Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Něco z mé komunikace...

jeden z mých starších zážitků

   Večer, když jsem si lehla, tak jsem všem v celém Vesmíru děkovala, za všechno...  Nade mnou bylo modrofialové světlo, vznášející se u stropu..... Motala se mi hlava, měla jsem pocit, že se přibližuji k tomu světlu.... Žádala jsem archanděla Michaela, ať mě vezme do 5D.
 
   Řekl mi : "Vždyť jsi tam, jsi tady, vždy, když máš toto napojení, jsi svým vědomím napojena na 5. dimenzi.
Vnímej, kde jsi. " 
 
    Ani nevím, jestli jsem se rozhlédla, kde jsem, ale řekla bych, že jsem se pouze zasoustředila na svůj pocit a cítila se "nestabilní" - jako bych se vznášela, prostě jsem nestála ani neležela na pevné zemi.  
Byla jsem někde "v prostoru" a jak jsem si to uvědomila, přestala se mi motat hlava.
 
   Uvědomila jsem si, že mám ráda všechny anděly a archanděly ve Vesmíru, všechny bytosti, které tam jsou, ale i přesto vše, že cítím velkou lásku ke všem, cítím vždy po celý svůj život, zvláštní blízkost k Michaelovi......
 
... Mám tě ráda, archanděli Michaeli, řekla jsem a děkuji za všechno. Tak často tě volám, tolik toho po tobě žádám, vždy jsi okamžitě u mě, jakoukouliv mou myšlenkou, kterou k tobě vyšlu, cítím, že jsi vždy se mnou......
   Mám někdy pocit, že tě volám příliš často, vím, že to zní divně, ale zeptám se, protože se ptám jako člověk, z pozemského pohledu, neobtěžuji tě tím ???
 
   "Není nic, neexistuje nic, co bych pro tebe neudělal, vždy budu s tebou a při tobě stát. Tak zní i naše dohoda.
Nikdy jsi nežádala nic, co by bylo proti vůli Nejvyššího a proti vesmírným zákonům. Každá tvá myšlenka a každá tvá žádost bude vždy vyslyšena."
 
   Kdo je Nejvyšší Bůh, Michaeli, jaké má jméno ?
 
   "On je všude a ve všem, prapodstata všeho, je všude, kam se podíváš, je zdroj veškeré energie, on sám je tou energií všude a ve všem.... On je vším... jeho jméno je JÁ JSEM....dáno do slov, která obsahuji veškerou jsoucnost veškeré podstaty celého bytí......."
 
   A kdo je tedy Bůh Re nebo Ra, o kterém se píše v Egyptě a je všude v Egyptě na zdích ?
 
" Je to Bůh vašeho podvesmíru, ve kterém se nacházíte nyní."
 
   A jak to tedy bylo s námi  od začátku, můžeš mi to nějak vysvětlit, abych to pochopila - já..., lidé..., vesmírní rodiče....atd.... ????
 
   " Na počátku jste byli jednou duší, stvořenou Nejvyšším Bohem, byli jste v Jednotě, ve splynutí všeho a všech.
Každá duše se rozdělila na dvě části, aby mohla zažít zkušenosti z nižších podvesmírů.
Při rozdělení tvé duše ti byli přiděleni vesmírní rodiče, oni tě připravovali na cesty Vesmírem, kudy jsi procházela.... byla jsi na různých planetách, často ses nechtěla inkarnovat, ale přesto jsi byla na mnoha planetách....než ses rozhodla pro Zemi....planetu z nejvyšší vibrační hustotou a nejtěžšími úkoly.....kterou sis sama předem určila a vybrala.....a tvoji vesmírní rodiče jsou s tebou spojeni a budou po celou dobu, než se jednou opět navrátíš do Jednoty.
   Jednalo se o "experiment Země", tvá účast byla dobrovolná, nejednalo se jen o nějaký život na zemi , ale o celý cyklus, inkarnační cyklus v dualitě, s jasným cílem pozvednout Zemi se vším, co je na ní a s ní, do vyššího vědomí a osvobození jednou provždy a navždy....
   Ty sis vybrala Světlo, mou stranu, mou legii světelných andělů a spolupráci se mnou, šíření Světla mezi lidi, prosvětlování míst, kam Světlo nemohlo, jen když jsi mě volala, žádala........(odtud pramení ten můj pocit větší blízkosti k tobě, vždy jsi při mě stál, proto jsem k tobě měla i tu největší důvěru... pomyslela jsem si )
   Každý z vás ( každý - ze Světelných pracovníků, neboli zástupců Světelných bytostí - Světelné federace -  s cílem pomoci Zemi ) jste si vybrali jiný směr, jiné úkoly, přesto však stejné, se stejným cílem, vzájemně propojené..... Dalo by se říci vašimi slovy, že jsme po celou dobu tohoto celého procesu, nebo cyklu, který trvá mnoho tisíciletí, tvými a vašimi patrony, neboli těmi, kteří jsou a vždy byli nablízku a spolupracovali s vámi a skrze vás, protože takové byly vyšší dohody......"
 

   Pak jsem se ještě ptala na Satana, jestli to vnímám dobře, jestli byl tím krásným andělem, kterého jsem také dvakrát v životě viděla.

 

   A Michael říkal, že byl a je stále krásným andělem, že je jeho bratrem, že oni dva stali jako první na počátku celého stvoření a on se také rozhodl, zúčastnit se tohoto experimentu země a že i on se jednou stane opět Světlem, až se celý tento proces ukončí a završí. On sám se dobrovolně vzdal na nějakou dobu svého pravého jména Sataniel. Říkala jsem mu, že když jsem ho viděla, neměla jsem strach, že přestože na mě koukal červenýma očima, já cítila lítost a měla pocit, že on sám není ani takové zlo, jak je představován všemi a všude. A Michael říkal, že ti, co v jeho jménu jsou na straně temnoty, jsou vlastně jakoby tím větším zlem, než je on sám, já to tak přesně nějak i cítila. Protože ty bytosti a entity, co nemají duši a jsou uměle vytvoření musí být přece horší a temnější, než padlý anděl, nebo archanděl, ani se nedá napsat padlý, spíše ten, který souhlasil s touto rolí a tímto experimentem, kterou zde na zemi, na sebe vzal. Bůh by přece nikdy nevytvořil archanděla, který by nebyl obrazem jeho samotného a nepovedl by se. On se jen se svou svobodnou vůlí propůjčil k tomuto experimentu a jednou se opět navrátí tam - ke Zdroji, k Bohu, zpátky do Světla a vrátí se mu zpět i jeho světelné jméno.
   Ale všechny ty bezduché bytosti, uměle vytvořené, kteří dělají to největší zlo, ty se nikdy nemohou vrátit ke Světlu, oni tam nemají svůj původ, ty se asi nějak rozpadnou. Tak nějak jsem toto vnímala.......
 
   Michaeli, jak rozeznám hlasy, teď zrovna mám pocit, jako, kdyby to, co říkáš, bylo ve mě, jako kdybych to říkala já, zevnitř svého těla, jak to mám poznat, že si to jen sama nenamlouvám ???
 
" Jde o přenos myšlenek. Já vysílám myšlenky a ty je zachycuješ buď ve slovech, nebo obrazech, buď vevnitř nebo zvenčí. Zaměř svou pozornost ven....."
 
   Zaměřila jsem svou pozornost jakoby mimo své tělo, směrem ven a slyšela jsem Michaelův mohutný hlas, znějící jako zvony, hlas znějící celým prostorem, jakoby odevšud, ne jako ozvěna, ale jakoby zněl ze všech směrů.......
 
   Pochopila jsem, že je možnost příjímat telepatická sdělení různými způsoby, můžeme si vybrat sami, jak to chceme slyšet, záleží jen na nás, jak zrovna v tu chvíli zaměříme svou pozornost, jakým způsobem, jestli dovnitř nebo ven, oba způsoby jsou možné a je jedno, který zvolíme. Jde o přenos určitého sdělení do takové formy, která je pro nás přijatelná a pochopitelná.
 
   Když Michael mluvil, on vlastně nemluvil, jen vysílal to sdělení, které já slyšela v jeho zvonivém hlase, který zněl všude, tak říkal : "Slyšíš jasná čistá slova, slyšíš slova Světla, dokážeš rozeznat hlasy, vzpomeň si, jak jsme tě to učili, ty sama jsi Světlem a jsi schopna rozeznat, co a odkud přichází....."
 
   Ta slova zněla jakoby celým Vesmírem.....jako zvony, jako zvuk tibetské mísy, daný do slov... nedokážu to popsat.....
 
   Trvalo to dlouho, celý ten náš rozhovor, bylo to krásné a jakoby v tom okamžiku neexistovalo žádné zítra, jenom TEĎ, jen přítomnost toho okamžiku, který byl tak dlouhý, jak já jsem v něm jen chtěla zůstat....přesto jsem si uvědomovala, že se musím vrátit... vrátit do koloběhu života na zemi.....a tak jsem se potřebovala ještě zeptat na mé osobní věci.....na můj život dál.....
 
   ....Michael mi odpověděl a také řekl, ....... že vše je připravené ....
 
........ a v tom se se již vracela zpět a jen jsem ještě stačila poděkovat a vracela jsem .....

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode