Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Vyšší komplexnější realita

Dalším prvkem, na který se zaměříme, má mnoho názvů. Současným jazykem o něm obvykle hovoříme jako o vyšším já. Z pohledu a reality vyššího já skutečně existujeme i v jiných světech, které jsou mimo tento svět. Existuje tolik dimenzí a světů, že je pro člověka skoro nemožné a nepředstavitelné, aby je vůbec všechny pochopil. Každá rovina má svoje specifika a matematický rozměr. Vzájemné vzdálenosti a vlnové délky se shodují s hudební oktávou a dalšími aspekty života. Právě teď je vaše trojrozměrné vědomí pravděpodobně odděleno od vašich vyšších aspektů, a proto jste si vědomi pouze toho, co se děje zde na Zemi. Pro bytosti, existující v přirozeném stavu, nikoli na úrovni Pádu, to standardem není. Pro ně je normou to, že se snaží uvědomit si několik úrovní najednou, že se snaží uvědomit si několik úrovní najednou, podobně jako akordy v hudbě, dokud se jejich vědomí nerozšíří natolik, že si uvědomí všechno a všude zároveň. Následující příklad je neobvyklý, ale dokládá to, o čem hovořím.

     Jsem právě teď v kontaktu se ženou, která si je vědoma mnoha rovin najednou. Vědci, kteří ji zkoumají, jsou z ní vyvedeni z míry; nemohou pochopit, jak dělá to, co dělá. Seděla v místnosti a zároveň tvrdila, že se dívá pohledem z kosmického prostoru. NASA ji prověřovala a požádala ji, aby se „dívala“ z určitého satelitu a řekla jim určité informace, které by mohl znát jenom ten, kdo na tom místě právě byl. Dokázala popsat, co je na těch přístrojích napsáno, což bylo pro vědce absolutně nepochopitelné. Říkala, že letěla kolem satelitu a jednoduše tyto údaje přečetla. Tato žena se jmenuje Mary Ann Schinfield. Ačkoliv je oficiálně slepá, dokáže chodit po místnosti a nikdo nepozná, že nevidí. Jak to dokáže?

     Naposledy, když mi volala, se mne během rozhovoru zeptala, zda bych chtěl vidět jejíma očima. Samozřejmě jsem řekl, že ano. Během pár nádechů a výdechů se mi otevřelo zorné pole a já jsem se díval na něco nebo skrze něco, co vypadalo jako obrovská obrazovka a úplně zaplnilo mé zorné pole. To, co jsem viděl, bylo šokující. Zdálo se, jako bych se velmi rychle pohyboval prostorem bez těla. Viděl jsem hvězdy a v dalším okamžiku jsme se Mary Ann a já pohybovali vedle šňůry komet. U jedné z nich byla velmi blízko.

     Byl to jeden z mých nejopravdovějších mimotělních zážitků, které jsem kdy měl. Po obvodu této „televizní obrazovky“ bylo asi dvanáct nebo čtrnáct menších televizních obrazovek a na každé z nich se mimořádně rychle pohybovaly výjevy. Na jedné z nich, v pravém horním rohu, velice rychle probleskávaly obrazy pohybujících se trojúhelníku, svítících žárovek, kruhů, vlnitých křivek, stromů, čtverců atd. O této obrazovce řekla, že se to odehrává v bezprostředním prostoru jejího těla. Dokázala „vidět“ skrze tyto zdánlivě nesouvislé obrazy. Na levém spodním rohu byla další obrazovka, prostřednictvím které komunikovala s jiným mimozemským životem, nacházejícím se uvnitř naší sluneční soustavy.

     Zde máme osobu, která žije v trojrozměrném těle na zemi, ale přitom má úplné vzpomínky a zkušenosti se životem v jiných dimenzích. Takovýto způsob narušení této Reality je neobvyklý. Lidé obyčejně nemohou vidět svou vnitřní TV obrazovku, avšak my opravdu existujeme zároveň v mnoha jiných světech, ačkoliv většina z nás si toho není vědoma.

     V tomto okamžiku existujete přinejmenším na pěti, možná na ještě více úrovních. I když tyto úrovně odděluje jakási mezera, spojením se svým vyšším já tuto trhlinu zalepíte, začnete si být vědomi vyšších rovin a vaše pozornost se jim začne mnohem více věnovat – a začne tak komunikace! Spojení s vaším vyšším já je pravděpodobně tou nejdůležitější věcí, jaká se může udát ve vašem životě – ještě důležitější, než pochopení informací, které zde předkládám. Spojení s vaším vyšším já je důležitější než to, jak se naučit aktivovat Mer-Ka-Bu, protože pokud se s ním spojíte, dostanete absolutně jasné informace o tom, jak postupovat krok za krokem jakoukoli realitou a jak sami sebe dovést zpět domů, do plného vědomí Boha. Když se spojíte se svým vyšším já, vše ostatní bude automaticky následovat. Budete stále žít svůj život, ale vše, co uděláte, bude mít velkou sílu, a ve vašich činech, myšlenkách a emocích bude moudrost.

 

Přepsala jsem z knihy Prastaré tajemství květu života I. od D. Melchizedeka

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode