Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Léčení ostatních

      Nemáte právo léčit kohokoliv chcete, dokonce i kdybyste šli okolo někoho a dotkli se ho a on by byl absolutně vyléčen. Není to dovolené. Žijeme ve škole a zkušenosti lidí jsou jejich vlastní zkušenosti, které potřebují. Nemůžete léčit někoho jenom proto, že to chcete, nebo že to lidé potřebují nebo si to zaslouží. Musíte nejprve dostat povolení.

     Proč dostat povolení? Nedokážeme z pozice třetí dimenze vidět vše dokonale. Nevíme, co naše činy skutečně způsobují v širším pohledu. Myslíme si, že děláme této osobě velké dobro, když jí léčíme, ale ve skutečnosti jí můžeme ublížit. My všichni žijeme v kosmické škole rozpomínání se. Nemoc může být i tím, proč osoba přišla na tuto Zem. Prostřednictvím nemoci se tato osoba může naučit soucitu, a když ji vyléčíte, vezmete jí tuto možnost. Držte své ego stranou a léčení přijde přirozeně.

     Postupuji takto. Nejdříve žádám o povolení své vyšší já a ptám se, zda je to v božím řádu. Pokud získám souhlas, musím se ústně zeptat osoby (pokud je to možné), zda chce, abych ji léčil. Pokud souhlasí, pak se musím zeptat jejího vyššího já, jestli je léčení dle božího řádu. Někdy dostanu povolení a někdy ne. Pokud nedostanu povolení, pak jednoduše řeknu: „Je mi líto, já vám nemohu pomoci,“ a nechávám věci přirozeně plynout. Pokud ho dostanu, pak udělám tohle.

     Abychom měli jasno, když řeknu „udělám tohle“, nemyslím tím, že je nevyhnutelné, abyste to také dělali. Používám sebe jako vodítko, aby vám tato věc pomohla pochopit toto téma, a v žádném případě netvrdím, že to je dogma.

     Vyšší já této osoby ví přesně, co je dole za chybu, do nejpřesnější podrobnosti, tak pokračuji v rozhovoru s vyšším já této osoby poté, co dostanu povolení získat detailní vědomosti o nemoci. Zjistil jsem, že vyšší já osoby, pokud se ho zeptám, mi dokonce přesně řekne, jak tuto osobu vyléčit. Někdy to jde tradiční cestou a někdy to vůbec mysli nedává smysl. Vyšší já vám může říci, abyste si namalovali červenou hvězdu (například) na svoje čelo, zatímco pracujete s touto osobou. Vaše mysl tomu nerozumí, ale osoba vidí červenou hvězdu a náhodou to spustí něco uvnitř a nastane okamžité léčení. Používejte vyšší já osoby, protože ono ví všechno.

     Následující myšlenky se mohou léčit, od toho, co jste se dozvěděli o léčení. Otevřete pouze svou mysl. Především si uvědomuji, že lidé mají spoustu konceptů, co nemoc je, ale jak jsem řekl dříve, pro mě je tělo jednoduše světlo a může být snadno změněno, jakmile mysl dokáže přijmout léčení. Vycházíme-li z této myšlenky, vidím celé tělo jako energii, včetně nemoci. Pro mě nezáleží na tom, jaké jsou události týkající se nemoci – co si osoba myslí, že zapříčinilo nemoc. Pro mě jsou tělo a nemoc jen energie.

     Zjistil jsem, že je jednodušší léčit, pokud je stará negativní „onemocnělá“ energie odstraněna předtím, než se léčitel pokusí vložit pozitivní energii do těla. Objevil jsem, že tato energie, negativní, i pozitivní, reaguje dobře na lidský záměr. Řekněme, že člověk má šedý zákal na obou očích a nedokáže vidět nic. Lékaři by řekli, že pro to nemůže být nic uděláno, kromě operace.

     Z mého pohledu je to jenom energie. Natáhnu svoje prsty k očím a se záměrem se chopím prsty této energie a vytáhnu tuto nemocnou energii z těla. Různí léčitelé na světě mají různé nápady, co s touto nemocnou energií, jakmile je venku z těla. Očividně ji nemůžete nechat sedět v prostoru, jelikož by se napojila na někoho jiného.

     Práničtí léčitelé z Filipín si vizualizují mísu fialového světla, která stráví a spálí nemocnou energii. Každý má jiný návod. Andělé mi řekli, abych ji jen poslal směrem do středu Země a Matka Země si ji vezme a přemění do užitečné pozitivní energie. U mě to funguje dokonale.

      Každý má jinou ideu, jak generovat léčebnou pránu, nebo pozitivní energii, aby se vrátila do těla. Čchi-kungoví mistři berou energii z přírody. Práničtí léčitelé z Filipín ji vytahují ze Slunce. Vy máte velkou výhodu, jelikož se učíte Mer-Ka-bu a budete schopni pro tento účel vytáhnout neomezené množství čisté prány ze čtvrté dimenze. Jak jste viděli v kapitole 13, srdeční čakru obklopuje koule prány o průměru 2 délek ruky a v ní se setkávají dva pránické proudy. U desátého dechu tato koule prány expanduje, aby obklopila lidské tělo, nicméně původní malá koule je tam stále. Z tohoto zdroje může člověk získávat pránu na léčení.

     Tak si z této koule kolem srdeční čakry vizualizujte, jak se tato energie přesune z oblasti kolem vašeho srdce k osobě, která potřebuje léčení. Její množství je neomezené, obnovuje se tak rychle, jak rychle ji vydáváte. Můžete pozorovat tuto energii proudící do vašich paží a odtud k osobě kamkoliv, kde to potřebuje. A ve skutečnosti nezáleží, na jakém konci světa se tato osoba nachází. Můžete poslat svoji energii této osobě se záměrem, a tato energie bude přijata.

      Jakmile jste odstranili nemocnou energii a nahradili ji pránickou energií, posledním krokem je vidět osobu, jak se léčí ve své vlastní mysli – a tak (velmi důležité) vidět ji jako zdravou tři měsíce v budoucnosti. Vy víte, že to tak bude.

     Tato forma léčení je velmi jednoduchá  a funguje. Vzpomeňte si, že láska skutečně umožní, aby se tak stalo.

 

Přepsala jsem z knihy Prastaré tajemství květu života II. od D. Melchizedeka

 

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode