Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Meditace Mer-Ka-Ba část druhá

 

ČÁST DRUHÁ : DALŠÍCH SEDM DECHŮ, OBNOVENÍ SFÉRICKÉHO DECHU

Tady začíná zcela nový styl dechu. V této části si není potřeba vizualizovat hvězdu- čtyřstěn. Pouze dýchací trubici, která prochází středem hvězdy od vrcholu slunečního (mužského)  čtyřstěnu nad vaši hlavou k vrcholu zemského (ženského) čtyřstěnu pod vašimi chodidly. Trubice se táhne z bodu, který se nachází ve vzdálenosti délky jedné dlaně nad vaší hlavou do bodu délky jedné dlaně pod vašimi chodidly. Průměr vaší trubice je velikost kruhu vytvořeného vaším palcem a ukazovákem v sepnuté poloze. (Jelikož každý člověk je jiný, má každý vlastní měrnou jednotku.) Trubice má na každém konci fluorescentní a krystalickou špičku, která je zapuštěna do spodního a horního vrcholu obou čtyřstěnů. Prána vstupuje trubicí nesmírně malou dírkou na špici.

 

DECH SEDMÝ : NÁDECH

SRDCE: Láska. Na tomto místě můžete meditaci dále propracovávat, až ji dokonale zvládnete.

Doplnění: Následující upřesnění techniky je volitelné. Pokud cítíte, že není nezbytné to provádět, nedělejte to a pokračujte pouze za použití lásky. Používejte upřesňující techniku, pokud se v ní cítíte pohodlně, a dále se již nesoustřeďujte na to, jak ji správně provádět. Vypadá to následovně. Nahraďte pocit lásky, který obsahuje všech sedm dechů, následujícími sedmi pocity nebo kvalitami a držte je v mysli během těchto dechů.

 

DECH  7.  LÁSKA

DECH  8.  PRAVDA

DECH  9.  KRÁSA

DECH 10. VÍRA

DECH 11. HARMONIE

DECH 12. MÍR

DECH 13. ÚCTA K BOHU

 

 

Tento vzorec je nezbytný pro vstup do hvězdné brány, takové, jaká je v Orionu uprostřed Krabí mlhoviny. Pouze osoba (nebo duch), která žije těmito kvalitami, může vstoupit do takovéto hvězdné brány. Tento vzorec má jemné pole, které vám pomůže v budoucnosti. Pokud tomu teď nerozumíte, později budete.

MYSL: Vizualizujte si nebo pociťujte trubici procházející se vaším tělem. V okamžiku, kdy započnete sedmý nádech, představujte si a pozorujte zářivé bílé světlo prány současně s pohybující se trubicí shora dolů a zespoda nahoru. Tento pohyb je téměř okamžitý. Bod, kde se tyto dva světelné paprsky setkávají  ve vašem těle, je kontrolován myslí; a s tím je spojena rozsáhlá nauka známá po celém univerzu. Avšak v této výuce si ukážeme jen to, co je nezbytné k tomu, co vás přenese z vašeho trojdimenzionálního do čtyřdimenzionálního uvědomění a přesunu Země do vyšších rovin.

V tomto případě budete směrovat tyto dva paprsky prány tak, aby se setkaly ve vašem pupku - nebo správněji ve vašem těle na úrovni pupku, uvnitř trubice. V okamžiku, kdy se tyto dva paprsky setkají, což se odehraje na počátku nádechu, vytvoří se ve středu trubice koule bílého světla/prány ve velikosti zhruba grapefruitu v tomto styčném bodu trubice v místě této čakry. Vše se to odehraje během okamžiku. Když budete dále pokračovat v nádechu sedmého dechu, koule prány se začne koncentrovat a pomalu růst.

TĚLO: Pro dalších sedm dechů použijte stejnou mudru jak pro nádech, tak pro výdech - palec, ukázováček a prostředníček ve společném doteku s dlaněmi vzhůru.

DECH: Dýchejte hluboce a rytmicky jogínským způsobem, sedm sekund pro nádech a sedm sekund pro výdech nebo jak vám to nejlépe vyhovuje. Od této chvíle už nezadržujte dech. Tok prány ze dvou pólů se nezastaví  a ani jiným způsobem se nemění, když měníte nádech a výdech. Budete-li dýchat tímto způsobem, plynulý tón prány se po celou dobu nezastaví - dokonce ani po smrti, zmrtvýchvstání nebo nanebevstoupení.

 

 

DECH SEDMÝ:VÝDECH

MYSL: Koule prány soustředěná v pupku začíná plynule růst. V době plného výdechu bude mít koule prány v průměru přibližně 8 nebo 9 palců (cca 20,3 nebo 22,8 cm)

DECH: Nevydechujte vzduch ze svých plic silou. Když jsou vaše plíce přirozeně prázdné, okamžitě začněte z dalším dechem.

DECH OSMÝ:NÁDECH

SRDCE: Láska.

MYSL: Koule prány postupně soustřeďuje energii životní síly a nabývá na velikosti.

DECH OSMÝ: VÝDECH

MYSL: Koule prány pokračuje v růstu a na konci tohoto dechu dosahuje maximální velikosti. Maximální velikost je pro každou osobu různá. Pokud dáte svůj nejdelší prst na okraj svého pupku, čára na vašem zápěstí ohraničující vaši ruku vám ukáže poloměr maximální velikosti této koule pro vaši osobu. Tato koule prány nemůže už dále růst; zůstává fixovaná v této velikosti, dokonce i když se později další koule zvětší přes ni.

DECH DEVÁTÝ: NÁDECH

MYSL: Koule prány již dál růst nemůže, prána se začne koncentrovat uvnitř koule , koule nabývá na zářivosti.

DECH: Při výdechu je koule stále jasnější a zářivější.

DECH DEVÁTÝ: VÝDECH

DECH: Jak vydechujete,  koule se stává stále jasnější a zářivější.

DECH DESÁTÝ: NÁDECH

MYSL: Při nádechu desátého dechu koule světla v oblasti vašeho břicha dosahuje maximální koncentrace. Asi v půli tohoto dechu v okamžiku maximální možné koncentrace se koule vznítí a změní barvu a kvalitu. Elektrická modrobílá barva prány se promění do zlaté barvy Slunce. Koule se změní ve zlatou kouli slunce zářivého světla. Při dokončování desátého dechu, nová zlatá koule světla rychle dosáhne nové a vyšší koncentrace. V okamžiku dosažení plného nádechu je zlatá koule světla ve vašem těle připravena na transformaci.

DECH DESÁTÝ: VÝDECH

MYSL: V okamžiku výdechu se malá koule zlatého světla o průměru dvou délek dlaně nadme, aby mohla expandovat. Během jedné sekundy v kombinaci s dechem popsaným níže, koule rychle expanduje do velikosti Leonardovy koule (ke konečkům prstů vašich roztažených paží). Nyní je vaše tělo zcela uzavřeno v obrovské kouli zářivého zlatého světla. Nyní jste opět obnovili starodávnou formu sférického dýchání. Avšak v tomto bodě není koule ještě stabilní. Musíte provést ještě tři dechy (dechy 11, 12 a 13), abyste stabilizovali tuto novou zlatou kouli.

DECH: V okamžiku výdechu utvořte rty malý otvor a vyfoukněte tlakem vzduch. Všimněte si, jak se vaše břišní svaly stahují a jako by se otevíral váš krk. Během prvního okamžiku tohoto výdechu začnete pociťovat nadýmající se kouli, když nutíte vzduch, aby prošel vašimi rty. Pak se ve správný okamžik (obvykle po jedné nebo po dvou sekundách) uvolněte a nechte zbylý vzduch projít svými rty. V tento okamžik se koule bezprostředně rozšíří do velikosti Leonardovy koule. Všimněte si, že původní menší koule tam současně zůstává. Jsou tam dvě koule, jedna uvnitř druhé.

 

DECH JEDENÁCTÝ, DVANACTÝ A TŘINÁCTÝ

NÁDECH A VÝDECH

MYSL: Uvolněte se a neprovádějte vizualizaci. Prostě pociťujte tok prány proudící ze dvou pólů, které se setkávající v pupku, a dále jak expanduje ven do velké koule.

DECH: Dýchejte hluboce, rytmicky, jogínským dechem. Na konci třináctého dechu jste velkou kouli stabilizovali a jste připraveni na důležitý čtrnáctý dech.

Je důležité zde znovu poznamenat, že původní malá koule je stále uvnitř větší koule. Ve skutečnosti je malá koule vlastně zářivější a koncentrovanější, než ta větší. Právě z této vnitřní koule je vyváděna prána, a to pro různé účely, jako např. léčení.

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode