Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Jak přivolat anděly

Když se jedny dveře zavřou,

další se otevřou;

ale my se díváme s takovou lítostí na ty zavřené,

že nevidíme dveře, které se před námi otevřely.

<Alexander Graham Bell> 

Vzývání andělů je účinným způsobem, jak vnést světlo a lásku do jakékoli situace. Vzývat anděly může každý; nemusíte přislušet nějakému náboženství nebo si "zasloužit" právo tak ničit. Andělská pomoc je božským právem a výsadou všech. Protože andelé jsou darem od našeho stvořitele, užíváním těchto darů projevuje Bohu svou vděčnost.

 

    Anděly můžete přivolat, budete-li dělat následující:

 

    Chovejte v mysli myšlenku: Andělé, prosím, pomozte mi!

 

    V duchu se svěřte andělům se svými problémy.

 

    Požádejte Boha, aby vám seslal anděly.

 

    Představujte si, jak vás, vaše nejbližší nebo nějakou situaci

    obklopují andělé.

 

    Představujte si bílé nebo různě zbarvené světlo kolem nějaké osoby,

    věci či situace.

 

    Vyslovte své přání nahlas před Bohem a anděly.

 

    Napište andělům dopis.

 

    Není tak podstatné, jak vejdete ve styk s anděly, nýbrž to, že k tomu opravdu dojde. Pamatujte si: Andělům není dovoleno zasahovat do vašeho života bez vašeho svolení. Jedinou vyjímkou je, jste-li v bezprostředním ohrožení, nebo nastal váš čas.

    Vzhledem k tomu, že andělé jsou prodlouženou Boží rukou a jeho posly, ať už je požádáte přímo nebo vyšlete svou prosbu Stvořiteli, výsledek je stejný. Vnímejte anděly jako božské pošťáky doručující poselství lásky a světla od Stvořitele ke stvořenému.

    Andělé prosvětlují naše duše a srdce hojným vléváním světla. Pomáhají nam, abychom přes závoj strachem naplněných iluzí spatřili pravdu Boží. Připomínají nám, že navzdory opačnému zdání všechno nakonec dobře dopadne. Síla bezpodmínečné lásky tváří v tvář andělům je často dostačující, aby vyvolala okamžité uzdravení.

 

s knihy Andělská medicína od Doreen Virtue 

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode