Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

TRANSFORMACE VĚDOMÍ

     Transformace vědomí pojednává o možností jak dosáhnout svobody. Svobody jako základního předpokladu přežití. Pravda - to světlo, které hledáte, se skrývá uvnitř vás samých, nikoliv tam někde venku.

     Svět, ve kterém jsme se mění. My jsme počátkem i koncem, jsme alfou i omegou. Kruh se uzavíra a ti, kteří byly první jsou i posledními. Uzavíra se jeden věk a přichází další. Máme možnost učinit věci novými, stvořit si svůj svět tak jak o něm sníme. Jsme to my, kdo to může udělat, lidské bytosti!

     V uvědomování si brání strach, to on pozvedá hlavu v dobách, které přicházejí. Není třeba bojovat, je třeba pochopit co se skutečně děje. Nenechat se mást. Místo ustrašeného rozhlížení se kolem pohlédnout přímo před sebe, s vědomím, že máme schopnosti, které lide přisuzovali pouze bohům. Vezměme si zpět svou víru! Víru v sebe, v to že na to nejsme sami. Kolem nás jsou znamení, která ukazují cestu, to jsou ti anděle, které hledáte - jsou to poslové Boha.      

     Poslyšte a rozumějte:

         Vy  všichni jste ta pravda, vy jste ta cesta a vy jste ta láska!

             Vy jste světlo světa a nic nepřichází než skrze vás... 

 

Člověk jako trojjediná bytost 

     Lidskou bytostí jako takovou se stáváte vtělením (inkarnací) do lidského těla. Vtělení je možné chápat také tak, že vlatní bytost se přesouvá z nehmotné oblasti do oblasti hmotné. Toto se děje během početí. Vybíráte si místo na planetě, rodinu, a zejména matku i otce. Vše je vaše vlastní volba. 

Lidská bytost je tvořena třemi podstatami 

     První podstatou je lidské tělo. Je to jakási schránka v hmotné realitě. Hrubohmotné vymezení se v prostoru. Lidské tělo má svou zkušenost i svou vlastní inteligenci, tedy svou vlastní genetiku jako zdroj sebetvorby a informací. Biochemickou nositelkou oněch informací je DNA. V té je to, co máte společného se svými předky - od rodičů až k ještěrkám. V DNA je ukryto ještě mnoho neodhalených informací.

     Druhou podstatou je duše neboli vlastní bytost. Vlastní bytost má také svou zkušenost  -  genetiku. Podléhá však jiným pravidlům než genetika těla. Můžeme ji nazvat karmou. Je to asi nejvžitější termín v souvislosti s přenosem informací duše mezi jednotlivými vtěleními. Především jsou zde mnohá fakta a souvislosti připraveny k odhalení.

     Třetí podstatou je duch. Vaše spojení se zdrojem. Podle různých systémů, filozofií a náboženství jde o to, co se převážně označuje jako "bůh". Teprve jednota těla, duše a ducha přináší plnou svobodu.

     Toto jsou základní neměnné podstaty tvořící lidskou bytost. Vaše konání ovlivňují ještě další faktory. Základními jsou mužský a ženský princip, které obsahuje každá lidská bytost. V této realitě působí čtyři živly - země, vzduch, voda a oheň.

     Některé další vlivy budeme nazývat přítomné bytosti. Je jich mnoho. Je to důstojné označení a umožní nám s nimi později komunikovat. Koho nazývám přítomnými bytostmi? Jsou to zejména ego, strach, informační pole, energeticko-informační entity, které vstupují do rozhodovacích procesů v lidské bytosti a ovlivńují je. Všechny přítomné bytosti jsou velmi mocné, protože pod jejich vlivem je téměř každý.  

Jakým způsoben na vás působí rozum či ego?  Přes EMOCE ! 

Uvedeme si příklad:

     představte si, že je večer, vy ležíte v posteli a klidně se připravujete ke spánku. Všude je ticho, vy pomalu oddechujete a zavírají se vám oči. Najednou vás něco napadne. Vzpomenete si, jak jste se pohádali se šéfem v práci.

      "To je ale blbec! Co si o sobě myslí? Chtěla jsem mu říct, že nemá pravdu, ale nenechal mě ani odpovědět. Hulvát! Každý ví, že jsem v právu. Nestojí mi za to, se s ním hádat. Stejně brzy odejdu, ať si otravuje někoho jiného. Mně to za to nestojí...

     Je neskutečné, jak se se mnou baví. Jen proto, že on je neschopný a dává mi protichůdné příkazy, nemůžu všechno stihnout. Když se mi to nějakým zázrakem podaří, stejně to není dost dobré. Pořád dokola mě ponižuje. Už ani nesnesu být s ním v jedné místnosti."

     Podobným způsobem se odehrávají ve vaší hlavě desítky situací - vzpomínek na minulost ale i myšlenek na budoucnost.

     Ale vraťme se do vaší postele. Leží tam člověk, kterému tluče srdce, rychle oddechuje. Oči otevřené dokořán. Ruce zaťaté v pěst a vůbec celé tělo ve zvláštní tenzi. Možná se už i lehce potí. Najednou je mu peřina na obtíž. Vstává a musí se projít.

PRÁVĚ JSTE PROŽILI EMOCI. 

     Podobný efekt se dostaví třeba při sledování filmu. Chcete si odpočinout a díváte se na pěkný film. Začíná krásný příběh o štěstí dvou lidí. prožíváte jejich strachy i radosti. Pláčete a smějete se. To i přesto, že tento příběh nemá na vaši životní situaci zdánlivě žádný vliv. Ostatně stejné jako když vzpomeneme na řádění fanoušků po prohraném či vyhraném fotbalovém zápase. Na jednotlivé fanoušky to nemá také žádný vliv.

     Přesto vnímáte štěstí někoho ve filmu jako své vlastní. Při sledování akčního filmu nebo hororu jste naopak v napětí, potí se vám dlaně a nepřirozeně dýcháte. Nepřirozeně vzhledem k tomu, že právě sedíte před obrazovkou, ale "provozní údaje" vašeho těla tomu neodpovídají. Více odpovídají realitě té osoby, jejíž příběh právě prožívá vaše vědomí (mysl, rozum) a která právě třeba bojuje o holý život.

PROČ SE TO DĚJE? 

     Projdeme to od začátku. Tedy zpátky do postele. Ležíte v posteli, usínáte a najednou vás něco napadne. Zde vyprávění přerušíme. Znova se podívejte na poslední větu. NĚCO vás NAPADNE. Lépe se to snad ani napsat nedá. Je to naprosto přesné. Byli jste napadeni, a to doslova. To něco je EMOCE. Byli jste napadeni emocí.

     EMOCE JE ALERGICKÁ REAKCE TĚLA NA ROZUM.

     Vaše tělo reaguje alergicky. Důkazem této reakce jsou fyzické projevy těla, které vůbec neodpovídají tomu, v jaké situaci aktuálně jste. Srdce vám bouchá jako na poplach, jste zpocení jak po sprintu a máte svaly v tenzi jako před zápasem na život a na smrt. To přece neodpovídá současnému stavu reality kolem vás. Vy jste v posteli a měli byste být klidní a usínat.  Skutečnost je ale jiná. Proč?  Protože jste se nenacházeli v přítomnosti, ale převážně v minulosti. Vaše vlastní bytost - duše tu nebyla. Kdyby vás někdo natočil kamerou, tak byste viděli svůj v tu chvili naprosto nepřítomný výraz. Vy jste nebyli přítomní. Byli jste v jiném čase, přesněji řečeno na jiném místě existence. Vy jako vlastní bytost - duše. Vaše tělo spoutáno s hmotným světem si tento výlet nemůže takto dopřát. Jako trojjediná bytost jste svázáni dohromady, a tak toto oddělení duše od těla tělo těžce nese. Vznikají přitom rozdíly energetických potencionálů. Vaše tělo ví, že je právě teď. Ví, že je v posteli a chystá se na odpočinek. V tom náhle a bez výstrahy do něj někdo vstříkne jed. Energetický jed. Jed v podobě určité vibrace. Někdy dokonce cítíte, jak se chvějete zlostí, hněvem nebo smutkem, beznadějí. Tato vibrace nepřichází v tomto případě zvnějšku, ale zevnitř. Emoce, tedy reakce na jistou dávku energie, kterou vám někdo či něco poslalo jako jed do žil, zaplavilo celé tělo prostřednictvím jeho energetického systému. Tělo na tuto dávku energie reaguje alergicky a začíná se bránit. Tedy reaguje přesně na to, co je součástí této dávky energie v informační oblasti. Čili jak je dané vlnění modulováno. To znamená, přichází-li vlna, potom jakou má příchuť. Tato dávka energie nese informační hodnotu, např. v podobě rozhovoru, který se odehrál v minulosti. Tělo zasažené jedem se po zásahu vnímá také jako přítomné v daném příběhu, nikoli v reálné přítomnosti na posteli. tělo reaguje podle svých instinktů. Hádáte se? Potom přijde boj nebo útěk. Nadledviny vypouštějí adrenalin a tělo se připravuje na pravděpodobný scénář. Toto probíhá na hrubohmotné úrovni ve fyzickém těle. To vše se ale děje zejména jako alergická reakce, a to na jemněhmotné úrovni. Tělo trpí a je vnitřně na energetické úrovni poškozováno. Jeho energetický obal - jistá forma imunity, je poškozován. Proto jste po prodělané nemoci unaveni. Nejen vnějším způsobem fyzicky, ale zejména vnitřně. Tato únava souvisí ještě s něčím. Souvisí s tím, že jste byli zbaveni části své vnitřní energie.

     Takže ještě jednou. Něco vás napadlo. To něco vás napadlo prostřednictvím emoce. Emoce jako energetický jed prošla vaším tělem a způsobila alergickou reakci. Reakcí je vyzařování energie z vašeho těla. Emoce je jen prostředek. Prostředek kterým vás něco napadlo. To něco je přítomná bytost. Přítomná bytost je energeticko-informační entita.Bytost má schopnost ovládnout nevědomého člověka. Z toho vyplývá, že první stupeň, kterého je třeba při transformaci vědomí dosáhnout, je vymanit se z nevědomosti.

 

      Přítomné bytosti potřebují svou dávku energie a také jí dostanou. Je kvůli tomu třeba vás naštvat? Udělají to bez mrknutí oka. Už tedy víme, že emoce je prostředek k ovládání. Pokud jste ovládáni emocemi, nemůžete být svobodní. Pokud nejste svobodni, nemůžete řídit svůj příběh. Jste jen list na vodě, který unáší proud. Nemusí to tak být. Můžete se stát tím, kdo vytváří svou relitu. Nikoliv jen divákem či hercem příběhu, ale především jeho tvůrcem.

     Počátkem na cestě transformace vědomí je osvobození se. V první řadě je třeba začít právě u emocí. Tedy přestat dávat svou energii ostatním. Jen tím, že přestanete dávat energii ostatním, obrovsky zvýšíte svůj potenciál.

     Je potřeba, abyste si uvědomili, že jste právě prožili emoci.  A uvědomit si něco můžete totiž jedině, pokud jste přítomní. Co je to přítomnost? Vzpomínka není přítomnost.

     SVĚTLO JE PŘÍTOMNOST, A EMOCE JE TMOU. POKUD SE SVĚTLO SETKÁ S TMNOU, TAK NEBOJUJE, PROSTĚ JE. A VÝSLEDEK? ZŮSTÁVÁ SVĚTLO, NIKOLIV TMA. Toto si uvědomte, tento výrok prozkoumejte.Toto bytí světla je kouzlo, které budete využívat. Stane se součástí vás. Protože i vy jste součástí světla. 

SLOVO TVOŘÍ 

     Cokoliv řeknete , je vystřelený šíp, který letí a tvoří. Tím, co říkáte, tvoříte vlastní realitu, svůj vlastní život. Již dávní Toltékové znali moc slova. Mágové jsou si toho vědomi. To jsou prastará pravidla existence. Tvoříte slovem. Hřešíte slovem. Nedělejte to, zkuste to nedělat a budete překvapeni, jak se vám změní život.

     Například si rozeberte výroky: "To je strašně krásné" a "To je hrozně hezké" . Říkáte strašně krásné a myslíte tím něco příjemného. Nikoliv. Vy vlastně přivoláváte STRACH, jednu z nemocnějších přítomných bytostí. Ve slově strašně se skrývá strach. A jak vás vůbec napadlo spojovat krásu, obdiv se strachem? Že to nělají všichní? No jistě, protože nevědí, co činí. Vyslovili jste kletbu, ve které vzýváte strach. Přivoláváte ho do svého života. On přichází, vždyť je zván. Že to nevíte, že to tak nebylo myšleno? Neznalost zákona neomlouvá. To jsou stanovená pravidla, vaše pravidla, vzpomínáte...

     Tedy výrokem "strašně krásné" zvete strach do své reality. Druhým výrokem "hrozně hezké" zaklínáte HRŮZU, aby byla přítomna všemu hezkému. Chápete to? Slovo tvoří! Cokoliv vyslovíte, tvoří.

     Výkladem slov, pochopením a uvědoměním si jejich významu, nabýváte nové, další božské moci. Jsou to principy, které využívá ve svém učení také magie. Co jsou to vlastně kouzla? Pokud pomineme triky, tedy vlastně podvody, založené na neznalosti nebo neschopnosti diváka něco postřehnout, jsou kouzla průsečníkem metafyzického s fyzickým, jemnohmnotného s hrubohmotným. Je to děj, kdy zhmotníte nehmotné. Magie je velmi mocná. Proto jednejte s mágy v úrovni očí, vždy s úctou, ale beze strachu.

     Ocituji výrok ze Smaragdové desky:

Tabula Smaragdina, autor Hermés Trismegistos ( bůh Thovt ) :

"To, co je dole, je jako to, co je nahoře, a to, co je nahoře, je jako to, co je dole; těmito věcmi se uskutečňují zázraky jedné věci."

     Tento širokospektrální výrok využijte k uvědomění si síly slova ve vašem případě. Tedy nejen Bůh může tvořit slovem, ale i vy jím nejen, že můžete tvořit, ale už dávno tvoříte. Svou realitu, svou životní situaci, ve které se nacházíte. Začněte se tedy poslouchat, co říkáte a uvědomovat si, hlavně co tím tvoříte.

 Zpracovala jsem podle knihy Transformace vědomí od Tomáše Keltnera

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode