Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Meditace Mer-Ka-Ba - část třetí

 

ČÁST TŘETÍ: ČTRNÁCTÝ DECH

DECH ČTRNÁCTÝ. NÁDECH

SRDCE: Láska.

MYSL: Na začátku nádechu čtrnáctého dechu použijte svoji mysl a myšlenky, abyste přesunuli bod, kde se dva proudy prány setkávají v pupku, do bodu šířky dvou nebo tří prstů nad spodkem hrudní kosti, v místě čtyřdimenzionální čakry Kristova vědomí. Celá velká koule spolu s původní malou koulí, která je stále uvnitř velké koule, se přesune do nového styčného bodu v trubici. Ačkoliv je to velice snadné provést, je to neobyčejně silný pohyb. Dýchání z tohoto nového bodu v trubici nevyhnutelně změní vaše uvědomění z trojdimenzionálního do čtyřdimenzionálního vědomí neboli z pozemského vědomí do Kristova vědomí. Trvá to nějaký čas, než se to u vás projeví, ale jak jsem řekl, je to nevyhnutelné pokud chcete pokračovat v této technice.

TĚLO: Následující mudra se bude používat až do konce meditace. Muži dají levou ruku navrch pravé ruky s dlaněmi nahoru a ženy opačně pravou ruku na levou. Prsty se zlehka navzájem dotýkají, je to mudra pro relaxaci.

DECH: Dýchejte hluboce, rytmicky jogínským dechem. Pokud však budete pokračovat v dýchání ze svého Kristova centra, bez posunu do Mer-Ka-By (což je doporučeno, až budete mít kontakt se svým vyšším já), pak provádějte povrchní pohodlné rytmické dýchání. Jinými slovy dýchejte rytmicky, ale pohodlně, kdy je vaše pozornost zaměřena více na tok energie pohybující se trubicí nahoru a dolů, setkávající se ve sternu a expandující do velké koule. Pociťujte zkrátka jen tok. Použijte svoji ženskou stránku bytí. V tomto bodě nepřemýšlejte, jen dýchejte, pociťujte a buďte. Pociťujte své spojení s veškerým životem prostřednictvím Kristova dechu. Nezapomeňte na své důvěrné spojení s Bohem.

Doplnění: Mnoho let se doporučovalo, aby lidé dýchali pouze sférickým dechem, dokud nezískají vědomý kontakt se svým vyšším já. Jelikož se Země posunula během několika posledních let do vyššího vědomí, doporučuje se nyní, abyste bezprostředně pokračovali v části čtyři živoucí Mer-Ka-By.

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode