Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Andělé milosti

Milost je v náboženském smyslu požehnáním nebo ctností, která nás duchovně povznáší a přibližuje k Bohu. V tomto smyslu jsou ctnosti (jak například moudrost, spravedlnost a soucit) milostmi, kterých se nám od Všemocného dostává prostřednictvím andělů.

Duchovní poznání

Haamiah

Haamiah je andělem kůru mocností. Tento kůr zodpovídá za odolání démonům, ktečí nás chtějí odvrátit ze správné cesty, a ochraňují prý náboženství před zhoubným vlivem. Haamiah zodpovídá za náboženské kulty a je ochráncem těch, kdo hledají duchovní poznání. To je velice důležitá činnost. Mnoho z nás je zranitelných manipulací „falešných proroků“, kteří se prohlašují za různé guru neboli duchovní vůdce. Býváme také kořistí vlastních slabostí. Můžeme se o sobě domnívat, že jsme na duchovní cestě, zatímco ve skutečnosti pouze hledáme síly, kterými bychom nafoukli své ego.

Pokud chceme být v hledání duchovní pravdy úspěšní, je nezbytná pokora. Anděl Haamiah nás na této cestě může vést a zajistit, abychom se ocitli ve správných rukách. Volat ho můžeme kdykoli. Zapálit bychom měli jednu bílou svíci a trochu očistné myrhy.

„Ve jménu Všemocného stvořitele, jehož Pravda je univerzální a absolutní, Tě vzývám, veliký anděli Haamiahu, s upřímností a otevřeným srdcem, abys mě vedl při hledání duchovního poznání. Nechť rozeznám pravdu od nepravdy a nenechám se oklamat podvodníky.

Ctím Tě a děkuji Ti za zajištění mojí ochrany, jak je Tvou pravoplatnou povinností. Ve jménu Všemocného.“

Moudrost

Sagnessagiel

Sagnessagiel je princem moudrosti. Henoch jeho jméno uvádí jako jedno z mnoha jmen Metatrona, který je některými tradicemi považován za nejvyššího anděla, prince serafínů, a je také strážcem lidstva.

Moudrost se od chytrosti liší v mnoha ohledech. Když je někdo chytrý, znamená to, že v průběhu studia nasbíral mnoho faktů a detailů. Moudrý je na druhé straně ten, kdo má dar chápání a posuzování založený na inteligenci a prožitku.

Pokud si přejeme větší moudrost k tomu, abychom pochopili mystéria života nebo dokázali lépe posuzovat svůj běžný život, pak můžeme vzývat anděla Sagnesagiela, aby nám udělil svoji milost.

"Ve jménu Všemocného Stvořitele, jehož moudrost je bez poskvrny a absolutní, Tě vzývám veliký anděli Sagnessagieli, a pokorně prosím, abys mi dal milost většího chápání.

Nechť svůj život vedu moudřeji a vidím věci takové, jakými skutečně jsou.

Ctím Tě a děkuji Ti za vyslyšení mé modlitby, a to ve jménu Všemocného.

Tato invokace, případně vaše vlastní, by měla být vyslána do čtyř posvátných směrů, na východ, jih, západ a sever. Zapalte trochu šalvěje a devět svící – devítka symbolizuje pravdu, která je odměnou moudrého."

Trpělivost

Achaiah

Achaiah je andělem trpělivosti. Netrpělivost je běžným utrpením, které bereme za samozřejmost. Když věci neprobíhají tak rychle nebo hladce, jak bychom si přáli, máme tendenci se mračit nebo šklebit z frustrace. Netrpělivost pramení z naší touhy věci řídit a z neochoty poddat se proudu života. Měli bychom vlastně příležitost zpomalit a více si všímat světa okolo nás raději vítat.

Achaiah je také nazýván odhalitelem přírodních tajemství – dalších klíčů k prospěchu z trpělivosti. Trpělivost nám dopřává čas k pozorování a poznávání přírodních rytmů a vzorců. Ocenění je magickým procesem, který probíhá obousměrně, neboť příroda nás ráda pustí do svého tajemství, když se cítí být uznávána.

Pokud chcete uvolnit všechnu frustraci a napětí, pocházející z netrpělivosti, volejte si na pomoc anděla Achaiaha. Nemusíte mu psát petici nebo provádět invokaci, stačí, když se naučíte sami sebe pozorovat a vždy, když se přistihnete, že podléháte netrpělivosti, zpomalte, na pár vteřin zavřete oči a začněte vdechovat jméno Achaiah. Představujte si ho, jak se na vás moudře a věci znale usmívá, pak otevřete oči, nadechněte se a vklouzněte do proudu života. Brzy vás netrpělivost přejde.

 

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode