Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Mocná síla slov JÁ JSEM

   Slova JÁ JSEM  vyjadřují naši vlastní božskost, která je v nitru každého člověka a umožňuje nám být tvůrcem....

   Poznání vnitřního potenciálu světla ve slovech JÁ  - JSEM -  přítomnost - Boha - znamená pro nás poznání vlastní moci, která nám je stále k dizpozici, jen je potřeba si ji uvědomit a podle toho jednat.

   JÁ JSEM -  má v sobě moc, která nám poskytne doslova hmatatelnou pomoc, pokud ji budeme chtít vědomě použít.

   Vyvoláním naší božské přítomnosti slovem JÁ JSEM vyjadřujeme skutečné duševní obrácení na naši vnitřní stvořitelskou sílu, která leží v "božské jiskře". To pak zase vede k tomu, že v emocionální oblasti dojde ke zhutnění, naplněnému světelnými energiemi, které pak mohou dosáhnout do sfér s rezonančními poli. Tyto sféry světla a božské tvůrčí síly se dají do pohybu a pozvednou svou duchovní úroveň a vytvoří nové spojení s tělesnou oblastí zvláště pak s jemnohmotným tělem. To pak nazýváme jako milost, požehnání, vyšší moc a nebo zázrak. A takové zázraky si můžeme přitahovat do svého každodenního života.

   Takže pokud máme prosbu, žádáme Boha, Vesmír, anděly, atd.,  neustále podporujme tuto prosbu plným vědomím vlastní síly a ne jen určitou  potřebou. Pokud to vyslovíme 3 krát, uvádíme tím tvůrčí sílu do pohybu. Trojnásobné opakování jakýchkoli manter je důležité pro aktivaci otáčivého pohybu, který je nutný, aby se duševní dynamika mohla přeměnit ve svůj protipól. Pokud k tomu přidáme silnou víru, uvolnění, otevření se nové energii, vizualizaci a prodýcháme to, zázrak se stává realitou. :)

JÁ JSEM  ta mocná elektronová energie, která proudí, naplňuje a obnovuje každou buňku mé mysli a mého těla v tomto okamžiku...

JÁ JSEM  ta mocná Přítomnost této čilé zářící energie, která proudí mou myslí a mým tělem a která odmítá vše, co jí není rovno..... 
a má moc nahradit vše mocnou dokonalostí Boží, tím JÁ JSEM ....

JÁ JSEM  ta nejvyšší moc – to tvořící Božství....

JÁ JSEM  to nejvyšší v člověku, kamkoliv jdu...
JÁ JSEM  tvořící Božství....
JÁ JSEM ta dokonalá síla každého mého dechu...
JÁ JSEM  ta vládnoucí Přítomnost... na stráži...
JÁ JSEM  ta velká a mocná Přítomnost...
 
Říkejte často a pociťujte při tom, jak mocný proud světelné energie naplňuje vaši mysl a vaše tělo a okamžitě vypne veškeré rušivé dění a propůjčí vám vědomí mistrovství a vítězství:

Božská Přítomnosti! 
Nech proudit své záření touto myslí a tímto tělem a nařiď, aby Tvá moudrost vždy řídila každou vnější činnost...
JÁ JSEM  ta Přítomnost, která tvoří Mistrovský domov....
JÁ JSEM to Světlo, které zde vidím v činnosti....
JÁ JSEM  to čiré zjevení všeho, co si přeji vědět.....
JÁ JSEM  ta vzestupující bytost, kterou si nyní přeji být.....

   Stav naší duše odpovídá duchovnímu potencionálu vibrací, šířících se v souladu se svou kvalitou a vysílajících impulsy, které uvolňují energii. Ty k nám přitékají, podporují nás a posilují. 

   Máme li úctu a pokoru k životu a k jeho zákonům, k Bohu a k vesmírným zákonům, pak lehce přijímáme a hromadíme světelnou energii a jsme v souladu se Zdrojem. 

   Mezi lidmi je mnoho směrů víry a rozdílných názorů, protože každá duše má rozdílné zkušenosti a nestejnou míru duchovního vývoje. Je to jasná řeč duše, která nám ukazuje, co odpovídá jejímu stavu vývoje a s čím se v žádném případě nemůže ztotožnit, protože to zatím nepochopila. Pokud se nám v našem životě přihodí něco, co v našem nitru vyvolá odezvu, měli bychom tomu z vlastní vůle věnovat pozornost. 

   V našem zájmu by mělo být vést svou duši k vyšším sférám a božské síly jsou nám k tomu nápomocny. Pokud dokážeme rozpoznat, jak nesmírná je moc světla a jaká je síla barevných andělských a archandělských energií, jsou nám v hojnosti neustále k dispozici.

JÁ JSEM aktivační síla pro zázraky v mém životě....

JÁ JSEM tvůrčí síla svého ducha a proměním tím stín ve světlo...

JÁ JSEM dokonalá čistota, zdraví, radost a vděčnost.....

JÁ JSEM dokonalé vyplnění svého božského plánu...

JÁ JSEM vděčná... vděčná...vděčná....

JÁ JSEM SVĚTLO... LÁSKA.... MÍR.....

Otevřme své srdce, vezměme si zpět, co nám patří. 

My jsme tvůrci svého života. 

Naše Světlo, naše Síla unitř nás, naše Božství, náš Dar z Nebes.....

JÁ JSEM síla víry v božskou vůli, která může nalézt skrze mě svůj dokonalý výraz...

JÁ JSEM všeobklopující moc mého rozumu a mého ducha, která se může manifestovat a vyjádřit pomocí mého srdce...

JÁ JSEM čistota a jasnost mých myšlenek, slov a činů, které skrze mne protékají do hmoty a které se tam požehnaným způsobem materializují...

JÁ JSEM dokonalé zdraví těla, ducha a duše....

JÁ JSEM z nejhlubšího srdce vděčna a naplněna radostí, protože vím, že má cesta časem představuje krátký úsek mého bytí, k jeho věčnému vedení jsem byla zvolena....v mém srdci vzplálo světlo, které mi osvětluje cestu časem a které cítím jako znamení lásky - Lásky, která je mi poskytována z vyšších sfér a kterou v sobě pociťuji jako hřejivou a nápomocnou energii, které se vděčně otevírám a svěřuji....

JÁ JSEM SVĚTLO ŽIVOTA, SKUTEČNÉ A VĚČNÉ......

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode