zdrženlivost dokáže překvapivě rychle odložit, jestliže ho upoutala nějaká žena. Jinak pro něj znamenají přátelé všechno. Většinou se s nimi zná už od dětství. Aby mohl někomu důvěřovat, musí ho znát dlouho. Opačně je to ostatně podobné, neboť k nejpřístupnějším lidem Kozoroh opravdu nepatří. Muž Kozoroh potřebuje kolem sebe lidi, kteří sdílejí jeho koníčky. Většinou to nějak souvisí s tělesným pohybem. Dvakrát týdně si zahrát kopanou, v neděli ujet dvě stě kilometrů na kole, vydat se na horskou túru nebo si zahrát ve večerním slunci tenis... Pokud se ve volném čase alespoň pár hodin nepohybuje, pokládá den za ztracený. Není však třeba se domnívat, že s Kozorohem je třeba být neustále v pohybu, protože má smysl i pro útulné posezení a pro romantiku. Líbí se mu náročná zábava při světle svíček, rád něco sezobne po večerním představení a v neděli dopoledne pořádá se svou milovanou polštářové bitvy. Pro ty, kteří jsou mu blízcí, je přítelem ochotným vyjít vstříc. Raději pomáhá jiným, než by si sám nechal pomáhat, už proto, že se nechce zavazovat (mít u někoho dluh je pro Kozoroha cosi nepředstavitelného). S oblibou radí, i když je pro něj těžké plně se vžít do situace někoho jiného,  většinou totiž vychází z vlastních postojů. Dokáže být neobyčejně milý a starostlivý a je jedním z mála, kteří jsou schopni hlubokého soucitu. Pak je měkký a vnímavý. Existují situace, které tohoto siláka dovedou dojmout k slzám. Teprve tehdy je vidět, že v sobě skrývá i jemnou a citlivou duši. Kozoroh je znám především jako pečlivý, ctižádostivý člověk, u něhož je v popředí prestiž a profesionální úspěch. Většinou udělá strmou kariéru, bývá nejspolehlivějším pracovníkem firmy, ale není to žádný šplhoun. Dobrého postavení dobude pílí, vytrvalostí a znalostmi, nikdy ne intrikami. Někdy se mu nedostane postavení, jaké by si zasloužil, protože prostě nedokáže bojovat běžnými prostředky. Zato jiní brzy využívají jeho dobrosrdečnosti a ochoty pomáhat. Pokud je v podniku najde někdo, kdo pracuje už třetí víkend, zastupuje kolegy, kteří jsou na dovolené, nebo tu a tam zůstane přes čas, pak je to určitě muž Kozoroh. Je-li šéfem, mívá problémy s podřízenými, neboť s nimi někdy jedná skutečně jako s poddanými. V zásadě mívá pravdu a je pro něj obtížné uznat, že návrhy jeho spolupracovníků mohou být lepší (i když ví, že tomu tak je). Muž v Kozorohu má většinou aktivní konto, větší výdaje, například na nábytek nebo na cestování, pokrývá z úspor, a jistě má životní pojistku nebo stavební spoření. Chce si žít pohodlně a příjemně. Jeho manželka by měla zastávat podobné názory jako on a měla by dávat přednost spořádanému životu před dobrodružstvími. Když na to přijde, dokáže ji finančně zajistit až do vysokého stáří, nejraději by však měl inteligentní a samostatnou ženu, která by na něm nebyla závislá ani finančně. V každém případě potřebuje Kozoroh silnou partnerku, která se mu podle potřeby podřídí nebo mu může nahradit matku, a v neposlední řadě si dokáže poradit i s jeho rohy.

KDO KE KOMU SE HODÍ, JAK A PROČ

Kozoroh - Beran

Beran je pro Kozoroha ideální partner na jednu noc, k vášnivému flirtu na dovolené nebo na nenucenou zábavu včetně společné noci, pokud je třeba. Při prvním setkání to jaksepatří zajiskří a již předem bez jakékoli domluvy se zdá být jasné, co se bude dít. Kozorohovi se na Beranovi líbí jeho nestrojené chování, otevřenost a humor, a pochopitelně fyzická přitažlivost. Bez velkých okolků se jde rychle k věci. Možná je pravděpodobnější, že větší naději má kombinace žena v Kozorohu a muž Beran než opačná dvojice. Pro ženu v Kozorohu je Beran nezávazným malým dobrodružstvím. Cítí jeho naléhavý sex, který ji na krátkou dobu může fascinovat, a ví, že nebudou žádné scény, až se budou zase rozcházet. Proto se nemusí cítit k ničemu zavázaná. Pro muže Kozoroha postupuje žena v Beranu možná příliš rychle. Rád by se přece jen dostal také trochu ke slovu. Ovšem pokud se někomu podaří ho svést, kdo by to měl být, ne-li umíněná žena v Beranu? A on toho určitě nebude litovat. Nejde tu právě o něžné chvíle erotiky, nýbrž o silový přízemní sex, při němž rozhodně není nezbytná měkká postel. Mohla by to být dokonalá orgie ve dvou. V partnerském vztahu to není zcela bez problémů. Tady je prostě ve hře příliš mnoho rohů. Beran má své jasné představy a nenechá se Kozorohem ovlivňovat. Stejně tíhne k chaosu tam, kde má Kozoroh sklon k pořádku. Beran je opravdu egoistický partner, jemuž by měl člověk pokud možno číst přání z očí. Ale někoho takového nemůže Kozoroh po svém boku potřebovat. Při hádkách na sebe ti dva přímo nekřičí, ale bývá to skutečně prudké, protože každý trvá na svém.

Kozoroh - Býk

Tato dvě znamení země si prostě musí být sympatická. Žena v Kozorohu se do silného muže v Býku, který má styl, zamiluje na první pohled, a stejně tak muž Kozoroh do ženy v Býku, neboť je pro něj dokonalým ztělesněním ženy. V zásadě to bývá Kozoroh, který je v této konstelaci aktivnější a otevřenější. Chová k Býkovi důvěru, tady se mu nemůže nic stát, tady se nepotřebuje schovávat. Většinou však do tohoto vztahu příliš mnoho vkládá. Očekává od Býka něco, co ten splnit nemůže a ani nechce. Již po první noci žena v Kozorohu shledá, že to s mužem v Býku nadlouho nepůjde. Vychutnává sice jeho živočišnou smyslnost, má však vyšší nároky. Muž Kozoroh zase nevyhovuje nárokům ženy v Býku, protože on si s takovým množstvím ženství v náruči neví rady. 2a nocí si tento pár spíš povídá, než by se věnoval sexu, protože každý je tím druhým poněkud rozčarován. A třebaže jsou vzájemné sympatie ještě velké, zcela jasně to mezi těmi dvěma fyzicky moc nehraje. Kozoroh většinou od Býka odejde nebo styky přeruší. Partnerský vztah by sice mohl být nakrátko harmonický, jakmile však pomine první okouzlení, Kozoroh shledá, že s Býkem přece jen nemá mnoho společného, především žádné koníčky ani zájmy. Býk ho brzdí v jeho rozletu, vyčítá mu, když (samozřejmě kvůli zaměstnánO přichází příliš pozdě domů, a přitahuje mu otěže. Jeho výčitky bývají většinou velmi impulzivní a prudké, což Kozoroh nenávidí a reaguje vysloveně vzdorovitě. Takže: raději ať se ti dva neberou, ale rozhodně existuje možnost trvalejšího přátelství, protože Kozorohovi je Býk emocionálně velmi sympatický.

Kozoroh - Blíženec

Věci se musí brát tak, jak přicházejí, jemný větřík stejně jako orkán. Právě tím druhým způsobem přepadá Blíženec Kozoroha a pěkně s ním zamává. Kozoroh samozřejmě ví, že tento člověk je sám naprostý protiklad, ale Blížencovým šarmem je tak fascinován, že prostě neodolá. Blíženec možná jako jediný přiměje Kozoroha k tomu, aby dělal věci, které by ho dříve ani ve snu nenapadly. Blíženec si s ním pohrává, tu ho vábí k sobě, tu se zase chová zdrženlivě, a kupodivu právě Kozoroh dopustí, aby létal sem a tam jako pingpongový míček. Jakmile se Blíženec odvrátí, snaží se ho Kozoroh držet pevněji. Když však konečně Blíženec ke Kozorohovi vzplane - a to může hezky dlouho trvat - zabírá si ho pro sebe celého, což je zase příliš na Kozoroha. V Blíženci hledá Kozoroh dobrodružství, neznámý svět a především nenucenost, jíž je sám obdařen jen skrovně. Doufá, že ho tento partner bude inspirovat, ale nakonec má co dělat, aby se ubránil a došel klidu. Kozoroh bývá občas toho názoru, že by Blíženci neuškodilo, kdyby se pootočil o sto osmdesát stupňů, jenže Kozorohovy názory a zásady Blížence vůbec nezajímají, naprosto je ignoruje. Z těchto důvodů stojí Blíženec Kozoroha spoustu energie, a proto musí počítat s nějakými těmi šedinami a vráskami. Blíženec je člověk, který se nenechá polapit a vodit na provázku. Natrvalo nemůže být pro Kozoroha spolehlivým partnerem. Ale Kozoroh by možná měl vidět Blížence takového, jaký je, dívat se na toto setkání jako na malou změnu, jako na kreativní faktor ve svém životě, který je ovšem časově omezen, a neměl by se pokoušet ho udržet.

Kozoroh - Rak

Někdy v životě Kozoroh nějakého Raka potká, třebaže tato konstelace není z nejvýhodnějších. Raka nedokáže Kozoroh jaksepatří prokouknout. Je sice okouzlen jeho šarmem a vychutnává flirt, ale opravdu rozpálit se s ním nedovede. S Rakem může Kozoroh zažít mnoho něžných chvil nebo romantických večeří, může s ním vést dlouhé a zajímavé rozhovory, delší perspektivu to však nemá. Žena v Kozorohu se orientuje v docela jiném směru, sex má raději energičtější a ráda experimentuje, a v tom jí Rak není partnerem. A že by se žena v Raku nechala zavést do ložnice mužem Kozorohem, je také nepravděpodobné, už proto, že on s ní neumí flirtovat a skládat jí komplimenty. To by se musel jaksepatří snažit. Ve vztahu Kozoroh - Rak musí Kozoroh zápolit s Rakovou náladovostí, nedokáže se vyrovnat s jeho citlivostí, zatímco Rak zase trpí pod Kozorohovou tvrdostí. I přes pár hezkých okamžiků nebude všední život ani pro jednoho uspokojivý. Kromě toho se Rak moc rád k tomu druhému přimkne, což Kozorohu vůbec nevyhovuje. Nějakou dobu se sice nechá spoutat, ale jednou Raka opustí, pokud ten ovšem nezmizí dřív, protože Kozoroh by ho mohl už kvůli svému egoismu značně omezovat. Raci pak zase velmi rychle zalezou do svého krunýře.

Kozoroh - Lev

I kdyby byl Lev sebenápadnější, Kozoroh si ho sotva všímá, a stejně tak je tomu naopak. Ti dva se k sobě přiblíží spíš náhodou, protože musí sedět ve společnosti u téhož stolu nebo sdílejí v opeře stejnou lóži. Zpočátku je to spíš rozhovor, který je sblíží, než fyzická přitažlivost. Určitou vzájemnou náklonnost však nakonec objeví. Po společné noci většinou padne rozhodnutí, zda si půjdou z cesty, nebo zda zůstanou spolu. Silná žena ve Lvu Kozoroha zajímá už proto, že ví, co chce. To mu imponuje. Později se mu však její síla může stát osudnou, protože Lvice se nedá nijak omezovat. Žije svým životem, a jestliže s tím Kozoroh nesouhlasí, rozhlíží se po jiných možnostech. Aby si Kozoroh ženu ve Lvu udržel, musí ji občas rozmazlovat, skládat jí komplimenty a dokazovat jí, že ona je ta nejlepší. Muž ve Lvu působí na ženu v Kozorohu svou silou a jistotou, ostatně je to zřejmě to, co ona u muže hledá. V tomto vztahu bude vždy existovat jistá konkurence, i kdyby šlo jen o to, toho druhého svou silou vždycky předčit. Žena v Kozorohu musí akceptovat lví přání vést, a v tomto případě to možná půjde. Lev se bude neustále pokoušet přesvědčit ji o svých názorech a bude očekávat, že se ona k němu přidá. Po určitou dobu to snad žena v Kozorohu dokáže, natrvalo se však začne obávat, aby nepřišla o část své nezávislosti a těžce vybojovaného sebevědomí. Při sexu Kozoroh zjistí, že partner ve Lvu není egoistický, nýbrž velmi vnímavý, a že má fantazii. Také to je pro Kozoroha důvod, aby se Lvem trochu víc zabýval.

Kozoroh - Panna

Usmívají se na sebe, jsou si sympatičtí, ale každý z nich ví, že tomu druhému tak úplně nevěří. Jistá fyzická přitažlivost tu sice je, ale žádné vášnivé chvíle nenastanou. Kromě toho ani jeden toho druhého nijak zvlášť neokouzlí: Kozoroh je nedůvěřivý a Panna se zdá být zdrženlivá. Kozoroh se k Panně přiblíží až časem, řekněme po určité zkoušce. Oceňuje její chování a styl, přesnost, s níž si v jistých situacích počíná, smysl pro pořádek, který je mu dost blízký. Ve volném čase podnikají mnoho společného, přičemž je to Panna, která Kozoroha stále táhne s sebou. Nějaký čas se Kozoroh v přítomnosti Panny cítí dobře. Jednou si však uvědomí, že mezi nimi vzniká stále více třecích ploch. Panna dokáže být velmi pedantická, především ve věcech, na něž se Kozoroh dívá ležérněji. Pro něj je to plýtvání časem. Zato je zase Panna nespolehlivá ve věcech, které jsou důležité pro Kozoroha. Přátelství, při němž se ti dva vídají jen tu a tam, je pro konstelaci Kozoroh - Panna lepší než partnerský vztah. V něm by vznikalo mnoho neshod. (Pokud jde o sex, nic zde nevím.)

Kozoroh - Váhy

Toto spojení by rozhodně mohlo být zajímavé, a to za předpokladu, že si dvojice správně rozdělí role a každý z ní ví, co má dělat. Žena v Kozorohu tedy musí muže ve Vahách vylákat z jeho rezervovanosti, žena ve Vahách se zase musí Kozorohovi přiblížit, jinak k ničemu nedojde. Kozoroh přichází do kontaktu s Vahami většinou náhodou, ale již po krátké době je přímo fascinován. V očích Kozoroha ztělesňuje partnerka ve Vahách ženu smyslnou a inteligentní, což je pro něj ideální kombinace. Okouzlí ho natolik, že on prostě oněmí a ztuhne. To žena v Kozorohu jde na věc energičtěji. Ve vhodné chvíli se odváží muže ve Vahách oslovit, neboť on jí pohledy, úsměvy i gesty dává najevo, že o ni má zájem - první krok však ponechává na ní. Než se dostane Kozoroh s Vahami do postele, většinou to určitou dobu trvá, protože ani jeden z nich známosti na jednu noc nefandí. Kdesi to sice jiskří, ale opravdová vášeň jen tak hned nepřichází. Čas sbližování je poznamenán spoustou vzrušujících okamžiků a bušení srdce. Eroticky prožije Kozoroh s Vahami docela příjemné chvíle, ale tyto fyzické hrátky ho nikdy zcela nestrhnou. Pro něj trvá příliš dlouho, než se Váhy rozhýbají, a kromě toho by měl rád v sexu trochu víc nápaditosti. Natrvalo mu však skutečně vadí, že mu Váhy svou energií nestačí. Kozoroh se musí často ujmout vedení, a to ho nudí, trvá-li to dlouho, protože vlastně hledá partnera, který ho roznítí. Možná se v tomto vztahu najde vhodné řešení, ale optimální soužití to rozhodně není.

Kozoroh - Štír

Je to nanejvýš zajímavé spojení, které je na počátku prob Kozoroha velice vzrušující, v delším vztahu se však bohužel projeví jako složité. Štír Kozoroha zajímá. Žena ve Štíru je muži Kozorohovi sympatická, protože v ní vidí inteligentní a kolegiální partnerku. Nečiní mu potíž skládat jí komplimenty, projevovat se ze své nejšarmantnejší stránky, prostě se překonávat. Třebaže ona je přinejmenším stejně nedůvěřivá jako on, přece jen se mu podaří rychle se s ní sblížit. Od samého počátku si oba partneři nic nepředstírají, nýbrž spolu jednají upřímně. Žena ve Štíru je také naprosto spolehlivá. Kozoroh si ji však udrží jedině tehdy, jestliže jí dopřeje její rozmary, neustále ji nekritizuje a nedovolí, aby došlo k hádce. To by totiž přišel zkrátka. Oba partneři mají bohužel sklon k tomu, nosit své problémy v sobě a jednoho krásného dne si je zcela impulzivně navzájem otlouct o hlavu. To muž ve Štíru zachází se ženou v Kozorohu mnohem opatrněji a šikovněji. Vábí ji, budí v ní velký zájem, ale taky ví, kdy se včas zase stáhnout. Je to jeden z mála mužů, který nejde ženě v Kozorohu na nervy. Jistý čas to trvá, ale když se do Štíra konečně zamiluje, stojí to za to. Sex s ním vychutnává, a má-li chuť, těší ji všechny jeho poněkud neobvyklé rozkošnické kousky, ale soužití těch dvou se stává velmi obtížné. Žena v Kozorohu se dokáže ledasčeho vzdát, nikoli však své samostatnosti, ctižádostivosti a určitých návyků. To všechno by ji Štír rád odnaučil, nehledě na to, že jeho permanentní žárlivost jí jde na nervy. Většinou to bývá ona, kdo se opět stáhne. Zde je třeba dát přednost přátelství před partnerským vztahem.

Kozoroh - Střelec

Střelec je Kozorohovi od samého začátku podezřelý, už proto, že je příliš okázalý. Připadá mu vyzývavý a ná- pádný. Jediné, čeho si u něho cení, je Střelcova utajená síla a samozřejmě i jeho touha po nezávislosti. Kozoroh ví, že Střelec mu nemůže být skutečně nebezpečný. Možná je to právě to, co ho někdy ponouká, aby s ním navázal důvěrnější vztah. Sex se Střelcem se stává pro Kozoroha intenzivní dlouhodobou záležitostí, ale o to pravděpodobně stojí oba. Ostatně právě tento tělesný zážitek ho přiměje, aby zůstal. V trvalejším vztahu může Kozoroh - za předpokladu, že vynaloží dostatek trpělivosti - Střelci předvést, jak je třeba být partnerovi věrný a spolehlivý. Střelec mu bude vděčný, neboť se pravděpodobně ještě nikdy necítil tak v bezpečí. Nakonec však podlehne svému loveckému pudu a upláchne, a to navzdory Kozorohovým kázáním. Pár Kozoroh - Střelec je v podstatě nadějnou kombinací. Střelec vnáší do Kozorohova všedního dne určité napětí, Kozoroh zase svému partnerovi poskytuje jistotu. Měl by mu však ponechat veškerou volnost, již potřebuje, on se opět sám od sebe vrátí, neboť Střelec většinou uteče tehdy, když si na něj Kozoroh již zvykl.

Kozoroh - Kozoroh

Důvěřují si od prvního setkání. Vědí, že jeden ve druhém potkal člověka svého druhu, a to jim dává pocit uvolněnosti. Dokonce spolu flirtují, aniž se cítí zavázáni k dalším krokům. V tomto svazku pravděpodobně stejně nevznikne nic víc než sympatie. Oba totiž instinktivně cítí, že by spolu dlouho žít nedokázali. Pokud jsou oba právě bez partnera nebo nemají ve výhledu nic lepšího, mohou spolu muž a žena v Kozorohu strávit pár nocí, ale pak jde většinou každý svou cestou nebo jeden druhého ze dne na den opustí. Oba vědí, že jejich známost je časově omezená, a protože jsou oba racionální a střízliví, snaží se tento čas strávit  co nejlépe, k ničemu se nezavazují, ale také si později nemají co vyčítat. Kdyby k sobě přece jen přilnuli, což se také může stát, neboť Kozorohové někdy mívají záchvaty romantiky, tento vztah se zanedlouho sám od sebe stejně rozpadne. Ve všedním životě vyjde najevo, že žena v Kozorohu se dívá na leccos povrchněji než muž v tomto znamení. Nedokáže docenit, že on kvůli jejich vztahu zanedbává své soukromé zájmy. Kde je on pedantický, je ona nedbalá, co je pro něj vážné, tomu se ona dovede jen vysmát, do čeho ona investuje city, tam je on bezcitný. K otevřeným střetům dochází mezi těmito dvěma zřídka. Zapřou se proti sobě svými rohy a čekají, až se ten druhý vzdá. Prý existují konstelace Kozoroh - Kozoroh, v nichž spolu partneři oslavili zlatou svatbu, ale mnoho zajímavých chvil spolu určitě neprožili. V jednom ohledu tato kombinace rozhodně obohacuje: finančně.

Kozoroh - Vodnář

S touto kombinací se setkáváme často. Podle úsloví, že protiklady se přitahují, se ti dva na sebe vrhnou, případně se Kozoroh nechá Vodnářem vznést do vzduchu a cítí, že je tento přívětivý vzdušný duch zcela jiný než on. Navíc ho k němu přitahuje jeho tajemnost. Kozoroh také ví, že ve Vodnáři nemá žádného průhledného ani jednoduchého partnera, ale přece mu nedokáže odolat. Vodnářovým šarmem se tedy nechá strhnout dokonce i Kozoroh. V sexu se pravděpodobně lépe shodne muž Kozoroh se ženou ve Vodnáři, než je tomu v obráceném svazku, neboť ona mu velmi subtilně ukazuje, co má ráda. Jemu to samozřejmě vyhovuje. Vodnář působí na ženu v Kozorohu sice poněkud neklidně, ale proč nezkusit krátkou známost? Naděje na uspokojení jsou zde však spíš žalostné. Manželství v kombinaci Kozoroh - Vodnář nebude právě nejšťastnější. Vodnář ostatně příliš sní. Jeden za druhým se mu rodí nápady a permanentně potřebuje aktivitu. Do Kozorohova života vnáší příliš mnoho neklidu. Jednou ho přestane inspirovat a stimulovat a půjde mu na nervy. Kozoroh má kromě toho pocit, že tohoto partnera jaksepatří nezná a že ho není schopen upoutat. Většinou to však bývá Vodnář, kdo opouští Kozoroha.

Kozoroh - Ryby

Také z tohoto setkání může vzejít úspěšný svazek. Třebaže člověk narozený v Rybách neupoutá Kozorohovu pozornost hned napoprvé, dovede trpělivě čekat na okamžik Kozorohovy slabosti. Muž v Rybách sice působí na ženu v Kozorohu sympaticky, ale ona si s ním chce jen zaflirtovat. On se však vydá na válečnou výpravu a prokáže přitom neústupnost, která musí ženě v Kozorohu opět imponovat. Nelíbí se jí však, že se u Ryby střídají okamžiky síly a slabosti, přeje si stálost a žádné zmatky. Tělesně jí také nedává právě mnoho rozkoše a nedokáže ji uspokojit. Bohužel však s ním také pořád mává, až se Ryba definitivně rozzlobí a navždy odejde. Ona sice většinou dodatečně lituje, že se svým věrným přívržencem jednala tak hanebně, ale to si měla rozmyslet předem. Kombinaci ženy v Rybách s mužem Kozorohem potkáváme řidčeji. Pokud však spolu navážou známost, je muž Kozoroh zmaten spoustou smyslnosti a otevřenosti. Kozoroh má pocit, že by ji měl svádět, ale neví jak. A protože je nedůvěřivý, nahání mu to strach. U ženy v Rybách mu vadí silná citovost. Ta zachází na jeho vkus často až příliš daleko, neboť po jeho boku musí žena něco vydržet. Svazek Kozoroh - Ryby by vlastně mohl být úspěšný, kdyby si oba partneři dopřáli trochu času, aby se jeden druhému přiblížil. Většinou každý z nich vkládá do partnera příliš mnoho nadějí, a oba jsou netrpěliví, jestliže se jejich naděje nesplňují. To prostě nemůže vést k harmonii. Stojí však za to se o to pokusit!

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode