Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Dětské srdce

Buď spontánní jako dítě.

Dítě se nasnaží získat něco nepřirozeného.

Nesnaží se být někým nebo něčím jiným.

Přistupuje k Bohu přirozeným způsobem.

   Boží stvoření je jako lotos nebo růže. Každý okvětní plátek je svým způsobem jedinečný. Dítě je obzvlášť významnou částí Božího stvoření, neboť prostřednictvím každého dítěte Bůh sní a projevuje sám sebe nevídaným způsobem. Děti, díky své vnitřní čistotě, vidí vždy více krásy než dospělí, protože děti zůstávají více v srdci a v duši. Každé dítě přináší od Boha nové, do té doby neznámé poselství....

Dva účely

Bůh tě stvořil jen pro dva účely :

jedním je, abys byl opravdový k Němu, 

a tím druhým, abys byl opravdový sám k sobě.

   Dítě žije v srdci, proto vždy cítí, že se o něj matka nebo otec postarají. Neustále vnímá, že má ochranu, má vedení, má pomoc. Proto má ve svém životě přirozeně důvěru. Protože je stále v srdci, cítí, že neexistuje potřeba, kterou by jeho rodiče nedokázali uspokojit. Kdyby žilo v mysli, okamžitě by si pomyslelo : " Tak tohle táta možná nedokáže, moje máma tam možná nebude, aby mi pomohla." Potom by se začalo bát a být úzkostlivé. Avšak dítě nežije v mysli. Dítě žije neustále v srdci, zatímco dospělý žije neustále v mysli.

   Stejně tak my, jestliže chceme mít dětského ducha, bez ohledu na to, kolik je nám let, musíme cítit, že existuje Někdo s nekonečně větším Světlem Moudrosti, kdo na nás neustále myslí, vede nás, ochraňuje nás...

   Když zůstáváme ve vnějším světě, vidíme děti jako obyčejné lidské bytosti. Ponoříme-li se ale dovnitř, okamžitě vidíme, že děti ztělesňují všechny božské vlastnosti Boha. Pak dokážeme pohlížet na děti jako na opravdové zázraky, jako na božské nástroje, jako na květiny Boha....

   Řeknete-li dítěti, že je hodné, nebo ho za něco pochválíte, vaše lidská mysl prohlásí, že jste jen zvětšili jeho ego. Vaše srdce ale bude vědět, že se tím okamžitě rozšířilo srdce dítěte. Jeho srdce je jako poupě, které se potřebuje rozevřít. Z každého našeho dobrého slova a z každého laskavého gesta bude v srdci dítěte lístek po lístku rozkvétat růže či lotos.... 

   Dokážeme-li dítě inspirovat láskou, ono inspiruje láskou někoho dalšího...Od jednoho se dostáváme k mnohým...

Uvnitř můžeš s Bohem mluvit, jak dlouho chceš.

Proto mluv, mluv, mluv !

Dej Mu veškerý svůj smutek a zklamaní

stejně jako svou lásku a radost.

Všechno pro tebe uchová v božské skrýši svého Srdce.

 

Sri Chinmoy

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode