Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Andělé podle abecedy

JMÉNA ANDĚLŮ  A - H 

A

A'albiel - anděl ve službách archanděla Michaela
Aban - anděl října. On také vládne 10 dnům měsíce
Abariel - anděl obřadního magického průběhu užívaného pro invokaci
Abasdarhon - nejvyšší vládnoucí anděl páté noční hodiny
Abdals (náhradníci) - 70 tajemných duchů, jejichž identita je známá jen bohu a jejichž řízením svět pokračuje. Když jeden z nich umře (oni nejsou nesmrtelní) další je tajně jmenován Bohem
Abrid - anděl letní rovnodennosti a efektivní proti zlému oku
Abel - Anděl čtvrtých nebes rozhodující v den Páně, jeden z 12-ti sil, které soudí duši po jejím příchodu do nebe.
Abuzohar - jeden z andělů luny a reagující na magické vzývání
Aciel - padlý anděl?
Acheliah - způsobuje zaujetí jiných pro tebe
Achaiah - on je Seraphim, anděl trpělivosti a objevitel tajemství přírody
Adatiel - umožňuje cestovat na létajícím plášti, padly anděl?
Adnachiel - panuje nad znamením Lukostřelce. Ti, kdo se narodí v tomto znamením, se k němu mohou modlit za zvláštní ochranu a požehnání, ostatní za duchovní dar svobody, poctivosti a družnosti
Adnai - anděl, jehož jméno je vepsáno do pentagramu planety Venuše
Adoniel - anděl loterie, štěstí, hazardu, obchodu a úspěchu
Aduachiel - anděl měsíce listopadu, spojený s řízením vladařské lodě znamení Lukostřelce.
Af Bri - anděl provádějící kontrolu nad deštěm
Afriel - uděluje mládí, ráznost a vitalitu
Afsi khof - anděl panující měsícům červenci a srpnu
Aftiel - anděl soumraku
Agiel - jehož jméno je vepsáno do prvního pentagramu planety Merkur. Je vedoucí inteligence planety Saturn
Aha - anděl řady panství, duch ohně užívaného v kabalistických magických operacích
Ahadiel - andělský prosazovatel zákona
Akatriel(Akrasiel) - anděl odkrývající božské mystéria a anděl výzvy
Alimon - ty, kdož jej vyvolají chrání před následky střelných ran a z ostrých nástrojů. Jeho pomocníci jsou andělé Reivtip a Tafthi
Altarib - anděl, který cvičí vládě nad zimou. On může být vyvolán v magickém obřadu
Amabael - anděl s panstvím nad zimou
Amabiel - anděl vzduchu a úterý. On vládne planetě Mars. Amabiel je jeden z andělských sil odpovědných za lidskou sexualitu
Amaliel - anděl trestu a slabosti
Amatiel - drží panství nad ročním obdobím jara. Obracíme se na tohoto anděla k pěstovaní naděje, znovuzrození, nových začátků a pozitivních očekávání v našem srdci a mysli
Ambriel - tento anděl nás inspiruje k jasné komunikaci, abychom mohli lépe mluvit naši vlastní pravdu. Ambriel je také považovaný za anděla generální ochrany. Ambriel řídí znamení Blíženců a měsíce května. Ti, co jsou narozeni pod tímto znamením se modlí k Ambrielovi za zvláštní požehnání a ochranu
Amitiel - anděl míru, lásky, pravdy, porozumění a rovnosti
Anachiel - pomáhá vám jednat s lidmi
Anael - jeden z 7 andělů stvoření, archanděl, anděl studentů a učitelů. Odpovídá za lidskou sexualitu. On kraluje na pevnině a má panství nad Měsícem, padlý anděl (?)
Anafiel - šéf soudu andělů
Anahita - ženský anděl vysoké hodnosti. Ona je "neposkvrněná, je duchem vody a země"
Ananiel - jeden z početných strážců jižního větru
Anauel - anděl chránící obchod a bankovnictví
Anfial - jeden z 64 andělů správců nebeské dvorany
Anděl listopadu - anděl listopadu. On je andělem pokory
Andělé podzimu - Guabarel a Tarquam
Andělé porodu
Andělé půlměsíce a zvířat pro jejich ochranu (Behemiel, Hariel, Thegri, Mtniel, Jehiel, Manakel...)
Andělé ohně - Nathaniel, Arel, Atuniel, Jehoel, Ardarel, Gabriel a Uriel
Andělé skrytých věcí - Satarel a Gethel
Andělé lásky - Theliel, Rahmiel, Raphael a Donquel
Andělé příbytku luny - tam je 28 andělů
Anděl mléka v Zoroastrianismu - anděl strážný skotu Andělé peněz - Uriel, Ariel, Anauel and Rauel
Andělé 12 měsíců - tam jsou andělé pro každý měsíc roku
Andělé svátostí oltářních - Raziel, Gabriel, Zizuph. Gabriel je známý jako "duch svátostí oltářních"
Andělé modlitby - sedm andělů zprostředkujících modlitby našemu stvořiteli (Akatriel, Gabriel, Metatron, Raphael, Sandalphon, Sizouse a Michael)
Andělé deště - Matriel, Matarel, Matariel, Ridya a Zalbesal
Andělé ročních období - řídící andělé čtyř ročních období
Andělé služby(ptáci nebes)- tito andělé mají šest křídel
Andělé léta - Gargatel,Gaviel a Tariel. Tubiel je hlava léta
Andělé neděle - neděle je ovlivněná sluncem. Michael je primární anděl neděle, ale každá hodina má svého sekundárního anděla. Tito andělé jsou, počínaje první hodinou - Michael, Anael, Raphael, Gabriel, Cassiel, Sachiel, Samael, Michael, Anael, Raphael, Gabriel a Cassiel
Andělé slz - Sandalphon a Cassiel
Andělé rostlinstva - Sealiah a Sofie
Andělé vetru - Moriel, Ruhiel, Ben Nez a Rujiel
Andělé zimy - Ctarari, Amabael a Certari. Hlavou andělů je Altrib nebo Attaris
Angerecton - anděl vyvolaný v magickém obřadu, výslovně při vzývání dýmu
Aniel - jeden z početných andělských stráží vrat západního větru. Dává duševní sílu, jasnozření a sny
Anitor - vysoký svatý anděl, vyvolaný v magickém obřadu
Anixiel - jeden z 28 andělů řídících 28 sídel luny
Anthriel - toto je anděl rovnováhy a harmonie vedoucí nás ke zdrženlivosti a pomáhající nám zůstat vždy klidný
Anunna - andělé, kteří jsou pozemskými duchy
Apollyon/Abaddon(Ničitel) - hlídač propasti
Apragsin - božský posel povolaný Bohem k meči
Aquariel - otevírá dveře vnímání k smrti těch, kdo ho prosí. Inspiruje lidstvo k duchovní vývoji
Aralim - přinaší ochranu domova a lásky. Poskytuje důvěru a sebeúctu
Arariel (Azareel, Uzziel) - nositel pošetilosti a jeden z 7 andělů s panstvím nad pevninou. Vládne léčivým vodám země a je andělem rybářů
Arathiel - anděl prvního hodiny noci
Arauchia - anděl pomáhájící nám srovnat se se zradami a lží
Arbatel - anděl odhalení
Archer - řídící duch Vodnáře
Archons - andělé postaveni národy. Archons jsou prvotní planetární duchové. Jsou jimi Uriel, Michael, Raphael, Gabriel, Shauil a Cassiel
Ardarel - anděl ohně
Ardouisur - ženský cherub, je andělem plodnosti a dává snadný porod a mateřské mléko. Ona je volaným "dárcem živé vody"
Arehanah - ukazuje vám cestu k vznešenému životu
Arel - anděl ohně. Jeho jméno je vepsáno do sedmého pentagramu Slunce. Může být také vyvolán v obřadu magie. Anděl zdravého rozumu
Arella - posel
Arial - anděl vedoucí lidskou duši k věčnosti, nebesům nebo peklu
Arias - anděl vůně
Ariel - lvice boží, vzdušný nebo vodní éterický duch. Velký anděl nových začátků v živote, padlý anděl(?)
Armisael - anděl lůna
Arzal - jeden z čtyř andělů, kteří jsou "skvělí a laskaví andělé". Jsou vyvolaní na přání podílet se na tajemství moudrosti Stvořitele
Asaph - vůdce houfu andělu opěvujících Boha
Asasiel - anděl čtvrtku, sdílející vládu se Sachielem a Cassielem
Ashriel - jeden z sedmi andělů s panstvím nad pevninou. On je anděl, který oddělí duši od těla v době smrti. On může také vyléčit hloupost
Asmodej - anděl ničitel, padlý anděl(?)
Asron (slib boží) - šéf 63 strážných andělů sedmi nebes
Assiel - anděl hojivý
Ataphiel - anděl podpírající nebesa třemi prsty
Atar - duch ohně
Attaris - zdroj známek zimy
Atel - anděl čtvrtých nebes a také anděl vzduchu
Athanatos - kouzelný duch planety Merkur, anděl skrytých pokladů Attarib - jeden z ctyř andělů zimy a zdroj známek zimy
Atuesuel - jeden z osmi andělů všemohoucnosti. On je povolán "vykouřit netvory pekla"
Auel - anděl slunce
Auphanim - učí magii a okultním vědám
Auphonim - anděl cestování a sportu
Auriel(světlo boží) - jeden z 72 andělů zvěrokruhu
Ausiul - anděl s panstvím nad Vodnářem
Ayib - duch planety Venuše
Aymelek - anděl Měsíce
Ayscher - služební anděl pro kabalisty v magických obřadech
Azacachia - anděl porážky všech nepřátel
Azael(koho bůh posílí) - jeden z 2 andělů, další je Ouza(Aza). Oni sestoupili z nebes a byli svrženi, hlídač skrytých pokladů
Azariel - anděl léčivé vody země
Azbuga(h) - jeden z 8 velkých trůnů andělských
Azer - anděl elementu ohně
Azliel - anděl vzývání
Azrael - anděl smrti

 

B

Babiel - anděl ctnosti, kuráže a motivace
Bagdial - anděl pečující o nové příchozí v nižších nebesech. Říká se, že je smyšlený
Bahram - anděl vítězství
Balidet - sobotní anděl vzduchu
Ballaton - anděl objevující se na externím kruhu pentagramu Šalamouna
Balthial - jeden z sedmi planetárních andělů a stojí nad duchem žárlivosti
Barachiel - hlídač a živitel dětí božích vládnoucí nad sobotou. Archanděl přidělený Bohem k dozírání nad Jeho adoptovanými dětmi a transformovanými dušemi na všech jejich cestách k nebeskému domovu
Baradi'el - anděl třetích nebes
Barakiel (Barkiel, Barbiel)(osvícení boží) - laskavý anděl úspěchu, bohatství a štěstí, symbol osvícení, jeden z 7 archandělů, řídí radu seraphu
Barbiel - (Burbiel?), anděl října, padlý anděl(?), činí člověka nezranitelným
Barchiel - anděl znamení štíra a ryb, anděl únoru, soucitu a vnitřní síly
Bardiel - jeden ze dvou andělů krupobití
Bareschas(začátek) - velký anděl vyvolaný k opatření ženy
Bariel - anděl 11 hodiny a anděl dlouhého života a budoucího znovuzrození
Barkiel - anděl osvícení (Uriel také měl tento titul).
Barkiel je také jeden z andělů února a je citovaný jako jeden z archandělů. Anděl úspěšný v bojování s démony
Barpharanges - anděl trestu
Bartzachiah - zastavuje bezuzdnost
Baruch (požehnaný) - vedoucí anděl strážný stromu života
Bathor - jeden z sedmi Olympijských duchů, známý jako správce nebes
Beburos - jeden z devíti andělů, který bude vládnout "na konci světa"
Bedaliel - dává tělu energii a vitalitu
Beelzebub - Pán much, padlý anděl(?)
Behemiel - anděl s panstvím nad bestiemi
Belial - padlý anděl(?), duch falše
Ben Nez (jestřáb) - jméno pro anděla Rubiel/Ruhiel. Ben Nez cvičí vládu nad větrem
Benad Hasche (dcery boží) - ženští andělé uctívání Araby
Betheuel - jeden z řídících andělů zvěrokruhu
Blaef - páteční anděl vzduchu
Boel (bůh je v něm) - jeden z sedmi exaltovaných trůnů, rezident v prvních nebesích. Boel drží čtyři klíče k čtyřem koutům země. On řídí planetu Saturn.
Bualu - jeden z andělů všemohoucnosti
Burchat - anděl vzduchu sloužící v čtvrtých nebesích. On řídí neděli a je jedním z poslů Slunce
Butator - anděl kalkulací. On slouží v třetí hodině dne

 

C

Cabriel - anděl s panstvím nad znamením Vodnáře. On je jedním z šesti andělů dlících nad čtyřmi částmi nebes
Cadmiel - anděl zajištující dosažení lidských osudů
Cafiel - padlý anděl(?), způsobuje bouřku
Cahetel - jeden z 8 seraphimů, zvetšuje a zlepšuje plodiny, jeden z 72 andělů uchovávajících jméno boží. S ním koresponduje anděl Asicat
Calliel - jeden z trůnů sloužící ve druhých nebesech, má přinést okamžitou pomoc během protivenství
Caluel - anděl středy. Spolu s Callielem má přinést okamžitou pomoc během protivenství.
Camael (Kemuel) (Kamael) - anděl z řady sil, personifikace božské spravedlnosti, anděl krásy, radosti, štěstí a síly v mezilidských vztazích, seraph (?), padlý anděl(?)
Cambiel - vládce znamení Vodnáře a anděl deváté hodiny. Anděl pro pro zvýšení inteligence
Cambill - anděl osmé hodiny noci
Capabile - jeden ze tří andělských poslů Slunce
Caphriel (silný anděl) - šéf vládce sedmého dne, on je vyvolaný při zaklínání planety Saturn
Caracasa - anděl jara spolu s Corem, Amatielem a Comissorosem
Cassiel - vládce soboty. Anděl osamělosti a slz
Castiel - anděl čtvrtku
Cathetel - tento anděl strážný zahrady zvyšuje růst plodů a udržuje je zdravé. Cathetel inspiruje lidskou rasu v milování všech bytostí přírody.
Cedr - anděl řídící jih
Chabalym - seraph nebo cherubín vyvolaný v kabalistickém magickém obřadu
Chaioth - dává představivost a fantazii
Chaldkydri - archanděl paprsků Slunce, uprostřed mezi cherubem a seraphem. Oni mají 12 křídel
Chamuel - tento anděl podporuje snášenlivost v lidském srdci
Chamyel - jeden z 15 trůnů
Charbiel - anděl společného osudu
Charman - anděl jedenácté hodiny noci
Charms - anděl deváté hodiny dne
Charoum - anděl předsedající směru sever. My obrátíme se na Charoum pro schopnost ocenit mlčení a držení tajemství. Zajišťuje zemi před nadbytkem deště, záplavy a vichřice
Chasan - anděl vzduchu
Chaschmalim - anděl brilantních myšlenek a vynálezů
Chasmali - učit hypnotickému svádění
Chassan - dává síla a kontrola
Chassiel - jeden z duchů Slunce
Chaylon - seraph nebo cherub vyvolaný v obřadu magie
Chayo - trůn vyvolaný v magických zaklínáních. Jeden z 15 andělů uvedených v šesté a sedmé knize Mojžíšově
Chayyiel - šéf svatých (cherub)
Cheratiel - anděl šesté hodiny noci
Cheriour (strašný anděl) - On potrestá zločin a stíhá kriminálníky
Chermes - anděl deváté hodiny noci
Chismael - duch planety Jupiter
Chockmahel - tvoří námluvy k dalšímu sexu
Chosniel (kryt) - anděl vyvolaný pro udělení dobré paměti a otevřeného srdce
Colopatiron - anděl svobody nebo nezávislosti. Jakéhokoliv druhu: ekonomický, tvořivý, duchovní nebo psychologický
Comato(s) - vyvolaný anděl
Commissoros - jeden z čtyř andělů jara
Corabael - pondělní anděl dlící v prvních nebesích, vyvolaný ze Západu
Corat - páteční anděl vzduchu, vyvolaný z Východu, bydlící v třetích nebesích
Cruciel - anděl třetí hodiny noci
Cupra - zosobnění světla

 

D

Dagiel - anděl s panstvím nad rybami
Dalquiel - jeden ze tří princů třetích nebes, další dva jsou Jabniel a Rabacyal, všichni vládnounad ohněm
Damabiah - anděl řady andělů s panstvím nad staviteli lodí
Dameal - anděl úterý přebývající v pátých nebesích
Daniel (bůh je můj soudce) - anděl řady knížectví, pravděpodobně jeden ze skupiny padlých andělů, drží moc nad právníky
Darel - správce světla, on je andělem "první pomoci", On je odpovědný za realizaci světla a milujících energií
Degaliel - anděl, jehož jméno je vepsáno do třetího pentagramu planety Venuše
Derdekea - silný ženský anděl, který sestoupí na zemi pro záchranu lidstva, ona je známá také jako vrchní matka
Devecia - dává rovnováhu, klid a mír
Dina - učil lidstvo po stvoření světa sedmdesát různých jazyků, je to anděl inspirující k moudrosti, znalosti a lásce k učení
Diniel - on je anděl " vázající jazyk vládce"
Djibril - pravdivý duch
Djin - pomocník archanděla Gabriela, on je král sféry ohně
Donachiel - poskytuje všem citům cíl
Donel - jeden z početných andělských stráží
Donquel - anděl lásky
Douma(h) - anděl mlčení a ticha smrti
Dracon - anděl šesté hodiny noční
Drop - ženská nebeská síla, která sestoupí na zemi pro záchranu lidstva
Duchiel - anděl pomáhající držet mysl a tělo mladé

 

E

Egalmiel - on je andělem přitažlivosti
Eheres - anděl vyvolaný hněvem
Eiael - anděl s panstvím nad okultními vědami a dlouhověkostí, je vyvolán žalmem 36
Eirnilus - anděl s panstvím nad ovocem, on je také jeden z duchů šesté hodiny
Eistibus - duch věštby, jeden z duchů čtvrté hodiny
El-Adrel - anděl vyvolaný hudbou
El Auria - anděl plamenu a je srovnáván s Ourielem nebo Urielem
El El - jeden z andělských stráží
Elamiz - anděl jedenácté hodiny noční
Elimiel - anděl inteligence
Eloa - ženský anděl narozený ze slz Ježíše
Elomeel - jeden z vedoucích andělů ročních období
Elomnia - jeden z vedoucích andělů třetích výšek
Enediel - jeden z 28 anděl 28 příbytků Měsíce
Enejie - anděl pečetě vyvolaný v magickém obřadu
Eoluth - cherub pro serapha užívaného kabalistou
Erosoti - anděl Marsu
Eschiel - anděl zastavující sebezničení
Esme - laskavý ochránce
Espiacent - anděl úspěchu práce
Ethnarchs - andělé s pravomocí nad národy
Eth (čas) - andělská síla zajišťující, aby "všechny události probíhaly v jejich stanovené lhůtě"
Euchey - anděl vyvolaný zaříkáváním zlých duchů
Eudaemon (Daemon) - dobrý duch, jeden z řeckých termínů pro anděly
Eurabatres - anděl planety Venuše
Ezechiel - archanděl Ezechiel, anděl smrti a přetvoření
Ezgadi - andělské jméno použité v kouzelnickém obřadu pro úspěšné dokončení cest
Ezrieli - andělské jméno nalezené na Aramejském svitku z Mrtvého moře

 

F

Famiel - páteční anděl vzduchu, pobývá v třetích nebesích
Favardin - anděl března, on řídí 19.den měsíce, jeden z cherubínů
Fracie - úterní anděl, pobývá v patých nebesích
Fromzon - anděl třetí hodiny noční
Furlac - anděl země

Futiniel - anděl páté hodiny denní

 

G

Gabi - sladká forma Gabriela
Gabriel(bůh je má síla) - jeden ze dvou nejvyšších andělů, on je anděl milosrdenství, snu, nositel zpráv, zmrtvýchvstání, pomsty, smrti a odhalení. On je vládnoucí anděl prvních nebes. On je archandělem a poslem Boha. On je prostředník mezi nebesy a zemí On je andělem ledna
Gabuthelon - anděl patřící mezi devět andělů, jež panují "na konci světa"
Galearii(pozemní síly sloužící) - Galearii jsou nejnižší pozice andělů
Galgaliel - šéf andělů kola Měsíce
Galmon - andělský strážce čtvrtých nebes
Gamiel - nejvyšší vládnoucí anděl první hodiny noční
Gargatel - jeden ze tří andělů léta. On jedná v konjunkci s Tariel a Gaviek
Gaspard - duch vyvolaný v magickém obřadu
Gazardiel - anděl s panstvím nad Sluncem, modlíme se k němu za nevinnost, obnovu, probuzení a osvícení
Gedariah - dohlížející šéf andělů třetích nebes
Geliel - jeden z 28 andělů řízení 28 sídel Měsíce
Geno - anděl řady sil
Germael(majestát boha) - anděl seslaný Bohem stvořit Adama z prachu (také Gabriel)
Gethel - anděl postavený nad skrytými věcmi
Ghedoriah - mění špatnou osobnost na dobrou
Giel - anděl s panstvím nad znamením Blíženců
Glauron nebo Glaura - prospěšný duch vzduchu
Glmarij - anděl třetí hodiny dne
Gmial - jeden z 64 strážců sedmých nebes
Gonael - jeden z početných stráží bran Severu
Gotzone - posel
Gradiel (moc boží) - anděl planety Mars
Grasgarben - on řídí znamení Vah
Gurid - anděl letní rovnodennosti, efektivní proti zlému oku
Gutrix - anděl čtvrtka

 

H

Haatan - duch ukrývající poklady
Habbiel - pondělní anděl prvních nebes, on nás obrací k loajální lásce a romanci
Hadakiel - on řídí znamení Vah
Hadiya - průvodce po spravedlnosti
Hafaza - skupina andělů, oni chrání lidi před džiny, lidmi a satanem
Hahahel (Hahael) - anděl řady ctností, chrání misionáře
Hahaiah - On ovlivňuje mysl a odhaluje skryté mystéria
Hakamiah - jeden z cherubů (vyvolaný proti zrádcům) a ochránce Francie
Hakem - andělská stráž čtvrtých nebes
Halacho - duch náklonnosti a duch jedenácté hodiny
Halliza - jméno anděla
Haludiel - anděl čtvrtých nebes seslaný den Páně
Ham Meyuchad - anděl
Hamal - anděl s panstvím nad vodou
Hamaliel - anděl měsíce srpna, vládce rady ctnosti, vládce nad znamením Panny
Hamatiel - řídí znamení Panny
Hamied (Miracles) - slavný anděl zázraku. On je tak bělostný, že můžete vidět jeho neuvěřitelné oči prosvítat skrz. On je dárcem intenzivní lásky
Hananiel(milost daná bohem) - vládce ročních období, archanděl
Haniel (Anael) - šéf řady ctností, jeden ze 7 archandělů, vládce prosince
Hannuel - anděl s panstvím nad znamením Kozoroha
Hantiel - anděl třetí hodiny denní
Haqadesh - zastavuje duševní útoky
Harabael - anděl s panstvím nad zemí
Harahel - ochránce knihoven, archívů, škol a univerzit
Harshiel - váže kouzelníky (spolu s Michalem, Gabrielem, Sarphielem a Azraelem)
Harudha - ženský anděl vládnoucí elementu vodě
Harviel - andělská stráž druhých nebes
Hasmed - anděl zničení a jeden z pěti andělů potrestání
Hasmodia - duch Měsíce
Hatiphas - duch nádhery
Haven - jeden z 12 duchů vládnoucí 12 hodinám dne, je duchem důstojnosti
Hayyel - chrání divoká zvířata spolu s Thurielem, Mtniel a Jehiel
He'el - vládce ročních období
Heiglot - anděl sněhových bouří
Helemmelek - anděl řídící jedno z ročních období
Helison - jeden z pěti andělů výšin. Dalšími jsou Alimiel, Gabriel, Barachiel a Lebes
Hismael - duch planety Jupiter
Hizarbin - duch moře a jeden z duchů druhé hodiny
Hizkiel - jeden z početných stráží v severní bráně
Hngel - anděl letni rovnodennosti a efektivní proti zlému oku
Hod - objevuje přátele, nepřátele a tajemství mysli
Hodniel - anděl s předpokládanou mocí léčit hloupost u mužů
Hormuz - anděl mající v péči první den Měsíce
Humastrav - pondělní anděl, dlí v prvních nebesích
Husael - anděl sloužící v třetích nebesích
Hypezokos (květ ohně) - jeden z nezbytných, účinných a elementárních pravidel
Hyperachii - skupina archandělů řídící vesmír

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode