Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Andělé vědí....

Andělé jsou naši učitelé. Chtějí, abychom byli šťastni a každý den si užívali naplno. 
Andělé nikdy nepřekročí svobodnou vůli, kterou nám dal Bůh, ale pokud je požádáme budou nás rádi učit.

Při komunikaci s anděly máme pocit tepla, domova, lásky, máme ten hřejivý pocit, který je nám tak důvěrně známý. 

Je to ten pocit lásky v té nejvyšší formě, kterou zde můžeme pocítit.

Když na vás telepaticky mluví andělé, jejich slova jsou láskyplná, tichá, přesto však jasná a někdy důrazná. Pokud je to velmi důležité, důrazně vám to zopakují několikrát.
Jejich slova nikdy nejsou matoucí a nesrozumitelná a nikdy nebudou obsahovat nic, co by ve vás vyvolalo sebemenší pocit strachu.
Andělé vám nikdy neřeknou, že je někdo horší či lepší. Ani vám nikdy neřeknou, že vy jste lepší než někdo jiný, nebo že jste vyvolený, nebo či jinak vyjímečný. 
Toto je specialitou temných bytostí podsunout člověku myšlenku, že on je nějakým způsobem vyjímečný, než ostatní, že je lepší a jen on má pravdu, mnohdy i s patentem.
Andělé vám dají pocit vlastní síly a důležitosti stejně tak, jako každému jinému člověku, protože vědí o Jednotě. 
Vědí, že pocit oddělenosti zde, je jen pouhou iluzí, které jsme uvěřili a kterou jsme si sami zvolili, pro pocit individuálního prožívání našeho Já.
Andělé vědí, že jsme multidimenzionálními bytostmi, které jsou součástí celku, Kosmického Celku. 
Vědí, že neprožíváme různé reality jen vnějšími smysly, ale také vnitřními pocity.
Vědí, že naše hmotné tělo, které máme zde na zemi, je propojeno s našimi energetickými těly světelnými vlákny, ve kterých my sami aktivujeme elektromagnetické signály, přes které se můžeme vžívat do pocitu jiných bytostí a nebo nahlížet do duchovního světa.
Andělé vědí, že vše, co existuje, je zkrystalizovanou éterickou energií Vesmírného Vědomí, všechny reality, formy, tvary a to včetně našeho způsobu myšlení. A proto také vědí, že každá energie, každá myšlenka, se dá přetransformovat. Andělé vědí, že každá pravda je relativní, protože je pouhou iluzí toho, co si myslíme my sami a co jsme přijali za vlastní, podle té reality, v které se právě teď ocitáme. A také vědí, že každá realita je pouhé zhmotnění myšlenek. Takže, co je pro jednoho člověka pravdou, pro ostatní, kteří nejsou součástí té jeho reality, to pravdou být nemusí. Proto máme své vnitřní pocity, které nám přesně řeknou, co souzní s našim vnitřním vedením a co nesouzní. 

Andělé nás učí a mohou nám pomáhat i v situacích, jak přetransformovat negativní vlivy a energie, které nechceme ve svém životě. 
Učí nás, jak si nevytvářet gravitační pole, tím, že bychom si vytvořili emocionální pouto k někomu, kdo se nás snaží vtáhnout do nějaké negativní situace, či hádky a připravit nás o energii. A pokud toto pouto existovalo, či existuje, andělé ho pomohou zrušit, A tak, když už neexistuje nic, co by nás jednoduše mohlo vtáhnout do negativních realit či her jiných lidí, stáváme se odolní a imunní vůči těmto energetickým lidským upírům.  Učí nás, jak být pouhým pozorovatelem, což můžeme klidně dělat s úsměvem na tváři.
My jsme ti, kdo si vytváří takovou realitu, kterou chceme, takovou, ve které  je nám dobře, realitu plnou lásky, radosti, svobody a harmonie. Naše pocity vytváří naši realitu. 
My jsme ti, kdo si vybírají každým okamžikem. 
V každém okamžiku se můžeme rozhodnout a změnit to, co změnit chceme.
Po celá léta, staletí, tisíciletí nám bylo naše právo upíráno, byla potlačována naše vnitřní síla, věřili jsme v iluzi oddělenosti, nechali jsme sebou manipulovat, věřili jsme, že nemůžeme z té iluze, z té šedé reality vystoupit, že musíme prožívat utrpení, trpět za hříchy. 
Jsou lidé, kteří tomu věří dodnes a tak trpí......

Je na čase si uvědomit, že všichni jsme součástí Vesmírného Vědomí, že jsme multidimenzionální bytosti. 
Že jsme součástí všeho, součástí Jednoty, že síla našich myšlenek platí po celou Věčnost. 
Je třeba si uvědomit, že myšlenka je energie, je silnější než jakékoliv slovo, nezávislá na prostoru ani čase, prostupuje celé mé Já a celý Vesmír. 
Je třeba si uvědomit, že negativní myšlenky, kritika, vyhledávání nedostatků na druhých a každá jiná disharmonie narušuje energetickou harmonii našeho těla a je příčinou nemocí.
Myšlenka v přítomnosti je tvůrčí silou Vesmíru. 
Je třeba pochopit, že tím jak myslím, tím JÁ JSEM strůjcem svého života. 
Základní podmínkou realizace myšlenky je, že vím, že nepochybuji a že hluboce věřím. 
Naprosto vše, včetně nemocí se šíří elektromagneticky. 
Myšlenkou v našem mozku aktivujeme magnetické částice. 
Magnetismus je gravitační síla udržující vše pohromadě, takže vše, co má podobný vzorec vibrace se přitahuje.  
Myšlenku a její realizaci násobí vizualizace, do které zapojím všechny své smysly. 
Zjednodušeně řečeno, na co myslím, to si přitáhnu a podle toho vypadá můj život.
Požádejte své anděly, andělé vědí to, co jsme zapomněli. 
Oni nám pomáhají se rozpomenout. 
Oni nám pomáhají vnášet do našich srdcí klid, vnitřní mír, lásku, harmonii a radost.
Pomohou nám uvědomit si, že vše, co se nám děje, je odrazem našich myšlenek a že pokud nám něco vadí, tak to musíme změnit vždy a jen uvnitř sebe. Pomohou nám naučit žít v přítomnosti.
Andělé nám pomohou vytvořit si takovou realitu, jakou si přejeme mít.
Píši a říkám to stále, protože to tak cítím: Andělé jsou naši nejlepší přátelé.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode