Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Mají vaše slova okovy nebo křídla ?

Praktické cvičení pro rodiče s dětmi

Slyším  -   Zapomínám

Vidím  -   Pamatuji si

Dělám -   Rozumím

Čínské přísloví

Pomůcky : 

   Dva kusy papíru či kartonu přehněte napůl, aby vznikly stojánky. Na jeden papírový stojánek načrtněte kotvu, či jiný druh zátěže a na druhý křídla. Vystříhejte několik jednotlivých slov z novin a z časopisů, nebo připravte nůžky a papírové kartičky, či použijte obojí.

Lekce :

   "Klacky a kameny mi mohou zlámat kosti, ale nadávky mi nic neudělají". Zeptejte se dětí, jestli si myslí, že je toto známé pořekadlo pravdivé. Ať děti dají příklady proč ano a proč ne. Většina lidí se shodne na tom, že slova mohou lidi povzbudit nebo je zarmoutit. To samé platí o našich myšlenkách,protože slova jsou pouze symboly myšlenek.

   Společně si zkoušejte vybavit běžně používaná slova, která na lidi působí povzbudivě, a která je naopak trápí. Napište je na kartičky a položte k příslušnému stojánku. Pak projděte slova, která jste vystříhali a též je umístěte k příslušným stojánkům.

   Slova, jež jsou jako závaží či kotva nás zatěžují, ztrácíme kvůli nim odvahu, cítíme se méněcenní, neschopní, nebo máme strach. Nepatří mezi ně jen pokořující poznámky, ale též negativní zprávy, kritizování, prověřování, či cokoli, co vytváří mezi lidmi iluzi oddělenosti.Taková slova jsou vyjádřením separace, protože opomíjejí skutečnost, že druzí jsou také dětmi Stvořitele.

   Slova, která nás nadnášejí jsou upřímná slova, jež nás povzbudí,díky nimž se cítíme schopní, sympatičtí a dobří. Díky takovým slovům máme dobrý pocit ze sebe sama, z druhých i ze světa kolem nás. Slova vyjadřující dobré pocity vnášejí do mysli a srdce světlo, zatímco slova špatných pocitů přinášejí tmu. Poraďte dětem, aby si začaly pozorně všímat reakcí lidí a zjistily tak, jakou mají jejich slova u druhých odezvu.

   Tato lekce se zaměřuje na účinek, jaký ma slovo či myšlenka na druhé lidi. Ujistěte se, že děti vědí, že jejich slova mohou mít též mocný vliv na ně samotné. Pokud se jim honí hlavou chmurné a skličující myšlenky, jsou k sobě kritické, nebo mluvívají o nedostatcích či vadách, pak se jim v mysli místo světla usazuje temnota. Více než kritika druhých, zraňuje sebekritika. Když k nám totiž kritika přichází zvenčí, vždy jí lze odmítnout. Sebekritika však zamítnuta obvykle nebývá.

   Lekci zakončete tím, že na sebe budou zúčastění mluvit a budou přitom používat pouze slova s křídly  -  slova, která povzbuzují.

Doporučená afirmace :

MÁ SLOVA MAJÍ KŘÍDLA, POVZBUZUJÍ MĚ I DRUHÉ .

Z knihy Jak rozvíjet dětskou spiritualitu - Peggy Joy Jenkinsová

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode