Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Andělé lásky

Všichni andělé jsou ve své podstatě anděly lásky, protože odrážejí světlo Všemocného, které je láskou, a neustále pracují na harmonickém vývoji vesmíru. Ze všech andělů je však archanděl Hagiel, planetární vládce Venuše, základním andělem lásky, v mezilidských vztazích a pomáhá v harmonii, lásce a náklonnosti mezi lidmi. Spolupracuje s ním mnoho andělů a každý z nich zodpovídá za určitý aspekt lásky a vztahů

Sňatek                

Anael

 Anael je jiné jméno pro archanděla Hagiela, vládce Venuše, která je planetou lásky. Anael přeje veškerému vyjádření lásky a náklonnosti mezi lidmi, ale víře a oddanosti požadovaným při sňatku žehná obzvláště. Pokud doufáte ve sňatek jako v naplnění vztahu, v němž žijete vy nebo lidé, na nichž vám záleží, můžete si na pomoc volat anděla Anaela. Anael se nemůže lidem plést do osudu, ale v případě, že je možné, aby se vaše přání splnilo, si můžete být jisti, že vám anděl Anael otevře všechny nezbytné dveře vedoucí na radnici. Předkládám rituál na vzývání Anaelovi pomoci:

„Ve jménu Všemocného stvořitele, v němž všechno má svůj začátek i konec, Tě vzývám, archanděli Anaeli, zasvěcený anděli sňatku, abys požehnal vztahu mezi ……… a ……… (doplňte jména) a hájil ho a abys mu dovolil rozkvést ve skutečnou oddanost, posvěcenou manželským svazkem.

Děkuji Ti a ctím Tě za vyslyšení mého přání, a to ve jménu Všemocného

 Harmonie

 Itqal

Itqal je jedním z andělů sféry Venuše a znamení Vah, který spolupracuje s archandělem Hagielem. Tradičně se volá k urovnání rozporů a utišení hádek. Konflikty míváme nejčastěji s našimi nejbližšími, hlavně s příbuznými. Bývá tomu tak proto, že se často chceme dostat druhému pod kůži. Když to vede k vážným hádkám, často zapomínáme nebo dokonce i popíráme, jak máme jeden druhého rádi.

Itqal pomáhá takového konflikty urovnat a znovu nastolit harmonii. To ale neznamená, že přestaneme vyjadřovat, jak se ve skutečnosti cítíme, protože to je základem pro větší pochopení. Spíše nám je připomínáno, že laskavost a ohleduplnost je prospěšnější než hněv a obviňování. Itqala můžete volat kdykoli, ale v případě dlouhotrvajících problémů je nejvhodnější pátek. Zapalte šest svící, protože šestka je číslem harmonie. Nejlepší vonnou esencí je santalové dřevo:

„Ve jménu láskyplného Stvořitele, z nějž prýští veškerá dokonalost, Tě vzývám, milý anděli Itqali, princi harmonie a míru, abys urovnal spory, které nás rozdělují.

Nechť bolest a nepřátelství nahradí láska a pochopení.

Děkuji Ti a ctím Tě za vyslyšení mé modlitby, a to ve jménu Všemocného.“

Vášeň

Jelial

Jelial je prý serafínem, jehož jméno je napsáno na Stromu života. Serafíni jsou nejvyšším kůrem andělů a s nižšími bytostmi, kterými jsme, obvykle nepracují. Jelial se nicméně vzývá, aby zažehl plameny vášně v pevném svazku a aby zajistil věrnost – pravděpodobně proto, aby postel milenců nevychladla a partneři neměli potřebu hledat jinde náhradu.

K oživení vášně ve vztahu si můžete volat anděla Jeliala, aby vám pomohl vznítit plameny lásky. Přitahuje ho vůně exotického koření, jako je skořice a zázvor, které vzrušují také nás. Dejte několik kapek esenciálního oleje do aromaterapeutické lampičky a zapalte svíčky. Červené svíčky symbolizují muže a modré ženu. Také představují vášeň a věrnost. Než svíčky zapálíte, opatrně na jejich horní část špičatým předmětem vyryjte Thébskou abecedou Jelialovo jméno. Do pokoje svého milého nebo milé dejte také několik sytě rudých růží. Nejlepší dobou je páteční noc kolem desáté hodiny. To je planetární hodina vášnivého Marse v den láskyplné Venuše. 

Věrnost

Tezalel

Ze všech problémů, které podrývají milostný vztah, je překonání nevěry patrně tím nejobtížnějším. Pocity zranění a zrady, které utrpěla jedna strana, mohou zabraňovat znovunastolení důvěry. Někdy se partneři rozejdou a není důvodu, proč vztah udržovat dále. To není nezbytně špatně, protože ne všechny vztahy mají trvat stále. Ovšem pokud jste rozhodnuti, že vztah udržíte, můžete si volat určité anděly, kteří tu jsou od toho, aby vám v tom pomohli.

Pokud máte konkrétní obavy, že by se vám partner mohl někam zatoulat, pak volejte měděným drátkem v podobě osmičky. Měď je kovem Venuše a osmička symbolizuje věčnost. Svíce zapalte a položte je na bezpečné místo, aby nic nevznítily. Zapalte také santalové dřevo nebo kadidlo a odříkejte následující modlitbu – případně si vytvořte na pomoc Tezalela, který zodpovídá za manželskou a partnerskou věrnost. K invokaci Tezalela vezměte dvě modré svíce – modrá znamená věrnost – a spojte je svou vlastní – ve směru čtyř světových stran, přičemž začněte na východě.

„Ve jménu Všemocného, jehož láska k nám je neochvějná, Tě vyvolávám(e), velký anděli Tezaleli, jako anděla věrnosti,abys požehnal našemu vztahu. Pomoz nám zůstat si vždycky věrní a nikdy druhého nezradit. Nechť oba vzájemnou láskou rosteme, nechť jsme nerozluční a silní, nechť jsme milenci na věky.

Děkuji(eme) Ti a ctím(e) Tě za vyslyšení mé (naší) modlitby, a to ve jménu Všemocného.“

Přivábení milence

Theliel

Theliel je andělem lásky, který se v rituální andělské magii zpravidla vyvolává k přivábení milence, a mnoho mágů se pokoušelo využít jeho pomoci k tomu, aby získali objekt své touhy. Theliel však nemůže lidi ovlivňovat proti jejich vůli nebo se vměšovat do osudů druhých lidí. Pokud si přejete přitáhnout někoho konkrétního a získat jeho lásku, pomůže vám Theliel navodit nejlepší příležitosti, při nichž mezi vámi může přeskočit vzájemná jiskra. Ale víc pro vás neudělá.

Pokud si však přejete přivábit do svého života lásku jako takovou a nepřemýšlíte o žádném konkrétním kandidátovi, pak se můžete na Theliela spolehnout, že vám přivede někoho, kdo v této oblasti vaše potřeby uspokojí nejlépe. Tato osoba se k vám bude hodit takovým způsobem, který nemusí být hned na první pohled patrný.

Theliel je jedním z andělů Venuše, takže se nejlépe vyvolává v pátek, přednostně za dorůstající Luny a ideálně za východu slunce. Odříkejte tuto nebo podobnou modlitbu ve směru čtyř světových stran, začněte na východě a pokračujte ve směru hodinových ručiček:

„Ve jménu Všemocného stvořitele veškerenstva, Tě vzývám, velký anděli Thelieli, princi lásky, abys do mého života dovedl vhodného milého (milou); někoho s kým moje láska bude růst, abych já mohl(a) růst blízko této Božské lásky, jež je zdrojem a osudem mého bytí.

Děkuji Ti a ctím Tě za vyslyšení mého přání, a to ve jménu Všemocného.“

 

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode