Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Rak 22.6. - 22.7

ŽENA VE ZNAMENÍ RAKA

Osobnost a vlastnosti

Neodolatelná a oblíbená bytost

 

Žena narozená v Raku je především nápadná svým apartním zjevem a živým chováním. Ve společnosti bývá středem pozornosti, rozpráví, gestikuluje, přičemž ji její okolí sleduje se sympatiemi. Nelze přesně říci, čím to je, avšak tato velmi ženská bytost má v sobě cosi, nač je nutno podívat se hned dvakrát za sebou. Může to být třeba její oblečení, nějaká neobvyklá látka, kterou si na sobě nařasila jako zkušený dekoratér, nebo šperk, který si přivezla z poslední dovolené. Klidně může být i poněkud výstřední, vcelku však vytváří rozhodně ladný obrázek. Kromě toho se umí duchaplně bavit a současně se svým protějškem šarmantně flirtovat. Žena v Raku je neustále v pohybuje otevřená a zvědavá, zkoumá neznámé a stále hledá nové věci, které by pro ni mohly být zajímavé. Ráda komunikuje, potřebuje čilou duševní výměnu. Cizí jazyky se například učí především proto, aby se mohla stýkat s lidmi. Její všední den má jinou podobu než u ostatních lidí, neboť se stará především o to, aby měla dostatečnou změnu. Přátelé se ji většinou snaží zastihnout marně, musí se tedy spokojit s jejím záznamníkem, protože ona se spontánně rozhodla využít výhodnou nabídku nějaké cestovní kanceláře a odjela kamsi do daleké ciziny. A pokud je konečně zase doma, může z toho mít okruh jejích přátel jedině prospěch. Je to totiž báječná vypravěčka, své okolí upoutá líčením dojmů z cest a přitom samozřejmě tajně doufá, že za to sklidí také pochvalu a uznání. A to ona prostě potřebuje. Má sice dostatek sebevědomí, přesně ví, v čem je její síla, ale přesto si to potřebuje neustále potvrzovat. Pro přátele udělá všechno, ale musí mít také pocit, že ve všem vyniká: je nejlepší, nejatraktivnější, nejinteligentnější. Žena v Raku sama sebe inscenuje a očekává potlesk (který je ovšem také oprávněný). Nejlepší příležitost k tomu má ve svém domě. Zde přijímá návštěvy, přesněji: své publikum, jemuž poskytuje útulnou atmosféru ve stylovém prostředí. Má slabost pro dekorativní zařízení a v jejím bytě je vždy cosi pozoruhodného. Lze tu najít všemožné variace na umění interiéru: selský nábytek v kombinaci s kýčem a uměním, staromódní kusy s těmi nejmódnějšími výtvory návrhářů. Její vlastní domov je říší, v níž je královnou. Vedle záležitostí pro potěchu oka se žena v Raku dovede postarat také o tělo a žaludek. Nikdo od ní neodchází o hladu. V chladničce má vždycky spoustu zásob, už proto, že si musí být jista, že je zásobena propříště. Je výborná kuchařka a uprostřed noci klidně sama improvizuje a přichystá hostům nějakou drobnou pochoutku.

Také v povolání potřebuje žena v Raku společenskou, živou atmosféru a co největší publikum kolem sebe. Pracuje ve velké kanceláři, v odvětví módy nebo služeb. Není to nutně typická žena dělající kariéru (už jen proto, že má sklon zamilovat se do šéfa, sotva nastoupí do zaměstnání .O Svůj pracovní den by nejraději uvedla do souladu s citovým životem, což se vždy znovu projevuje jako obtížný záměr. Z toho důvodu mění zaměstnání tak dlouho, až je přesvědčena, že našla to pravé. Ostatně musí vydělávat aspoň tolik, aby mohla ještě trochu odkládat stranou - pro zlé časy. Dokáže se také naprosto omezit nebo peníze investuje. Třebaže je jinak velkorysá, je pro ni finančně zajištěná budoucnost to nejdůležitější - proto se s penězi někdy jen velmi nerada loučí.Žena narozená v Raku i její bližní se však často musí potýkat s náladovostí. Ještě před okamžikem měla dobrou náladu, stačí však maličkost, a ona během několika sekund zesmutní, zcela se stáhne nebo náhle začne být agresivní. Toho, kdo není natolik senzitivní, aby to pochopil, pokládá žena v Raku za nepřítele. V podstatě by člověk potřeboval kompas, aby se v duševní krajině této dámy zorientoval. Kritiku rozhodně snáší špatně, především tehdy, když ji zesměšňuje. Nic ji nemůže zranit víc. Připadá jí to kruté a nespravedlivé. Bolestná vzpomínka v ní zůstává tak dlouho, dokud nenajde příležitost, aby se pomstila. Má opravdu dobrou paměť, a to nejen pokud jde o bolestné zkušenosti. Žena v Raku je inteligentní bytost. Co jednou slyšela a přečetla, uchovává v paměti jako v databance. Vždy znovu udivuje přesnou reprodukcí dávno zapomenutých událostí. To v neposlední řadě spočívá v tom, že má silný vztah k minulosti. Nejraději by žila v období, které ji fascinuje. Mnoho žen v Raku má sklon k okultismu a věří na minulé životy. Ezotericky orientovaná žena v Raku určitě nečte žádnou pochybnou literaturu, nýbrž historické knihy nebo dobové romány, s nimiž může sama bádat v minulosti.Pokud jde o erotický život, žena v Raku si nehledá pro své vyžití jen tak ledajakého partnera, neboť i zde koneckonců usiluje o jistotu. V mladých letech není odpůrkyní experimentů. Jako zvědavý Rak chce ostatně všechno vyzkoušet. Chce-li se seznámit s vhodným objektem, nemá s tím problémy. Svým charismatem muže přitahuje. Působí jako skromná, veselá a soucítící žena, často dokonce jako dívenka potřebující ochranu, současně však její tělo vyzařuje čistou smyslnost. Mužovo srdce vmžiku okouzlí a on okamžitě zatouží po tom, aby si tuto ženu udržel provždy.

MUŽ VE ZNAMENÍ RAKA

Osobnost a vlastnosti

Oduševnělý romantik se srdcem na dlani

O rakovi se říká, že udělá dva kroky dopředu a jeden zpátky. A pozoruje-li člověk, jak se pohybuje kupředu, mohl by z toho beze všeho vyvodit závěry i pro mužskou bytost, která je narozena ve znamení Raka. Také muž v Raku dojde někdy k cíli, jen to všechno jde poněkud pomaleji. Od rána až do večera by bylo možné srovnávat jeho mechanismus s autem, které se nejdříve rozjíždí pomalu na jedničku, aby pak postupně zvyšovalo rychlost. Muž v Raku nenávidí stres a chvat, zdá se, že všemu, co dělá, předchází celý řetěz myšlenek. Nejraději by spal až do oběda a ani trochu se mu nelíbí, že musí opustit pohodlnou postel, aby pohlédl do tváře neúprosnému dni. Na případné termíny a schůzky teď nesmí ani pomyslet. Jen žádný stres! Nejdříve nadlouho zmizí v koupelně, neboť jen horká sprcha mu zabere dobrou půlhodinu. Voda na kůži ho pozvolna smiřuje se záležitostmi, které od něho žádá neúprosný život, a po závěrečném studeném proudu se konečně probere. Teď je v pravém smyslu slova schopen sám sobě se podívat do tváře, oholit se, aniž se pořeže, aby si konečně připravil snídani. Pro muže v Raku to je nejdůležitější jídlo z celého dne, neboť musí-li odejít z domu s úplně prázdným žaludkem, celý den je pro něj ztracený a na své bližní se bude škaredit jako deset čertů. Rak má občas sklon k nepořádnosti. Špinavé prádlo nechá rozházené po podlaze, čisté leží zchumlané ve skříni, nádobí myje, až když nemá v čem vařit a z čeho jíst. Když však odchází z domu, musí mít pocit, že za sebou zanechal pořádek, aby mohl pokračovat: má  ustlanou postel, záznamník na telefonu zapnutý, květiny zalité a odpadkový koš prázdný.

Muž v Raku nemusí být svým zevnějškem nápadný; to, že je vlastně skutečně atraktivní a že má šarm, člověk zjistí až na druhý pohled. Pokud jde o výběr oblečení, bývá více či méně závislý na vkusu své partnerky, v tomto ohledu si rád nechá poradit a zcela jí důvěřuje. Když jde nakupovat, vždycky ji bere s sebou a často se jí ptá, co si má vzít na sebe, zvláště když se jde večer někam do společnosti. Pro něj je důležité jen to, aby ho garderoba neomezovala v pohybu, aby látka byla z přírodních materiálů a její dotyk vyvolával příjemný pocit. Pro své bližní bývá muž v Raku často záhadou, nelze ho snadno prokouknout. Je to idealista, je zvídavý a snadno se nadchne, čímž dovede nakazit celé své okolí. Současně to je sentimentální snílek, hluboce romantický, se sklonem hloubat nad věcmi, které jsou pro jiné skutečně nemyslitelné. Proto propadá silným změnám nálady, a i ti, kteří ho již dlouho znají, budou vždy znovu překvapeni, že tenhle milý člověk, s nímž se právě tak příjemně pobavili, náhle zlostně vybuchne nebo se zachová ledově a cynicky. Ovšem vždy se za to následně omluví, vždyť přátelé jsou pro něj velmi důležití. Ve svém povolání podává muž v Raku dobré výkony, jestliže ovšem našel takovou činnost, která odpovídá jeho zájmům. A to je těžké, neboť on má zájmů mnoho. Protože je od přírody zvídavý, velmi inteligentní a učenlivý, dokáže se s nějakým tématem vyrovnat natolik, že se během krátké doby v této oblasti projevuje jako odborník. Zda to v budoucnu dokáže využít, je ovšem jiná otázka. Na základě jeho mnohostranných zájmů a proměnlivosti, pocitu, že se nemusí vázat, je také obtížné ho použít pro určité druhy povolání. Mohl by být pekařem nebo diplomatem, zahradníkem  nebo novinářem na volné noze. Muž v Raku má nadání velmi rychle se naučit cizímu, třeba i velmi exotickému jazyku, bohužel však tento talent jen velmi málo využívá. Povoláním, která s sebou nesou příliš mnoho stresu a znamenají pracovat pod tlakem dodržování termínů, se raději vyhýbá. Zde u něho zase jednou vítězí slabost a pohodlnost. Muž v Raku totiž termíny dodržuje špatně, protože nemá schopnost plánovat nebo koordinovat. Vždycky se mu do toho připlete něco, co mu zabrání, aby byl přesný. Muži v Raku se naskýtá dost příležitostí k tomu, aby si vydělal peníze. S penězi ostatně nakládá opatrně, spoří konvenčními způsoby a není ochoten riskovat. Po osmihodinovém pracovním dnu je muž v Raku obvykle úplně vyřízený. Teď už se mu většinou nikam nechce, ať jde o večírek, kino nebo divadlo, nechá se přemluvit nanejvýš tak na večeři do restaurace. Nejraději si však udělá příjemný večer sám nebo s partnerkou. Spíš má chuť na sklenku vína, něco sezobnout při svíčce a příjemném rozhovoru, případně si přečíst dobrou knihu. O volných víkendech se rád zdržuje v přírodě, osvěžuje se vůní květin nebo své průvodkyni přednese krátkou přednášku o stavu stromů v zemi za posledních deset let. Z ročních dob má nejraději léto, to pak dokáže celé hodiny lenošit na slunci. Jeho skutečnou vášní jsou duchaplné rozhovory. Vydrží se bavit celé hodiny o stejném tématu - často k utrpení posluchačů. Snad by se mohlo říci, že se rád poslouchá, že ho fascinuje vlastní vyjadřování. Dovede při tom na všechno zapomenout, dokonce i na přítomnost atraktivní ženy. Má však také schopnost naslouchat, to se mu musí přiznat. S velkou empatií se vypořádává s problémy jiných lidí. V této chvíli také uplatňuje svůj břitký analytický rozum, aby nalezl vhodné řešení. Třebaže je muž v Raku velmi vnímavý k ženským svodům, žena ho vzruší až tehdy, když si je jistý, že má co dělat s inteligentní osobou. Muž v Raku se rozhoduje během několika sekund, pocítí opravdové štěstí, když zjistí, že žena, která ho přitahuje, má taky mozek. Od tohoto okamžiku pak uplatní veškerý svůj šarm, zahrne ji (samozřejmě případnými) lichotkami, aby se s ní dohodl, že spolu povečeří. Svými komplimenty jí dokáže poplést hlavu. Předvede jí veškerou rozmanitost své výřečnosti a kochá se jejími rozpaky. Zde si počíná jako galantní muž ze staré školy. A vůbec: uznává sice emancipaci a pokládá za dobré, že jsou dnes ženy energické a samostatné, sám však v nich přece jen vidí „slabé pohlaví", jež by rád ochraňoval. Chce-li ženu svých snů okouzlit, volí nejraději opulentní večeři. Zde se může oddat svým kulinářským choutkám a zahrát si na svádění. Oddává se spíše intelektuálním hrátkám, kochá se vzrušující atmosférou a s hezkou partnerkou si vyměňuje mentální jednohubky. Muž v Raku ostatně není žádný útočník, který by se v duchu zabýval především tím, jak ženu dostat do postele. Onen okamžik raději oddaluje, aby vychutnával vzrušenou atmosféru. Tu a tam je totiž krásnější udělat dva kroky vpřed a jeden vzad...

KDO KE KOMU SE HODÍ, JAK A PROČ

Rak - Beran

 

Beran jde obvykle rychle k věci, co možná nejrychleji, takže Rak ani nemá možnost přemýšlet, a než se rozkouká, už je po uši v dobrodružství. Beran, který se žene temperamentně k cíli, aniž bere ohled na to, oč přichází, musí citlivému Rakovi připadat docela jako útočný oddíl. Ale jak už to často bývá, protiklady se přitahují, a tak zde, třebaže mnohé mluví proti, vzniká silná sexuální přitažlivost, která tato dvě znamení čas od času vždy znovu svede dohromady. Žena v Raku je nadšená Beranovým světáctvím, tajemná žena v Beranu zase fascinuje muže v Raku. Když si Rak už jednou s Beranem začne, Beran ho jen tak rychle nepustí.Beran má vstřícnou povahu a dovede Raka bez obtíží přimět k tomu, aby se mu podřídil. Střídavě ho vyděsí a opět povzbudí, bude ho přitahovat a opět odpuzovat. S tímto partnerem bude Rakova přizpůsobivost vystavena tvrdé zkoušce, Rak by však měl této příležitosti plně využít - tak intenzivní zážitek se mu nejspíš jen tak brzy zase nenaskytne. Partnerský vztah neslibuje příliš velký úspěch, neboť Rak Beranův egoismus dlouhodobě nesnese. Potřebuje uznání a vnímavost, a natolik ho Beran není schopen uspokojit. Beranův ostrý jazyk ho zraňuje, což vede k tvrdým hádkám. Rakovi se také nelíbí, že Beran rád zahýbá, což partnerovi v Raku neustále dává důvod k žárlivosti. Vztah Rak - Beran je rozhodně zajímavý, především proto, že zpočátku si oba užívají společný sex, v delším partnerském vztahu však dochází k mnoha nesouladům, jimiž trpí především Rak.

 

Rak-Býk

Přijde-li muži narozenému v Raku na oči tak půvabná a přitažlivá osoba jako žena v Býku, mělo by to oslovit především jeho smyslovou stránku. Není to právě typ ženy, s níž by se chtěl utkávat ve svých oblíbených slovních půtkách, zato má spoustu šarmu. Žena v Raku, která si neobyčejně potrpí na estetiku a styl, má v Býkovi před sebou skutečného džentlmena. Vzájemně se přitahují především očima, ale rozhodně ne jejich rozdílnými povahami. Rak je možná až příliš obdařen vnímavostí, Býk zase impulzivností. To, co je nakonec svede dohromady, není rozum, nýbrž jejich vášnivost. Románek s Býkem bude určitě hezký a vzrušující, ale nemusí takový zůstat dlouho. Býk možná neoplývá tolik fantazií, vynahradí to však svou dobromyslností. Raci by měli umět tuto vlastnost více ocenit, neboť lidi, kteří tak velkoryse rozdávají své pravé city, člověk často nepotkává. Jenže stejně jako Rak je náladový i Býk. Býci se sice snaží, aby svého partnera pochopili, nicméně jim netrpělivost často brání v tom, aby se mu víc přiblížili - jenže Raci vyžadují, aby se jim věnovalo velice mnoho pozornosti. Žena v Raku může v delším vztahu z této kombinace nejčastěji profitovat. Muž v Býku svou partnerku rád hýčká a překvapuje (například snídaně do postele, drobné dárky, květiny), a to se ženě v Raku líbí. Kombinace Rak - Býk má celkem dobrou prognózu pro milostný vztah i pro manželství. Rak však musí být poněkud opatrný; má-li sám pocit, že žije s partnerem Býkem harmonicky, již se tolik nesnaží. Nesmí zapomínat, že i Býkovi se musí hodně věnovat.

Rak - Blíženci

Rak se rozhodně nepřiblíží k Blíženci, neboť mu již instinkt musí povědět, že mu tento neklidný duch zkomplikuje život. I když ten Blíženec vypadá opravdu zajímavě! Nejlépe se co nejrychleji skrýt do nejhlubší škvíry ve skále a nehybně vyčkávat, jak to dělá vždycky, když hrozí nebezpečí. Právě tady však přirozený pud  sebezáchovy nefunguje. Zde je někdo opravdu tak výřečný jako on sám, a proto se Rak - třebaže je zcela nejistý - dá s Blížencem do hovoru. Nakonec přece jen podlehne jeho šarmu. To ještě není tak tragické, pokud se Rak pustí jen do krátkého románku. Ten ho může dokonce obohatit, protože Blíženec je všestranný člověk, má fantazii a je chytrý. To, co dá Rakovi zabrat, je jiná Blížencova vlastnost, jeho nestálost. Člověk ve znamení Blíženců hledá nepřetržitě rozptýlení, což Raka, který potřebuje spolehlivého partnera, zbavuje jistoty. Blížencova bezcílná a bezuzdná energie je však natolik silná, že dokáže Rakovým „klepetům" neustále hladce unikat. Sex s Blížencem se Rakovi líbí, zvlášť ve fázi radosti experimentování. Blíženci totiž opravdu dovedou nádherně popustit uzdu fantazii! Později se může stát, že to bude pro Raka příliš náročné. Charakterové rozdíly mezi Rakem a Blížencem jsou nakonec příliš velké, než aby oba dospěli k trvalému partnerství. Pravděpodobně se jako první stáhne Rak a hněvá se, zatímco jeho partner Blíženec už hledá nové dobrodružství. To může být pro Raka velice frustrující. Až potud vztah Rak - Blíženec často nebývá ničím jiným než poměrem s mnoha chvílemi blaženosti a stresu, s mnoha emocemi. Kdyby ti dva rozdílní partneři opravdu a přes všechny nepříznivé astrologické okolnosti přece jen chtěli uzavřít svazek manželský, stal by se zázrak. Ale zázraky se jak známo dějí. Jistá šance na trvalost vztahu spočívá v senzitivnosti, již mají oba partneři společnou. Jen by ji museli častěji uplatňovat a slabosti toho druhého nebrat tak trgicky.

Rak - Rak

 

Copak se asi stane, když si přeběhnou přes cestu dva tak přecitlivělí „korýši"? Buď to zajiskří a oba to vzájemně k sobě fyzicky přitahuje, nebo se okamžitě střetnou a jdou si z cesty. Emocionálně se mohou báječně doplňovat. Protože znají zcela přesně svůj protějšek, mohou mít mimořádně harmonický sex. Když se navzájem svádějí, každý z nich ví, co má udělat, tady nemůže dojít k nedorozumění. Pro muže v Raku bude potěšením svádět atraktivní a dobrosrdečnou ženu narozenou ve stejném znamení, a toto potěšení by mohlo být i na její straně. Tento muž si ostatně počíná velmi jemně, senzitivně a inteligentně, tak jak to má žena v Raku ráda. Ona sama nejlíp ví, jak svého partnera hýčkat, a protože muži v Raku jsou neobyčejně vnímaví a mají nejraději, když je v relaxované poloze partnerka laská od hlavy až k patě, v erotických chvílích nikdo z nich nepřijde zkrátka. Harmonie bude narušena tehdy, jestliže se jeden z partnerů z přehnané horlivosti náhle ujme vedení. To pak může být celý akt poněkud křečovitý. Důležité by také bylo, aby se ani jeden nestáhl do svého krunýře, což Rak tak často dělá. Mnohem důležitější je společný rozhovor. Přemíra senzibility, která je Rakovi vlastní, povede ve spojení dvou Raků k mnoha problémům. Výčitky a hádky se v tomto vztahu nedají snadno odstranit. Raci prostě neodpouštějí. Manželství Rak - Rak vyžaduje proto nejen velice mnoho vnímavosti a pochopení, ale také uvolněnost.

 

Rak - Lev

Lvem je Rak okamžitě fascinován. Líbí se mu, jak z něho vyzařuje síla a jistota, ve skrytu duše cítí, že by mutento partner mohl dát to, co sám nemá, například stálost. Lev stabilizuje Rakovy nálady, poskytuje mu klida bezpečí. Kromě toho je to velice velkorysý člověk, nejen pokud jde o materiální záležitosti. V partnerském vztahu poskytne Rakovi také nezbytnou svobodu. Toho by si měl Rak cenit a nenakládat s tímto darem lehkomyslně. Lev nechá svého partnera Raka pár kroků ujít, ale současně sleduje, zda je této důvěry hoden. Právě muži narození v Raku, kteří nemohou nechat flirtování a také během pevného vztahu stále udržují kontakt s minulými přítelkyněmi, se musí mít na pozoru. Pokud něco u Lva vyvolá nevoli, má zcela bezpečnou metodu, jak Raka zasáhnout na nejcitlivějším místě. Ukáže partnerovi záda a odvrátí se od něho. Lvi dokážou být neúprosní. Stačí jedna malá hádka s touto bytostí toužící po harmonii, a v příštích třech dnech Raka přejde smích - a taky má po sexu. Přitom je sex s partnerem Lvem přece nadmíru zajímavý a uspokojující. Muži v Raku mají v něžné Lvici vnímavou milenku. Žena v Raku zase vychutnává vytrvalost a silné lví charisma. Lvi potřebují hodně chvály a uznání, to však Rakovi nepřichází zatěžko. Rozhodně musí být vůči Lvu hodně poddajný a v žádném případě se nesmí pokoušet, aby ve vztahu dominoval. Lev potřebuje přehled o situaci i partnerovi, musí je mít pod kontrolou, což je především výrazem jeho úsilí o dominanci. Může-li to Rak akceptovat, bude toto spojení nejen velmi vášnivým milostným vztahem, ale také dobrým manželstvím.

Rak  - Panna

Chce-li se Rak blíže seznámit s Pannou, musí se chopit iniciativy. To je přirozeně možné jen tehdy, jestliže se aspoň částečně zbaví své plachosti, neboť Panny jsou ještě mnohem zdrženlivější. Zkoumat jejich citový svět je v tomto ohledu nanejvýš obtížné. Že by byl pro takový podnik ten správný právě empatický Rak? Raci se tím však zpočátku vůbec nezabývají. Muž v Panně připadá ženě v Raku chladný, ale vynaloží-li ona potřebnou trpělivost, přece jen by se jí mohlo podařit, že roztaje. Muž v Raku to má se ženou v Panně již jednodušší. Její šarm ho vede ke komplimentům, pod nimiž ona roztává, lze ji tedy svádět mnohem snadněji. Rak   bude dokonce překvapen, čeho je Panna ve svém milostném roztoužení schopna. Pokud jde o praktické vlohy, má Panna před Rakem jisté přednosti. V partnerském vztahu by snad mohla částečně dostat pod kontrolu chaos v Rakově všedním dnu. Kromě toho jsou oba partneři obdařeni spoustou vnímavosti. Během dlouhodobějšího soužití se může vyvinout opravdová srdečnost. Všední život v tomto partnerském vztahu by měl přinášet méně problémů už proto, že ani jeden nemá sklon k velkým střetům a hádkám se raději oba vyhýbají. Snad by bylo dokonce lepší, kdyby to tu a tam jaksepatří zahřímalo, to by všední život oživilo. Jinak hrozí nebezpečí, že jejich soužití bude nudné, především v ložnici. Žena v Panně se jistou dobu bez sexu obejde, není-li partnerský vztah harmonický. Pro Raka to samozřejmě znamená tvrdý trest. Jednou by to ještě byl schopen snést, stane-li se z toho však pravidelnost, definitivně se stáhne.

Rak-Váhy

Tady se nedá mluvit o velké přitažlivosti. Člověk ve Vaháchprostě nedokáže k jiným lidem přistupovat uvolněně, což Rakovi komplikuje situaci, chce-Ii s ním přijít do kontaktu. Člověk ve Vahách si zachovává odstup a rozhodně nepovzbuzuje k flirtování. Ale protože Rak je zase zvídavý a rád zkoumá neznámé území, nějaká možnost, že ti dva přece jen kontakt navážou, existuje. Člověk ve Vahách je úzkostlivý, nejistý a velmi zdrženlivý, zvláště při navazování vztahu, neboť to nejhorší pro něj je, zažije-li zklamání. Rak může partnera ve Vahách velkou empatií a trpělivostí dovést k tomu, že bude otevřenější. Zato může počítat s tím, že na Váhy působí celkem sympaticky a přitažlivě. Tím překvapivější bude pro Raka sblížení. Zde nemůže s ničím počítat, protože člověk ve Vahách se chová zásadně jinak, když ho Rak již poznal. Partner ve Vahách sice touží po harmonii a má pochopení, často však se snaží své štěstí udržet všemi prostředky. Je nanejvýš žárlivý a dokáže vytvořit - protože Rak se nevyhýbá flirtu - dost napjatou atmosféru všedního dne. Partnerský vztah Rak - Váhy, který omezuje Rakovu svobodu, je rozhodně spojen s jistým rizikem. Jeho šance spočívá v tom, že obě znamení touží po harmonii a vyrovnanosti a během času se dokážou dokonale přizpůsobit.

Rak - Štír

Štír zasahuje do Rakova života jako blesk z čistého nebe a Raka okamžitě odzbrojí. Rak zde konečně potkává osobu, která má sílu a rozum. Rád se od ní nechá svádět, nehledě na to, že Štír po ničem jiném netouží. Láká Raka šetrně, ale neomylně do ložnice. Sex mezi Rakem a Štírem je senzitivní a současně vášnivý. Bude Raka bavit do té doby, dokud s ním Štír nebude chtít experimentovat. Štíři většinou o svého partnera pečují, někteří však mají sklon k extrémům, které zcela nejsou podle Rakova vkusu. V tomto případě se Štír snaží partnera - především v posteli - ovládnout a dělá si z něho pouhý objekt své rozkoše. Rak se brzy cítí využívaný. Štír má v podstatě ty vlastnosti, které Rak u partnera hledá, totiž vnímavost a inteligenci. Kromě toho s ním sdílí jeho touhu po pevném a harmonickém manželství. Ale pozor: Štír je velmi žárlivý! Sám sice rád flirtuje, svého partnera však hlídá na každém kroku. Zvláště mužští Raci, kteří tak rádi flirtují, se tu musí poněkud omezovat. Jediným - ale podstatným - rušivým faktorem důvěrného soužití Raka se Štírem je přemíra emocí. Dojde- li k hádce, pak opravdu lítají třísky. Oba partneři by se museli naučit větší toleranci a pochopení. Vyplatí se to, neboť tato kombinace je pro Raka více než zajímavá.

Rak - Střelec

Dráhy Střelce a Raka se zkříží jen málokdy, už proto že každý z nich má v pravém slova smyslu jiný cíl. Je to také lepší, neboť toto znamení ohně je pro Raka opravdu příliš horké. Střelec je neklidný tulák a bude Rakovi poněkud podezřelý. Ale co takhle malý románek? Střelec rozhodně přináší vzrušující zkušenosti, jež by mohly partnera v Raku značně obohatit. Co se mu ostatně nelíbí, je čistý sex bez citu, a Střelci dokážou sex a cit od sebe naprosto oddělovat. To však vnímavého Raka, který potřebuje něhu, neuspokojuje. V partnerském vztahu může mít Rak prospěch ze Střelcovy vlastnosti vidět věci jasně. Nemusí se obávat povrchních debat ani nedorozumění, Střelec má Rakovi duchovně co nabídnout. Je to realista, který své nápady také uskutečňuje - v protikladu k Rakovi, který má přece jen občas sklon k snění. Ve společnosti Střelce Rakovi pravděpodobně chybí romantika. Střelce přitom romantické chvíle vůbec neodrazují (především ženy ve Střelci), jen to nikdy neřekne. Rak by to měl možná jednou zkusit. Všední den v tomto vztahu však vcelku nebývá žádné potěšení. Střelci dokážou být velmi chladní a tvrdí, ve sporech neberou na Rakovu citlivost naprosto žádný ohled. Rak musí kromě toho v partnerském vztahu se Střelcem počítat s jedním: s nevěrou. Proto by se měl pokusit poskytnout mu pocit, že má dostatek svobody. Střelec se zkrátka nerad nechá polapit.

Rak - Kozoroh

Chladný, střízlivý a zdrženlivý, tak se jeví Rakovi Kozoroh. Této bytosti je lepší vůbec se nesvěřovat. Ale jako vždycky Rak nikdy nevydrží ovládat svou zvědavost a nenahlédnout, co se skrývá za fasádou. V opačném směru je Rak Kozorohovi vysloveně sympatický, jen to nedává najevo. Rak se může Kozorohovi přiblížit v zajímavém rozhovoru, neboť tomu je každá povrchnost protivná, má vysoké nároky a psychicky mu Rak vyhovuje. Ten ostatně potřebuje hodně trpělivosti, aby Kozoroha vylákal z jeho rezervovanosti a uzavřenosti. V partnerském vztahu přináší Kozoroh dokonalé soucítění a pochopení, ale jen tehdy, když to právě vyhovuje jemu. Jeho povolání a jeho zájmy jsou zásadně přednější, na to si musí Rak především zvyknout. Kozoroh má ostatně sklon k netrpělivosti, proto to s ním Rak, který by někdy rád zpomalil tempo, nemá v každodenním životě lehké. Hádka s Kozorohem - která by se mohla v delším vztahu vyskytnout častěji - je ostatně nanejvýš nepříjemná. Sex mezi Rakem a Kozorohem je spíš choulostivou záležitostí, protože jejich představy se míjejí. Kozoroh určitě nemůže poskytnout takový potenciál něžností, jaký Rak potřebuje. Jeho milostná hra působí často poněkud drsně a chladně jako on sám. V erotických vztazích mají ještě tak muži v Raku s ženami v Kozorohu Šťastné okamžiky, žena v Raku však opustí mužského Kozoroha pravděpodobně hned po první zkušenosti. To by ovšem u Raka nemělo vést k tomu, že se bude Kozorohovi vyhýbat. Hluboké, dlouhé přátelství je naprosto myslitelné. Nebo proč ne románek?

Rak - Vodnář

Má-li Rak právě schůzku s Vodnářem, neměl by se na to moc těšit, bude totiž pravděpodobně zase jednou zklamán. Vodnář je neklidný a přelétavý, tu a tam zapomíná na své termíny nebo mu do toho mezitím přijde něco takzvaně důležitějšího. Vodnář přitom Raka nanejvýš zajímá. Tento člověk má erotickou přitažlivost, ducha i vtip. Rak si ho však nedokáže udržet. Vodnáře příliš přitahují dobrodružství, a to je Rakovi líto. Partnerský vztah proto neslibuje velkou jistotu. Nejen proto, že Vodnář, aby dokázal svou nezávislost, bude mít jeden románek za druhým, ale také proto, že neustále hledá změnu, doma je všude a nikde, zatímco Rak potřebuje pevný klidný bod. Vodnář je pro Raka rozhodně ideálním sexuálním partnerem. Vodnáři dovedou být nanejvýš svůdní a smyslní a spolu s Rakem se radují z dlouhé předehry. Vodnář se vyzná jako naprostý profesionál v tom, jak v Rakovi žádostivost vystupňovat. Pro konstelaci Rak- Vodnář je proto vhodnějším místem ložnice než obývací pokoj. Na milostný poměr s Vodnářem bude Rak stále vzpomínat, manželství však nemá nejlepší vyhlídky.

Rak - Ryby

Člověk narozený v Rybách je Rakovi od začátku sympatický. Nemá problémy, jak s ním navazovat kontakty. To nemusí nikoho udivovat, neboť lidé v Raku a Rybách jsou si povahově blízcí. Mají téměř stejné požadavky a zájmy. Až potud je jednání mezi nimi velmi jednoduché. Rozhodnou se pro sebe v prvním okamžiku, kdy se seznámí. Vědí také hned, zda spolu vydrží déle, či nikoli. Rak se v tomto vztahu ujímá vůdčí role, což partner v Rybách akceptuje. Může se stát, že jejich všední den nebude ani bohatý na změny, ani inspirující, protože si vzájemně neposkytují mnoho podnětů. Zato sex s partnerem narozeným v Rybách může být pro Raka velmi vzrušující. Člověk v Rybách bude Rakovi vděčný, že s ním zachází tak vnímavě a zahrnuje ho něžnostmi. Občas však má Ryba sklon k výstředním sexuálním praktikám, a to Raka poněkud pohoršuje. Ryba sice netrvá na tom, aby se na oněch praktikách partner podílel, Rak však brzy pocítí její nnespokojenost. Vyhlídka na harmonický vztah Rak - Ryba je tedy spíš závislá na Rakovi, záleží na tom, jak on si vede a zda ho tento vztah uspokojuje.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode