Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Panna 24.8. - 23.9.

ŽENA VE ZNAMENÍ PANNY

Osobnost a vlastnosti

Kultivovanost a vybrané chování

Když i v té nejzpustlejší putyce vzbudí dáma pozornost tím, s jakou elegancí drží příbor a zvedá sklenku s vínem, nemůže to být nikdo jiný než žena narozená v Panně. Září díky tomu, jak si počíná, ať je to kdekoli. Má vybrané způsoby a dokonalý, pěstěný zevnějšek. Už proto upoutává jen určitou kategorii mužů, udržuje však tak jako tak odstup a podvědomě dává najevo, s kým by se ráda dala do hovoru a s kým ne. Při zábavě se většinou chová zdrženlivě, vážně a důstojně. Její dobré vychování a vrozené počínání jí předpisuje, aby byla skromná a zdrženlivá. Nevychloubá se svými vědomostmi, ani si nezakládá na vlastních výkonech. Zato své známé vždy znovu překvapuje případnými poznámkami o tom, co se naučila, prostudovala nebo přečetla, kde všude byla nebo z jaké významné rodiny pochází. Říká to jen tak mimochodem, ale aby se člověk dozvěděl víc, musí ji jaksepatří vyslýchat. Žena v Panně je většinou co nejlépe informována o nejnovějších politických a kulturních událostech. Není divu. Nejenže denně čte své noviny, ale v podstatě ji lze potkat na každé důležité události, tj. na přednáškách, letních slavnostech nebo festivalech. Možná to souvisí s jejím přáním zdokonalovat se, dále se vzdělávat, neustále hledat nové podněty. Nejraději se zabývá malířstvím, hudbou nebo literaturou, prostě uměním. rotože má velmi široké zájmy, nic neopomine, často honí několik zajíců najednou, zdá se, že pro ni ničeho není příliš, že ji nic nenamáhá; v osm jde do divadla a hned nato na zahájení filmového festivalu, a všude potká známého. Jakkoli ji pronásleduje neklid, bývá vlastně ráda doma. Tam vládne buď naprostý chaos, nebo perfektní pořádek, jako by tu celé týdny nebydlela. Domov je její říše, ráda sem zve lidi, přičemž nedbale oblečení jedinci nebo ti, kteří se neumějí chovat u stolu, ji smějí navštívit jen jednou. Nic velkolepého nechystá, musí stačit jen něco k zakousnutí a trocha vína. Nerada si přidělává práci. Její přátelé to však vědí, a také nepřicházejí kvůli tomu. Na své přítelkyni v Panně si cení něčeho jiného: její velkorysosti a dobroty, když nastanou problémy. Panna se podělí o to, co má. Půjčí knihy, šaty, trpělivě vyslechne i někoho, kdo ji předtím dlouhé týdny rozčiloval. Když má sama problémy, mluví o nich s nejdůvěrnějším přítelem, nikoli však proto, aby žádala o radu, ale aby sama sebe lip poznala. S vlastními problémy se vypořádává jako pes s kostí. Všechno rušivé pečlivě kolem dokola ohlodá, až se odhalí čistý tvar. Pokud si věci nevyjasní, má špatnou náladu na do všeho šťourá. Je trvale nespokojená, reptá na sebe i na ostatní kolem, rychle se uráží a pokládá se za nejztrápenější bytost pod sluncem. Tím dokáže leckomu přímo vsugerovat špatné svědomí, proto její okolí náhle pocítí spoluvinu na jejím neštěstí. Žena v Panně také dokáže někoho napadnout slovy, a srazit ho dokonce i na kolena. Nikdy nechce nikoho urazit, pokud to však udělá, je to záměr. Člověk by se měl před jejími ostrými šípy krýt. Na mnohé, kteří ji neznají, působí Panna jako chladná bytost, u níž hlava v podstatě ovládá srdce. Pak je třeba se na ni dívat jako na ženu, která se velice ovládá, drží na uzdě svá hnutí mysli, přičemž její nejtajnější touhy zůstávají tajemstvím. Například touží po muži, který bude konečně odpovídat jejím požadavkům. Ctitelů má vlastně dost, už proto, že kromě chytrosti a šarmu v sobě má i cosi dívčího, skutečně panenského, a na to si mnoho mužů potrpí. Je však velice vybíravá. Mnoho žen v Panně zůstává neprovdáno, v první řadě proto, že jen zřídka najdou muže, který by vyhovoval jejich měřítkům a vkusu, anebo jsou již rozvedené a raději zůstávají samy. Žena v Panně v sobě nosí obraz ideálního muže, a kdo tak nevypadá, ten ji nezajímá. Kromě toho ji odpuzují muži, kteří nevypadají dokonale pěstěně, chovají se vulgárně nebo vedou příliš dlouhé monology. Chce mít po svém boku někoho, na jehož chování může být na veřejnosti hrdá, kdo ji vodí na výstavy - nebo na dražby - a vždy má pohotově originální téma. Často mívá sklon posuzovat lidi povrchně, jen podle zevnějšku. Tak projde často nevšímavě kolem velkých osobností - anebo kolem muže svého života. Dokud nenajde „toho pravého", je pro ni sex vedlejší a probíhá bez velkých emocí. Nemá potřebu někoho svádět, nýbrž bere milostná dobrodružství tak, jak přicházejí. Jestliže věří, že svůj ideál, jemuž v hloubi srdce vždy zůstala věrná, konečně našla, chodí s hlavou v oblacích. Vůbec nevidí jeho chyby a slabosti, je zaslepená láskou. V tomto okamžiku jsou její city poprvé hluboké, uvádějí ji ve zmatek, ona však bere bolest i slzy a dál svého milovaného zbožňuje. S mužem ráda zachází jako s panenskou zemí, která musí být prozkoumána, kultivována a střežena. Udělá pro něj všechno a rozmazluje ho, přičemž projevuje téměř nadpřirozenou vnímavost. Ví přesně, co on chce a jak ho laskat. Její vztahy však bývají problematické, přesně v souladu s její karmou. Očekává, že si s partnerem budou vzájemně dávat a brát, ale bývá neustále rozčarována. Ženě v Panně dá zhroucený milostný vztah sice zabrat, ale brzy se ze smutku opět dostane. Umí se opravdu rychle utěšit.

MUŽ VE ZNAMENÍ PANNY

Osobnost a vlastnosti

Perfekcionista s chybičkami

Jestliže se o někom tvrdí, že je vždycky „jako ze škatulky", pak je to muž v Panně. Nejenže má pokaždé šaty z nejlepší látky, ale také je od hlavy až k patě pěstěný. Má perfektně ostříhané vlasy, nosí-Ii plnovous, má ho upravený, na nehtech je znát manikúra, o dokonalém střihu obleku nemluvě. Musí-li být muž v Panně o půl deváté v kanceláři (většinou vlastní), bude vstávat nejpozději o půl šesté. V krajním případě se zdržuje v koupelně déle než kterákoli žena. Pečlivě se holí a každý rušivý chloupek na tvářích si vytrhne. Bohatě snídá v županu, neboť bez snídaně se nevychází z domu. To mu vštípili už rodiče, a on to také dodržuje. Na jeho garderobě nelze najít ani nejmenší flíček, chybějící knoflík nebo podobnou nepořádnost. Je třeba však ještě pojednat o jeho košilích: Když se chce ráno oblékat, samozřejmě visí bezvadně vyžehlené ve skříni. Většinou si je žehlí sám, neboť tak pedantická jako on není ani nejperfektnější hospodyně. Jeho oblečení dokonale barevně ladí. V okruhu sta kilometrů se sotva najde elegantnější muž. Muž v Panně ostatně není žádný hejsek. Dobré oblečení a pěstěný vzhled je pro něj samozřejmostí. Kromě toho má většinou takové povolání, v němž se musí prezentovat. K jeho dennímu programu patří důležitá obchodní jednání, bankovní schůzky. Musí být vzorem svým zaměstnancům. Muž v Panně je ve svém povolání úspěšný. Myslí logicky, má břitký intelekt; ctižádostivě jde za cíli, které prospívají jeho postupu. Není to však člověk, který by intrikoval nebo se jinak křivě choval, aby dosáhl určité pozice. Vedle jeho mimořádných odborných znalostí vyniká i jeho píle a vytrvalost, které mu dopomáhají tam, kam chce. Drobné triky, které ho tu a tam napadnou a jimiž chce partnery, s nimiž jedná, tak trochu obalamutit, nebudeme dále rozvádět. Muž v Panně musí rozhodně vydělávat hodně peněz. Je to rozený materialista. Patří k tomu i symboly jeho společenského postavení. Znamená to, že musí mít drahé auto, reprezentativní byt, v zimě musí jezdit na dva týdny na lyže, v létě trávit dva týdny v drahém hotelu. Peníze však nikdy nerozhazuje! To pokládá za hřích. U jiných lidí ho zajímá především to, kolik peněz mají a jak s nimi nakládají. On má ty své rozhodně v suchu. Jemný čich prokazuje nejen ve finančních záležitostech. Také při výběru přátel a partnerů se orientuje naprosto přesně. Někdy je snad až příliš kritický, právě vůči lidem, kteří mu vlastně vůbec nechtějí ublížit. On však stále očekává, že ostatní nebo alespoň jeho nejbližší přátelé budou žít podle jeho kritérií. Rozebírá a analyzuje jejich chyby, vlastními se však bohužel zabývá jen velmi zřídka. Je pro něj také těžké nějakého člověka opravdu pochválit, zalichotit mu a složit poklony (jde-li o ženu, je to pochopitelně něco jiného). Hodí se však do debaty, v níž se řeší komplikované problémy. A také je dobrý a trpělivý posluchač. Většinou už zná řešení nebo se aspoň celé dny zabývá tím, jak je najít. Ženy jsou pro muže v Panně cosi zcela kuriózního. Tyto bytosti musí nejdříve důkladně zkoumat, a to tak dlouho, dokud není přesvědčen, že jistá žena splňuje předpoklady a že si zasluhuje muže, jako je on. Že v těchto těžkých zkouškách zřejmě jen málokdo obstojí, svědčí skutečnost, že muži v Panně často zůstávají osamělí, ocitají se v krizi, pokud jde o navazování vztahů, nebo se kvůli rozvodu už nechtějí znovu ženit. Svědomitost, již denně prokazují v profesionálním životě, ochuzuje soukromý život bohužel až příliš často o srdečnost a romantiku, čímž především trpí rodina. Jeho pocit odpovědnosti a smysl pro povinnost se výhradně vztahuje na materiální zajištění jeho nejdražších. Muž v Panně má v sobě nejen tuto částečnou přísnost a svědomitost. Ve společnosti dokáže být neobyčejně uvolněný a plný humoru. Rád se směje a na své okolí působí šarmantně a sympaticky. Třebaže určitě nepatří k nejzajímavějším mužům ve zvěrokruhu a nelze u něho zrovna hovořit o erotické přitažlivosti, vždycky ví, jak na ženu zapůsobit, aby se o něj začala zajímat. Kromě toho zná různé triky, na něž se ženy vždycky nachytají. Postará se, aby se žena u něho cítila v pohodlí a bezpečí. Chová se jako dokonalý džentlmen, servíruje jí šampaňské, obdarovává ji drobnými (a dokonce drahými) pozornostmi. Nikdy se nepokouší dostat ženu do postele týž večer, kdy se s ní seznámil. Je to pod jeho úroveň, prostě se to nepatří. Tak působí často dojmem rytíře ze starých dobrých časů. Dnes si toho ženy opět umějí vážit. Muž narozený v Panně má to, co většina ostatních mužů ztratila: slušnost, dobré vychování, zdrženlivost a jistý pud ochraňovat. Jeho partnerka si pak připadá skoro jako ve snu.

KDO KE KOMU SE HODÍ, JAK A PROČ

 

Panna - Beran

Panny, pozor! Beran přichází bez předběžné výstrahy, a to velmi energicky. Panna by měla počítat s momentem překvapení, neboť Beran jí neposkytne čas, aby se mohla jeho spontánnosti a šarmu vzepřít. Kromě toho ji to k Beranovi přitahuje. Beran Pannu rychle přiměje k tomu, aby dala své touze volný průběh. Brzy se spolu ocitnou v posteli, bohatě si užívají a ženou se od vrcholu k vrcholu. S Beranem Panna nezná stud ani zábrany, s ním se cítí jistá a brzy se zbavuje zdrženlivosti. S Beranem má Panna společný zcela uvolněný vztah k sexu. S tímto partnerem se cítí dobře, neboť i Beranův sex je cílevědomý a nekomplikovaný. Panně vyhovuje sex, který prochází hlavou a přináší rozkoš, Beran hledá hlavně uspokojení. V prvním období známosti může zažít Panna s Beranem fyzickou harmonii, a to za předpokladu, že sex bude správně dávkován. Panna se svému partnerovi přizpůsobí a on se jí odmění erotickým ohňostrojem. Natrvalo však Panna postrádá více fantazie a něhy, protože Beranův sex se stále odvíjí podle téhož schématu, což je jaksi nudné. Pokud to v tomto vztahu už neklape, jak náleží, nedochází ke scénám ani debatám. Oba vědí, že se k sobě v podstatě hodí, ale přesto se za oboustranné shody rozejdou. Často se rozcházejí na čas, protože každý z nich klade na partnera příliš vysoké požadavky, ale časem se opět sejdou. S Beranem je to náhle snazší. Pro polichocenou Pannu potom vůbec není těžké přilákat ho k sobě jako náměsíčníka.

Panna - Býk

Člověk v Panně, ať už muž, nebo žena, se vždy znovu setkává s Býkem - v zaměstnání, na cestách nebo při   podvečerním posezení u vína. Panna okamžitě pocítí, že ji to k Býkovi táhne, a jak to tak vypadá, sympatie jsou oboustranné. Brzy to začne jiskřit, sbližování však bude o to delší. Panna je v podstatě celá nedočkavá, aby se toho smyslného společníka konečně směla dotýkat, ale drží se zpátky, čehož si Býk ostatně dovede vážit. Sbližování probíhá více či méně verbálně. Býk je však nejen živý debatér, ale poněkud vážné spolubesedníky narozené v Panně často také rozesměje. Když si ti dva konečně vyznají lásku, v normálním případě také zůstanou spolu. Kromě toho, že Panna v Býkovi našla ideálního partnera pro erotické chvíle, fascinuje ji na něm spolehlivost, stálost a srdečnost, tedy vlastnosti, jimiž ona není právě obšťastněna. Sama má sklon tu a tam se povznést a kousek poodletět, jenže Býk ji vždy znovu vrátí na zem do reality. Panna si je bohužel jen zřídkakdy vědoma, že sotva znovu najde partnera, který by jí mohl tolik dát. Protože má sklon reptat a kritizovat, svého partnera Býka rozčiluje a komplikuje mu život. Býk je sice trpělivý a chvíli si nechá leccos líbit, ale když toho má dost, může Panna jen zírat. V každodenním soužití dochází často k třenicím. Většinou je to Panna, která od Býka odejde, řidčeji je tomu naopak, ale vždycky se zase vrátí zpátky. Konstelace Panna - Býk je jednou z nejčastějších, karmické spojení přivádí tyto dva partnery vždy znovu k sobě. Někdy se obtíže zdají nepřekonatelné, ti dva si však vzájemně přece jen ustoupí, najdou kompromisy, neboť v tomto vztahu převažuje především tolerance vůči partnerovi.

Panna - Blíženci

Zářivý Blíženec musí Pannu přirozeně fascinovat, už proto, že je jejím pravým opakem. Jako vír strhne celé své okolí. Panna ví, že tato bytost má dvě tváře: o to je zajímavější, ale současně i nebezpečnější. Blíženec je pro Pannu výzvou. Je si vědoma toho, že ho nemůže jaksepatří uchopit, věří však, že se jí přece jen podaří ho mít. Ale zcela upřímně: lidé v Panně určitě vědí, že jsou poněkud arogantní, nebo snad ne? Kromě toho brzy postřehnou, že problémy jsou velké a nelze je řešit. Koneckonců se zde setkává „pořádek" s „chaosem". Protiklady se sice přitahují, to je pravda, Panna však musí přes veškerou přitažlivost upustit od myšlenky, že by mohla partnera v Blížencích zkrotit. Vždy se jí vymaní, už proto, že mu neponechává dostatečný prostor. Během vztahu s Blížencem bude mít Panna, která je tak jako tak nedůvěřivá, neustále pocit, že je partnerem podváděna. Ve většině případů to také bude pravda, takže jakoukoli bázi důvěry zde nelze vybudovat. Má-li se mluvit o problémech, ani jeden z partnerů nemá sklon tomu druhému opravdu naslouchat, a tak se většinou nemohou k ničemu dobrat. Blíženec, který je zaujat něčím, co více odpovídá jeho zájmu, v podstatě bere jen malý ohled na partnerovy city a vůči výčitkám ze strany Panny je dost lhostejný. To partner v Panně samozřejmě nesnáší. Trpí tím, že od Blížence nemůže dostat to, co žádá, a tak ho takový vztah nečiní šťastným. Aby se vztah přece jen udržel, museli by oba partneři přistoupit na velké kompromisy. Snad by to raději měli zkusit s přátelstvím, mají totiž některé společné zájmy. Mohli by společně navštěvovat výstavy a divadelní představení a potom o nich jako dobří řečníci debatovat. S láskou to lze ještě zkusit o něco později.

Panna - Rak

Přitažlivost není vždy záležitostí vizuální. V našem případě to znamená, že oba tyto estéty sice zaujme zevnějšek toho druhého, ale to je vlastně všechno. Rak je introvertní člověk a Panně je spíš podezřelý, protože ho nedokáže vylákat z krunýře. Nadto se zdá být nevypočitatelný, tu se totiž projevuje živě a hovorně, tu je opět zdrženlivý a nevrlý. Panna neví, jak a kde se k Rakovi přiblížit, aby ji neštípl, ale zároveň aby si to „zvíře" mohla dokonale prohlédnout. Rak však zůstává nebezpečný a neproniknutelný tam, kde Panna potřebuje mít jasno. Současně má pocit, jako by ji samu pronikaly rentgenové paprsky, neboť Rak ji zřejmě prohlédl až do hloubi duše. Tento pocit je pro Pannu nanejvýš nepříjemný, jen nerada dává všanc své nitro. Trochu tajemství by si potřebovala ponechat. Mezi Pannou a Rakem není harmonická domluva, a proto je nanejvýš nepravděpodobné, že se ti dva dostanou do postele. Nejčastěji si to lze představit ještě tak mezi ženou v Panně a mužem v Raku, neboť Panna se jeho umění svádět sotva dokáže ubránit. Ale protože nic není nemožné, jak se hezky říká, vyskytnou se určitě i taková spojení Panna - Rak, v nichž to půjde docela dobře.

Panna - Lev

Tato kombinace se najde často, zejména v podobě muže v Panně a lví dámy. Impozantní Lvice muže v Panně fascinuje, vedle ní se stává dokonce neobyčejně štědrý. Nechá se často strhnout její živostí a nápaditostí. Lvice většinou vykonává kreativní povolání, což jemu, člověku, který se zajímá o umění a kulturu, imponuje. Panna má ostatně docela ráda, když ji Lev kritizuje. Tváří se, jako by ji to příliš nezajímalo, ale v podstatě kritiku Lva přijímá. Partnerský vztah bude probíhat velmi harmonicky, jen by muž v Panně rozhodně neměl zapomínat na fyzickou něhu, hlazení a laskání. Ženy ve Lvu totiž něhu velice potřebují. V opačném složení tato konstelace nevypadá tak šťastně, třebaže setkání ženy v Panně s mužem ve Lvu je na počátku eroticky velice slibné. Ona se dovede jeho potřebě vést přizpůsobit - aspoň ho nechává, aby tomu věřil - a ovládá umění, jak muže ve Lvu svádět. Může se tedy vedle Lva bez problémů objevit. Jak žena v Panně sama o sobě ví, ráda svého partnera analyzuje a kontroluje, zde by však měla být opatrnější. Něco takového nemají Lvi ani trochu rádi. Tato svobodymilovná zvířata potřebují nezávislost, třebaže ve vztahu jsou věrnými partnery. Jen prosím nepřistupovat blíž nebo příliš nekritizovat! Pokud se tedy žena v Panně aspoň částečně ovládá, mohl by vztah vyjít, jinak Lev uteče.

Vztah Panna - Lev komplikuje jistá povrchnost, pokud jde o věci, které partnerům připadají nepříjemné. V tom jsou oba stejní. To může občas vést k chaotickým situacím, v nichž se pak vzájemně obviňují, a tak dochází k prudkým výměnám názorů. Panna, která jde do partnerského vztahu se Lvem, si musí také zvyknout na to, že člověk narozený ve Lvu potřebuje vždy vědět, o co jde. S běžnou hrou na schovávanou tu nikam nedojde. Panna musí Lvu vyjevit své city, rozhodnoutse a dát mu to srozumitelně najevo, jinak začne být nedůvěřivý.

Panna - Panna

Tato kombinace je jako věčnost - bez začátku a bez konce. Pravděpodobnost, že se žena a muž v Panně setkají a sblíží se, je velmi malá. A pokud by se měl nějaký typ vztahu vyvinout, ať už za jakýchkoli podmínek, může z toho být jen debakl (přiznejme si však, že i tak lze dojít štěstí). Právě Panny potřebují protiklady a třecí plochy, aby je nějaký člověk vůbec zajímal. Zde si jsou vsak muž a žena příliš podobní. Eroticky mají pochopitelně mnoho společných rysů, ale tady se pohybují souběžně, a to pak bohužel nepřeskočí žádná jiskra. Na to, aby mohli mít láskyplný partnerský vztah, jsou oba příliš vypočítaví. Jde o peníze, zaměstnání, materiální věci, ale láska něha se vytrácejí. Nemohou se prostě  vzájemně nasytit tím, co každý z nich potřebuje, aby spolu mohli šťastně žít. Vznikne tak určitá prázdnota, neboť maximum, co každý z nich tomu druhému může nabídnout, je ochota ke kompromisu. V konstelaci Panna - Panna se vlastně nejlíp daří přátelství. Oč menší vyhlídky má milostný vztah, o to nadějnější je přátelství. Živá výměna názorů v kultivovaném prostředí, společné návštěvy opery - něco takového mohou ti dva docela dobře podnikat. Kromě toho pak není třeba mluvit o citech.

Panna - Váhy

Od okamžiku prvního setkání až po ono proslulé „poprvé" plyne čas jako dramatický kriminální příběh. S prvním okouzlením se současně dostaví panika a pochybnosti, právě Váhy totiž mohou být pro skeptickou Pannu nebezpečné. Ještě než se ti dva sblíží, jdou si už zase z cesty, aby se někdy náhodou opět setkali. Ale pak se opravdu srazí, a to tak, že se rozchod zdá nemožný. Člověk narozený ve Vahách Pannu tělesně přitahuje. Většinou má atraktivní štíhlou postavu, která Pannu okouzluje. Člověk ve Vahách dokonale odpovídá jejím představám. V sexu si partner ve Vahách počíná velmi jemně. Panně se přizpůsobuje, a také ona má pocit, že se mu dokáže přizpůsobit. Co tak zajímavě začalo, bohužel často končí. Zanícení, vzájemná touha v tomto vztahu rychle vyhasíná. Panna potřebuje lásku bez zábran, ale tu jí partner ve Vahách nemůže trvale dávat. Přitom v ní již možná vyvolal nějakou iluzi, jenže Váhy vždy nedodrží to, co slibují. Partner ve Vahách se také projevuje jako velice povrchní a s city Panny si zahrává. Panna nesnáší, aby ji někdo vodil jako na provázku, jenže něco takového člověk narozený ve Vahách dělá rád (zejména žena), aniž by se pro Pannu skutečně rozhodl. Je přirozené, že se to Panny dotýká.  Panna má sice také ráda materiální záležitosti, Váhy to však na její vkus přehánějí. Sklon partnera ve Vahách k luxusu vyvádí Pannu, která má své finance ráda pod kontrolou, z míry. Kvůli tomu se s partnerem neustále střetává. Komické však je, že když se partner ve Vahách chce konečně jednou uskrovnit, Panna si dopřeje svou „drobnou radost". To samozřejmě není žádný závažný problém, kvůli tomu se vztah hned nemusí rozpadnout. Celkové vyhlídky na dobré soužití v této konstelaci nejsou nijak špatné. Panna se možná musí postarat o to, aby byla pro partnera ve Vahách stále co nejzajímavější. Jen tak si ho může udržet a dát vztahu potřebný impulz. Panna i Váhy mají dostatek fantazie k harmonickému a zajímavému partnerskému vztahu, příliš často jim však chybí podnět, aby tuto fantazii prosadili. Zůstává mnoho rezerv, které se promarňují.  Takže je třeba se vzchopit a přikročit k činu!

Panna - Štír

Štír v blízkosti Panny působí jako nálož dynamitu. Štírovo vystupování, sebejisté, elegantní a obratné, způsobí, že Panna zírá plna obdivu s otevřenými ústy. Cítí se povznesená. Člověk ve Štíru totiž na Pannu působí poněkud tajemně, a o to víc dráždí jejího zkoumavého ducha. Štír je zajímavé nebezpečné zvíře, proto je třeba prohlédnout si ho zblízka. Lze tvrdit, že v tomto případě stojí v popředí „vědecký" zájem Panny, neboť o sympatiích nebo erotické přitažlivosti nelze nejprve vůbec mluvit. Štír vystupuje vůči Panně zpočátku spíš lhostejně, ale to jí nevadí. Panny se možná poněkud přeceňují, jestliže věří, že by mohly proniknout do Štírova nitra. Ten je totiž velmi uzavřený, a když nechce, prostě to nejde. Během společné milostné noci musí být Panna připravena na překvapení. Konfrontace se Štírovou erotikou buď nemusí být zcela podle její chuti, nebo zažije naprostou   nirvánu. Štírův sex je totiž velmi zvláštní, nehledě na to, že si pro sebe nárokuje vůdčí roli. Panna časem nutně zjistí, že už nemá sílu na to, aby si Štíra opravdu udržela. Chce ho spoutat, zabrat jen pro sebe, ale Štír se většinou nenechá ani vodit na provázku, ani změnit. City si vnutit nedá. Ponechává také Pannu na pochybách, zda u ní vůbec chce setrvat. Panny se dopouštějí té chyby, že dávají najevo svou vypočítavost, což na Štíra působí tísnivě a odrazuje ho to od delšího vztahu. Panna ví, že už příliš mnoho investovala, ale v podstatě se nedostala dál a nedosahuje toho, co si vysnila. Výhledy na harmonické soužití těch dvou jsou špatné. Pro Pannu je to asi lepší, neboť kvůli tomuto partnerovi by ji příliš často bolela hlava.

Panna - Střelec

Zde se stýkají země a oheň: vzniká teplo a jas. Člověk narozený ve Střelci má zajímavé charisma, hodně elánu a je obklopen jistou nepřístupností, která Panny neustále přitahuje. Střelec působí na Pannu dojmem cennosti. To se netýká jen jeho zevnějšku, nýbrž také jeho vnitřních hodnot, jichž si Panna váží až později. Střelec je na těle Panny jako ozdoba. Se Střelcem vede Panna ty nejzajímavější rozhovory a diskuse, oba objevují společné koníčky a podnikají společně mnoho věcí. Fyzicky si rozumějí. Hluboký a rozmanitý Střelcův sex přivádí Pannu do extáze. S ním se Panna ráda nechá vylákat ze své ulity. Přes tyto velmi výhodné předpoklady lpí na této kombinaci cosi osudového. Panna většinou s tímto partnerem nezůstává pohromadě dlouho. Milostný vztah nebo manželství ztroskotá. Panna dospěje do situace, kdy doslova zpanikaří, neboť se obává, že s tímto partnerem své city nezvládne. Tuší Střelcův flegmatismus a je si plně vědoma, jaké potíže by v tomto vztahu  mohly nastat. Ale ve většině případů zůstává Panna se Střelcem spřátelena. Je to její druh pro důvěrné rozhovory a příjemné večery. S ním se věnuje svým koníčkům. Občas se k ní donese, jaký jsou se Střelcem hezký párek, ale bohužel tomu tak není.

Panna - Kozoroh

Člověk narozený v Kozorohu působí na Pannu v podstatě sympaticky. Kozoroh je (ve většině případů) vzdělaný člověk, má bezvadné chování a dobrou profesionální pozici. Co lze chtít víc? Kozoroh jí také dává svůj zájem jasně najevo, ale přesto je pro Pannu těžké se s ním sblížit, protože vypadá velmi uzavřeně. Prostě ho nedokáže vylákat z ulity a nikdy také přesně neví, co si on o ní myslí. Pro Panny je to opět případ, který stojí za řešení. Muž v Panně svými dotěrnými otázkami ze ženy v Kozorohu nic nedostane. Musí se učit trpělivosti a čekat, až se se svou uzavřeností rozloučí sama. Žena v Panně musí mít naopak jasno, že muže v Kozorohu je třeba svést. On sice ví, co chce, většinou však bývá plachý a neodvažuje se udělat první krok. Obě znamení potřebují dostatečný čas, než se sblíží, neboť ani Kozoroh není člověk, který se rychle rozhoduje. Kdyby se tedy skutečně měl vyvinout vztah, mohlo by to za určitých okolností dost dlouho trvat. Kozoroh je spolehlivý, ale také svého partnera rád vodí na šňůře. V tomto ohledu potřebuje Panna hodně síly, aby se tomu vzepřela. Žena v Panně musí dávat pozor, aby se mužem v Kozorohu nenechala udolat, protože se z něho může vyvinout domácí tyran, což vede k neustálým hádkám. Muž v Panně má naopak sklon k tomu, že chce ženu v Kozorohu odnaučit jejím zvyklostem. Dost dlouho se mu to daří, ale jednoho krásného dne toho má ona po krk. Muž nesmí dovolit, aby v ní vznikl pocit, že je hlídána nebo že je omezována její volnost.  Partnerský vztah může vzniknout jen tehdy, jestliže je mezi oběma erotický soulad. Především na začátku je to důležité, ale v té době nejsou vyhlídky nejlepší. Muži v Kozorohu nemají sexuální fantazii ani nejsou obzvlášť něžní, což náročné ženě v Panně natrvalo nemusí stačit. Žena v Kozorohu potřebuje, aby se tu a tam šlo rovnou k věci, a to by mohlo muže v Panně - kdyby to bylo opravdu prudké - tak trochu šokovat.

Panna - Vodnář

Nejprve to sice vypadá tak, jako by se Panna a Vodnář nikdy nemohli sejít, jestliže však osud cesty těch dvou svede dohromady, je ta pravá konstelace. V chaotickém Vodnáři se setkává pořadkumilovna Panna se svým protipólem. Z Vodnáře vyzařuje energie a mnohostrannost, přičemž člověka narozeného v Panně fascinuje také svou mystikou. Panna ví, že jí Vodnář dá hodně síly, že jí umožní se uvolnit a ukáže jí zcela novou dimenzi existence. Jestliže Panna ve Vodnáři nevyvolá pocit, že omezuje jeho svobodu, a jestliže si odvykne mu neustále něco vytýkat, může se jí dokonce podařit snést Vodnáře z výšin na zem a vykázat mu meze. Když Panna nepropukne v nářek, může si ho udržet. Tak vydrží partnerský vztah věčně. Sex tu ostatně není v popředí. Partneři se spíš učí jeden od druhého, doplňují se a obohacují.

 

Panna - Ryby

Člověk narozený v Rybách působí na Pannu děsivě, jako bytost, jíž se nelze dotýkat. Panna již předem ví, že nemá nejmenší šanci ho prokouknout. Tento člověk je jako tabu, uzamčený trezor. Je také nepravděpodobné, že by došlo k domluvě na jednu noc, neboť na něco takového si obvykle ani jeden z nich nepotrpí. Je škoda, že nikdo z nich neudělá zjevný krok ke sblížení. Panna se dívá na člověka v Rybách jako na tajemství v hlubinách moře, a přitom je oblečena do potápěčského a ozbrojena harpunou. Čeká vlastně na to, až dá ten druhý znamení, jenže Ryba zůstává němá. Navzdory komunikačním problémům si však i dvojice v této kombinaci najde cesty, aby se setkala, když jí jsou hvězdy příznivě nakloněné. Panna by však klidně mohla trochu vyjít vstříc. Partnerský vztah Panna - Ryby se sice vyskytuje zřídka, když však přece jen vznikne, funguje bezvadně. Panna má v partnerovi v Rybách věrného a stálého druha, který se vůči ní bude chovat velice loajálně. Ryba k ní přilne, na to se může opravdu spolehnout.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode