Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

To nejdůležitější z rozhovoru s Bohem

 

Jakmile budete chtít opravdu skoncovat s hladem, na světě přestane být hlad. Dal jsem vám všechno potřebné, abyste to mohli udělat. Ale vy to neuděláte. Ne proto, že to udělat nemůžete. Mohli byste skoncovat s hladem hned zítra. Vy to však udělat nechcete.

Tvrdíte, že existují dobré důvody, aby denně umíralo hladem 40 tisíc lidí. Žádné dobré důvody neexistují. Říkáte, že proti tomu nemůžete nic dělat, a přitom každý den přivádíte na svět 50 tisíc novorozenců. A tomu říkáte láska. Tomu říkáte Boží plán. Takový plán postrádá jakoukoli logiku, nemluvě vůbec o soucitu.

Ukazuji vám, že svět existuje tak, jak existuje, protože to tak chcete. Systematicky ničíte životní prostředí a přitom označujete takzvané přírodní katastrofy za důkaz krutosti Boha nebo Přírody. Podvádíte sami sebe, neboť právě vaše způsoby jsou kruté.

Nic není mírnější než Příroda. A nikdo není k Přírodě krutější než člověk. A přesto odmítáte veškerou odpovědnost. Říkáte, že to není vaše vina, a v tom máte pravdu. Neboť to není otázka viny, je to otázka volby.

Můžete se rozhodnout, že hned zítra přestanete ničit deštné pralesy. Můžete se rozhodnout, že přestanete ničit ochrannou vrstvu ozonu kolem zeměkoule. Můžete se rozhodnout, že přestanete ničit světový ekosystém. Můžete se pokusit dát sněhovou vločku opět dohromady - nebo alespoň zastavit její neúprosné tání - ale uděláte to ?

Podobně můžete hned zítra skončit všechny války. Jednoduše. Snadno. Záleží jen na tom, zda se všichni dohodnete. Nemůžete-li se však dohodnout na něčem tak jednoduchém, jako je skoncování se zabíjením lidí, jak můžete žádat Boha, aby dal váš život do pořádku ?

Neudělám pro vás nic, co neuděláte vy pro sebe. Tak hovoří zákon a tak hovoří prorokové.

Svět je v takovém stavu, v jakém je, kvůli vám a rozhodnutím, která jste učinili - nebo neučinili.

Neprojevuji svou lásku tím, že vám nedovoluji projevit lásku vaši.

Jak už jsem řekl, nemůžete projevit lásku, dokud nemůžete projevit nelásku. Nic nemůže existovat bez svého protikladu.

Skutečný Mistr není ten, kdo má nejvíc žáků, ale ten, kdo tvoří nejvíce Mistrů.

Skutečný vůdce není ten, kdo má nejvíc stoupenců, ale ten, kdo tvoří nejvíce vůdců.

Skutečný král není ten, kdo má nejvíc poddaných, ale ten, kdo přivádí nejvíc lidí na trůn.

Skutečný učitel není ten, kdo má největší vědomosti, ale ten, kdo dává vědomosti druhým.

A skutečný Bůh není Bůh, který má nejvíc služebníků, ale Bůh, který slouží největšímu množství lidí a činí tak Bohy z druhých.

Neboť tohle je jak cílem, tak slávou Boha: že přestane mít poddané a že všichni pochopí, že Bůh není nedosažitelný, ale nevyhnutelný.

Nechť všichni, kdo mají uši, poslouchají . Neboť vám říkám tohle: na této důležité křižovatce existuje jen jediná otázka:

Co by nyní udělala láska?

Žádná jiná otázka není pro vaši duši důležitá, žádná jiná otázka nemá smysl.

Všechny nemoci vznikají ve vaší mysli.“

Tím chceš říci, že můžeme cestovat v čase ?

„Ano - a mnozí z vás to dělají. Děláte to vlastně všichni - a děláte to běžně, obvykle ve snu. Většina z vás si to neuvědomuje. Nedokážete si udržet vědomí. Ale vaše energie se na vás nalepí jako lepidlo a občas je tohoto rezidua tolik, že v něm senzitivní lidé mohou vidět některé věci z vaší „minulosti“ i „budoucnosti“. Tyto lidi, kteří jsou schopni „číst“ toto reziduum, považujete za jasnovidce. Občas se nahromadí tolik rezidua, že si i vy, ve svém omezeném vědomí, uvědomíte, že jste „tady už jednou byli“, že jste „tahle všechno už dělali“ !“

A přece vám říkám tohle: Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Klepejte a bude vám otevřeno.“

A teď budu opakovat něco, co jsem už řekl v první knize a co mnoho lidí nemohlo pochopit.

Hitler odešel do nebe.“

Řeknu ti tohle: V okamžiku své smrti poznáš největší svobodu, největší radost, největší klid a největší lásku, jakou jsi kdy poznal.“

Ten, kdo poznal smrt, už nikdy netruchlí nad smrtí druhých.

Všechno, co se děje, je vůle Boží - všechno. To se týká hurikánů, tornád a zemětřesení, ale i Hitlera.

Nejhroznější nebylo to, že Hitler páchal příšerné zločiny na lidské rase, ale to, že mu to lidská rasa dovolila.

K osvícení nevede žádná činnost, která ubližuje druhým.

Nejsou to vaši mladí lidé, kdo ničí deštné pralesy. Vaši mladí lidé vás naopak žádají, abyste to přestali dělat. Vaši mladí lidé neničí ozónovou vrstvu. Žádají vás, abyste to přestali dělat. Vaši mladí lidé nevykořisťují chudáky na celém světě. Žádají vás,

abyste to přestali dělat. Vaši mladí lidé nevybírají zničující daně, aby je pak mohli investovat do válečné mašinérie. Žádají vás, abyste to přestali dělat. Vaši mladí lidé neignorují problémy slabých a utlačovaných, nedovolují, aby lidé umírali hladem ve světě, který by mohl uživit všechny. Žádají vás, abyste to přestali dělat.

Vaši mladí lidé se nepodílejí na vaší manipulativní politice. Žádají vás, abyste to přestali dělat. Vaši mladí lidé se nestydí za své vlastní tělo a neučí své děti, aby se za své tělo styděly. Žádají vás, abyste to přestali dělat. Vaši mladí lidé nevytvořili svět, který řeší své problémy násilím, ani nezavedli systém etických hodnot, který říká, že „moc je právo“. Naopak vás žádají, abyste s tím skoncovali.

Nežádají vás... prosí vás.“

A přece jsou to právě mladí lidé, kdo se chová násilně ! Mladí lidé, kteří vstupují do gangů a vraždí jeden druhého ! Mladí lidé, kteří se vysmívají zákonu a řádu - jakémukoli řádu. Mladí lidé, kteří nás dohánějí k šílenství !

„Když jejich prosby nejsou nikdy vyslyšeny; když vidí, že jejich věc je ztracena - když vidí, že si budete dělat, co chcete - mladí lidé, kteří nejsou žádní hlupáci, zvolí druhou nejlepší možnost. Nemohou-li vás porazit, pak se s vámi spojí.

Proč posíláte své děti do škol, kde je podporována soutěživost, kde je odměňováno „prvenství“, kde je klasifikována „výkonnost“ a kde není tolerován individuální rozvoj ? Co si z toho vaše dítě vezme ?

Nemůžeme na sebe vzít odpovědnost za všechno.

„Řeknu ti tohle: Dokud na sebe nevezmete odpovědnost za všechno, nezměníte nic.

V té nejtemnější chvíli budu tvým světlem. Budu tvou útěchou a dám ti sílu. Proto neztrácejte víru ! Jsem váš pastýř. Uložím vás na zelených pastvinách. Povedu vás podél klidných vod.

Každý rok musíte pokácet miliony stromů, abyste si mohli přečíst své nedělní noviny. Musíte ničit ozónovou vrstvu, která chrání vaši planetu, abyste si mohli nasprejovat vlasy. Musíte znečišťovat řeky a jezera, aby váš průmysl mohl vyrábět stále více spotřebního zboží. A musíte vykořisťovat ty nejslabší, abyste mohli žít v neslýchaném a zbytečném pohodlí. A nakonec tohle všechno musíte popíral abyste vydrželi sami se sebou.

Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nakrmili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti něco napít ? Kdy jsme tě viděli jako cizího, a přijali jsme tě pohostinně, nebo nahého, a oblékli jsme tě ? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a šli jsme k tobě ?

A on jim odpoví a řekne:

Vpravdě vám říkám: Do té míry, jak jste to činili jednomu z nejmenších z těchto mých bratrů, činili jste to mne.

Tohle je má Pravda, a ta platí na věky věků.“

A ty říkáš, že nám pomáhají nějací mimozemšťané ?

„Ano. Mnoho z nich se pohybuje mezi vámi. Pomáhají vám už mnoho let.“

Žít ve věčném nevědomí je peklo. Ale to já nedovolím. Nedovolím, aby se ztratila jediná ovce, ale pošlu pro ni... pastýře.

Hovory s Bohem 3

Založili jste svou lidskou hodnotu na své minulosti, kdežto já vás hodnotím na základě budoucnosti.

Vždycky na základě budoucnosti. Neboť váš život je v budoucnosti, nikoli v minulosti, V budoucnosti. Tam je vaše pravda.

Co jsi udělal, není důležité ve srovnáni s tím, co uděláš. Chyby, které jsi udělal, jsou malicherné ve srovnáni s tím, co vytvoříš.

Odpouštím ti tvé chyby. Všechny tvé chyby. Odpouštím ti tvé scestné vášně. Všechny tvé vášně. Odpouštím ti tvé mylné názory, tvé škodlivé činy, tvá sobecká rozhodnutí. Odpouštím ti všechno.

Hříšník se může stát světcem v jediné minutě. V jediné vteřině. V jediném okamžiku.

A co lidé, kteří umřeli následkem nehody ? Prožili to, co chtěli, nebo jim byl život násilně zkrácen ?

„Ty si pořád ještě myslí, že lidé umírají náhodou ?“

Chceš říct, že ne ?

„Nic ve vesmíru se neděje náhodně. Žádné „náhody“ neexistují. A neexistují ani náhodné shody okolností.“

Kdybych tomu mohl uvěřit, už nikdy bych netruchlil pro nikoho, kdo umřel.

„To je to poslední, co od tebe mrtví chtějí.

Kdybys věděl, kde jsou a že se tam dostali ze své vůle, oslavoval bys jejich odchod. Kdyby sis dovedl představit posmrtný život, na jejich pohřbu by ses usmíval, neboť by ti srdce přetékalo radostí.“

Mají zvířata duši ?

„Odpověď na tuto otázku zná každý, kdo se někdy díval zvířeti do očí.“

Ano, reinkarnace existuje. Je reálná, je záměrná a je dokonalá.“

Chvíle prožité s nějakým člověkem by byly mnohem krásnější, kdyby sis myslil, že jste spolu naposled. Každý okamžik bys prožíval mnohem intenzivněji. Neochota přemýšlet o smrti vede k neochotě přemýšlet o životě.

Smrt není nikdy konec, smrt je vždycky začátek. Smrt jsou dveře, které se otvírají, nikoli dveře, které se zavírají.

Řeknu ti tohle: Není o nic nemorálnější zabít se rychle než se zabít pomalu.“

Z jakékoli rozumné definice „lidskosti“ vyplývá, že čím rychlejší smrt, tím líp. A přece vaše společnost trestá ty, kteří jednají lidsky, a odměňuje ty, kteří se chovají jako šílenci.

Ano. Duše opouští tělo pořád. Neustále. Po celý tvůj život. Proto jsme vymyslili spánek.“

Duše opouští mé tělo, když spím ?

„Samozřejmě. Právě to je spánek.

Myslil jsem, že spíme proto, aby si odpočinulo naše tělo.

„V tom se mýlíš. Je to přesně naopak. Odpočinout si potřebuje duše, a proto donutí tělo, aby „usnulo“.

Zhluboka dýchej. To je další nástroj. Dýchej pomalu a zhluboka. Dýchej pomalu a klidně. Vdechuj měkkou, sladkou nicotu života, plnou energie, plnou lásky. Vdechuješ Boží lásku. Dýchej zhluboka a ucítíš ji. Dýchej zhluboka a láska tě dovede až k slzám.

K slzám radosti.

Neboť ses právě setkal se svým Bohem a tvůj Bůh tě představil tvé duši.

Bud bdělý a nechoď tímto světem jako náměsíčník. Odhod veškeré pochybnosti a strach a pocity viny a věř, že tě miluji. Vždycky jsi se mnou. Vždycky jsi vítán. Vítám tě doma.

Jsme jen Jeden, a TO JSI TY.“

Dítě nemá strach. Myslí si, že může dělat všechno. Netrpí nedostatkem svobody. Netrpí nedostatkem života. Myslí si, že může milovat každého. Věří, že bude žít věčně - a dospělí lidé, kteří se chovají jako děti, věří, že jim nic nemůže uškodit. Děti neznají nic hříšného - dokud je to nenaučí dospělí.

Pamatuj si tohle: Existuje jen jediný posvátný slib - žít v pravdě a mluvit pravdu. Všechny ostatní sliby omezují tvou svobodu, a na tom není nic posvátného. Neboť člověk je svoboda. Ztratíš-li svobodu, ztratíš sám sebe.“

„Už jsem ti dal tuhle radu:

Zradit sám sebe, abys nezradil druhého, je také zrada. Je to největší zrada.“

„Mistři se nežení, protože nemohou pravdivě prohlásit to, co od nich vyžaduje manželský slib: že jeden člověk je pro ně významnější než jiný člověk.

Něco takového mistr nemůže prohlásit, stejně jako to nemůže prohlásit Bůh.

Jste ochotni tvrdit, že Bůh říká cokoli, co se vám hodí, abyste se ve jménu Boha mohli navzájem omezovat a vraždit.

Dovoláváte se mého jména, máváte mým praporem, nosíte kříže na bojištích na důkaz toho, že miluji jeden národ víc než druhý a že vás žádám, abyste zabíjeli.

Ale řeknu ti tohle: Moje láska je bezpodmínečná a neomezená.

To je to jediné, co nechcete slyšet, co nechcete připustit, protože by to zničilo nejen vaši instituci manželství, ale také všechny vaše náboženské a státní instituce

Až celé lidstvo dosáhne dokonalosti, pak začnete pomáhat vzdáleným civilizacím.“

Tak jako vzdálené civilizace dnes pomáhají nám ?

„Ano.“

A až všechny civilizace ve vesmíru dosáhnou dokonalosti...

Řeknu ti tohle: znám každého člověka, který tuto knihu bude číst. A také vím, proč ji bude číst.

I oni to vědí.

Zbývá jen jedna otázka: Zapřou mě opět ?“

Vyspělá technologie bez vyspělého myšlení vede ke zkáze, nikoli k pokroku.

Zničila nejen sama sebe, ale také všechno ostatní. To proto, že nevěděla, jak zacházet s technologií, kterou sama vyvinula. Technologický vývoj předběhl vývoj duchovní, takže společnost učinila z technologie svého Boha. Všichni uctívali technologii a vymoženosti, které přinášela. Takže nakonec dostali všechno, co nespoutaná technologie přináší - naprostou katastrofu.

A tak skončil jejich svět.“

To se stalo na této Zemi ?

„Ano.“

Mluvíš o Atlantidě ?

„Někteří z vás tomu tak říkají.“

Vaše společnost se pohybuje dozadu, nikoli dopředu. Před sedmdesáti lety bylo na vaší Zemi víc soucitu a porozumění než dnes.“

Myslíte si, že jste na vrcholu lidského vývoje, ale já vám říkám, že jste teprve na začátku. Teprve jste si začali uvědomovat svou nádheru.

Vaše nejkrásnější ideály jsou ještě nevyjádřeny, vaše nejkrásnější vize nerealizovány.

Probuďte se. Dny vašeho rozkvětu přicházejí. Lodyha je silná a květy se už brzy začnou otvírat. Řeknu ti tohle: Krása a vůně vašich květů naplní celou zemi a vy najdete své místo v zahradě Bohů.“

Nezničíte-li se svými atomovými zbraněmi, spácháte sebevraždu tím, že zamoříte jedovatým odpadem životní prostředí na celé vaší planetě.

A jako by to nestačilo, snažíte se měnit biochemickou strukturu samotného života. Nebudete-li opatrní, vaše genetické inženýrství způsobí největší katastrofu všech dob. Vyrábíte léky, které nahrazují přirozené obranné látky ve vašem těle, a tím posilujete viry, které jsou tak odolné, že nakonec vyhladí celé lidstvo.“

„Probudíte se ! Už se probouzíte. Vaše společnost se mění. Svět se mění. A děje se to přímo před vašima očima.

Tato kniha je součástí té změny. Ty jsi součástí té změny. Jsi tu proto, abys zlepšil svět. Nejsi tu pro nic jiného.

Nevzdávej se ! Nevzdávej se ! Největší dobrodružství teprve začíná.“Upřímně si přeji, aby se váš život změnil stejně, jako se změnil život můj; abyste i vy, s pomocí této knihy, navázali opravdové přátelství s Bohem a abyste v důsledku toho vyjadřovali své názory a žili svůj život s novým přesvědčením.

Doufám, že přestanete být pouhými hledači světla a že se stanete jeho nositeli. Neboť co přinášíte, to najdete.

Zdá se, že Bůh hledá spíš vůdce než následovníky: Můžeme Boha buď následovat, nebo k němu vést druhé. To první změní nás, to druhé změní svět.

„Tím, že si položíš otázku: „Jsem tohle opravdu já ?“

To je ta nejdůležitější otázka, jakou si kdy položíš. Můžeš si ji klást před i po každém rozhodnutí ve svém životě,

Jsou vlastně dvě kouzelné otázky. Tyto dvě otázky, když si je položíš ve správný čas, mohou urychlit tvůj vývoj mnohem víc, než si myslíš. Tady jsou:

Jsem tohle opravdu já ?

Co by teď udělala láska ?

Dokonce i vrah se může změnit. Dokonce i násilník se může stát novým člověkem. Dokonce i ten, kdo ubližoval dětem, muže být spasen. Není k tomu potřeba ničeho než rozhodnutí hluboko v srdci a mysli a duši: TOHLE NEJSEM JÁ.“

„Neexistuje žádné místo věčného zatracení a utrpení, jaké jste si vymyslili ve svých teologiích. Ale všichni - všichni z vás - zakusíte výsledky svých rozhodnutí. To je však otázkou růstu, nikoli „spravedlnosti“. Je to proces evoluce, nikoli Boží „trest“.

Během „rekapitulace života“, jak tomu někteří říkají, nebudete nikým souzeni. Bude vám jen dána příležitost prožít všechno, co prožilo celé vaše já a nejen omezená verze vašeho já, která žije ve vašem dnešním těle.“

Už jsem ti řekl:

Posílám vám jen anděly.

A teď k tomu dodám:

Dávám vám jen zázraky.“

Znamená to, že bychom neměli děti bít ?

„Copak neznáte žádný jiný způsob, jak učit ty, které milujete nejvíc ? Je zastrašování a ubližování jediný způsob, jak je něčemu naučit ?

Vaše kultura už dlouho užívá tělesné bolesti jako trestu za nežádoucí chování nejen u dětí, ale i u dospělých. Dokonce zabíjíte lidi, abyste jim zabránili zabíjet.

Je šílené užívat k řešení problému energii, která problém způsobila.

Je šílené opakovat nežádoucí způsoby chování za účelem jejich odstranění.

Je šílené chovat se tak, jak nechcete, aby se chovaly vaše děti.

A vrcholem šílenství je předstírat, že se nic z toho neděje, a pak se divit, proč se vaše děti chovají jako šílenci.“

„Nedávám přednost žádné etnické ani kulturní skupině a ani netvrdím, že ke mně vede jediná správná cesta. Nedávám přednost žádnému národu ani náboženství a nepovažuji za nadřazenou žádnou rasu ani pohlaví.

Jestliže byste měli něco odstranit ze své kulturní mytologie, pak je to víra, že jste nějakým zázrakem lepší než druzí, že jste nadřazená rasa a že máte lepší víru nebo lepší politický systém než všichni ostatní.

Řeknu ti tohle: Jakmile se vám to podaří, změníte svět.

Můžeš mi říct něco o homosexuálech ?

„Už jsem vám to jednou řekl a budu to znovu opakovat: Žádný projev čisté a opravdové lásky není nepatřičný.

Ani vy nemáte potřeby. K tomu, abyste byli dokonale šťastní, vůbec nic nepotřebujete. Jen si myslíte, že něco potřebujete. Nejhlubší a nejdokonalejší štěstí najdete ve svém nitru. A jakmile je najdete, zjistíte, že se tomu nic nevyrovná a že je to nezničitelné.“ Ani vy nemáte potřeby. K tomu, abyste byli dokonale šťastní, vůbec nic nepotřebujete. Jen si myslíte, že něco potřebujete. Nejhlubší a nejdokonalejší štěstí najdete ve svém nitru. A jakmile je najdete, zjistíte, že se tomu nic nevyrovná a že je to nezničitelné.“

Nic od vás nepotřebuji a proto od vás nic nevyžaduji. Moje láska k vám je bezpodmínečná a neomezená. Vrátíte se do nebe bez ohledu na to, zda mě milujete správným způsobem nebo ne. Nikam jinam se vrátit nemůžete, protože nic jiného neexistuje. To je zárukou vašeho věčného života.“

Můžete Boha milovat bezpodmínečně ? To je otázka. Stále se ptáte, zda vás Bůh může milovat bezpodmínečně, ale skutečnou otázkou je, zda vy můžete bezpodmínečně milovat Boha. Neboť mou lásku můžete přijímat tak, jak mi dáváte lásku svou.“

Nemohu být prostě šťastný ?

„Můžeš.“

Jak ? Jak to mám udělat ?

„Nedělej to. Prostě buď šťastný. Nesnaž se to „udělat“. Prostě se rozhodni, že „budeš“ šťastný.

„Není nic, co by láska nevyřešila.

Posmrtný život existuje, že ano ?

„Život je věčný. Smrt neexistuje.“

Celý svůj život jsi neznal Boha takového, jaký opravdu je. Teď ho poznat můžeš.

Celý svůj život jsi nedůvěřoval Bohu tak, jak sis přál. Teď mu důvěřovat můžeš.

Celý svůj život jsi nemiloval Boha tak, jak sis přál. Teď ho milovat můžeš.

Lidé se domnívají, že Bůh nemá smysl pro humor, že se neumí smát a že se v jeho přítomnosti musí každý chovat velice zbožně. Měli byste být veselejší. Všichni. Měli byste se smát sami sobě. Kdosi jednou řekl: „Dospělým se staneš tehdy, až se zasměješ sám sobě.“

Neberte se příliš vážně. Dopřejte si trochu legrace. A dopřejte legraci i druhým.

„Říkám, že to je nejdůležitější postoj. Radostný postoj činí všechno možným. Bez radosti není nic.

Říkám, že život bez humoru nemá smysl. Říkám, že smích je nejlepší lék. Říkám, že radost je dobrá pro duši.

A půjdu ještě dál. Radost je duše. Duše je to, čemu říkáte radost. Čistá radost. Nekonečná radost. Upřímná, neomezená radost. Radost je přirozeností duše.

Úsměv je oknem do duše. Smích je dveřmi.“

„Nebojíte-li se umřít, nebojíte se žít“.

Neboť tohle je můj slib: Ještě než mě zavoláš, budu s tebou.

„Odmítáš mě pokaždé, když tě něco napadne a ty to ignoruješ. Odmítáš mě pokaždé, když dostaneš příležitost skoncovat s něčím špatným a když to neuděláš. Odmítáš mě pokaždé, když neodpovíš úsměvem na úsměv neznámého člověka, když jdeš nádhernou nocí a nepodíváš se na oblohu, když jdeš kolem květinového záhonu a nevidíš jeho krásu.

Odmítáš mě pokaždé, když slyšíš můj hlas nebo cítíš přítomnost zesnulého milovaného člověka a myslíš si, že je to pouhá představa. Odmítáš mě pokaždé, když cítíš lásku ve své duši, když slyšíš píseň ve svém srdci nebo vidíš něco krásného ve své mysli a ignoruješ to.

Odmítáš mě pokaždé, když čteš dobrou knihu nebo slyšíš dobré kázání nebo sleduješ dobrý film nebo potkáš dobrého přítele ve správný čas a připisuješ to „šťastné náhodě“.

Řeknu ti tohle: skutečná láska si neklade žádné podmínky. To znamená, že když opravdu miluješ, snášíš i to nejhorší chování. Znamená to ještě víc. Znamená to, že žádné chování neoznačuješ za „špatné“.“

V tomto dialogu to znovu a znovu vysvětluji jazykem tak srozumitelným, abyste to dokonale pochopili a už nikdy to nemohli ignorovat. Abyste jednou provždy odmítli myšlenku, že někteří z vás jsou lepší než jiní.

Znovu opakuji: Přestaňte si myslit, že jste lepší.

Tohle je nové evangelium: Žádná rasa není nadřazená. Žádný národ není největší. Žádné náboženství není jediné pravé. Žádná filozofie není dokonalá. Žádná politická strana nemá ve všem pravdu. Žádný ekonomický systém není morálně nadřazený. A žádná cesta k Bohu není jediná.

Na všechny tyto myšlenky zapomeňte. Odstraňte je ze svého života, neboť vás vždycky vedly k tomu, abyste zabíjeli jeden druhého. Jediné, co vás může zachránit, je tato pravda:

VŠICHNI JSME SOUČÁSTÍ JEDNOHO CELKU.

Hlásej toto poselství přes oceány a světadíly po celé vaší planetě.“

 

zdroj https://www.skola-esoteriky.cz/ 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode