Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Obrazy uvnitř srdce - část závěrečné kapitoly "bezpodmínečná láska",

z knihy "had světla 2012 a dále" od Drunvala Melchizedeka

...  Dne 21. prosince 2012 se završí cyklus precese rovnodennosti a bude iniciován počátek nového cyklu čítajícího 13 000 let....

...  A 18. - 19. února 2013 Mayové uspořádají první obřad nového cyklu, který otevře bránu všemu životu, který se na "osobní" rovině spojí s lidstvem, a zbytek lidí na Zemi se začne rychle uzdravovat. Do této doby, tedy do 19. února 2013, bude možná populace na Zemi dramaticky zredukována, ale ti, kteří budou stále zde na Zemi, budou opravdově projevovat lásku a pečovat o nový způsob života. Tyto obrovské změny přežijeme s lidským porozuměním, s pomocí Matky Země a jejího Hada Světla, jako to bylo již mnohokrát předtím, ale nikdy se před námi neotevíralo univerzum tak, jak tomu bude v nadcházejících letech.

     Tajemstvím je bezpodmínečná láska, která se sama projeví skrze lidské bytosti, které na oplátku změní život Zemi provždy. Většina těchto lidí budou děti nebo mladí dospělí, kteří naleznou cestu ke svému srdci. A budou to ženy, které to nejdříve pochopí a budou následovat děti ve svých srdcích, a tento nový způsob života uvedou do světa. Pak nakonec muži přes velké obavy provedou transformaci, která tento cyklus skutečně dokončí. Je to téměř vždy tak.

     Tou skutečnou silou, která uskuteční naznačené změny, jsou obrazy nebo sny, kteé vycházejí ze srdce dětí. Děti a ženy budou prvními, kdo vstoupí do aktu stvoření a změní svět zevnitř.

     Vysvětlím vám to trochu hlouběji za použití obřadu jako příkladu.

     Obřad je plodem prastarého chápání a moudrosti, že vnější svět hvězd, planet a všeho na planetě byl stvořen vnitřním lidským světem obrazů uvnitř srdce v interakci s Velkým Duchem. Většina domorodých lidí to ví, a přijímá to jako fakt života.  

     Mnoho moderních lidí si myslí, že Bůh je nedosažitelný. Myslí si, že Bůh je možná někde nebo nějakým způsobem v přírodě, nebo je dokonce mimo ni, ale rozhodně pro většinu lidí není Bůh "důvěrně uvnitř nás". A pro většinu lidí Bůh a člověk nejsou rozhodně to samé vědomí. A paradoxně se k takovému myšlení přidává, že jsme "stvořeni k obrazu božímu".

    Uvnitř lidského srdce je zvláštní místo, ve kterém lze pochopit veškeré stvoření. Je to i primárním učením Ježíše, ačkoliv to bylo pro politické důvody  znehodnoceno představiteli řecké a římské říše. A toto chápání se táhne dokonce dál do minulosti, přinejmenším do doby 3000 let před Kristem, do starověké Indie a Egypta, jak o tom svědčí písemná památka Upanišada a ústně předávané učení egyptské tantry.

    Až si lidé začnou uvědomovat, kdo doopravdy jsme, že jsme opravdu syny a dcerami božími, že jsme vědomím, které stvořilo vše, co existuje, pak teprve lidstvo a Bůh budou jedinou myslí, srdcem a tělem a závoj spánku bude pozvednut.

    Původní obyvatelé této planety nám dokážou velice pomoci, protože vědí mnoho a pamatují si svoje věčné spojení s Matkou Zemí a Otcem Nebe. Jak jinak by mohli žít takovou dlouhou dobu a s takovou malou nerovnováhou !

    Had světla se nyní přesunul do nové geografické polohy a po tomto přesunu je na Zemi vyzařována nová vibrace. Tato vibrace se dramaticky liší od vibrace, která byla vyzařována po uplynulých 13 000 let. Cyklus není kruh, ale spirála. Pokaždé, když opíše jedno kolo, nevrátí se do toho samého místa, ale do nové části spirály, stejně jako je to u molekuly DNA. A jako u DNA se geny uspořádávají do nových vzorců. Odtud pro lidstvo vychází nová cesta, nový svět a nová interpretace Jedné reality, aby je dokázalo vidět a nakonec i žít !

    Ptáte se, co máme dělat ? Je to jednoduché - opusťte svou mysl a její neustálé myšlenky a vraťte se ke svému srdci. Uvnitř vašeho srdce je malinké místo, ve kterém přebývá veškeré vědění a moudrost. Cokoliv potřebujete na jakékoliv úrovni, je tam pro vás schované.

     A zatímco se v lidstvu a na Zemi okolo odehrávají změny, a tyto neuvěřitelné změny začínají pronikat do každodenního života, žijete-li ve svém srdci, Matka Země se o vás postará se svou jemnou magickou láskou, s tou samou magickou láskou, se kterou stvořila vše na této planetě.

     Nezapomeňte na to, kdo doopravdy jste, důvěřujte sami sobě a otevřete oči této nové kráse na nové Zemi, která se vám odhaluje, zatímco dýcháte. Podívejte se dál za temnotu a destrukci starého končícího mužského cyklu. Soustřeďte svou pozornost do naděje života a světla ve středu víry.

     Právě jako semeno rašící z temnoty, je vaše budoucnost na počátku. A jednou, když se podíváte zpátky, si uvědomíte, že veškerý strach a bolesti byly jenom snem stvořeným ze zmatku konce jednoho cyklu a na počátku dalšího. Smrt a život jsou částí stejného kruhu.

     Nyní se podívejte do Světla a hluboce dýchejte radostí života. Po celou dobu vám patří Věčný život bez utrpení. Nikdy jste nebyli odděleni od Zdroje. Žijte svůj život beze strachu. Žijte svůj život s otevřenýma očima a z otevřeným srdcem z přítomnosti drahokamu, který máte uvnitř, a pak zde na Zemi budeme žít dalších 13 000 let a ještě mnohem mnohem déle.

 

přepsala jsem z knihy "Had Světla 2012 a dále"

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode