Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Ukázky z knih Hovory s Bohem

 

 

Z knihy PŘIJÍMÁNÍ BOHA – D.N.Walsh 

 

"Jakmile se jednou setkáte se Stvořitelem ve své duši, budete si pamatovat jeho poselství, neboť je to poselství vašeho srdce.

 

Je to poselství, které přinášíte světu, kdykoli jste svým skutečným Já.

 

Je to poselství, které vám teď dávám, abyste si je znovu uvědomili a abyste je předávali všem lidem, které milujete:

 

Buďte jeden k druhému dobří a laskaví.

 

Buďte dobří a laskaví také k sobě.

 

Uvědomte si, že se to vzájemně nevylučuje.

 

Buďte jeden k druhému štědří.

 

Buďte štědří také k sobě.

 

Uvědomte si, že pouze když jste štědří k sobě, můžete být štědří k druhým.

 

Neboť nikomu nemůžete dát něco, co sami nemáte.

 

Buďte jeden druhému věrní.

 

Buďte věrní také sobě.

 

Jste-li věrni sami sobě, nemůžete být nevěrni druhým.

 

Uvědomte si, že zradit sám sebe jen proto, abyste nezradili druhé, je stále ještě zrada. A je to největší zrada.

 

Pamatujte si, že láska je svoboda.

 

Lásku nelze definovat jinak. Lásku nelze pochopit jinak. Lásku nelze vyjádřit jinak. Vaše hledání definice lásky skončilo. Není však jisté, zda dokážete dávat lásku druhým a sobě tak, jako vám ji dávám Já.

 

Všechna rozhodnutí, která vyjadřují lásku, vyjadřují Boha. Neboť Bůh je svoboda a svoboda je láska.

 

Uvědomte si, že žijete ve světě představ, že nic kolem vás není reálné a že svých představ můžete použít k tomu, abyste si uvědomili Nejvyšší realitu. Proto jste přišli na tento svět. Žijete ve snu, který si sami vytváříte. Nechť je to váš životní sen, neboť tím opravdu je.

 

Proto si představujte svět, ve kterém nikdo neodmítá Boha a Bohyni ve vaší duši a ve kterém nikdy neodmítnete Boha a Bohyni v duši druhých lidí.

 

Představujte si svět, ve kterém milujete v každém okamžiku, ve kterém je láska odpovědí na každou otázku a reakcí na každou situaci.

 

Představujte si svět, ve kterém je nejvyšší hodnotou Život a všechno, co jej podporuje.

 

Představujte si svět,ve kterém je svoboda tím nejkrásnějším projevem Života,ve kterém nikdo neomezuje ty, které miluje a ve kterém je všem lidem dovoleno vyjádřit krásu své existence.

 

Představujte si svět,ve kterém mají všichni lidé stejné možnosti,ve kterém je každému zaručen důstojný život, takže všichni mohou prožívat krásu Života.

 

Představujte si svět, ve kterém nikdo nikoho nesoudí,ve kterém lidé milují bezpodmínečně a ve kterém není strach prostředkem k získání úcty.

 

Představujte si svět, ve kterém rozdílné názory nevedou k odloučenosti a ve kterém je krása Celku odrazem krásy každé jeho části.

 

Představujte si svět, ve kterém je všeho dostatek a ve kterém lidé sdílejí společné bohatství.

 

Představujte si svět, ve kterém není ignorováno utrpení a ve kterém neexistuje nesnášenlivost a nenávist.

 

Představujte si svět, ve kterém neexistuje egoismus, ve kterém neexistuje nadřazenost a z nějž byla odstraněna nevědomost.

 

Představujte si svět, ve kterém omyly a chyby nevedou k ostudě,ve kterém lítost nevede k pocitu viny a ve kterém odsuzování nevede k odsouzení.

 

Představujte si tohle všechno a ještě víc.

 

Přejete si to?

 

Tak si to představujte a nakonec se to stane.

 

Mocí svých představ ukončete zlý sen vaší současné reality.

 

Můžete si zvolit nový svět.

 

Nebo můžete žít i nadále ve svých falešných představách.

 

Už mnohokrát jsem vám řekl slovy vašich básníků,vůdců a filozofů:

 

"Jsou lidé, kteří vidí to, co je,a ptají se ,,proč?“ A jsou lidé, kteří si představují něco, co nikdy nebylo, a říkají ,,Proč ne?"

 

Co říkáte vy?..........

 

 

Bůh, na kterého čekáme    N. D. Walsch

 

     Všechny velké pravdy se napřed zdají být rouháním. Lidstvo si brzy vytvoří nový druh duchovnosti. Když lidstvo tuto Novou duchovnost přijme, každá lidská činnost bude transformována. Výchova a vzdělávání budou zaměřeny především na tvořivost; podnikání na hojnost a její dostupnost a dosažitelnost; v politice bude hlavní pozornost věnována jednotě; náboženství se bude soustřeďovat na respektování rozdílů a ve vztazích bude nejdůležitější osobní růst.

 

Bohatství spokojeného života   N. D. Walsch

 

     Většina z nás nechápe, co je skutečné bohatství. Obvykle si pleteme bohatství s penězi. Nicméně když vezmeme v úvahu všechno, čeho máme dostatek, a když se rozhodneme nezjištně to sdílet s ostatními, brzy zjistíme, že získáme právě to, co jsme dříve považovali za bohatství - tedy peníze.

 

     Tuto skutečnost však mnozí z nás nechtějí připustit. Neboť když přemýšlíme o  pěnězích, domníváme se, že je to energie, která je mimo realitu Boha. Ve vesmíru však neexistuje nic, co by nebylo součástí Boha. Jakmile si uvědomíme, že i peníze jsou součástí Boha, náš postoj k penězům se změní. Začneme se na ně dívat jako na rozšíření slávy Boží, nikoli jako na kořen všeho zla. A to vede k překvapivým výsledkům.

 

O lidských vztazích    N. D. Walsch

 

     Všichni máme vztahy. Máme vztah ke všemu a ke všem, stále. Máme vztah k sobě, k rodině, k okolí, k  práci, jeden k druhému. Vše, co o sobě víme, chápeme v souvislostech vytvářených našimi vztahy.

 

     Z tohoto důvodu jsou vztahy - všechny vztahy posvátné. a někde v nejskrytějších hlubinách svých srdcí a duší to víme. Proto tolik po vztazích toužíme - po vztazích, které by v našem životě něco znamenaly. To je také, bezpochyby, důvod, proč s nimi máme takové problémy. Opravdu nic nezpůsobilo lidstvu více problémů, nepřineslo více bolesti, nevyvolalo více utrpení, či dokonce nemělo za následek více neštěstí než to, co nám mělo přinášet největší radost - naše vzájemné vztahy.

 

     Oč tady tedy jde? O čem to tady mluvíme? Myslím, že to vím. Ne že bych byl nějaký génius, ale jsem dobrý posluchač. Velmi dlouho jsem se jenom ptal. Není nutné, aby jste se mnou sdíleli víru ve zdroj odpovědí jenom proto, abyste z  nich mohli z těchto odpovědí mít prospěch. Postačí, abyste dokázali připustit, že - pokud jde o vztahy - může existovat něco, čemu většina z vás nedokáže porozumět, pokud to ale dokážeme, můžeme změnit všechno. A což vám nakonec umožní prožívat vztahy, jenž jsou zdrojem radosti.

 

Malá duše a slunce   N. D. Walsch

 

     Byla nebyla jedna Malá duše. A tato Malá duše věděla, že je Světlo, jedním z miliónů, miliard Světel, které společně tvoří Universum. Naše Malá duše ale chtěla prožít jaké to je být Světlem. A Bůh řekl, že jestliže chce Malá duše poznat Světlo, musí nejprve poznat Tmu. Protože jak bychom poznali co je nahoře, kdyby nebylo dole? Jak bychom poznali teplé, kdyby nebylo studené, rychlé, kdyby nebylo pomalé? Malá duše pochopila, že chce-li poznat, čím skutečně je, musí poznat také pravý opak.

     "Je to velký dar," řekl Bůh, "protože bez něho byste nemohli poznat, jaké věci skutečně jsou." A tak se Malá duše vydala na dobrodružství. A její dobrodružství je možná podobné tomu, které prožíváme my všichni.

 

Naslouchej z knihy "Hovory s Bohem I"

 

     Slovům písně, kterou vzápětí uslyšíš. Poselství knihy, kterou budeš číst. Pointě filmového příběhu, který příště uvidíš. Náhodné promluvě člověka, kterého právě potkáš. Propříště naslouchej šumění řeky, hukotu moře, hlasu vánku, který tě ovívá - to vše je Mým záměrem; všechny tyto cesty vedou ke Mně. Popovídáme si, pokud budeš naslouchat. Pozveš-li Mně, přijdu. Ukážu ti, že jsem do věků existující a všudypřítomný.

 

     Ve skutečném dialogu, odehrávajícím se v nitru každého člověka, který se rozhodl žít v pravdě, nezáleží na tom k jakému náboženství se přiklání, nebo zda se vůbec považuje za věřícího člověka. Základem je ochota naslouchat.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode