Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Pouhý jeden člověk dokáže rozsvítit tmu

Praktické cvičení pro rodiče s dětmi

Pomůcky :

   Svíčka, sirky, tmavá místnost. Doporučeno :  pro každé dítě svíčka s lucerničkou.  Pozor : dejte dětem svíčky pouze pokud je již zvládnou držet rovně.

Lekce :

   V domácím prostředí zapalte jednu svíčku, a lekci probírejte při jídle za světla svíčky. Všimněte si, jak malé světýlko stačí k tomu, aby zahnalo tmu. Povídejte si o tom, že si tu na světě můžeme vybrat. Můžeme si zvolit, že budeme jako ta svíčka a budeme osvětlovat tmu okolo nás. Zeptejte se dětí, kde si myslí, že se nejčastěji setkají s tmou. Poznamenejte, že se nejvíce s tmou budou setkávat v myslích lidí. Tato tma je zosobněná strachem v mnoha jeho podobách : sebelítosti, zlosti, smutku, pochybností o sobě, žárlivostí, pocitů, že nedostáváme dost nebo že my sami nejsme dostateční. Požádejte děti, ať si vybaví podoby strachu, se kterými se setkaly. Zeptejte se jich, jak by mohly pomoci vnést do takové temnoty světlo. Povídejte si o svých i dětských nápadech.

   Pokud děti přijdou s myšlenkou, že by se dalo druhému člověku pomoci tím, že mu budou sdělovat pozitivní věci, vysvětlete jim : "Někdy nemusí být vhodné mluvit, můžeme však na nešťastné lidi s láskou myslet a představovat si, že jsou opět šťastni. Velmi účinná je síla obrazu, zvláště když jsou lidé nemocní nebo zranění. Rozhodně jim pomůže, když si je představíme jako zdravé. Nemůžeme však sami rozhodovat o tom, kdo potřebuje, aby byl zdravý nebo šťastný. Jen mu posíláme láskyplné, světlem naplněné myšlenky. Můžete si dokonce kolem smutné nebo nemocné osoby představovat jasné bílé světlo. Vytvoří se tak forma světla, která není vidět, avšak dokáže tmu rozptýlit."

   Dále dětem ukažte, jak pouhá jedna osoba se svíčkou může ukazovat cestu temnotou a vést ostatní. Ať vás děti následují po domě. Upozorněte je, jak světlo, které nesete září za vámi a přeci zůstává s vámi. Tak je tomu i s láskou. Navrhněte dětem, že se též mohou stát světlonoši a svíčka, kterou poneso , bude vyjadřovat pravdu o nich samých i o všech ostatních: že my všichni jsme z Ducha a jsme utvořeni v dokonalosti Stvořitele, což může vnést do temné mysli mnoho světla. Uveďte některé konkrétmí pravdy na úrovni chápání dětí.

Doporučeno :

   Dejte každému dítěti malou svíčku a zapalte ji od té své. Ukažte mu, že jste sice zapálili všechny ostatní svíčky a věnovali jste tak něco ze svého světla, nemáte však světla méně  -  ve skutečnosti je teď světla více. A to samé platí, když se podělíme o lásku.

Doporučená afirmace :

JSEM DÍTĚTEM STVOŘITELE A S RADOSTÍ PŘINÁŠÍM SVĚTLO DRUHÝM

Z knihy Jak rozvíjet dětskou spiritualitu - Peggy Joy Jenkinsová

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode