Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Vodnář 21.1. - 19.2.

ZENA VE ZNAMENÍ VODNÁŘE

Osobnost a vlastnosti

Čtyřiadvacet hodin legrace

Žena ve Vodnáři přichází domů obtížená nákupy. Stojí před domovními dveřmi, ale nemůže najít klíč. Brání jí v tom vnější okolnosti: v levé ruce třímá obrovskou rozkvetlou větev, která ji neustále šimrá do obličeje, obě nacpané nákupní tašky, jež drží v pravici, co nevidět prasknou, a navíc svírá pod paží aktovku s kresbami, které chce večer za každou cenu přepracovat. Pokud klíč nezapomněla v kanceláři, nějak se už domů dostane. Říše ženy ve Vodnáři je vzdušná, útulná a samá zeleň. Lze tu najít pár exotických předmětů, starý nábytek v kombinaci s moderním. Člověk se tady hned cítí příjemně. Vlastní byt je pro ženu ve Vodnáři učiněné dobrodiní. A nemá-li právě doma milovaného člověka, který se rozčiluje, že už zase přitáhla nějaké roští, nejdříve musí všechno přestavět, aby získala pro to roští místo, pak si nalije sklenku vína nebo si udělá čaj a sáhne po telefonu - počkat! Nejdříve zapálí lampičku s vonným olejem, pro niž má v polici nejméně dvacet různých lahviček. A nyní se cítí naprosto báječně. Žena ve Vodnáři má ráda všechno, co jí život zpříjemňuje a činí vlídnějším. K tomu patří květiny a rostliny právě tak jako nová část garderoby, týž model určitého páru bot v různých odstínech, reflexní masáž nohou nebo návštěva sauny nejméně jednou týdně. Žena ve Vodnáři má plno energie a spoustu nápadů, je zvědavá a většinou v akci. Stále musí něco dělat, ale především chce mít legraci. Přes den vykonává nějaké pokud možno vzrušující tvůrčí povolání, pracuje například jako grafická, technická kreslička, samostatná bytová architektka nebo také provozuje knihkupectví. Nic nenamítá proti vyloženě mužské práci a klidně přijme místo mechanika nebo truhláře. Ale večer se musí něco dít. Chce jít na balet, vernisáž nebo si alespoň někam vyjít na večeři. Je společenská, a tak musí být mezi lidmi. Ráda přijímá pozvání ještě na poslední chvíli, hlavně že nebude nuda. Okruh jejích přátel nikdy nemůže být dost velký. Jestliže se s tím či oním rozkmotřila, rychle si najde někoho nového, kdo upoutá její pozornost. Ne každému její způsob vyhovuje, neboť žena Vodnář je větroplach, fantasta a snílek, a spoustu věcí nebere vážně. Je velice inteligentní, nedává to však nutně najevo, zvláště když někdy celé hodiny zábavně tlachá o společenském životě, který sice na jedné straně kritizuje, ale na druhé straně se ho čile zúčastní. Na lidi, kteří ji dobře neznají, může žena ve Vodnáři zpočátku působit poněkud nafoukaně a odměřeně, avšak ti, kteří ji poznali, dovedou ocenit její tolerantnosti. Někdy se s velkým entuziasmem zaplete do života jiných a dává rady, o které nikdo nestojí ani je nepotřebuje, ale to jí nikdo nemůže mít za zlé. Má pověst humanistky, jíž leží na srdci problémy světa. Bývá iniciátorkou dobročinných sbírek pro bezdomovce nebo benefičních představení ve prospěch některé potřebné skupiny lidí na okraji společnosti, a třebaže s realizací mívá potíže, je její soucit přece jen upřímný a nápady šlechetné.  Vyhledává hozené rukavice a vítá každou příležitost, která jí dává nové úkoly. Je přesvědčená, že na všechno stačí, odvaha jí nedovolí, aby se něčeho zalekla. Za svým přesvědčením stojí až do trpkého konce, přičemž porážka pro ni není důvodem, aby se vydala jinou cestou, nýbrž novým podnětem. Už jen z pouhého vzdoru se dovede vydat po tvrdé, kamenité cestě, aby dospěla k cíli, vždycky však nemá nutnou výdrž. K tomu potřebuje někoho, kdo by její tekavost uvedl na správnou kolej. Své skutečné schopnosti dovede rozvinout většinou až ve spolupráci s jinými. Chytří lidé už umějí pro ženu ve Vodnáři nalézt správné uplatnění. Pro úplnost je třeba dodat, že je také ráda obdivována, počínaje zevnějškem a konče zaměstnáním. Jestliže ji pokládají za dobrého kamaráda a schopného spolupracovníka nebo jí pochválí nový pulovr, hned o pár centimetrů povyroste. Žena ve Vodnáři někdy působí jako bytost, kterou nelze správně pochopit, jako by to byl někdo, kdo právě sestoupil z nebes nebo se - jako mořská víla - vynořil z vln oceánu. Není to jen tím, že je to bytost duchovní se sklonem k okultismu. Během rozhovoru působí často nepřítomně, někdy se zdá, že vůbec neposlouchá, něco si povídá pro sebe, aniž se dívá na toho, s kým mluví, a tak si člověk klade otázku, kde vlastně zrovna je. Věří v existenci nadpřirozených jevů a propaguje splynutí s vesmírem, aby hned nato sdělila, že si musí dát u auta vyměnit karburátor. Ať se na to člověk dívá, jak chce, tuto ženu si prostě zamiluje takovou, jaká je. Sama žena ve Vodnáři má hlubokou potřebu lásky a přátelství. Shromažďuje kolem sebe lidi, na něž se může spolehnout, snad proto, že na sebe se může spoléhat ze všech nejméně. V muži hledá dokonalého druha, který ji provází v dobrém i zlém, ale musí mít smysl pro humor. Je v ní jistá lehkost a potřebuje po boku partnera, který se taky nebere tak zcela vážně.  V žádném případě nechce být pokládána za sexuální objekt, i když se večer tak přitažlivě vyšňořila, ale ráda by se vedle něho cítila jako skutečná žena. Očekává úctu a uznání. Než se o nějakého muže zajímá, musí se o ni nejdřív šarmantně ucházet sám a mít tolik fantazie, aby si ji získal. Mnohem důležitější je, aby ji nekomandoval a nebrzdil její spontánní energii. Jinak by to nebyla žena ve Vodnáři, neboť ta potřebuje hodně volnosti. Jen když ji ponechají takovou, jaká je, mají její bližní prospěch také z bohatého potenciálu nápadů a z její velkorysosti. A ona má potřebu obohacovat své okolí.

MUŽ VE ZNAMENÍ VODNÁŘE

Osobnost a vlastnosti

Nevázaný

Předjede ve sportovním voze, ležérně vystoupí, aniž auto zamkl, a vejde na scénu. Člověk si pomyslí: To je ale vejtaha! Tento člověk však opravdu není žádný chvastoun, nýbrž naprosto běžný Vodnář. Jeho vystupování je působivé, a to nejen kvůli drahému vozu, který stojí venku, ani jeho ležérní zevnějšek není zanedbatelný. Jen za koženou bundu vysázel celé jmění. Vodnář přitom vlastně nechce být nápadný, dokonce je mu trapné, když se ho někdo na to zeptá. Při dobré náladě by možná odpověděl, že má dobrý vkus. Ostatně, většinou bývá skutečně pohotový. Vodnář je velmi společenský, a proto je neustále v pohybu, nejraději s přáteli, ale také sám. Je otevřený a zvídavý, nic pro něj není zajímavější než rozhovor s lidmi, které ještě nezná, to aby získal podněty a ukojil svou zvídavost. Dokáže čile a živě diskutovat celou noc. Je dobrý řečník, a dovede druhého snadno upoutat a přesvědčit (není proto divu, že má divadelní nadání, které často také může profesionálně rozvíjet). K jeho koníčkům patří analyzovat problémy jiných a přicházet věcem na kloub. Je upřímně ochoten pomáhat a současně osvědčuje svou vynalézavost při hledání řešení, ale jen tehdy, má-li právě chuť. Svým zevnějškem působí Vodnář vždy poněkud chladně, vězí v něm však citlivý člověk. Má cit pro to, zda to s ním někdo myslí poctivě, nebo mu chce jen vyprávět pohádky. Je bystrý a dobrý znalec lidí. Tato schopnost mu prospívá i v povolání, neboť většinou působí v nějaké tvůrčí, často přímo umělecké oblasti. Nikdo ho nedokáže hned tak napálit.   Vodnář má velký okruh známých, jen zřídka však pěstuje hluboké přátelství. To může souviset s jeho mánií být nezávislý. Jednak je příliš neklidný a nervózní na to, aby se déle zabýval jednou osobou nebo jedním problémem, jednak se nerad na něco upíná nebo je někomu povinován. Když je tu, je tu, ale často člověku prchne. Má-li Vodnář pocit, že situace začíná být povážlivá, raději se stáhne. K člověku, který od něho něco chce, dovede být pěkně drsný. V hloubi duše je mu to dokonce líto, ale nepříjemné věci rád odsouvá nebo se tváří, jako by se mávnutím proutku rozplynuly ve vzduchu. To nejdůležitější pro něj je, aby se nemusel na nikoho a na nic vázat. Nelze od něho vyžadovat, aby se přizpůsoboval. Na jistých věcech trvá, ale možná spíš jen slovně. Nevidí důvod, proč by se měl přít kvůli určitým názorům. Vodnář se většinou již dávno rozešel s rodinnými tradicemi nebo s náboženstvím. Něco takového ho omezuje. Za své přesvědčení se nepotřebuje ospravedlňovat ani za ně bojovat. Jestliže ho někdo napadne nebo ho pohání k zodpovědnosti, vezme si prostě plášť a jde, nenechá si totiž nic vyčítat. Proto to má žena, která chce Vodnáře připoutat, těžké. Nejdříve musí bojovat, aby ho získala, a pak se vzdát důvěrného života ve dvou, když on na to nemá náladu. Ve vztahu k ženám se chová spíš plaše a pasivně, což dělají všichni muži, kteří mají za ušima. Většinou vyčkává, až se ona chopí iniciativy. Při prvním rozhovoru umí ženě perfektně skládat komplimenty a ukázat jí, že se v prostoru vznáší cosi víc než jen pouhý zájem. Stoprocentně jistá si však nemůže být. Žena se musí odvážit a navrhnout mu schůzku. Je skoro jisté, že on s tím bude souhlasit. Vodnář se vždycky tváří, jako by mu leccos bylo lhostejné, ale to může mýlit. Není tomu tak, spíš naopak. Potřebuje však delší čas, než se s někým sblíží. Nemá rád povrchní tlachání, a než ho žena vůbec začne vzrušovat fyzicky, musí to zajiskřit duševně. Jakkoli žena vypadá atraktivně, pro Vodnáře je rozhodující první věta, kterou vysloví. Lze na něj udělat dojem jen jistou subtilností. Od žen, které jsou nemotorné, se okamžitě odvrací. Bez duševního souladu se s ním nic nepořídí. Vodnář se zamilovává často a rychle, neklidně pluje od jedné k druhé a hledá dokonalou lásku. Paradoxní však je, že když ji konečně najde, neustále váhá, zda má navázat trvalý vztah, nebo se dokonce oženit. Miluje ženu skutečně a opravdově, jeho pohled však stále těká do dálky a hledá něco, co by mohlo být ještě více vzrušující. Je velkorysý a svou partnerku hýčká. Když jde o společnou zábavu, zachází s penězi dokonce lehkomyslně. Svou milovanou bude rozhodně nosit na rukou a kromě toho jí poskytne dostatek změn. Aby si však člověk Vodnáře udržel, musí - jako u koně - popustit uzdu, jinak tryskem prchne. Přes trvalý vztah Vodnář permanentně loví a flirtuje, jak to jen jde. Ale žádný strach: je věrný.

KDO KE KOMU SE HODÍ, JAK A PROČ

Vodnář - Beran

Beran musí Vodnáře zaujmout už proto, že Vodnář je zvědavý na jeho inteligenci a temperament. Beran vystupuje jako velký machr, v němž Vodnář tuší hloubku citů a utajenou sílu, přesně to, po čem sám touží. Zdá se ostatně, že sympatie jsou vzájemné. Rozhodně to jiskří. Vodnáři by mohlo vadit, že Beran jde hned k věci a nedopřeje mu čas, aby se s ním nejdřív sblížil psychicky. Beran nastolí otázku „Buď, anebo" a nutí ho k rozhodnutí, které určitě znamená souhlas, ale to Vodnáři zcela nevyhovuje. To, co na něj pak čeká v ložnici, je poněkud silná káva. Beran právě neprokazuje velkolepou empatii. Zvláště žena ve Vodnáři je trochu rozčarovaná, neboť má pocit, že ji Beran využívá. Muž Vodnář je dost překvapen, neboť není zvyklý, že na to jde žena tak rázně. Beran Vodnáři dlouhodobě neposkytuje potřebnou spokojenost. Jedinou možností, jak do této konstelace vnést harmonii, je sblížení na duševní úrovni. Teprve pak fyzický aspekt ustupuje. Avšak vztah, v němž duševní a fyzická stránka není v souladu, Vodnáře určitě neuspokojí.

 

Vodnář - Býk

Proč je tato kombinace tak častá, může vysvětlit jedině sám Vodnář, přičemž by mohl upadnout do horování. Šarm, s nímž Býk Vodnáře svádí, ho zcela vytrhne z jeho fantaskního světa a oběma nohama ho postaví na zem a na Býkovo teritorium. Je to především stabilita všech v Býku narozených, která Vodnáři učarovává, ono vyzařování tepla a důvěry. V sexu ukazuje Býk Vodnáři, kde leží skryté koutky smyslnosti, vede ho a.hýčká. Vodnář k tomu dodá  zbytek, čímž tato kombinace dostane to pravé erotické koření. Vztah nebude ani pro jednoho z partnerů snadný. Býk není pro Vodnáře jen tak lehce manipulovatelný. Žárlivě střeží každý jeho flirt a někdy má sklon ho kontrolovat. Leccos vidí z temnější stránky, a s tím se Vodnář těžko dokáže smířit. Býk často mívá docela jiné záliby než Vodnář, a pokud jde o společné podniky ve volném čase, má sklon vířivého Vodnáře následovat jen velmi líně. Přes jistý nesoulad však Vodnář potřebuje mít po boku člověka, jako je Býk, který ho stabilizuje, dává mu pocit jistoty jako dítěti, které po příchodu domů ví, že mámu najde v kuchyni. Vodnář se možná časem uklidní, pak teprve může tento partnerský vztah najít harmonii.

Vodnář - Blíženci

V této kombinaci to sice jde nahoru a dolů, ale Vodnář a partner v Blížencích tvoří přece jen výborný svazek. Vodnář od samého počátku tuší, že Blíženec je přesně to, co neustále hledal. Cítí v něm spřízněnost ducha vzduchu a již si představuje, jak se rozum a logika spojí ve velkém ohňostroji, přičemž fantazie a chaos zazáří v nejkrásnějším světle. Vypadá to tak, jako by tento pár každý den slavil svatbu - je to ten nejkrásnější, ale také snad nejnamáhavější den života. Již sama doba, kdy se ti dva seznamují, je dost vzrušující. Stejně jako Vodnář je i Blíženec nespoutaná bytost, jež Vodnáře k ničemu nezavazuje. Připoutává ho a opět ho opouští, přičemž příště je tomu zase naopak. Jsou-li znovu spolu, vyměňují si něžné milostné sliby. Blíženec ukáže Vodnáři zcela nový svět erotiky a vášně. Vodnář z toho jen těžce vyvázne. Než se však s Blížencem nastěhuje do jednoho bytu, měl by si to dobře rozmyslet, neboť bydlet v sedmém nebi po boku tohoto partnera, to se zvrhne v anarchii. Nikdo se necítí vázán, pokud jde o organizaci všedního dne a především financí. Dalo by se na to hledět takto: jejich láska je pevným sloupem, neexistuje však dům, který by na něm bylo možno stavět.

Vodnář - Rak

Mohlo by se docela dobře stát, že Vodnář potká Raka na nějakém ezoterickém kongresu a přilepí se této tajemné bytosti na paty. Brzy zjistí, že má s Rakem mnoho společných zájmových oblastí a že mezi nimi vládne duševní soulad. Jednání s ním je natolik nekomplikované, že i první společná noc bude nádherným zážitkem, neboť spolu nemají potíže ani fyzicky. Vzájemně se inspirují. V delším vztahu si Vodnář někdy připadá přetěžován, neboť tam, kde on zůstává na povrchu, jde Rak do hloubky. Jestliže se Rakovi něco nelíbí, má špatnou náladu. Mívá také sklon k hlubšímu smutku, a s tím si lehkomyslný Vodnář neví rady. Partner v Raku od něho požaduje mnoho, čímž se Vodnář naučí brát ohled a přizpůsobovat se. Čím déle Vodnář s Rakem žije, a jsou-li první problémy už překonány, tím lip to jde. Oba si vzájemně poskytují potravu a pod partnerovým vlivem se mění. Vypadá to, jako by se každý z nich spolužitím stával novým člověkem, přičemž ani jeden nemá pocit, že musel ustoupit nebo že ze své osobnosti příliš mnoho ztratil. Konstelace Vodnář - Rak je velmi konstruktivní, pokud se podaří překonat společné problémy.

Vodnář - Lev

Protože je Země kulatá, je velká pravděpodobnost, že se ti dva někdy někde potkají. Setkají se, chviličku spolu pobudou, ale brzy se zase vydají na vandr. Lev je zprvu Vodnáři sympatický, protože mu imponuje jeho efektní vystupování, nehledě na to, že z něho vyzařuje síla. Vodnář se s ním seznámí rychle. Lev se ve Vodnářově přítomnosti kupodivu přetvařuje a projevuje se jako přívětivý vrstevník, který v podstatě nebere všechno příliš vážně, dovede být uvolněný a veselý. Nechává Vodnáře v domnění, že se dívá na svět podobně jako on sám. Ale již brzy se ukáže, že ovládnout Lva je mnohem těžší a složitější. Za každou cenu musí prosadit své, od Vodnáře očekává, že ho bude následovat, zřídka je ochoten přistoupit na kompromis. Vodnář je zase Lvem zcela přetížen, neboť mu nemůže dodat takovou sílu, jakou Lev vlastně od partnera očekává. Vodnář se setkává se Lvem neustále na určité rovině, na takové, kde si emocionálně nejsou příliš blízcí, například při práci nebo během neškodného rozhovoru ve společnosti. Na této rovině by také měli zůstat, protože manželství Vodnáře se Lvem nemůže vyjít. Tito partneři jsou příliš rozdílní a jsou to bohužel protiklady, které se nepřitahují.

Vodnář - Panna

Panna v podstatě nebudí ve Vodnáři žádný velký zájem, existují však osudová setkání, která je mohou stále svádět dohromady. Ocitne-li se Vodnář přece jen náhle v náruči Panny, je to proto, že na ni velice působí. Muž v Panně usiluje o ženu ve Vodnáři tak dlouho, až s ním celá popletená odejde, protože se jeho rétorice špatně odolává. Vodnář objeví ženu Pannu náhodou, když jednou opět horlivě navazuje kontakty. Také ona se ho snaží upoutat, neboť tak zajímavý muž se ze spárů jen tak rychle nepouští. Vodnář si řekne „Proč ne?" a dívá se na to dost lehkomyslně, Panna však známost s ním nebere na lehkou váhu. Obává se totiž, že jí tato vzácná fantastická bytost opět upláchne, což je také pravda. Natrvalo jde totiž Vodnáři pedantické chování Panny náležitě na nervy. Vznikají rozdílné názory, protože se každý pokouší zatáhnout toho druhého do svého světa. Svazek Vodnář - Panna může vytrvat jen za předpokladu, že nechá jeden druhého na pokoji. Každý musí mít možnost ponechat si své zvyklosti a zachovat si vlastní svět. Tak nevznikají spory, ale oba pravděpodobně žijí pod jednou střechou jako dva cizí lidé, s odstupem a respektem. Možná je toto řešení dokonce rozumnější než jakákoli romantická zamilovanost. Zůstává sporné, zda je přitom Vodnář šťastný.

Vodnář - Váhy

Bude to nejspíš Vodnář, kdo se bude pokoušet o Váhy, zpočátku možná s nevelkým úspěchem, neboť toto znamení je méně vstřícné, než jak je zvyklý. Váhy jsou Vodnáři také trochu podezřelé, nedůvěřuje jim a nenalézá s nimi společnou duševní platformu. Než se s partnerem ve Vahách dostane do postele, má už pravděpodobně první šediny. Ale přesto to neznamená, že je toto spojení bez šancí. Má-li spolu dvojice Vodnář a Váhy slavit svatbu, měla by se znát mnoho let, spíš ještě několik desetiletí, snad by si spolu měli hrát už na písku nebo chodit do stejné školy. Jednoho krásného dne v nich vznikne pocit sounáležitosti a teprve pak to zajiskří. Sexuálně je tu větší harmonie, než by se předpokládalo, a tak z nich bude pár nejen na základě vzájemných sympatií, ale také z pohodlnosti. To určitě není optimální ani vzrušující, ale je to rozumné trvalé řešení, při němž má Vodnář tu jistotu, již potřebuje, a také partnera, který ho neomezuje. Ani jeden se nemusí vzdát svých návyků a partner ve Vahách se Vodnáři neplete do jeho záležitostí. Svazek Vodnář - Váhy je vlastně optimální pro stáří.

Vodnář - Štír

Nezdá-li se Vodnáři Štír vzrušující, pak s ním není něco v pořádku. Štír vynaloží nesmírnou horlivost, aby Vodnáře polapil. K tomu si musí Vodnář uvědomit, že jeho volný duch a nezávislost na Štíra přímo magicky působí. Vší mocí ho chce mít a vábí ho lstí i šarmem. Štír chce dobývat, a tu mu Vodnář přichází právě vhod. Štír si vždy ponechává poslední tajemství, už proto, že si chce udržet převahu - takříkajíc zadní vrátka. Dělá však, co může, aby Vodnáře získal. Nejenže uplatní veškerou svou fantazii a šarm, ale také Vodnáře rozmazluje. Vodnáři teď nastává epocha šampaňského a kaviáru. Může být šťastný a plnými doušky si užívat. Štír Vodnáře více či méně nutí do trvalejšího vztahu. Časem se Vodnář cítí stísněný. Štír totiž svého partnera pevně drží v drápech, takže se Vodnáři opravdu špatně dýchá. Žárlivost, intriky, hádky, až peří lítá - Štír to žene téměř do extrému. Vodnář si připadá, jako když ho praští, a neví si rady. Nemá rád, když ho někdo vystavuje nátlaku. Potud by měl raději od pevného svazku ustoupit. Tím víc si užije vášnivý flirt nebo vzrušující krátkou známost. Tohle se Štírem funguje vždycky a Vodnáři to přináší dost elánu.

Vodnář - Střelec

Zdá se, jako by Střelec přesně věděl, co má dělat. Zcela otevřeně totiž dává Vodnáři najevo, že stojí o víc než flirt. Od samého počátku je tu fyzická přitažlivost, jíž Vodnář nedokáže tak rychle odolat, neboť Střelec jde hned k věci, přičemž nezapomíná na šarm. Tváří v tvář Vodnáři se Střelec správně angažuje, zdůrazňuje svou romantickou stránku a instinktivně nachází vůči náročnému Vodnáři ten správný postup. Má totiž velkou chuť si ho udržet. Noci se Střelcem jsou pro Vodnáře jako večerní kurz erotiky s otevřeným koncem. Střelec má při milostné hře fantazii, která je Vodnáři tělesně velice příjemná. Vždy ho napadá něco zvláštního a jemného - pro zvědavé Vodnáře je to učiněná lahůdka.

Vodnář - Kozoroh

Kozoroh možná nechápe, co na něm Vodnář vidí tak zajímavého, ten však přesně ví, co ho fascinuje - jsou to vlastnosti, které on sám nemá. V Kozorohovi nalézá Vodnář cosi drsného, co ho magicky přitahuje, jakousi směs tvrdosti a jemnosti, horka a chladu, a za tím vším vězí jistá neústupnost. Kozoroh má odvahu a ctižádost, všeho se chápe hned a správným způsobem, a navíc má inteligenci, dokonce spoustu inteligence, již může nabídnout. To udělá na Vodnáře okamžitě dojem, cítí potřebu, aby se od tohoto partnera poučil. Aktivní však musí být Vodnář, chce-li, aby k němu Kozoroh vzplanul, neboť přes všechny sympatie na jeho straně zůstává Kozoroh do poslední chvíle nedůvěřivý. Vodnář však dokáže Kozoroha strhnout svou fantazií a elánem a trochu ho uvolnit. Zpočátku obdivované Kozorohovy vlastnosti však Vodnáři nakonec vadí. Chybí mu totiž trpělivost a opravdovost k tomu, aby ho následoval. Lze vycházet z toho, že manželství v kombinaci Kozoroh - Vodnář bude jednou rozvedeno. Ti dva si vyčítají chyby, přičemž většinou odchází ze hry Vodnář. S tímto partnerem nesroste. V závěru mají společné jen auto a byt, ale to bohužel ke štěstí nestačí.

Vodnář - Vodnář

Zde se toho mnoho říct nedá, protože pro chaos není nic vidět. Přitom si ti dva dobře rozumějí, popovídají si spolu a zahrnují se ztřeštěnými nápady. Pokud spolu bydlí, může to být jedině náhoda. Mohlo by jít o nějakou formu kolektivního bydlení, kde ti dva netvoří pár a už vůbec společně neobstarávají nákupy - zato na večírcích se starají o dobrou náladu... Kdyby spolu měli spát, došlo by k čemusi jako incest. Ani jeden neví, co má s tím druhým dělat. Nemusí si však myslet, že by se měli vydávat za bratrance a sestřenici. Ženu a muže ve Vodnáři si člověk musí představit možná spíš jako vzdušné duchy, kteří se prolínají, když se střetnou, a vůbec za sebou nezanechávají stopu.

Vodnář - Ryby

Ryba Vodnáře láká: „Pojď do mého světa a tanči se mnou," ale Vodnář vypadá, jako by neslyšel nebo neuměl tančit. Při prvním setkání si jsou sice docela sympatičtí, ale je to Ryba, která plave za Vodnářem. Mít však s Rybou společný hezký zážitek, to se tu zdá být nemožné. Vodnář celý den plýtvá fantazií a energií, ale pro ubohou Rybu pak už nic nezbývá. Pro ni je třeba velké empatie, jinak nelze citlivou duši tohoto člověka prozkoumat. K rozladění dochází především v ložnici. Muž v Rybách ženu ve Vodnáři málem Šokuje tím, jak rychle jde k věci a že se vůbec nezabývá jejím krásným tělem. Muž Vodnář zase neví, co si se smyslnou ženou v Rybách počít, protože taková, jaká je, v něm vyvolává značnou nejistotu. K tomu však není třeba nechat dojít. Jako přátelství je kombinace Vodnář - Ryby skutečná trefa. K lidem v Rybách může mít Vodnář naprostou důvěru, může s nimi vést důvěrné a srdečné rozhovory a najít u nich soucit i radu - za předpokladu, že partner v Rybách je s touto přátelskou rolí spokojen. Nemusí se vždycky všecko točit kolem sexu.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode