Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Anděl si zaslouží svá křídla

   Andělská křídla by se dala nazvat jako vyšší vibrace. Tím se andělé přenášejí do vyšší sféry. Stejně jako lidé. Když děláme dobré věci, cítíme se lépe. A ve svém zlepšení jsme šťastnější. Když potom žijeme v lehčí sféře, stane se naším novým prostředím. Ale pokud pocítíme nějaké negativní emoce, třeba zlost či vztek, opět se propadáme do horšího a těžšího stavu. Pokud si ale dáme pozor, nenecháme se stáhnout dolů.

 Máme elektromagnetické tělo a nejsme jen shluk tkání. 

Toto elektromagnetické tělo se pohybuje po stanovené rovině. 

  Když jsem šťastná, pomáhám druhým, mám radost a nadšení z toho, co dělám, cítím se lehčeji. Když jsem nešťastná nebo smutná, pak se cítím těžší. Kvalita mých vibrací se mění a to se projevuje buď v pocitu tíhy nebo v pocitu lehkosti. To znamená, že mohu své vibrace ovlivnit tím, že dělám to, co mě činí šťastnou, přemýšlím o věcech, které jsou pozitivní a odděluji se od negativních zvyků.

   Andělé také žijí na rozdílných frekvenčních hladinách. Andělé mají podle míry svých vědomostí a soucitu různé stupně vibrací. Andělé s boží láskou a vůlí slouží nám, lidem. Skrze pochopení a službu lidstvu dosahují vyšší úrovně. Andělé jsou světlem, který je díky síle svých vibrací schopen zdržet se v různých sférách. Pohybují se v různých dimenzích, jak to právě odpovídá jejich záměru. Mají stanovené úkoly a zdržují se chvíli u jednoho, chvíli u druhého člověka. Když člověk změní své vibrace, přijde jiný anděl, který se lépe hodí k těmto vibracím a předchozí anděl se stává volným pro někoho jiného.

   Strážní andělé jsou s námi po celou dobu našeho života i všech ostatních životů. Strážný anděl v sobě nese obraz našeho nejvyššího Já. Ztělesňuje tu nejvyšší pozici, které člověk může dosáhnout. Před našima očima drží náš ideál.

   My jsme také světelnými body. Závisí to na našem jednání, našich myšlenkách, našich činech. Čím více naše jednání zrcadlí andělskou sféru, tím blíže docházíme ke světelnému bodu v nás samých. Čím více budou mezi námi rozhodovat myšlenky, slova a skutky lásky, tím častěji budeme ve svých srdcích povznesení. Tím blíže budeme andělským vibracím.

   Záleží pouze na nás, jak dlouho se udržíme v lehčí sféře, ve vyšších vibracích.Čím víc se člověk chová jako anděl, má porozumění, ukazuje lásku, tím víc se přibližuje k andělům a častěji se s nimi setkává. Všichni v sobě nosíme Boží jiskru a tím cíl opět se skrze lásku a službu lidstvu plně se sjednotit s Bohem. Tím zvyšujeme frekvenci svých vibrací a jsme lehčí. 

   Nejdříve jsou to jen chvíle, pak měsíce, ale prodlužují se a prodlužují, až se stanou naším domovem.....

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode