Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Automatická kresba

Každý člověk, ať už s talentem nebo bez talentu je schopen tvořit.

Není to o tom, zda umím nebo „neumím“ kreslit.

Tajemství se skrývá v uvolnění,

oproštění se od myšlenek a spočinutí ve svém středu,

hluboko ve své duši,

tady a právě teď .. 

 

Automatická kresba - podívej se do sebe

Automatická kresba je prostředek, jak se podívat do sebe, do svého nitra, do niternosti. Je obrazem současného stavu a je také sdělením. Sdělením, co cítím, jak se mám a co potřebuji. Každý se s automatickou kresbou setkal a často ji také používá. Například při telefonování, kdy si jen tak čmáráme po papíře a pod rukou nám vznikají jakési prapodivné obrazce a struktury. Někdy také obrázky. A to je dobrý začátek. Protože pokud se chceme něco o sobě dovědět, je zapotřebí pokračovat a vytrvat.
Kresba terapeutická

Automatická kresba je úžasný fenomén a každý člověk, ať už s talentem nebo bez talentu je schopen tvořit. Není to o tom, zda umím nebo „neumím“ kreslit. Tajemství se skrývá v uvolnění, oproštění se od myšlenek a spočinutí ve svém středu, hluboko ve své duši, tady a právě teď – zachycením toho okamžiku. Kresba jako sdělení je kresba terapeutická.


Smutek touha i radost

U kresby je fantastická její neverbálnost. Repertoár slov se nám zdá často omezený pro vyjádření našeho zoufalství, smutku, radosti, lásky a touhy. Pro toho, kdo praktikuje automatickou kresbu je velice jednoduché nakreslit například tón, akord, píseň, rytmus, báseň, mantru…

Velice snadno lze pomocí symboliky automatické kresby vyjádřit neopakovatelný, krásný i tragický zážitek. To vše je kresba, jsou to jakási slova sdělení „beze slov“.


Tajemná kresba - obrázek, který šeptá

Automatická kresba se dá využít mnoha způsoby. Jedním z nich je „psaní dopisu“. Jednou mi kdosi řekl, že některé věci se nedají vyslovit, protože nedokáží unést informaci, kterou po slovech chceme, pak automatická kresba by mohla být tou správnou cestou. Zprostředkovatelem myšlenky, přání, poděkování...

I když jej adresát „nepřečte“, jedno je jisté. Myšlenka byla adresátovi předána a její energetická vibrace už obstará vše potřebné k tomu, aby se posléze dostala jemně a nenásilně k cíli… Tam, kam byla určena.


Harmonizační obrázky

Jistě jste se již setkali s tzv. harmonizačními obrázky. Jsou to obrazy, které působí na emocionální i fyzické úrovni. Působí také na psychosomatická onemocnění. Intuice zavede bezpečně každého právě k tomu obrazu, který je pro něj nejvhodnější a uzdravující po všech stránkách. Kresba také napomáhá najít cestu k osvobození se od dávných negativních zážitků a emocí. Je to také forma meditace a relaxace.

Často se stává, že napojením se na jemnohmotý svět, pomocí automatické kresby, ztvárňujeme anděly, elfy, víly, bytosti světla. Tyto bytosti se mohou stát strážci a ochraňovateli majitele obrázku.


Jak se podívat do sebe, či napsat dopis beze slov?

…příjemná atmosféra, klid, hudba, pastelky, papír. Nic víc nepotřebujete. Pak už jen stačí vybrat první pastelku, první barvu. Intuice je dobrý pomocník. Začněte malovat. Cokoli. Při uvolněném prožitku kreslení jen klidně a nezúčastněně sledujte svou ruku. Stačí si jen uvědomovat, že kreslíte. Že vaše ruka vládne „mocnou silou“ plnou barev a čar, stejně tak, jako by jste psali jednotlivá slova, která by měla říci vše, co potřebujete sdělit. Vše, z čeho se skládá prožitek okamžiku.


Beze slov do nitra člověka

Existují lidé, kteří dokáží číst v barevných čarách a přijímají vibrace jim určené stejně tak, jako by četli opravdový dopis. Jsou to terapeuti, kteří hledají odpovědi při psychických problémech u dětí i dospělých. Je to pomůcka, jak se dostat beze slov k člověku a pochopit jeho pocity, myšlenky a nálady.…pak obrázek křídla měl a k srdcím všem doletěl…

 

zdroj ://www.panna.cz/
 

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode