Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Proroctví Mayů

“We live in an age of prophecy.
Now is the time of return of the grandmothers and grandfathers.
Now is the time of the return of the elders.
Now is the time of the return of the wise ones.
And the wise ones are all of you.
Now is the time to go out into the world and spread the light.
The sacred flame has been kept for this purpose
And now the time approaches when you will be required to love all things,
To love a world that has gone crazy,
To rebalance the heavens and the Earth.
For the Time of Warning has come to pass
And the Warriors of the Rainbow are now beginning to be born.
The Vale of Tears, the Nine Hells, is over
And it is time to prepare for the 13 Heavens.
The ancestors are returning, my brothers and sisters,
And we do not have long.
Now is the time that the prophecies will be fulfilled.“

Don Alejandro Cirilo Oxlaj Peres

„Žijeme v době proroctví.
Nyní je čas návratu dědečků a babiček.
Nyní je čas návratu stařešinů.
Nyní je čas návratu moudrých bytostí.
Moudré bytosti, to jste vy všichni.
Nyní nastává čas, kdy se vydáme do světa šířit světlo.
Posvátný plamen je uchováván k tomuto účelu
Přichází čas, kdy se od vás žádá, abyste milovali každou věc
Milovali svět, který se hroutí,
Začali opět harmonizovat Nebesa a Zemi.
Čas Výstrah přešel
A Lidé nesoucí Duhu se začínají zjevovat
Údolí Slz a Devět Pekel je u konce.
Je čas připravit se na 13 Nebes.
Předkové se vrací, mé sestry a bratři,
A není čas nazbyt.
Je čas, kdy se naplní proroctví.“


Don Alejandro Cirilo Oxlaj Peres      

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode