Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Kdy můžeme anděly vidět...

   Můj pohled padl na papír s otázkami přede mnou. Další otázka se týká proslulých světlých bodů, které děti často vídají ve svých pokojích.

   "Když děti vidí malé jiskry, jsou to andělé ?"

   "Jsou to andělé. Tento světelný bod má možnost zvětšit se a rozvinout do andělské formy, čímž má dítě ulehčeno se s touto formou stýkat. Začíná to ale u světelného bodu."

  "Mám dětem radit, aby se soustředily na tento světelný bod, aby se ukázal v andělské formě ?"

   "Je lepší, když se dítě soustředí na lásku k Bohu. Světelný bod pochází odtamtud, jak víš a bude na to reagovat. Z tohoto úhlu pohledu se budou láskyplně vyrovnávat se vším ve svém životě."

    "Platí to také pro dospělé ?"

   "Je to pro všechny lidi stejné. Když se budeš setkávat s každým světelným bodem, který uvidíš, tato schopnst se vyvine. Důležitější je to, že tato myšlenka spojená s pocitem, přichází přímo z tvého srdce. V takovém případě se může světelný bod stát jedině andělem."

    "Jak můžeme vejít do kontaktu s našimi anděly ?  Skrze pocit v našem srdci ?"

   "Skrze lásku ve vašich srdcích. Když pocit lásky dále roste, je to to největší pozvání, které může člověk andělovi poslat."

   "To si myslím také." Usmívám se. "Když vedu meditace.., je to správná cesta ? "

   "Je to správná cesta a dále narůstá. Když lidé zpívají, používají melodii a nechávají jí putovat svým tělem, zvyšují frekvenci vibrací a každá buňka v jejich těle vibruje ve světle. Lidé často slýchají v kostele chórový zpěv a cítí se blízko k Bohu, někteří musí dokonce plakat a říkají : "Náš sbor zpíval zase tak nádherně, cítím se tak blízko Bohu." Zpívat je jistě něco obdivuhodného.

  " Vyvijejí se andělé rovněž tím, že konají dobré skutky ?"

   "Ano, oni se také vyvíjejí. Ale je lepší se ptát, jestli se zvyšuje jejich frekvence a tím i sféra v níž se zdržují. To platí pro anděly, stejně jako pro lidstvo."

   "Co dělá anděl kromě toho, že je u nás ?"

   "Existuje v nebeské velkoleposti. Andělská sféra, která sestává z velkoleposti, příslibu a naděje, jsou vaše myšlenky. Vaše myšlenky, velkolepost, příslib a toužebná naděje. Andělé žijí z vašich myšlenek a tím, že prospívají a existují, předávají svou velkolepost, svůj příslib a svou naději zpátky na vás. Rozumíš tomu ? "

   Nenacházím slov. Jak obdivuhodné. Nejsme tedy jen chudí ubožáci, kteří se zoufale zkouší stát lepšími lidmi, aby konečně měli nebe na zemi. Existuje mnohem lepší plán. Svými myšlenkami na naději a velkolepost udržujeme svět andělů. Pokud je budeme podporovat, budou podporovat i oni nás. Jak velkolepý koloběh.

   "Existuje konstantní obecný pocit. Když je někdo zoufalý a myslí na anděla, vyšle toto zoufalství k andělům. Zkuste myslet na anděly i v radosti, s nadšením, pak bude toto nadšení, tato radost zářit k andělům a oni to budou k vám, božským v tělesné podobě, posílat zpět."

   "Má můj strážný anděl, který přede mnou drží nejvyšší ideál, nějaké jméno?"

   "Ano, ale všechna jména obsahují tóny. Nejdříve mají tón."

   "Znám ten tón?"

   "Samozřejmě, že ten tón znáš."

   Způsob a postup, jakým to vyslovil, ukazuje, že mi nehodlá ten tón zazpívat.

   "Tvůj anděl se spojuje s tímto tónem. Tvoje vibrace jsou tvoje existence, tvoje dobrota, tvůj přínos pro lepší svět, tvůj pocit, co je služba a jak sloužit. To nechává tebe a tvého anděla přijít blíž. "

   "Mohu udělat něco, abych tuto vzdálenost zmenšila ?"

   "To jž děláš. Změny v předchozích letech tě přiblížily. A ty jsi si toho vědoma. Není v tobě klid a pokoj, který jsi dříve neznala ?"

   Přikyvuji. Nemohu vděčností mluvit. V posledním roce se mnoho změnilo.Nejvíce je mi nápadné, že teď se těším ze života. Žiji teď tak, jak to žádá moje duše.

   "Stále ses v modlitbách a v meditacích ptala, jak můžeš strávit život ve službě Bohu. Zvolila sis službu a změnila jsi svůj život tak, že se služba stala tvým životem. To, že jsi neviděla své anděly, je část tvého odříkání. To je jediný důvod."

   Začala jsm plakat. Jednak z vděčnosti, ale i ze smutku nad tímto odříkáním.

   "Ale toto odříkání obsahuje odměnu. Jde o to, že lidé skutečně věří, že andělé existují a že stojí při nich. Konej dobré skutky a uvidíš anděly !  Nejprve budeš v sobě anděla cítit a tvá bývalá schopnost vidět, bude určitým způsobem znovu obnovena."

   "Rozumím", řekla jsem a sáhla po kapesníku.

   "Mluvím k tobě, abych prostřednictvím tebe mluvil k jiným. Buď vůči lidem ve své lásce bezpodmínečná. Jsi ovoce jednoho velkého stromu, syť lidi, tak jako já jsem tě nasytil a budu tě sytit. Nechej je vidět v tobě pravdu, realitu toho, co jsem já v Bohu. Až budou číst tato slova, budou mít někteří pocit pravého opětného prohlédnutí a budou si přát být na tvém místě. Nechej je sedět u svíčky a hledat klidný okamžik, pak budu při nich, ne pro svou slávu, ale pro to, co je tvůrcm všeho světla, které vibruje v každé živé buňce. Pro velký dech života jsem ve službě. Budou cítit Boží lásku, sedíce v tichosti u ohně. Ty víš, že jsem to, co jsem a co vy rovněž jste. "

   Koktám "Díky", srdce přeplněné milosti, že jsem s ním mohla mluvit, s pocitém "znalého věčnosti"....

   Ještě jednou jsem se zhluboka nadechla, abych do sebe vdechla jeho vibrace...........

   Znovu jsem odhalila přirozenou schopnost svého těla vnímat vibrace. Cítím to i se zavřenýma očima. Jeho frekvence se spojí s mojí a moje vibrace jsou tím odlehčeny. Často se mi k tomu přidá husí kůže, pulsování v těle, pocit hlubokého klidu, ale také radostné očekávání....

  "Díky, mockrát děkuji".......

zpracovala jsem z knihy  -  Jak nás milují andělé  -  Sabrina Fox

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode