Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Diagnostika karmy - Sergej Lazarev

Já, jako vědec, jsem došel k závěru, že je nemožné vyléčit člověka, jeho tělo, bez vyléčení duše. Jako vědec jsem dospěl k závěru, že duše se léčí láskou, jako vědec se občas mýlím. Všechny mé chyby jsou zachyceny v mých knihách. Proto, jestliže směřujete k Bohu a k lásce, pomůže Vám to náboženství, které vyznáváte, a pomohou Vám má bádání. Pokud stavíte význam rituálů na první místo, pak si musíte vybrat konkrétní náboženství a postupovat jen v jeho rámci. Ale myslím si, že nyní nastupuje čas, kdy se náboženství musí sjednotit a je potřeba se dívat dopředu a ne nazpátek.

Sergej N. Lazarev

Směřování k Božskému vypadá jako nepřetržitý cit lásky k tomu, co leží v základu viditelného světa, k tomu, co leží v základu světa neviditelného, a k tomu, co se nachází za hranicemi času a všech světů. Jednoduše řečeno, je to umění nepřetržitě milovat celý svět, včetně lidí se všemi jejich nedostatky, a taktéž umění milovat sebe a svůj osud, ať by byl jakýkoliv. Nesmíme si plést Božské s náboženským. Náboženská pravidla nám pomáhají pocítit lásku k Bohu, ale tyto pojmy jsou vykládány lidmi, tj. mohou být správné z hlediska obsahu, ale vždy budou nepřesné z hlediska formy. Když je v duši málo lásky, zesiluje se závislost na povrchních okamžicích, na formě. A tehdy se dogmata, obřady, ideje, principy stávají důležitější než bezprostřední směřování ke Stvořiteli. Pokud člověk neumí milovat, pak není jeho energie spotřebovávána na obsah a rozvoj, ale na formu, která se stává prudce agresivní. A tehdy se vnější náboženská odlišnost stává zdrojem fanatismu, nepochopení a nepřijetí. Čím rychleji ztrácíme obsah (a podstatou obsahu celého Vesmíru je Stvořitel), tím silněji směřujeme k formě, tj. k povrchnímu lidskému štěstí, a tím agresivnější se stává naše duše.

S.N.Lazarev, Diagnostika karmy X

 

Co je to pesimismus?
Je to neschopnost radovat se ze života. Je to touha více dostávat než dávat. Proto pyšný člověk má vždy touhu konzumovat, brát, a nechce dávat. Když máte v duši lásku, pak máte přebytek energie a hledáte, kde jí uplatnit.
Když se odvracíte od lásky, pak zaniká energie a vy hledáte, u koho jí… ukrást, mírně řečeno. A tak začínáte závidět a všechno ostatní…
S.N.Lazarev

Jak můžeme tvořit zázraky a cokoliv nemožného -Sergej Lazarev
Právě primitivní výklad křesťanství je v tom, že Ježíš přišel, pro nás trpěl a zachránil nás. A lidé ho napodobují. Již je vytvořen obraz: Já musím napodobovat Krista, já musím všechny zachraňovat, musím trpět a strádat pro lidi. A poté, co se děje? Trpím, strádám, zachraňuji a pak říkám: „Lidičky, už dost, ať nyní trpí jiní.“ Logika je velmi prostá.
Tak tedy Ježíš nepřišel proto, aby strádal a trpěl. Kristus přišel, aby naučil lidi milovat. A zároveň s učením, jak je třeba milovat, cítit Boha v sobě, absolutně přijímat Jeho vůli, absolutní vnitřní neagresivnost, protože uvnitř komunikujeme s Bohem. Skrze toto učil lidi vycházet na takové úrovně, jež jsou vyšší, čistší andělských úrovní, a tímto mizely příčiny nemocí. Proto dokonce pronášení jména Ježíše zpočátku umožňovalo léčit jakékoliv nemoci, neboť tento algoritmus zdědili potomci, a nějakou dobu to fungovalo. Ale fungovalo to do té doby, dokud láska byla na prvním místě. Pak se láska začala postupně dostávat na druhé místo.....

Ježíš učil lidi zlepšovat svůj charakter a povahu. Podstata učení Ježíše je transformace člověka, změna a zlepšení jeho charakteru, povahy a osobnosti. Proto mohl léčit jakékoliv nemoci.
Sergej N.Lazarev

Ti, kteří v okamžiku bolesti, urážky, budou hledat viníky, nenávidět, urážet se nebo budou upadat do sklíčenosti, deprese, co se u nich bude dít? Bude docházet u nich k prudkému explozivnímu procesu hromadění agrese a dále rozpad. To je všechno.

Sergej N.Lazarev

Čím blíže má člověk k Bohu, tím více musí být podobný andělovi., čím větší cit lásky zažíváme tím mírnější  a  laskavější  musíme být, tím větší připravenost odpouštět a pomoct musíme pociťovat a přitom neporovnávat, neanalyzovat a nehodnotit .

S. Lazarev

Nikdy se s lékaři nepřu. Medicína se zabývá prací s důsledkem, já se snažím pracovat s příčinou. Čím silněji se člověk uvnitř mění k lepšímu, tím méně potřebuje léků a tím rychleji se může s nemoci vypořádat
Sergej Lazarev

Naším rodičem je cit lásky, z něhož je utvořen celý vesmír. Pokaždé, když se ho zříkáme nebo se k němu chováme s opovržením, zodpovídáme za to. Láska – to je energie. Čím více energie, tím více se pokoušíme změnit sebe i okolní svět. K tomu, abychom překonali závislost na budoucnosti, musí být intenzita lásky mnohem vyšší než střední. Urážky, nespokojenost nebo lítost jsou indikátory nízké úrovně energetiky. Při takovém postoji závislost na budoucnosti překonat nedokážete.

První, co je třeba pochopit: odsuzování, urážky a nenávist jsou formy pedagogiky, výchovy ostatních, ale jsou to ty nejprimitivnější formy výchovy. Jak se vychovává živý organismus v přírodě? Nechoval ses správně – zemři. To znamená, že hlavním prostředkem výchovy je likvidace nedokonalých jedinců. Ti, kteří se nechtějí změnit, umírají.
V lidské společnosti výchova přechází na následující stupeň: prostředkem výchovy je bolest. Bolest poskytuje více příležitostí pro změny a rozvoj, proto je bolest hlavním způsobem výchovy, který rodiče dosud používají, a to v podobě trestu dítěte, způsobení bolesti, pokud se dítě chová špatně.
Urážka, nenávist, odsuzování jsou jenom předehrou k agresivním činům, ale i když je to neuvěřitelné, mnohem nebezpečnější než agresivní čin a chování jsou agresivní emoce. Vnitřní nenávistí můžeme zabít nejen samotného člověka, ale i jeho potomky a následně si za to odpykávat trest. Proč arogantní a krutí lidé často překypují zdravím, zatímco ohleduplní, ale urážliví lidé, mají osud a zdraví zničené? Protože ti druzí jsou mnohem nebezpečnější. První mají agresivitu povrchní, právě ona postrkuje k výchově. Pokud však někdo vychovává druhého urážkami, nevychovává ho už bolestí, ale smrtí.

Je třeba, abychom chválili za věci dobré, a nenadávali za věci špatné. Je třeba, abychom netloukli za chyby, ale odměňovali za správné chování. Pokud se vám tento svět nelíbí, změňte ho k lepšímu. Pokud se vám nelíbí, jak se k vám lidé chovají, změňte se. Pokud se nelíbíte sami sobě, změňte svoji duši.
Hlavním indikátorem správnosti vašeho chování, ať už vyjádřeného emocemi nebo činy, je pocit lásky. Máte-li ho hodně ve své duši, dokážete změnit člověka, jež se nachází vedle vás, najdete s ním společnou řeč a žádný konflikt s ním vás nebude ubíjet, nýbrž rozvíjet.
Vzpomeňte si na slova Ježíše Krista: Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími (Matouš 5, 9). Celý svět je objekt pro uplatnění lásky. Náš život je nástroj pro lásku. Milovaný člověk je také prostředek pro pochopení Božského

Jestli chcete pomoct svým dětem a vnukům, musíte se zbavit všeho, co Vám brání v lásce. Když se obracíte k Bohu, proste, aby se Vaše děti nikdy nezříkaly lásky, aby nikdy nepotlačovaly tento cit, aby ho nediskreditovaly. Proste, aby mohly zachovat cit lásky k Bohu, když se hroutí jejich život, touhy, osud. Modlete se, aby vždy a ve všem viděli Boží vůli a uměly odpouštět druhým i sobě. Abyste pomohli potomkům, je potřeba se zbavit minimálně 5 forem agrese vůči lásce:

1. Sebemenší nároky vůči rodičům počínaje dětstvím.
2. Vícekrát si projít všechny okamžiky urážek od milovaných blízkých lidí, odpustit jim, obzvláště v období pohlavního dospívání, první lásky, v období zakládání rodiny a příchodu dětí na svět.
3.Nespokojenost se sebou, sklíčenost, touha nežít. U žen tento program v první řadě zasahuje děti a vnuky. Odpustit sobě je často mnohem těžší než odpustit někomu jinému.
4. Veškerá lítost nad minulostí.
5. Jakýkoliv strach a obavy z budoucnosti.

Pokud jste se nějakého z těchto pěti momentů nezbavili, budete pracovat, ale výsledků prakticky nedosáhnete. Abychom mohli odpustit lidskému, je potřeba v sobě pocítit Božské a vycházet z něj, abychom v sobě pocítili Božské, je potřeba naučit se nezříkat se lásky, nepotlačovat ji a v každé situaci se starat především o zachování lásky, a až po tom o všechno ostatní.

S.N.Lazarev: Diagnostika karmy 7

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode