Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Devět nových odhalení

 

Devět nových odhalení z knihy  "Nová proroctví

 

1.   Bůh nikdy nepřestal komunikovat s lidmi. Komunikuje s nimi a skrze ně od počátku času. A dělá to dodnes.

2.   Každý člověk je stejně výjimečný jako každý člověk, který kdy žil, který žije dnes a který bude žít v budoucnosti.   Všichni jste mými posly.           Každý z vás. Každý den přinášíte životu poselství o životě. Každou hodinu. Každou minutu.

3.   Žádná cesta k Bohu není lepší než jakákoli jiná. Žádné náboženství není "jediné pravé náboženství", žádný národ není "vyvolený národ" a             žádný prorok není "největší prorok".

4.   Bůh nic nepotřebuje. Bůh nepotřebuje nic ke štěstí. Bůh je štěstí. Proto Bůh od nikoho nic nevyžaduje.

5.   Bůh nežije ve vesmíru ani mimo vesmír a nemá stejné citové potřeby jako člověk. To, čím je Bůh, nelze zranit, a proto Bůh nemá potřebu               nikoho trestat a nikomu se mstít.

6.   Všechno je jedno a totéž. Existuje jen jediný celek a všechno je součástí tohoto jediného celku.

7.   Samo o sobě není nic Správné ani špatné. Jsou to jen věci, které fungují, a věci, které nefungují. Funkčnost čehokoli záleží na tom, čím                 chcete být, co chcete dělat a co chcete mít.

8.   Nejste svým tělem. To, čím jste, je neomezené a nekonečné.

9.   Nikdy nemůžete umřít a nikdy nebudete odsouzeni k věčnému zatracení.

 

Myšlenky, slova, činy z knihy  "Hovory s Bohem I."

 

Život je tvůrčí činnost, nikoli objevování. 

 

Nežijete každý den proto, abyste objevovali, co vám život přinese, ale proto, abyste jej tvořili. V každém okamžiku tvoříte svou realitu, pravděpodobně aniž si to uvědomujete.

Řeknu ti, proč tomu tak je:

 

1. Stvořil jsem vás podle obrazu Božího.

 

2. Bůh je stvořitel.

 

3. Jste tři bytosti v jedné. Tyto tři aspekty bytí můžete nazývat, jak chcete: Otec, Syn a Duch svatý; mysl, tělo a duch; nadvědomí, vědomí a podvědomí.

 

4. Tvůrčí akt je proces, který vychází z těchto tří částí vašeho těla. Jinými slovy tvoříte na třech úrovních. K tomu máte tři nástroje: myšlenku, slovo a čin.

 

5. Každý tvůrčí akt začíná myšlenkou. Každý tvůrčí akt pak přechází ke slovu. Každý tvůrčí akt je naplněn v činu.

 

6. To, o čem přemýšlíte a o čem nemluvíte, tvoří na jedné úrovni. To, o čem přemýšlíte a mluvíte, tvoří na další úrovni. To, o čem přemýšlíte, mluvíte a co děláte, se projeví ve vaší realitě.

 

Tak to funguje pro všechny z vás. Někteří z vás užívají tento systém vědomě, s plným vědomím, a někteří ho užívají nevědomě, aniž vědí, co dělají.

 

Ptal ses, kdy se tvůj život "rozběhne", a já jsem ti odpověděl.

 

Váš život se "rozběhne", jakmile o něm začnete jasně přemýšlet. Přemýšlejte o tom, čím chcete být, co chcete dělat a mít. Přemýšlejte o tom často, dokud vám to nebude jasné. A až vám to bude jasné, nepřemýšlejte o ničem jiném. Nepřemýšlejte o žádných jiných možnostech.

 

Zbavte se všech negativním myšlenek. Zbavte se pesimizmu. Zbavte se pochybností. Zažeňte všechny obavy. Ukázněte svou mysl, aby se soustředila jen na původní myšlenku.

 

N: To však lehko říká a těžko dělá.

 

Ovládat myšlenky není tak obtížné, jak se může zdát. Všechno je otázkou kázně. Otázkou záměru.

 

Prvním krokem je naučit se uvědomovat si své myšlenky; přemýšlet o tom, o čem přemýšlíte.

 

Když se přistihnete, že přemýšlíte o něčem negativním - začněte přemýšlet znovu! Chci, abyste to dělali doslovně. Když jste sklíčení, když jste v těžkostech, přemýšlejte znovu. Máte-li dojem, že svět je špatný, přemýšlejte znovu. Máte-li dojem, že se váš život hroutí a že ho nikdy nedáte dohromady, přemýšlejte znovu.

Láska versus strach z knihy  "Hovory s Bohem III."

 

...Láska a strach ovlivňují veškeré myšlení. To je základní polarita. Primární dualita. Všechno lze nakonec zredukovat na jednu z těchto emocí, z nichž vycházejí všechny vaše myšlenky, názory, rozhodnutí a činy.

 

Ve skutečnosti však existuje jen jediná emoce.

 

Láska.

 

Neexistuje nic než láska. Dokonce i strach je přímým důkazem lásky, a jestliže jej užíváte efektivně, pak vyjadřuje lásku.

 

N: Strach vyjadřuje lásku?

 

Ve své nejvyšší formě ano. Ve své nejvyšší formě vyjadřuje lásku všechno. Co vyjadřuje svým chováním matka, která strhne své dítě na chodník, aby je nepřejelo auto? Strach nebo lásku?

 

Myslím, že oboje. Strach o život dítěte a lásku - tak velkou lásku, že bez váhání riskuje svůj vlastní život, aby zachránila život dítěte.

 

Přesně tak. A tady vidíš, že se strach ve své nejvyšší formě mění v lásku...že je láskou... vyjádřenou ve formě strachu. Zármutek, zlost i závist jsou různé formy strachu, který je zase formou lásky. Jedno vede k druhému. Chápeš to? Situace se ovšem komplikuje, jakmile se kterákoli ze základních emocí zdeformuje. Taková emoce je groteskní, takže jí je stěží rozpoznat jako formu lásky, tím méně jako formu Boha, který je absolutní Láska.

Energie versus Hmota z knihy  "Hovory s Bohem I."

 

Ve vesmíru není nic náhodného - existuje jen velký plán; neuvěřitelná "sněhová vločka".

 

Emoce je energie v pohybu. Když rozproudíte energii, vyvoláte účinek. Jestliže rozproudíte dostatek energie, vytvoříte hmotu. Hmota je nahromaděná energie. Manipulujete-li energií určitým způsobem a dostatečně dlouhou dobu, dostanete hmotu. Je to tajemství života.

 

Myšlenka je čistá energie. Každá myšlenka je tvůrčí. Energie vaší myšlenky nikdy neumírá. Nikdy. Opouští vaši bytost a rozšiřuje se do celého vesmíru. Myšlenka je věčná.

 

Všechny myšlenky koagulují; všechny myšlenky se setkávají s ostatními myšlenkami a vytvářejí proměnlivou strukturu nevýslovné krásy a neuvěřitelné složitosti.

 

Energie přitahuje energii stejného druhu - a vytváří "nakupení" stejné energie. Když se setká dostatečné množství podobných "nakupení", spojí se dohromady. K vytvoření hmoty je třeba nepředstavitelné množství energie stejného druhu. Nicméně z čisté energie se nakonec vytvoří hmota. To je jediný způsob, jak může vzniknout hmota. Jakmile se energie změní v hmotu, zůstane hmotou velmi dlouho - pokud její struktura není narušena jiným druhem energie. Tato energie jiného druhu ve skutečnosti rozkládá hmotu a uvolňuje surovou energii.~

 

Nyní byste měli chápat, jak mohou lidé podobného smýšlení vytvořit určitou realitu.. Rčení, "Kdykoli se dva nebo více lidí shromáždí ve jménu Boha", získává mnohem hlubší význam.

 

Když celé společnosti myslí určitým způsobem, stává se mnoho velmi pozoruhodných věcí - ne všechny jsou však žádoucí. Například společnost, která žije ve strachu, nevyhnutelně produkuje to, z čeho má nevětší strach. ~

 

Zákony jsou velmi jednoduché:

   Myšlenka je tvůrčí.

   Strach přitahuje energii podobného druhu.

   Neexistuje nic než láska.

Obrázky na profil, obrázky na lide.cz

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode