Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Meditace Mer-Ka-ba

ČÁST 1 : PRVNÍCH ŠEST DECHŮ

 Následující instrukce jsou rozděleny do čtyř oblastí:

mysl, tělo, dech a srdce

 

 

DECH PRVNÍ: NÁDECH

 

SRDCE: Otevřete své srdce a pociťujte lásku k veškerému životu. Pokud to vůbec dokážete, musíte se alespoň této lásce otevřít, jak jen to je možné. Je to nejdůležitější instrukce ze všech.

MYSL: Začněte si uvědomovat svůj sluneční (mužský) čtyřstěn (jehož vrchol směřuje nahoru ke Slunci, přičemž špička základny směřuje u mužů dopředu a u žen dozadu). Vizualizujte si sluneční čtyřstěn vyplněný zářivým bílým světlem obklopujícím vaše tělo. (Zářivé bílé světlo je barvou, kterou vidíte při bouřce u blesku. Není to jen barva blesku, ale je to i energie blesku.) Vizualizujte si ji, jak nejlépe dovedete. Pokud si ji nedokážete vizualizovat, vnímejte nebo pociťujte, jak vás obklopuje. Pociťujte sluneční čtyřstěn vyplněný touto energií.

Doplnění: Potřebujete mít malou trojdimenzionální fyzickou hvězdu - čtyřstěn, abyste se na ni podívali. Uvědomte si, že každá hrana čtyřstěnu má velikost vašich roztažených paží, od prostředníčku jedné ruky k prostředníčku druhé ruky (neboli k jejim koncům). Hvězda je okolo těla poměrně velká. Můžete si namalovat trojúhelník na podlahu, nebo použít provázky, abyste viděli ve své mysli, jaká je skutečná velikost vašich čtyřstěnů. Ohromně to pomůže. Na seminářích Květu života se často používá hvězda - čtyřstěn v plné 3D velikosti a lidé do ní vstupují. Opravdu to funguje. Když si vizualizujete svoji Mer-Ka-Bu, nedívejte se na ni, jako, že je mimo vás. Nedívejte se na ni jako na malou hvězdu před vámi, ale tak, že jste uvnitř ní. To vás může odpojit z vlastního pole a nevytvoříte si tak Mer-Ka-Bu. Vaše mysl se potřebuje spojit s vaším reálným polem, tak se dívejte na Mer-Ka-Bu jako na čtyřstěny okolo svého těla, v nichž uvnitř jste. Za druhé máte různé možnosti, jak spojit svoji mysl se hvězdou - čtyřstěnem. Někteří lidé si ji umí vizualizovat; jejich schopnost vizualizace je úžasná. Druzí si jí vizualizovat nedokážou, ale mohou jí pocítit. Oba způsoby jsou rovnocenné. Vidět je levá mozková hemisféra a mužský způsob a cítit je pravá mozková hemisféra a ženský způsob. Oba fungují. Skutečně na tom nezáleží. Někteří lidé užívají oba způsoby současně, což je také v pořádku.

TĚLO: Současně během nádechu dejte obě ruce do mudry, ve které se dotýká palec s ukazováčkem. Vaše prsty se dotýkají zlehka ve špičkách  a ostatní prsty se spolu stranami nedotýkají ani se nedotýkají ničeho jiného. Dlaně jsou otočeny vzhůru.

Doplnění: Mudra je pozice ruky. Mnoho spirituálních technik využívá mudry. Používají je při svých technikách Tibeťané i Indové. Jejich účelem je, že vaše tělo se vědomě spojí  se specifickým elektrickým okruhem. Pokud změníte mudru, spojí vás to s jiným elektrickým okruhem. Existuje 8 elektrických obvodů v těle, vycházející s osmi původních buněk. Je to zde těžké vysvětlit, ale je nezbytné vyvážit pouze šest z nich, aby se dosáhla rovnováha všech osmi. Podobá se to globálnímu pozičnímu systému (GPS) , kdy tento systém určuje specifický bod na povrchu Země. Tento systém je založen na čtyřstěnech. Pokud jsou známi tři body na čtyřstěnu, pak čtvrtý může být určen. Stejným způsobem, pokud jsou tři body vyváženy, bude vyvážen i čtvrtý. Proto pokud je šest bodů čtyřstěnu vyváženo, zbylé dva nacházející se nad hlavou a pod chodidly se automaticky vyváží. To je důvod, proč existuje v této meditaci pouze šest vyvažujících (a čistících) dechů pro osm elektrických obvodů.

DECH: Současně s vyprázdněnými plícemi začněte dýchat kompletním jogínským dechem. Dýchejte pouze nosními dírkami, kromě určitých míst, o nichž bude ještě zmínka. Jednoduše se nejdříve nadechněte do břicha, pak do bránice a nakonec do hrudníku. Učiňte tak jediným plynulým pohybem, nikoli třemi separátními pohyby. Výdech je pak zakončen, když se hrudník zpevní a uvolňuje se břicho s pomalým vypouštěním vzduchu, nebo také, když je zpevněné břicho a uvolňují se plíce. Nejdůležitější je to, aby dýchání bylo rytmické, tedy s nádechem a výdechem ve stejném časovém úseku. Začněte se sedmi sekundami pro nádech a sedmi sekundami pro výdech, což praktikují Tibeťané. Až si tuto meditaci zaběhnete, najdete si svůj vlastní rytmus. Dech může být tak dlouhý, jak jen vám vyhovuje, nicméně by neměl být kratší než pět sekund, ledaže byste měli fyzické problémy a dech by nemohl být delší. Pak ovšem dýchejte, jak jen nejlépe svedete.

Následující instrukce pro úplný jogínský dech pocházejí z knihy Věda o dechu: Kompletní manuál východního dýchání, jeho fylozofie fyziologická, mentální a psychická a spirituální vývoj od Jogiho Ramacharaky. Možná vám tento popis pomůže:

   "Dýchejte nosem, nadechujte se rovnoměrně a nejdříve se nadechněte do spodní části plic a zapojte bránici tlakem dolů, jenž jemně tlačí na břišní orgány, které pak vytlačují přední stranu břicha. Pak se nadechněte do střední části plic s vystrčením spodních žeber, prsní kosti a hrudi dopředu. Poté se nadechněte do horní části plic, zvedněte klíční kosti za zvednutí hrudníku včetně horních šesti či sedmi párů žeber."

Při prvním přečtení se vám může zdát, že tento dech se skládá ze tří různých pohybů. Je to jenom zdání. Nadechování je souvislé, celá horní dutina se od bodu dolní pozice bránice k nejvyššímu bodu hrudníku v oblasti klíční kosti rozpíná jednolitým pohybem. Vyvarujte se křečovitého nadechování a snažte se dosáhnout rovnoměrného plynulého pohybu. Tím, že budete toto dýchání procvičovat, brzy překonáte tendence fázovat nadechování natřikrát a výsledkem bude jednolitý souvislý dech. po krátké době, během pár sekund, se budete schopni nadechnout tímto způsobem.

 

 

 

DECH PRVNÍ : VÝDECH

 

SRDCE: Láska

 

MYSL: Uvědomte si zemský (ženský) čtyřstěn (jehož vrchol směřuje dolů k Zemi, přičemž špička základny směřuje u mužů dozadu a u žen dopředu).  Vizualizujte si tento čtyřstěn rovněž vyplněný zářivým bílým světlem

TĚLO: Zachovejte stejnou mudru.

DECH: Neváhejte na konci nádechu ze začátkem výdechu. Vydechujte zcela pomalu, přibližně sedm sekund, jogínským způsobem. Když jsou plíce prázdné, bez nucení uvolněte hrudník a břicho a zadržujte dech. Až pocítíte znovu nucení k nádechu po zhruba pěti sekundách udělejte následující: 

MYSL: Uvědomte si rovnostranný trojúhelník v základně zemského čtyřstěnu umístěný v horizontální rovině, který prochází vaším hrudníkem asi 7cm pod Kristovou čakrou nebo přibližně na solar plexu. A podobně jako blesk s pulzem energie pošlete tuto trojúhelníkovou rovinu dolů skrz zemský čtyřstěn. Cestou dolů se zmenšuje, protože se přizpůsobuje tomuto tvaru a vytlačuje veškerou negativní energii mudry či elektrického okruhu špičkou či vrcholem čtyřstěnu. Světlo vystřelí z vrcholu směrem do středu  Země. Toto světlo , pokud ho dokážete vidět, je obyčejně zkalené nebo má tmavou barvu. Cvičení mysli se provede současně s následujícími pohyby těla.

Doplnění: Nedělejte si starosti s negativní energií vstupující do Matky Země. Je schopná tuto energii plně asimilovat. Nicméně pokud žijete ve dvoupatrové nebo vyšší budově, je nutné provést jednu věc, abyste učinili své zodpovědnosti za dost. Pokud tato energie prochází budovou do nižších pater a dostane se do kontaktu s jinými lidmi, zamoří je. Abyste předešli této újmě, je nezbytné udělat následující: dosud jsme zde nevysvětlovali psychickou energii, tak mi musíte věřit, pokud tyto věci nechápete. Musíte vidět a vědět, že tato negativní energie, kterou jste vyslali, se nedotkne žádné osoby a celá vstoupí do matky Země, aniž způsobí újmy. Jednoduše takhle myslete a tak se to stane.

TĚLO: Následující cvik může být prováděn jak s otevřenýma, tak i zavřenýma očima. Pohněte nepatrně očima směrem k sobě, jinými slovy mírně zašilhejte. Nyní je otočte k očním důlkům nahoru (pohledem vzhůru). Pohled očí nahoru by neměl jít do krajnosti. Možná pocítíte vjem brnění mezi vašima očima v oblasti vašeho třetího oka. Nyní sklopte oči dolů, kam jen to jde, a tak rychle, jak jen to dokážete. Měli byste pocítit elektrický vzduch pohybující se dolů vaší páteří. Mysl a tělo musí výše uvedený mentální cvik zkoordinovat s pohybem očí. Oči se podívají dolů ze své nejhornější pozice ve stejný okamžik kdy se mysl pozorující trojúhelníkovitou  horizontální rovinu zemského čtyřstěnu přesune dolů k vrcholu zemského čtyřstěnu. Pak se oči navrátí do své přirozené polohy.

Toto kombinované cvičení vás vyčistí od negativních myšlenek a pocitů, které vstoupily do vašeho elektrického systému v tom konkrétním okruhu. Zvláště to očistí tu část elektrického systému, která je spojena s konkrétní použitou mudrou. Bezprostředně poté, co tato energie zapulzuje vaší páteří dolů, změňte pozici prstu na další mudru a začněte celý cyklus znovu.

Dalších pět dechů se opakuje stejně jako první dech s následujícími změnami muder.

 

 

 

 

MUDRA DRUHÉHO DECHU - palec se dotýká prostředníčku

MUDRA TŘETÍHO DECHU - palec se dotýká prsteníčku

MUDRA ČTVRTÉHO DECHU - palec se dotýká malíčku

MUDRA PÁTÉHO DECHU - palec se dotýká ukazováčku (stejně jako 1. dech)

MUDRA ŠESTÉHO DECHU - palec se dotýká prostředníčku (stejně jako 2.dech)

 

 

První část, prvních šest dechů, které vyvažují polarity a čistí vaše elektrické systémy, je nyní dokončena. Nyní jste připraveni na druhou část.

 

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode