Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Vzpomínky na naši dávnou minulost

 

Jak pád Atlantidy změnil naši realitu

 

     V historii naší planety se téměř před 13 000 lety odehrála velmi dramatická událost. Tuto událost podrobněji  prozkoumáme, protože to, co se v minulosti stalo, ovlivňuje každý aspekt našeho současného života. Vše, co v každodenním životě prožíváme, včetně jednotlivých technologií, jež používáme, válek, která zuří, jídla, které jíme, a dokonce i toho, jak vnímáme své životy, je přímým výsledkem jistých událostí, jež se odehrály na konci trvání Atlantidy. Tyto dávné události úplně změnily způsob našeho života i to, jak si vysvětlujeme Realitu.

     Všechno je propojené! Existuje pouze jedna Realita a jeden Bůh, avšak existuje mnoho, mnoho způsobů, jak může být tato Realita interpretována. Počet způsobů interpretace Reality je v podstatě nekonečný. Na určitých realitách se mnoho lidí shoduje a nazýváme je stupně vědomí. Z určitých důvodů existují reality, do kterých vstupují a zaměřují se na ně velké počty bytostí, a k nim patří také ta, jíž zažíváme právě teď vy i já.

     V určitém čase na Zemi existovalo velmi vysoké vědomí, které dalece přesahovalo vše, co si v současnosti dovedeme představit. Sotva nám stačí naše schopnosti, abychom si představili, na jaké úrovni jsme byli, protože se to vůbec nepodobá ničemu, v čem žijeme teď. Díky jistým událostem, jež se staly před 16 000 až 13 000 lety, lidstvo kleslo z velmi vysokého stavu a propadlo se mnoha dimenzemi a mezistupni s rostoucí hustotou až do specifického stavu, který nazýváme třetí dimenzí čili moderním světem.

     Když jsme takto klesali – a bylo to jako pád – ocitli jsme se v nekontrolovatelné spirále vědomí, procházející dimenzemi vědomí. Byli jsme v nezvladatelném stavu a velice to připomínalo pád do volného prostoru. Když jsme dorazili sem, do třetí dimenze, došlo k fyziologickým změnám a ke změnám funkčního pojetí této Reality. Nejdůležitější změna nastala ve způsobu dýchání prány, což je hindské slovo pro životní energii univerza. Prána je pro naše přežití mnohem důležitější než vzduch, voda, jídlo nebo další látky, a způsob, jak dostáváme tuto energii do svých těl, zásadně ovlivňuje to, jak potom vnímáme Realitu.

     Za dob Atlantidy a v dobách dřívějších byl způsob dýchání prány přímo spojen s elektromagnetickým energetickým polem obklopujícím naše těla. Každá forma energie v našem poli má geometrickou povahu a jedna z nich, se kterou budeme pracovat je hvězda – čtyřstěn, skládající se ze dvou vzájemně do sebe zaklesnutých čtyřstěnů. Jiným způsobem uvažování je to trojrozměrná  Davidova hvězda.

     Vzhůru směřující vrchol čtyřstěnu končí na délku dlaně nad hlavou a vrchol dolů směřujícího čtyřstěnu na délku dlaně pod chodidly. Vrcholy spojuje trubice táhnoucí se shora dolů,  hlavními  energetickými centry těla, čakrami. Ve vašem těle má trubice průměr kruhu, který utvoříte, spojíte-li nejdelší prst s palcem. Tato trubice vypadá jako z fluorescentního skla, s výjimkou konců s krystalickou strukturou, které zapadají do obou vrcholů hvězdy – čtyřstěnu.

     Před pádem Atlantidy jsme touto trubicí přiváděli pránu souběžně nahoru a dolů a tyto dva pránické proudy se setkávaly v jedné z našich čaker. Zvláště způsob, jak se oba proudy setkávaly, byl vždy důležitým aspektem této dávné vědy a dodnes je v celém vesmíru předmětem studií.

     Dalším důležitým bodem lidského těla a velice významným faktorem je mozková žláza šišinka, umístěná téměř ve středu hlavy. Tato žláza degenerovala z původní velikosti ping – pongového míčku na svůj současný stav velikosti uschlého hrášku, protože jsme před dlouhou dobou zapomněli, jak ji používat – a když ji nepoužíváte, přicházíte o ni.

     Pránická energie byla dříve vedena středem žlázy šišinky. Podle Jacoba Libermana, autora knihy Světlo, lék budoucnosti, vypadá tato žláza jako oko a v určitém ohledu to doslova je oční bulva. Je kulatá a na určitém místě má otvor, v tomto otvoru je čočka na zaostřování světla. Je dutá a vevnitř jsou receptory barvy. Její primární zorné pole – ačkoliv to nebylo vědecky potvrzeno – směřuje nahoru k nebesům. Právě tak, jako se vaše oči mohou podívat o 90° do strany vzhledem ke směru, kam jsou namířeny, může se také šišinka podívat o 90° vzhledem ke svému původnímu směru nahoru. A stejně jako se nemůžeme podívat do zadní části naší hlavy, nedokáže se šišinka podívat dolů k Zemi.

     Podíváme – li se pohledem šišinky, i když je ve smrštěném stavu – zjistíme, že je vše posvátnou geometrií, a pochopíme, jak přesně byla Realita stvořena. Vše se nachází uvnitř, v každém z nás. Ale k tomuto chápání nemáme přístup, protože jsme během Pádu ztratili svoje vzpomínky a bez těchto svých vzpomínek dýcháme odlišně. Namísto proudění prány skrze žlázu šišinku a jejího koloběhu shora dolů a zdola nahoru centrální trubicí jsme začali dýchat nosem a ústy. Vedení prány mimo žlázu, což ve svém důsledku znamenalo vidění věcí naprosto jiným způsobem, protože došlo k rozdílné interpretaci (nazývané dobro a zlo, neboli polarita) jediné Reality. Výsledkem této polarity vědomí bylo myšlení, že jsme uvnitř těla a z něho se díváme ven a jsme jaksi odděleni od toho „co je tam“. To je naprostá iluze. Člověk to díky svému vnímání cítí jako skutečnost, ale vůbec to není pravda. Je to pouze vidění skutečnosti, které máme následkem Pádu.

     Kupříkladu na všem, co se stane, není nic špatného, protože pro Boha se to nachází pod kontrolou stvoření. Avšak z jiného úhlu pohledu, z pohledu polarity pozorujeme, jak se planeta vyvíjí, a říkáme si, že k žádnému pádu nedošlo. Za normální křivky evoluce bychom tu nebyli. Stalo se něco, co se nepředpokládalo. Prošli jsme mutací, možná byste řekli, že se pochroumaly chromozomy. A nad zemí svítí červená kontrolka již po 13 000 let a mnoho bytostí a úrovní vědomí spolupracuje na tom, aby rozřešilo otázku, jak nás vrátit zpátky na cestu (DNA), kde jsme byli předtím.

     Výsledkem tohoto „chybného“ pádu vědomí a následných snah nás dostat na správné koleje vyššího vědomí je něco, co má opravdu dobré – jaksi neočekávané, poněkud obdivuhodné – výsledky. Bytosti ze všech koutů univerza, které se nám pokoušely s naším problémem pomoci, s námi prováděly různé experimenty, někdy legální cestou a někdy bez povolení. Výsledkem tohoto scénáře byl experiment, který si nedokázal nikdo a nikde představit, vyjma jediné osoby nacházející se v jisté kultuře v daleké minulosti.

 

 

Přepsala jsem z knihy Prastaré tajemství květu života I. od Drunvalo Melchizedeka

 

 

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode