Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Pro rodiče

Obracím se na všechny dospělé: berte svoji roli pečovatele dětí velmi vážně, protože je požehnáním z Nebe.

Podejte dětem sklenici vody, která byla požehnána modlitbou.

Nebojte se mluvit s dětmi o své pravdě. Čas a snahu, kterou věnujete jim a pravdě, děti ocení.

Milujte, milujte, milujte je tolik, abyste jim mohli ukazovat cestu. 

K tomu je zapotřebí použít svou vnitřní sílu, abyste se stali jejich spolehlivým vzorem. Nikoli jen tehdy, když máte chuť, ale vzorem pevným jako skála, který žije život plný soucitu, odvahy a úcty vůči sobě, životu a ostatním. Zvyšte očistný účinek svých modliteb žehnáním svého jídla a vody před tím, než je pozřete. Udělejte to pro své děti, děti vašich dětí a své zvířecí miláčky. Vaši vědci brzy potvrdí sílu působení modliteb a tónů na vodu. Modlitby a požehnání ruší mnoho negativních účinků toxických látek ve vašem těle i prostředí. Svit hvězd pravidelně nabíjí vodu povznášející energií. Špína ve vašem ovzduší tento efekt snižuje, ale léčbu pomocí přikládání rukou dává stejné světlo jako je světlo hvězd, proto si svou vodu můžete nabít i tímto způsobem.

Podrž v ruce láhev nebo sklenici vody a krátce se nad ní pomodli. 

z knihy Bohyně a andělé od D. Virtue

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode