Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Váhy 24.9. - 23.10.

ŽENA VE ZNAMENÍ VAH

Osobnost a vlastnosti

Dokonalé vystupování

Přiléhavý kostým nebo tílko, pod nímž nemá podprsenku, zdůrazňuje její ženské tvary, používá příjemný parfém, šperky jí dodávají vzezření opravdové dámy. Šarmantně se usměje na oněmělého muže, ale vůbec ho nevnímá. Žena ve Vahách narozená pod hvězdou Venuší ví, jak působí: vznešeně, sebejistě, poněkud chladně. Ostatně se také dost dlouho upravovala. Než vyjde žena ve Vahách z domu, celé hodiny stráví tím, aby vypadala dokonale, a také se jí to podaří. Často přemýšlí o svém zevnějšku již den předem. Je vůči sobě nanejvýš kritická, a proto u ní tato procedura trvá déle než u ostatních žen. Stále má na sobě co vylepšovat. Pak má rty nalíčené naprosto dokonale jako fotomodelka na titulní stránce časopisu a každý vlásek leží přesně tak, jak má. Žena ve Vahách však není naprostá perfekcionistka, jen co se zevnějšku týče. Také její byt je trvale uklizený a čistý. Většinou působí elegantním dojmem, třebaže by leckdo tvrdil, že vypadá poněkud staromódně. Jenže co do vkusu se názory jak známo různí. Žena ve Vahách rozhodně ví, že pořádek musí být.  Pod tímto heslem jde všedním dnem, má přehled a najde si čas i klid, aby zorganizovala vše potřebné. Dokonalost, která poznamenává její den, očekává žena ve Vahách také od ostatních. Nedostatky a chyby dokáže stěží akceptovat, zvláště tehdy, jestliže vytuší jakékoli nevýhody. Žena ve Vahách je člověk s jemným estetickým cítěním. Všechno, co tomuto cítění nevyhovuje nebo co jí připadá neatraktivní, odmítá, ať to jsou předměty, nebo osoby. Nikdy by se nezdržovala v obyčejné pivnici, aby poslouchala tlachání chlapíků, z nichž čpí alkohol. Pokud jde o muže, má nároky obzvláště vysoké, ne-li přímo ty nejvyšší. Muž po jejím boku je cosi jako okrasa, jako její vhodný doplněk. Je elegantně oblečený, má zajímavý obličej a nejspíš sportovní postavu. Muži s tlustým břichem nebo s ochablými svaly nemají u ženy ve Vahách šanci, i kdyby takový člověk měl sebelepší charakter nebo sebevznešenější názory. Tato žena většinou přitahuje muže z uměleckého prostředí. To nespočívá jen v tom, že má ráda krásu ve všech jejích projevech a že se proto i sama zajímá o hudbu, umění nebo návrhářství. Její vystupování by mělo překonat všechno ostatní, a k tomu patří také atraktivní doplněk. Zdobí se herci, zpěváky, spisovateli, zkrátka bytostmi jemnými, nanejvýš vnímavými, které mají charisma. Řekne-li někdo ženě ve Vahách: „Ach, vy máte známost s tímhle slavným a atraktivním pánem...," doslova roztaje. Dokáže dlouho žít s partnerem, aniž ho skutečně miluje. Její city bývají často velmi povrchní nebo jen krátkodobé. Dovede si držet muže nekonečnou dobu, dokud se nerozhodne, zda s ním stráví zbytek života, nebo zda ho opustí. Žena ve Vahách se v podstatě totiž o muže zajímá jen podmíněně, třebaže je svým šarmem přitahuje jako med včely. Především však chce být obdivovaná. Muž musí lichotit jejímu sebevědomí  svým zevnějškem i chováním. Muži jsou tak pro ženu ve Vahách luxusní obrazové rámy, zatímco ona je samo umělecké dílo. Vždycky dosáhne toho, po čem touží. Dokonale ovládá umění svádět, onu ženskou šalbu, která mužům slibuje nebe na zemi. Na jedné straně působí jako inteligentní krasavice, na druhé straně se snaží vyvolávat dojem slabého ženského stvoření, jež v mužích probouzí známý pud ochraňovat. Ponechává mu plnou volnost, ale v podstatě má otěže v rukou. Žena ve Vahách přesně ovládá svou roli. Ví, jak někoho vylákat z ulity, hýčkat ho a svádět. Celá její domácnost je uspořádána tak, aby mu poskytovala příjemné prostředí se všemi kulinářskými i jinými požitky. Žena ve Vahách potřebuje pocit, že má všechno v ruce. Jen se na ni nesmí dělat nátlak nebo na ni spěchat, ať už se líčí, telefonuje, nebo vyřizuje své povinnosti. Věta typu: „Kdy už budeš konečně hotová!" nesmí k uším ženy ve Vahách dolehnout. V podstatě by se s ní také nemělo mluvit ostrým tónem, to je pak zarputilá. Čím větší nátlak, tím jedovatěji reaguje. Jediným prostředkem proti tomu je chvála a obdiv, a vůbec dělat to, co sama říká. Neboť ona nejlíp ví, jak, kdy, kde a co se musí udělat. Žena ve Vahách si většinou volí taková povolání, v nichž zastává odpovědné místo a může organizovat. Je to všestranná sekretářka, která správně a precizně vyřídí všechno, co se ve velkém podniku děje, od uspořádání konference až po šéfovy soukromé záležitosti. Protože je pro ni velmi důležitá přesnost, vynikajícím způsobem se uplatní ve vědeckých oborech. Rovněž by se dokázala potýkat s chaotickým účetnictvím klientů u daňového poradce. A protože kolem sebe vyžaduje krásné prostředí i krásné lidi, bývá také dobrou poradkyní v kosmetice nebo prodavačkou v butiku, kde může uplatnit svůj vkus.  Neradi bychom vyvolali dojem, že žena ve Vahách je umíněný tvor. Dovede totiž být také velice uvolněná a veselá. Přátelé ji mají rádi už jen kvůli jejímu smíchu, který je tak nakažlivý. Kromě toho umí žena ve Vahách spontánně žertovat, až ji pak mnozí nepoznávají. Vůbec se občas odváže, a to pak bývá neodolatelně živá, štěbetá, hlasitě se směje a nedokáže přestat. Tu a tam se jí přihodí, například během přestávky v divadle, že nepřetržitě mluví, tlachá hlouposti, čímž se dotýká lidí, kteří ji neznají. Prostě vypadne ze své pečlivě střežené role a ztrácí smysl pro to, kdy je třeba přestat. Je-li něčím nadšená nebo obzvlášť dobře naložená, nezná meze. Vesele překračuje právě ty hranice, které jinak vymezuje jiným. Při takové příležitosti je třeba ženu ve Vahách trochu usměrnit. Za vyumělkovanou fasádou jejího znamení je totiž náhle normální žena z masa a krve, především laskavá a žádoucí.

MUŽ VE ZNAMENÍ VAH

Osobnost a vlastnosti

Váhavý

Nemusí být právě nápadný, avšak šarmantnímu, mladistvému úsměvu tohoto muže lze stěží odolat. Může se stát, že se s ním žena dostává do kontaktu pohledem, (snad celé hodiny nebo týdny, například ve známém baru nebo v hotelové hale), on však nic nepodnikne. Je to plachost, nebo nemá zájem? Touto pochybností se musí ženy, jestliže se setkají s mužem ve Vahách, soužit. On je všechno možné, jen ne dotěra, což ho činí o to sympatičtějším. Oslovit ho musí ona. Pak ale bude překvapená, jak je náhle roztomilý, vtipný a hovorný. Není to žádný atlet, má spíš štíhlou, urostlou, sportovní postavu. Rád se zdržuje ve společnosti, třebaže tam většinou tráví čas sám. Často vypadá dost vážně nebo i smutně. Jestliže se mu o tom někdo zmíní, okamžitě bude tvrdit, že je v naprostém pořádku. Přinejmenším se snaží být veselý, protože veselost pro něj znamená být v souladu se sebou i s okolím. Pro muže ve Vahách je vyrovnanost i harmonie nesmírně důležitá. Život však bohužel často vypadá jinak, což ho činí o to smutnějším. O harmonii neustále usiluje, zvláště ve vztahu k jiným lidem. K cizím se chová taktně, při sporech si počíná diplomaticky a většinou hraje roli prostředníka. Má vyvinutý smysl pro spravedlnost a každému dá šanci, i když je jeho okolí opačného mínění. Slovní potyčky nejsou jeho silnou stránkou, proto dává přednost kompromisům a smíření, dřív než k nějakému sporu dojde. Jde-U o rozhodování, jež se ho osobně netýká, muž ve Vahách sice rád zasahuje, ale i tak nerad rozhoduje. To, co mu připadá komplikované nebo obtížné, raději odkládá nebo se v posledním okamžiku zbavuje odpovědnosti, aby svůj problém přesunul na jiného. Třebaže by chtěl prosazovat svou, většinou se vyhýbá tomu, aby musel vyslovit své mínění nebo aby byl osobně zapleten do věci, o níž neví, jak dopadne. Možná se příliš málo spoléhá na vlastní přirozené schopnosti. Muž ve Vahách má intuici, dovede prokouknout lidi i situace, nelze mu jen tak něco předstírat. Přesto nosí kdesi v hloubi duše utajenou nejistotu. Neustále zvažuje pro a proti, zůstává nerozhodný, dokud není přesvědčen, že je všechno v naprostém pořádku. Při sebemenší pochybnosti probírá vše znovu, od začátku až do konce. Často tak propase správný okamžik - například se konečně rozhodnout pro ženu svých snů. Žena jeho snů nemusí vyhovovat obecnému ideálu krásy, ale ať už je malá, nebo velká, štíhlá, nebo plnoštíhlá, její tělesné proporce by měly být v souladu. Líbí se mu hezky oblečené ženy s upravenými vlasy, snad v poněkud přísném účesu. Proti make-upu nic nenamítá, ale musí být decentní a musí zdůrazňovat přednosti obličeje. Nelíbí se mu ženy, které vypadají přespříliš „upraveně". Když muž ve Vahách uplatní svůj šarm, dokáže ženu snadno upoutat. Rychle se zamiluje a umí si ji získat, ale když ona konečně svolí, on kupodivu náhle ani neví, jestli o ni stojí. Vždyť by to mohlo znamenat nepříjemnou zkušenost! Jestliže muže ve Vahách něco zklame či se ho to dotkne, je to pro něj horší než pro jiné muže. Jeho partnerka by se však neměla vzdávat naděje. Prostě ho musí neustále ujišťovat, co pro ni znamená, a projevovat mu patřičné city. Něhou si lze muže ve Vahách získat. Mnozí o něm nevědí, že když se mu nějaká žena líbí, bývá nemotorný a málomluvný. Člověk by se mohl domnívat, že muži ve Vahách chybí smysl pro romantiku. Poklony pronáší neobratně a v nepravý čas, nejspíše při obědě nad vepřovou pečení, místo aby je své vyvolené šeptal do ucha během procházky při měsíčku.  Když se dobyvatelské tažení vydaří, žena se poprvé setká s jeho žárlivostí. Sotva zažije klidnou chvilku. Muž ve Vahách pak považuje svou přítelkyni a partnerku za vlastní majetek. Na veřejnosti je s ní neustále ve fyzickém kontaktu, čímž dává najevo, že mu patří. Kdyby se odvážila flirtovat s jiným mužem, může počítat se scénou doma. Nemá rád, když mu partnerka dělá výstupy nebo se rozkřikne, ale sám si na to osobuje plné právo. Spočívá to v tom, že misky jeho vah ztratily rovnováhu. A Váhy bez rovnováhy jsou hříčkou větru. Snadno se přestanou kontrolovat, jejich city jsou zmatené. Milenka muže ve Vahách musí obě misky naplnit a postarat se o jejich trvalou rovnováhu.

KDO KE KOMU SE HODÍ, JAK A PROČ

Váhy - Beran

Nelze sice tvrdit, že by to byla ideální kombinace, avšak bytost narozená v Beranu je obdařena tak neobyčejnou přitažlivostí, že se jí člověk ve Vahách nechá polapit a svést. Ženu ve Vahách přitahuje silný, mužný Beran přímo magicky. Přitom by měla vědět, že ho její smyslné vystupování nanejvýš vzrušuje. Muže v Beranu totiž právě takové ženy upoutávají. Zda to pro ženu ve Vahách zůstane jen milostným dobrodružstvím, nebo to bude pokračovat, nelze s jistotou říci. Je pravděpodobné, že tento muž je pro ni přece jen poněkud drsný a náročný. Žena sice vítá, když se sám ujímá vedení, ale často se jím cítí diskriminována. Nechce, aby byla v posteli pokládána jen za předmět rozkoše. Muže ve Vahách fascinuje na ženě v Beranu přímost, šarm a způsob, jak mluví. V posteli ho ostatně překvapí, a to nemusí být podle jeho vkusu. Muž ve Vahách se totiž rád nechá vést, ale jen do určitého bodu, kdežto žena v Beranu je příliš panovačná. Co Váhám na Beranovi především vadí, je jeho egoismus. Člověk ve Vahách se nejdříve vzdává, časem však pocítí, že to je i na jeho dobrotu příliš. Čím více partner ve Vahách ustupuje, tím větší prostor zabírá Beran. Ve vztahu sice nemusí docházet k velkým sporům, ale narůstá nespokojenost. Zdá se, že oba partneři nežijí spolu, ale jen vedle sebe, neboť ve vlastním pohádkovém zámku se žije nejlíp. Už se vzájemně nestimulují. Takový vztah se sice může udržet, partner ve Vahách však s Beranem žádné velké štěstí nenajde. Harmonie s ním může docílit jedině v profesionální spolupráci, a to za předpokladu, že si předem dohodnou jasná pravidla. V partnerském vztahu to však bohužel nejde.

Váhy-Býk

Srdečné blahopřání! Když muž ve Vahách poprvé potká ženu v Býku, měl by okamžitě vědět, že to je ona a žádná jiná. V ní nachází všechny atributy ženství, jež očekává. Aby tento poklad polapil, měl by ji zahrnovat drobnými dárky a komplimenty v podobě čokoládových srdcí. Nikdy toho nebude litovat. Žena v Býku udělá pro svého partnera ve Vahách všechno. Poskytne mu potřebnou svobodu (třebaže teď se jí rád zříká) i jistotu, že má stálého partnera, takříkajíc trvalé útočiště. Umí ho hýčkat, s ní se může cítit dokonale jako muž - především v sexu. S partnerkou v Býku se tento muž naučí rozvíjet fantazii a víc ze sebe vydávat. I v manželství se mezi touto dvojicí zachovává určité jiskření. Obráceně to vypadá právě tak dobře. Býk odpovídá v představách ženy ve Vahách o muži jejích snů. Zde si smí dovolit být zcela ženou. U tohoto muže nalézá jistotu, již neustále hledala: útulný domov bez finančních starostí a silného a něžného milence, který ji zbožňuje. On má ostatně rád, když se žena upraví a předvede, co má. Až potud může partnerka vycházet z toho, že přitažlivost je oboustranná. S Býkem nalézá člověk ve Vahách nejen tělesnou harmonii, ale také partnera pro společné podniky a dobré rozhovory.

Váhy - Blíženci

Váhám jde Blíženec vstříc vesele a uvolněně, což jsou vlastnosti, které tomuto znamení často chybějí. Už také proto je člověk ve Vahách Blížencem fascinován. Při lehkosti Blížencových myšlenek zapomíná na své problémy a stává se odvážnější, než ve skutečnosti je. Uvědomuje si, že se pouští do dobrodružství, o němž neví, jak dopadne, ale přesto se neovládne. Ovšem jen za předpokladu, že tu existuje sexuální přitažlivost, jinak to nevyjde. Muži ve Vahách se líbí fantazie ženy v Blížencích. Může s ní praktikovat to, čeho by se jinak neodvážil. Muž v Blížencích svádí ženu ve Vahách podle všech pravidel umění milovat. S ním zakusí docela jinou erotiku. Blíženec současně akceptuje představy partnera ve Vahách, je ostatně přístupný všemu a rád se nechá i vést. Vyvine-li se z vášnivého románku s Blížencem partnerský vztah, ztrácí člověk ve Vahách v určité chvíli orientaci. Vzhledem k tomu, že Blíženec tak často mění názor, připadá si partner ve Vahách smýkán sem a tam a vyváděn z rovnováhy. V partnerském vztahu je třeba správně rozdělit role, jinak vznikne naprostý chaos. Blíženec je totiž nenasytný a partner ve Vahách jeho přáním vždy nestačí. Partnerský vztah s Blížencem připraví člověku ve Vahách vzrušující chvíle, v pozitivním i negativním smyslu. Bude tu totiž trvalý důvod k žárlivosti. Každou špetku volnosti, již Váhy Blíženci dají, využívá Blíženec beze studu. Aby si však partner mohl Blížence udržet, musí mu ponechat volný prostor. Jen tak vzrušující Blíženec zůstane. V soužití Vah s Blížencem zato nebývá nikdy nuda.

Váhy - Rak

Rak člověka ve Vahách možná na okamžik upoutá. Jakmile však spolu prohodí pár slov, zájem zase rychle opadne. Člověk ve Vahách cítí, že Rakovi nemůže nic předstírat. Ti dva se spolu nedokážou uvolněně bavit, neboť jejich zájmy se naprosto míjejí. Rakova hlubokomyslnost a jeho životní názor jsou prostě poněkud vysoko. Je nanejvýš vzácné, že by ti dva spolu vyměnili víc než pár vět. Žena ve Vahách se sice nechá ráda zahrnovat Rakovými komplimenty, ale k ničemu dalšímu většinou nedojde. Žena v Raku sice s mužem ve Vahách ráda flirtuje, ne však proto, že by jí připadal  tak zajímavý, ale protože vůbec ráda flirtuje. Rak člověka ve Vahách uvádí do nejistoty a současně mu má za zlé, že se dost rychle nedokáže rozhodnout. Je to vlastně škoda, neboť Rak by pro něj byl dokonale něžný a vnímavý milenec, který by z něho dovedl vylákat i ta nejtajnější přání. Sotva nějaký partner by člověku ve Vahách dokázal dát tolik něhy, Rak však samozřejmě nevyčkává tak dlouho, až se Váhy konečně rozhodnou, co chtějí. Pro člověka ve Vahách je Rak příliš složitý. Prostě ho nedokáže odhadnout. Rak vždycky provede něco, co od něho Váhy vůbec nečekaly, ale sotvakdy to, co by Váhy rády. Člověk ve Vahách si netroufá chovat se k Rakovi skutečně otevřeně a v opačném směru je to stejné. S náklonností se šetří jako s penězi. Existuje-li vztah Váhy - Rak, probíhá na jiné rovině. Oba jsou velmi komunikativní, a bez povinností, které s sebou vztah nese, se dokážou bezvadně bavit. Kromě toho si vzájemně radí. Ale to je vlastně také všechno.

Váhy - Lev

Potkává-li muž ve Vahách nějakou ženu často, je to Lvice. Líbí se mu její styl, její ženskost a graciéznost. U ní nepotřebuje tak dlouhou dobu jako obvykle, aby se pro tento nádherný exemplář rozhodl, neboť Lvice má v sobě přesně to, co u každé ženy hledá. Ženy ve Lvu si jak známo berou, co potřebují, a tak nemusí muž ve Vahách ani dlouho přemýšlet. Než se rozkouká, je pod čepcem. Manželství Váhy - Lev se skutečně vyskytuje často. Žena ve Vahách to však s mužem ve Lvu nemá vždycky lehké. Není jí totiž dáno, aby muži naznačila, co se jí líbí, zatímco Lev je pasa, který je rád obskakován. Muž ve Lvu sice působí na ženu ve Vahách zajímavě, poněkud jí však vadí jeho egocentrismus. Nutí ji k rozhodnutí, o němž ví, že by ho později mohla litovat. Nemůže Lva využívat pro své cíle. Snad je také lepší, že s ním nechce navazovat užší vztah, neboť na soužití se Lvem je třeba mít hroší kůži. Eroticky zajímavé je to hlavně pro muže ve Vahách, protože on umí Lvici svádět i uspokojovat. Její síla a jistota ho vzrušují i v posteli. Muži ve Lvu se zpočátku nejspíš vůbec nepodaří, aby ženu ve Vahách vlastnil. Není totiž žádný svůdník, zatímco žena ve Vahách chce být sváděna. Kromě toho také nemá pochopení pro její drobná mimořádná přání, a právě ta přece činí milostný akt tak zajímavý a dobrodružný.

Váhy - Panna

Zájem je založen na vzájemnosti. Žena ve Vahách se cítí zdrženlivým zdvořilým mužem v Panně polichocena, muž ve Vahách apartní ženu v Panně zbožňuje. Než dospějí až k tělesným požitkům, chce to nějaký čas, Váhy však mají s Pannou tolik společných zájmů, že než spolu jdou do postele, absolvují ve městě celý kulturní program. Když se však do postele konečně dostanou, je to ta nejjemnější erotika. Při své slabosti pro zrcadlo a ostatní záležitosti kolem je osoba v Panně sexuálním partnerem, jakého Váhy očekávají. V tom je tato konstelace velmi harmonická. Když muž ve Vahách pozná ženu v Panně blíže, určitě mu bude vadit, že je tak trochu nedůtklivá. Pořád jí něco není vhod, a to mu jde nesmírně na nervy. Žena ve Vahách to má sice lepší, protože její muž v Panně ji nosí na rukou, nesnáší však, že bývá někdy dost chladný. V určitých věcech jsou si lidé ve Vahách a v Panně velmi podobní, ale to je nemusí nutně spojovat, spíš to vede v jejich soužití k rozladěnosti. Je-li člověk narozený ve Vahách k sobě zcela upřímný, musí uznat, že dovede reptat a špičkovat právě tak jako jeho partner v Panně. Někdy se zdá, že Váhy vypadávají z konceptu, protože v partnerském vztahu se nakonec nikdo neujímá vedení. Zpočátku se oba chovají vůči sobě velmi ohleduplně, chybí však energie k rozhodování. A většinou se pak stává, že k sobě vzájemně citově ochladnou. Manželství se rozpadne a ti dva se už nikdy nesejdou.

Váhy - Váhy

Aby mohl mít člověk ve Vahách harmonický vztah, potřebuje partnera se zcela jinou povahou. V partnerovi narozeném ve stejném znamení vidí jen svůj zrcadlový odraz, a ten vlastně vidět nechce. Erotická jiskra nepřeskočí. Jak taky? Smyslné vystupování ženy ve Vahách muži v tomto znamení ani trochu neimponuje. Má sice rád ženy svůdnice, tohle je však přece jen trochu moc. Žena ve Vahách naopak neví, co si s mužem ve stejném znamení počít. Buď na ni reaguje okamžitě, nebo vůbec ne. Jenže ona potřebuje lichotky, ne mlčení. Že by bylo uzavřeno manželství mezi dvojicí Váhy - Váhy, je tak nepravděpodobné, jako že v Alpách náhle vybuchne sopka nebo že Měsíc bude v příštím roce prohlášen za cíl nedělních výletů. Oba partneři ve znamení Vah proti sobě stojí jako dva velcí konkurenti. Jestliže přes všechny přitežující okolností přece jen společně skončí v posteli, je to spíš tak, jako by se miloval bratr se sestrou. O velké vášni nelze moc mluvit, leda že by sdíleli stejné, v očích jiných případně trochu výjimečnější choutky. Nebo se ve svých představách o seberealizaci shodnou a najdou v partnerovi někoho, kdo je v určitých bodech doplňuje.

Váhy-Štír

Štír je Váhám okamžitě sympatický. Žena ve Vahách podlehne šarmu atraktivního Štíra, muž ve Vahách je  efektním zjevem ženy ve Štíru okouzlen. Sex a erotika se také na této kombinaci podílejí nejméně ze sedmdesáti procent. Žena ve Vahách vidí ve Štírovi člověka, který ji co nejbezpečněji povede všedním dnem a co nejpříjemněji nocí. Jeho pánovitým požadavkům se ráda poddává, konečně má někoho, u něhož se může cítit cele jako žena. V opačné kombinaci se muži ve Vahách líbí, s jakým elánem si žena ve Štíru počíná. Může se stát, že někdy působí poněkud dotěrně, v podstatě však chce jen jeho dobro. Jestliže se Váhy opět jednou nemohou rozhodnout, propasou svou velkou šanci. Štír je člověk, který potřebuje rychlé a jasné rozhodování, zde musí Váhy jednat rázně. Čas na rozmyšlenou Štír nezná a kromě toho se chce se svým novopečeným partnerem vyšplhat na vrchol vášně. Nechají-li si to Váhy ujít - jejich vina! Štír se vůči nim chová velmi vnímavě, i když se jim musí podvolit. V partnerském vztahu má člověk ve Vahách pocit, jako by Štír měl všechno v rukou, ovšem v pozitivním smyslu. Může se cítit v bezpečí, a přitom sám také přispívá k Štírově vyrovnanosti. Jen partner ve Vahách dokáže Štíra v jeho intenzitě poněkud krotit, neboť Štír bývá připraven ke startu nadzvukovou rychlostí, zatímco Váhy jsou poněkud pomalé. V tomto ohledu je manželství v kombinaci Váhy - Štír úspěšným svazkem.

Váhy - Střelec

Kombinace, která sice není vzácná, ale rozhodně také ne nejlepší, neboť zde neustále visí ve vzduchu hádka. Snad je tomu tak proto, že oba partneři od sebe příliš mnoho očekávají. Ti dva se snadno najdou a neustále si křižují cestu. Musí to mít karmické důvody. Pro člověka ve Vahách je Střelec jakousi atrakcí, a proto ho přitahuje. Dává Váhám najevo velkou sílu a ty do něho vkládají velkou naději. Člověk ve Vahách si namlouvá, že by ho Střelec mohl dokonale doplňovat, že by ho dokázal zbavit nejistoty a dát mu sílu. Zpočátku tomu tak je, ale když se ti dva poznají blíže, stane se pravý opak. Jakmile Střelec zpozoruje, že Váhy nejsou schopné jeho očekávání naplnit, vytvoří ovzduší, v němž je partnerovi ve Vahách všelijak, jen ne dobře. Už nemá pocit, že ho ten druhý bere vážně. Zároveň však nabývá dojmu, že ani Střelec se nesnaží jít do hloubky. Od této chvíle se dívá na svého partnera jako na neschopného člověka a chladně se k němu obrací zády. A něco takového se Střelci nelíbí. Člověk narozený ve Vahách by měl také vědět, že partner Střelec potřebuje hodně sexu a fyzického kontaktu. Často se tím také snaží vyřešit partnerské problémy a bere si toho druhého tak, jak to má rád. Partner ve Vahách necítí potřebu milovat se každý den. Jakmile však Střelce odmítne, může si být zcela jistý, že ho ztratí!

Váhy - Kozoroh

Obě tato znamení se vzrušují očima, a hned od začátku se stejnou intenzitou. Protože Kozoroh má podobné estetické vnímání jako Váhy, oba se sbližují opatrně, ale jejich vzájemný zájem vzrůstá. Opatrnost vychází ostatně spíš od Vah, a instinkt je možná varuje správně. Na člověka ve Vahách působí společník narozený v Kozorohu poněkud silácky a drsně. Kdyby to mezi nimi skutečně zajiskřilo na první pohled a došlo ke společné milostné noci, obavy Vah by se možná potvrdily. Muž ve Vahách v podstatě neví, jak si má se ženou v Kozorohu počínat, ona mu to pravděpodobně naznačí, jen není zaručeno, že se mu to bude líbit. Pro muže ve Vahách není tato žena ostatně dost mazlivá, což znamená, že to není žena, s níž by si mohl hrát po-  dle svého. Nadto ještě umí oddělovat sex od lásky, jenže tady je on zcela jiného názoru. Pro ženu ve Vahách je muž v Kozorohu prostě příliš jiný. Jeho sex je jednoduchý, zatímco pro ni je cennější vynalézavost a především vnímavost. Kozoroh působí dojmem, jako by se při sexu jen uvolňoval, třebaže to tak nutně nemusí být. On vsak občas své pravé city prostě neprojevuje, a to ženu ve Vahách uvádí do nejistoty. Partnerský vztah s Kozorohem pravděpodobně nebude funkční. Kozoroh od Vah neustále očekává něco, co nemohou a ani nechtějí splnit. Kozoroh může uplatnit své dominantní jednání, čímž partnera ve Vahách omezí tak, že ten se cítí zcela odsunutý do pozadí. Tam, kde Váhy reagují pomalu, Kozoroh spěchá, neprojevuje spontánní aktivitu, je líný. Váhy s Kozorohem najdou sotva společné zájmy, a tak si ti dva bohužel mohou dát jen málo podnětů.

Váhy - Vodnář

Vodnář člověka ve Vahách zcela fascinuje, ale jsou to právě Váhy, které musí vyjít vstříc, aby se ti dva sblížili. Vodnáři jsou nároční. Kdo jim nedá správný nebo nový podnět, ten se vůbec nemusí namáhat. Pak však tento přelétavý duch (Váhy jsou znamením vzduchu) zase rychle zmizí, což je vlastně lepší. Váhy totiž brzy zjistí, jak je tento člověk vlastně chaotický. Vodnář neustále hledá něco nového, zatímco Váhy se raději drží osvědčeného. Vodnář se často silně zajímá o ezoteriku, i když jen dočasně. To Váhy vyvádí zcela z rovnováhy. V erotice je to jinak! Váhy totiž ve Vodnáři nacházejí partnera s podobnými představami. Pokud jde o tempo, jedou sice spíš jako lokálka než expres, ale Váhám je to stejně milejší. S Vodnářem vychutnávají dlouhé předehry a sex, při němž se pomalu, ale jistě dostávají do obrátek. V partnerském vztahu však Vodnář šprýmuje, je nevypočitatelný a obtížně udržitelný. Věrnost nesmí Váhy rozhodně očekávat. Partner ve Vahách se však sám dopouští chyby, když otevřeně neřekne, co se mu nelíbí, a místo toho se stáhne. Vodnář si jde svou cestou a každý si pak žije po svém.  

Váhy - Ryby

Člověk ve Vahách se setkává s narozeným v Rybách jako se starým známým. Jako by někdo stiskl knoflík, zamíří k Rybě - nebo ona k němu - a zanedlouho se dostanou do postele. Člověk v Rybách nedá tomu druhému ve Vahách čas na rozmyšlení. Řekne jen: „Pojď!", a tak se dlouho neuvažuje. To všechno sice zní jednoduše, ale partnerský vztah Váhy - Ryby se vyvíjí složitěji, než se na začátku zdálo. Když partner ve Vahách usoudí, že v Rybách má sice příjemného společníka, kterého si však hned nemusí brát, naříká, že je příliš povrchní. A protože se partner ve Vahách za žádnou cenu tohoto vztahu nechce vzdát, kousne nejspíš do kyselého jablka a odebere se k oltáři. Tohoto kroku však není třeba příliš litovat. Žena ve Vahách je svým mužem v Rybách tak nadšená, že pro něj udělá všechno. On ji sice někdy trochu tyranizuje, ale jí to nevadí. Pro tělesné potěšení, které s ním chce sdílet, se ráda nechá připoutat ke stolu i loži. Muž ve Vahách se svou partnerkou v Rybách nezachází vždy jemně, ale ona mu to odpouští. Kromě toho ho dokáže neustále svádět - mohlo by se to také vykládat jako vydírání, ale to už musí rozhodnout sám muž ve Vahách. Vážné potíže v manželství Váhy - Ryby nastávají jen tehdy, když opadne oboustranná přitažlivost. Partner ve Vahách pak dokáže být dost brutální a hodí svou Rybu prostě zpátky do širého moře, ale pozor:  něco podobného se může stát i Váhám. Aby se tomu oba vyhnuli, měli by si zase vzpomenout na svou podnikavost. Vlastně mají talent stále si dávat vzájemné správné podněty. Proč se občas společně nepodívat na pořádné porno a prostě vyčkat, co to s oběma udělá? To, co je pro mnohé páry tabu, lze zde porušit.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode