Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Láska je tvoření

      Láska je zdrojem veškerého tvoření. Je to vědomí, které ve skutečnosti stvořilo univerza, dimenze a světy, ve kterých žijeme. Podíváme-li se na ostatní světy naší dualistickou myslí, vidíme všechno - ve trojici. Vidíme čas jako minulost, současnost a budoucnost. Vidíme prostor jako osy a x, y a z. A vidíme mikrokosmos, svět a makrokosmos. Nazýváme to trojnost reality.

     Vše v této trojnost Reality od atomových částic po velké galaxie drží dohromady silou - pomocí sil, kterým dáváme různá jména, a pohlížíme na ně, jako by byly odděleny a bez vzájemného vztahu. Atomy drží pohromadě atomovou silou, jež se zdánlivě liší od gravitační síly, která drží pohromadě planety a Slunce a Slunce s ostatními slunci, ale je to opravdu něco jiného? Možná, že jediný rozdíl je pouze v dimenzionální rovině, ve které se manifestují.

     Láska je konkrétní vibrace vědomí, která poutá člověka k člověku vzájemným vztahem, když je mezi lidmi. Bez lásky je manželství pouze skořápkou a obvykle se rozpadne. Někdy manželé zůstávají pohromadě pouze kvůli dětem, ale není to láska, která drží manželství pohromadě, není to však láska k dětem? Možná existují další důvody, které vedou k udržování vztahu bez lásky, ale nikdy to nebude stejné, jako pravá láska, láska je vazba, která je silnější, než jakákoliv jiná. Lidé pro lásku umírají.

     jsem přesvědčen, že všechno v univerzu je zrcadlem vědomí. Z toho, co jsem měl možnost vidět, jsem zjistil, že energie je vědomí a nezáleží na tom, jaké má jméno, jestli se nazývá elektřina, magnetismus, elektromagnetické pole, teplo, kinetická energie, atomové síly, gravitace, atd. A v tomto modelu lze odvodit podle vzorce E=mc2, že energie má vztah ke hmotě - a k rychlosti světla na druhou. Z toho plyne, že hmota je také vědomí, ale pouze vykrystalizované. Z tohoto pohledu na svět je vše vědomí. A vědomí je světlo, které se odráží od hmoty vnějšího světa a vytváří veškerý vnější svět, dech po dechu. Vnitřní svět vědomí - sny, vize, pocity, emoce, sexuální energie, kundaliní a dokonce i naše interpretace vnější reality - to všechno je zdrojem hmoty a toho, jak je hmota uspořádána, E=mc na druhou.

     A láska je spojovací článek uvnitř této rovnice. Láska je přesnou vibrací, s jakou na ní reaguje hmota. Máme obrovskou sílu tvořit. Zapomněli jsme to, ale nyní je čas si to připomenout.

     Proto živoucí Mer-Ka-Ba potřebuje lásku, aby přežila. Bez lásky Mer- Ka-Ba ztrácí život a brzy umírá. V lásce musí být přítomen i ženský aspekt, aby se vyvážil aspekt mužský, jinak život přestane existovat.

 

     Je to láska, která dokáže proměnit vodu ve víno. Je to láska, která přivádí člověka zpátky ze smrti. Je to láska, která dokáže vyléčit vás i ostatní. JE TO LÁSKA A ZASE LÁSKA, KTERÁ VYLÉČÍ TENTO SVĚT. Proto mluví-li někdo o léčení a nezahrne tam lásku, nehovoří  pravdu.  Ale s láskou jsou možné všechny věci. Pohledem lásky je nevyléčitelná nemoc nic, než světlo a tyto atomy těla mohou být znovu zformovány do dokonalého zdraví. Nedostatek lásky je zdrojem všech nemocí, protože láska vyvádí hmotu z chaosu do řádu a bez lásky bude vždy vznikat chaos.

 

Přepsala jsem z knihy Prastaré tajemství květu života II.  Drunvalo  Melchizedek

 

 

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode