Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Jména andělů I - Z

I

Iacoajul - anděl jedenácté hodiny noční
Iadara - anděl řízený znamením Panny
Iahhel - inspiruje k rozjímání a osvícení. Dozírá nad filozofovi, poskytuje pomoc při meditaci
Iahmel - anděl s panstvím nad vzduchem
Iax - anděl při emočních potížích
Iciriel - jeden z 28 andělů vládnoucí 28 sídel Měsíce
Idrael - andělská stráž páté nebeské síně
Iedidiel - anděl povolaný v obřadu vzývání
Ieiaiel - anděl budoucnosti
Ielahiah - on chrání smírčí soudce
Ietuqiel - anděl vyvolaný ženami v porodu
Ikkar Sof - andělský vládce měsíců ledna a února
Imriel(výmluvnost bozi) - andělský vládce měsíců května a června
In Hii - jeden z andělů Polárky
Ioelet - anděl vyvolaný k vymítání démonů
Iofiel (Yofiel, Zophiel) - jeden z 7 archandělů šéf řady mocí
Ionel - archanděl zdraví
Irel - anděl obývající pátá nebesa. On vládne úterý
Irin (hlídači) - dvojice andělů dlící v šestých nebesích. Irin, spolu s dvojčetem Qaddisin představují vrchní soud nebeského dvoru
Isda - anděl jídla
Ishim - zvyky/fetiše/hříchy
Ishliah - jeden z andělů řídících Východ
Isma'il - anděl strážný vyvolaný v obřadu zaříkání a dlící v prvních nebesích
Ismoli - velká utěšitelka. Vládce andělů vzduchu, která operuje v pondělí
Israfel - tento anděl hudby inspiruje lidi zpívat, hrát na hudební nástroje a skládat hudbu
Ithuriel(objev boží) - anděl pomáhající zastavit kouření a všechny touhy
Itkal - anděl tvořící harmonické vztahy mezi lidmi
Itqal - anděl citu

 

J

Jael - jeden z dvojice cherubů milosrdenství, řídí znamení Vah
Janiel - anděl pátých nebes, vládnoucí v úterý
Jariel - anděl božské tváře
Jazar - anděl, který si vynutí lásku. Také anděl sedmé hodiny dne
Jazar - génius, který "přinutí lásku". Také sedmé hodiny dne
Jeduthun - on je Pán sboru v nebi
Jehoel - on je prostředník nevyjádřitelný slovy, on je princem přítomnosti
Jehudiel - vládce pohybu nebeské sféry
Jehuel - princ ohně
Jeliel - anděl, jehož jméno je vepsáno do stromu života. On ovládá osud králů. On inspiruje vášeň mezi pohlavím
Jerazol - anděl síly
Jeu - velký anděl, strážce světla a uspořádání kosmu
Jhudiel - nositel boží milosrdné lásky
Jophiel (tvořivá síla) - učí nás vědomě objevit světlo uvnitř
Joustriel - anděl šesté hodiny dne
Jukar - princ nad všemi anděly
Jehudiel (ten, který se ptal boha) - vládce pohybů nebeské sféry

 

K

Kabniel - anděl vyvolaný pro vyléčení hlouposti
Kabshiel - anděl udělující přízeň a sílu.
Kadi(el) - páteční anděl sloužící v třetích nebesích
Kakabel - jeden z andělů souhvězdí
Kamali - duch ochránce
Kandile - jeden z devíti svatých andělů
Karoz - andělský zpravodaj
Katzfiel - andělský princ meče a strážce šestých nebes
Kemiel - jeden z 70 andělů vyvolaných v době porodu
Kepharel - anděl stromu granátového jablka
Kerub - anděl knih a moudrosti, porážky ďáblů
Kerubim - anděl vašich dcer
Kfial - jeden z 64 andělů dohlížejících nad sedmími nebesy
Kirtabus - duch jazyků a deváté hodiny
Kmiel - působí proti zlému oku
Kokaviel - anděl povolující nemožné věci
Korniel - jeden z početných andělských stráží
Kotecha - anděl pečeti
Kutiel - anděl vyvolaný v souvislosti s používáním božských tyčinek
Kyriel - jeden z 28 andělů řídících 28 sídel Měsíce

 

L

Labezerin - duch úspěchu. On slouží ve druhé hodině dne
Labusi - jeden z 5 andělů všemohoucnosti
Lahariel - anděl slehnutí, také pomocník archanděla Michaela
Lamach - anděl, který vykonává vládu nad planetou Marsem
Lemanael - duch Měsíce
Lamediel - anděl čtvrté hodiny noci
Larzod - jeden z "skvělých a benevolentních andělů", pro získání nějakých moudrostí Stvořitele
Lazai - anděl vyvolaný v zaříkání ohně
Lebes - jeden z hlavních andělů
Lecabel - anděl s kontrolou nad rostlinstvem a zemědělstvím, a jeden z 72 andělů uchovávajících mystické jméno boží
Lelahel - anděl zvěrokruhu, panujícím nad láskou, uměním, vědou a bohatstvím
Leliel - jeden z andělských vládců noci
Lepha - anděl pečetě
Liwet - tento anděl vládne myšlenkám a vynálezům
Logos - nejstarší anděl
Luel - anděl vyvolaný užitím božských tyčinek
Lucifer(světlonoš) - jinak Nadanniel, vládce dopoledne a Večernice, nejjasnější anděl, dítě světla a bohužel padlý anděl
Luma'il - anděl strážný

 

M

Madimel - anděl zastavující chudobu a obavy
Mach - anděl vzývání neviditelného
Machidiel(plnost boha) - řídí měsíc březen, při vzýváni tužeb dívek
Madan - anděl panující nad planetou Merkur
Mador - anděl čtvrté nebeské síně
Mael - vládnoucí archanděl vody, anděl prvních nebes
Mahadeo - jeden z 11 andělů se 3 očima reprezentující slunce, Měsíc a oheň. Mahadeo také má (nebo měl) pět hlav
Mahananel - jeden z početných strážců Severního větru
Mahariel - anděl Ráje. On poskytne novou duši pro očištěné lidi
Mahzian - anděl udělující zrak
Maion - anděl s panstvím nad planetou Saturn
Maktiel - anděl s panstvím nad stromy
Malachim - anděl magie a metafyziky
Malaika - anděl
Malkiel - přináší úspěch
Maltiel - páteční anděl vládce v třetích nebesích, učitel anděle Elijah
Mamarao - léčí duševní potíže
Manakel - anděl vodních živočichů
Manu - anděl osudu
Margiviel - anděl tváře a andělská stráž čtvrtých nebes
Marguel - padlý anděl(?)
Maroch - anděl páté hodiny dne
Mastho - duch klamu. On je jeden z nálad desáté hodiny
Matarel - anděl deště. On je jeden z vládců světa
Mathlai - anděl středy a vládce třetích nebes
Mebahiah - anděl s panstvím nad morálkou a náboženstvím
Mehiel - anděl chránící profesory, řečníky a autory
Melakim - anděl dětského bezpečí
Melech - anděl řady sil
Melek - anděl
Melioth - jeden z devíti andělů řídících běh nebes a země
Melkajal - andělský vládce března
Memuneh - anděl snů
Mercury - anděl pokroku
Meresijm - anděl první hodiny dne
Meros - anděl deváté hodiny dne
Meriarijim - hlavní anděl noci
Messiach - anděl vyvolaný vzýváním
Metatron - kancléř nebes, nejvyšší síla hojnosti, princ velké utěšitelky. On je odpovědný za výživu lidstva. On spojuje lidské a teologické. On zápasil s Jakubem. Jeho ženský ekvivalent je Shekinah. Jeho dvojče bratr je Sandalphon, je vybavený 36 páry křídel a nesčetnýma očima. On dlí v sedmých nebesech oslnivější než Slunce. Metatron je považovaný za mocnější než Michael nebo Gabriel. Metatron je učitel předčasně mrtvých dětí v Ráji
Meshabber - anděl mající na starost smrt zvířat
Mibi - velká utěšitelka
Micah (božský plán) - dozírá na duchovní vývoj
Michael - andělsky šéf podporující milosrdenství, lítost, pravdu, posvěcení, požehnání, nesmrtelnost, trpělivost a miluje lidstvo. Je ochranou pro dobré. Anděl nespavosti. On posílí naše nálady v těžkých časech
Michal - anděl obhajoby a božské ochrany
Midael - šéf nebeské armády. Anděl řady válečníků
Miel - anděl středy a jeden z andělů planety Merkur
Mihr - anděl vládnoucí měsíci září a 16.dni v měsíci.
Mihr dozírá nad přátelstvím a láskou
Mikael - anděl ovlivňující rozhodnutí panovníků
Mikhar - jedna z nebeských sil s panstvím nad jarními vodami
Mikiel - jeden z andělů zvěrokruhu
Miniel - velký anděl navozující lásku v jinak chladné a neochotné dívce
Miri - anděl hodiny
Mithra - svítící bůh, má 1000 uší a 10,000 očí, v nebi přiřadí spravedlivě místo duším
Mitzgitari - anděl sedmé hodiny
Mizan - anděl
Moakkibat - anděl panských aktivit
Modiniel - jeden z duchů planety Mars
Monachiel - přináší lásku
Morael - anděl úcty nebo obavy. On vládne nad srpnem a zářím. On má sílu dělat všechno neviditelným
Mordad - anděl smrti
Mqttro - anděl pečující o syny lidí
Mumiah - vládne přírodním vědám, medicíně a fyzice, uděluje zdraví a dlouhověkost, tvoří zázraky
Munkir a Nakir - andělé ukazující utrpení pekla
Mupiel (z úst božích) - anděl vyvolaný pro získání dobré paměti a otevřeného srdce
Murdad - anděl července, je někdy srovnáván s Azraelem. On oddělí duši od těla v smrti
Muriel - anděl měsíce června, anděl třetí hodiny dne
Mutuol - anděl vyvolaný pro požehnání pera a vymítání zlých duchů
Mzpopiasaiel - vůdce andělů hněvu

 

N

Naadame - princ nad všemi anděly
Nachiel - anděl slunce, když je ve znamení Lva
Nafriel - andělská stráž
Nahaliel - anděl nad řekami
Nakir a Munkir - to jsou andělé, kteří navštíví hrobku těch, kdo nedávno zemřeli. Oni jsou určí, kam zesnulý půjde - do ráje nebo pekla
Nakriel - jeden z početných andělských stráží
Nangriel - zastavuje posedlosti a nátlaky
Naophiel - udržuje loajalitu manželů, manželek a milenců
Nariel - panuje nad poledními větry
Narsinha - vtělení muže-lva. On je pán hrdinství
Nathanael (dar bůh) - Nathanael je šestý vytvořený anděl a jeden z 12 andělů pomsty. On je pán nad ohněm. On je anděl šesté hodiny. On je také jeden z 3 andělů (s Ingethal a Zeruch) s postavením nad skrytými věcmi.
Natiel - anděl se silou odrazit zlo.
Ndmh - anděl léta
Nehinah - anděl vyvolaný v necromatických operacích
Nemamiah - posvěcený anděl strážný všech těch. On ochraňuje zvlášť ty, kteří brání práva těch, kdož se nemůžou bránit sami, jako zvířata a děti. Archanděl, hlídač admirálů, generálů. On je také jeden z 72, kteří uchovávají mystické jméno Shemhamphorae.
Neria - lampa boží, anděl.
Neriel - jeden z 28 andělů panujících nad 28 sídly Měsíce
Nesanel - spolu s anděly Meachuel a Gabril, je vyvolaný k osvobození nebo k očištění od hříchu
Netoniel - anděl slávy a proslulosti
Netzach - přináší ducha kamarádství
Nisroc (svoboda) - jeho let do nebes je symbol svobody. Zajišťuje bezpečnost při cestování
Nithaiah - básník, anděl řady mocí. On je vyvolaný na vyřčení názoru. Má vliv na mudrce milujících mír a osamělost
Nitika - duch drahokamů
Noaphiel - anděl
Noganiel - může přinutit někoho, aby tě milovat
Novensiles - devět andělů dozírajících na obnovou věcí a majících sílu vládnout bleskem (Tina, Cupra, Menrva, Summanus, Vejovis, Sethlans, Mars, Mantus and Ercle)
Nuriel - dává vám moc nad jinými

 

O

Och - anděl slunce. Dává perfektní zdraví. "Princ alchymie"
Oertha - anděl severu a chladu
Ofaniel - anděl
Ohazia - jeden z andělských stráží třetích nebes
Olinda - ochránce majetku
Omael - anděl násobící lidstvo, zvěčňuje potomstvo a ovlivňuje hmotu, možná padlý anděl
Omeliel - anděl pomáhající ovládat náladu
Omniel - anděl pomáhající zažít pocit jednoty se vším životem. Modlíme se k Omnielu za zvednutí závoje iluze,že žijeme odděleni od dalších živých bytostí.
Omophorus - on nese zemi na svých ramenou
Onayepheton - jméno ducha kterým bůh pozvedne mrtvé k věčnému životu
Onzo - "spravedlivý anděl Boha"
Ophanim - termín pro řadu cherubů
Ophiel - anděl rozjímání a hluboké duše
Opiel - anděl pomáhající jednotlivcům v získání lásky
Oranir - šéf devíti andělů léta a efektivní proti zlému oku.
Oriares - anděl období zimy
Oriel (Auriel, Světlo boží) - anděl osudu. Vládce desáté hodiny dne.
Ormael - anděl čtvrté hodiny dne
Osael - cherub vyvolaný ceremoniální magií
Oseny - cherub vyvolaný ceremoniální magií
Osgaebial - vládce osmé hodiny
Otheos - nejsvatější anděl vyvolaný pro objevení pokladu. Otheos je nějaký duch země
Ouestucati - ženský anděl kdo přinášející mořský vítr
Oul - pomáhá andělu Dalquielovi v třetích nebesech
Oumriel - služební anděl dlící v čtvrtých nebesích

 

P

Pagiel - anděl vzývání touhy
Pahaliah - anděl vládnoucí teologii a mravům a je jeden z andělů uchovávající mystické jméno Shemhamphorae
Paimonah - pomáhá mluvit a rozumět zvířatům
Palatinates - kouzlo pro udělení daru neviditelnosti
Pammon - anděl šesté hodiny noci
Pancia - "nejčistší anděl" vyvolaný v ceremoniální magii
Paniel - andělské jméno pro oddělení zla. Také nějaká stráž severáku.
Parasiel - andělské jméno. Parasiel je pán pokladů. Objevuhje tajemství ztracených pokladů
Paschar - závoj mezi naším světem a nebesy, mezi vědomím a nevědomím
Pastor - anděl vzývání touhy
Patha - anděl vyvolal v závěru svátečního dne
Patrozin - anděl páté hodiny noci
Patteny - velká utěšitelka
Penat - páteční anděl dlící v třetích nebesích
Pendroz - anděl sedmé hodiny
Permaz - anděl druhé hodiny noci
Pesagniyah - dohlížející anděl jihu
Petahyah - má v péči severní region nebes. Jemu jsou nabídnuté modlitby k vysvobození od nepřátel
Pethel - "nejsvatější anděl" vyvolal v magickém obřadu
Phaiar - anděl
Phakiel - on ovládá znamení Raka
Phaldor - anděl věštců
Phalgus - on je duch rozsudku a čtvrté hodiny dne
Phanuel(Raguel) - archanděl utrpení, princ přítomnosti, anděl naděje. Ztotožňuje se s Urielem a Ramielem
Pharniel - anděl 12 hodiny dne
Pharzuph - anděl tělesných potěšení
Phatiel - anděl páté hodiny noci
Phi-Re - jeden ze sedmi planetárních archandělů a hlava řady ctností
Phorlakh - anděl ctižádosti. Anděl země.
Phul - Pán Měsíce. Phul je vyvoláván jen v pondělí. Phul je nazýván "Pánem sil Měsíce a nejvyšším Pánem léčivých vod."
Pniel - anděl vládnoucí nad měsícem roku
Poiel - anděl řady knížectví. On vládne nad bohatstvím a filozofií. On také je jeden z 72 andělů zvěrokruhu.
Porna - páteční anděl sloužící v třetích nebesích
Porosa - páteční anděl třetích nebes
Praxil - anděl druhé hodiny noci
Presnostix - anděl šesté hodiny noci
Pruel - andělská stráž
Prukiel - anděl šarmu
Psychopompoi - andělé doprovázející duši po tělesné smrti směrem k jejich nebeskému příbytku. Michael, Eliáš a Sandalphon jsou také považovaní za Psychopompoi.

 

Q

Qaddis/Qaddisin - dvojice andělů (s dvojčetem Irin) představovující vrchní soud nebeského dvoru
Qadosch - anděl
Qafsiel - anděl s panstvím nad Měsícem. On hlídá sedmou nebeskou síň. On zahání nepřátele
Qalbam - jeden z početných andělských stráží
Qamiel - andělská stráž
Qaniel - andělská stráž Královna andělů - Panna Maria Marie, Shekinah, Pistis Sophie.
Quelamia - jeden ze sedmi exaltovaných trůnů, andělé dlící v prvních nebesích

 

R

Ra'asiel - anděl vyvolaný v obřadu magie
Rabia - jeden z deseti andělů slunce
Rachel - anděl známý jako paní vzduchu. Ona je jedním z velkých andělů humoru a sebedůvěry
Rachiel - jeden z andělů lidské pohlavnosti. Jeden ze tří andělů pátku
Rachmiel - jeden z dvou andělů slitování. Další je Raphael.
Radueriel - vůdce nebeských sborů, stvořitel menších andělů. Je povznesen nad Metatronem. On je anděl poezie a přemýšlení. O Radurielovi se říká, že "z každého slova z jeho úst, z nějaké jeho písně se narodí anděl". Od doby stvořitele sám má sílu a výhodu dělat to samé
Rael - středeční anděl dlící v třetích nebesích
Raguiel - anděl náboženské znalosti a duchovní víry
Rahdar - s pomocí jeho bratra Phakiela ovládá znamení Raka
Rahtiel - jeden z andělů souhvězdí
Rain - andělé s panstvím nad vlhkostí a deštěm. Modlíme se k němu za obnovu a zlepšení
Rakhaniel - dává síla vůle a velká moudrost
Ramona - moudrý ochránce
Rampel - anděl s panstvím nad horami. My modlíme se k němu za vnitřní sílu, stabilitu a výdrž. Když lezeme na nějakou horu nebo jednoduše zíráme na nějakou horu, tento anděl je blízko
Raphael - Jeden z princů přítomnosti a vladař slunce. Tento archanděl je extrémně hojivý pro všechny živé bytosti. Raphael je andělem radosti, lásky, zázraku a přízně. On inspiruje lidstvo k prosbě a je také ochránce cestovatelů. Raphael také dodává kuráž a povzbuzuje vědecký objevy a znalosti.
Rash - anděl spravedlnosti
Rashiel - anděl zemětřesení
Raueriel - anděl písně
Raziel (Galizur) - anděl tajemství, jeden z archandělů světa, učitel Adama, hlasatel božství a předpokládaný autor knihy anděla Raziel. Hlídač původnosti a království čistých myšlenek.
Regaliel - pomáhá bezpečnému těhotenství a sexu
Rehatiel - hlava sedmi andělů vládnoucí planetám
Rehel - anděl bojující proti nepřátelům náboženství
Rekhodiah - dává dobrý osud, slyší vaše přiznání, drží vaše tajemství
Remiel (milosrdenství) - anděl lidského porozumění a osudu. Jeden ze svatých andělů vedoucí duši k soudu. Také anděl pravdivých vizí
Remliel (probuzení) - Remliel je andělský buditel, jehož cílem je přivádět vyšší síly
Requiel - jeden z 28 andělů řízení 28 sídla Měsíce
Rhamiel - anděl dávající lidskou laskavost
Rhaumel - páteční anděl pátých nebes
Ribbotaim - andělé užívaní jako triumfální vůz boha
Riehol - vládce znamení Štíra
Rifion - andělská stanice páté nebeské haly
Rigziel - je osmý deseti svatý Serafů
Rikbiel - šéf božského vozu
Rimezin - anděl čtvrté hodiny noci
Risnuch - anděl zemědělství
Rochel - anděl ztracených objektů
Roelhaiphar - anděl zabraňující strašným věcem
Rorex - anděl působící proti síle chorob
Rosabis - duch kovů
Ruchiel - anděl jmenovaný nad větrem
Rudosor - anděl šesté hodiny noci
Rusvon - anděl držící klíče k muslimskému pozemskému ráji
Ruwano - velká utěšitelka vyvolaná v kouzelnickém obřadu

 

S

Sabbath - anděl sedící na trůnu jásající nad nebesy, pán soboty
Sabreael - anděl překonávající démona choroby
Sachiel - cherub, dlí v prvních nebesích. On je pondělní (nebo čtvrteční nebo páteční) anděl. Anděl peněz
Sachluph - anděl pečující o rostliny a také druhou hodinu dne
Sagdalon - vládce znamení Kozoroha
Sahaqiel - anděl oblohy
Salilus - otevírá zapečetěné dveře a je jako anděl sedmé hodiny dne
Sam Hii - jeden z vládnoucích andělů Polárky
Samandiriel - tento anděl drží panství nad představivostí
Samax - šéf andělů vzduchu a vládnoucí úterý
Sameron - anděl 12 hodiny dne
Sammael - anděl jedu, Satan, anděl smrti, vládce pátých (sedmých) nebes, jeden z 7 vladařů svět, on je "velký had s 12 křídly"
Sandalphon - původně prorok Eliáš. On je andělský princ, anděl síly a slávy, dvojče Metatrona. Pán nebeské písně, anděl slz a modliteb, Anděl zárodku. On je považovaný za nejvyššího v nebeském království. Spolu s archandělem Michaelem ustavičně bojuje s princem temnoty
Sangariah - anděl půstu
Sangrariel - anděl bránící vstupovat hanebným na nebesa
Sannul - anděl řady sil
Santanael - páteční anděl, dlí v třetích nebesích
Sar cha - doslova princ tváře
Sarafinah - anděl chránící boží trůn
Saraqael - jeden ze svatých andělů nálady
Saranana - anděl
Sarga - jeden z 5 nebeských písařů jmenovaných bohem (další 4 písař je Dabria, Seleucia, Ethan (nebo Ecus) a Asiel)
Sariel(příkaz boží) - těsně spolupracuje s Raguelem, je mu dána role rozhodčího osudu andělů, kteří zbloudili z boží cesty. On je andělem znalosti, andělem smrti, a jeden z vedoucí v nebeských armádách
Sarim - vedoucí nebeský anděl
Sarquamich - anděl z třetí hodiny noci
Sasgabiel - anděl vyvolaný v obřadu zaříkání
Sataaran - duch s panstvím nad znamením Berana
Satarel - anděl nad skrytými věcmi
Savaniah - dělá všechno levitace, práce atd
Savuriel - andělská stráž třetích nebes
Sauriel - anděl smrti
Saxos - anděl zprostředkování
Schachlil - duch deváté hodiny
Schaltiel - anděl s panstvím nad znamením Panny
Schioel - anděl zákona, policie a právní ochrany
Schrewneil - anděl vyvolaný pro získání nějaké dobré paměti a k otevření srdce
Sealiah - anděl ovládající zemské rostlinstvo
Sealtiel - archanděl uctívání a uvažování a čtvrtku. Archanděl Sealtiel stojí před bohem s kadidlem v ruce v ustavičném uctívání. Jeho andělská čistota přetvoří lásku a uctívání, kterou my smrtelní poskytneme bohu. Předpokládaný archanděl, který zastavil se Abrahama před zabitím jeho syna Izáka jako obětí
Sebhael - duch pověřený knihami zaznamenávajícími dobro a zlo
Seclam - anděl řady sil svolal v ceremoniálním obřadu
Sedekiah - anděl
Sedim - hlídač nálady, vyvolaný v zaříkání zlých nálad
Sefoniel - jeden z dvou princů vládnoucích vesmíru, další je Loniel. Splňuje přání a sny
Seheiah - anděl poskytující ochranu proti chorobě a ohni. On také vládne nad dlouhověkostí
Sekel - ženský anděl
Selith - jeden ze dvou andělů hlídajících Pannu Mariu
Serafina - anděl
Seraf - termín pro anděla, význam - ohnivý had. Jeden z andělů s panstvím nad ohněm
Serapiel - anděl páté hodiny dne
Seraquiel - silný anděl seslaný v sobotu
Sereda - s panstvím nad středou
Seref - anděl přepravující k nebesům mrtvoly
Seruf - anděl ohně. On je anděl, jehož jméno zvučí
Seth - anděl
Setheus - jedna z velkých nebeských sil dlící v šestých nebesích
Shahrivar - anděl srpna a čtvrtého dne měsíce
Shakziel - anděl s panstvím nad vodou
Shalgiel - anděl s panstvím nad sněhem
Shateiel - anděl mlčení
Shcachlil - anděl slunečních paprsků
Shekin - ženský aspekt stvoření. Svatý duch. Všichni kdo ji uvidí se okamžitě uzdraví
Shekinah - ženský anděl osvobození a svobody. Je vždy blízko u lidstva
Shemeshiel - anděl pomáhající zastavit zneužití alkoholu
Shermuil - prostředník mezi modlitbami a princi sedmých nebes
Shetel - jeden ze tří andělů sloužících Adamovi
Shimshiel - andělská stráž
Shinial - jeden z 64 andělských dozorců u sedmi nebeských síní
Sialul - duch blahobytu. Anděly sedmé hodiny
Simikiel - anděl zničení, pomsty, potrestání
Sisera - duch touhy
Sitael - anděl k překonání protivenství. Je jeden z 72 andělů zvěrokruhu, také jeden z 72 andělů nesoucích jméno
Shemhamphorae
Sizajasel - anděl řídící znamení Střelce
Sochodiah - dává vám kuráž ve věcech lásky
Sofiel - andělský nad záznamy duše, živých a mrtvých. Anděl rostlinstva
Sohemme - anděl pečetě
Soluzen - anděl
Sopheriel - dává sílu číst myšlenky
Sophiel - hlídačové knih života a smrti
Soqed Hozi - hlídač božských zůstatků, udržuje rovnováhu pocitů a pravdy v našich životech skrz naše partnery
Sosol - panuje nad Štírem
Sothis - anděl
Sphener - nebeská síla vyvolaná proti démonu choroby
Splenditenes - on nese nebesa na zádech. On má šest tváří a úst. On je také volaný monument nádhery
Ssnialiah - jeden z 14 velkých kouzelnických andělů
Stimulator - anděl
Strateia - anděl mající sílu způsobit pád hvězd z nebes
Sui'el - anděl s panstvím nad zemětřeseními
Suna - cherub nebo seraf
Suphlatus - duch prachu
Sura - anděl koránu
Suriel - jako Metatron je princem přítomnosti a jako Raphael andělem hojivosti. On je také nějaký laskavý anděl smrti (jeden z několika). On je jeden z velkých archandělů. On je jedním ze sedmi andělů v systému prvotních sil
Susabo - anděl cest a duch páté hodiny
Susniel - anděl šarmu. Jako "okouzlující" síla, je seskupený s Michalem, Azriel, Shamshiel a dalšími anděly
Syth - anděl

 

T

Tablibik - duch fascinace a jeden z duchů páté hodiny
Tabris - anděl šesté hodiny, anděl svobodného rozhodování, volby a alternativy
Tafel - anděl
Tagas - velký andělský princ
Taharial (Tahariel) - anděl čistoty
Talia - nebeská rosa-jméno anděla
Taliahad - anděl vody, fyzické síly a bezpečí
Tamael - páteční anděl třetích nebes
Tér - jeden z deseti andělů doprovázejících slunce
Tariel - jeden ze tří andělů léta
Taroky - anděl času. Stojí mezi Zemí a nebesy
Tarwan - jeden z 10 andělů doprovázejících slunce
Tebliel - jeden ze sedmi andělů s panstvím nad zemí
Teiaiel - anděl budoucnosti. On je trůn anděl
Telantes - anděl
Tempast - anděl prvního hodiny dne
Temperance - anděl se sluncem na čele
Tepiseuth - anděl
Terathel - anděl řady panství. On "rozmnoží světlo, civilizace a svobodu"
Terentia - andělský hlídač
Tetra - anděl touhy
Tharsis - velký anděl volby a životních rozhodnutí
Thelesis - jedna ze čtyři velkých svítících emanací boha
Theliel - andělský princ lásky
Thiel - anděl sloužící ve druhých nebesích ale také slouží v třetích. On je vládnoucí princ středy
Thoth - anděl osmé hodiny noci
Tiel - andělská stráž
Tileion - anděl
Tilonas - anděl
Time - On je okřídlený se znamením slunce na čele. On lije esenci života z jednoho poháru do dalšího
Tirtael - andělská stráž
Tixmion - anděl
Tomimiel - řídící anděl zvěrokruhu
Torquaret - anděl období podzimu
Trgiaob - on chrání divoké ptáky. Kdykoli slyšíte nějakého ptáka zpívat, Trgiaob je blízko
Trsiel - anděl s panstvím nad řekami
Tsaphiel - jeden z andělů řídících Měsíc
Tual - anděl
Tubiel - anděl vyvolaný pro návrat malých ptáků k jejich majiteli. Také hlava léta
Tulatu - jeden z osmi andělů všemohoucnosti
Turmiel - jeden z početných andělských stráží
Tuwahel - velká utěšitelka
Tzadiqel - archanděl
Tzadiquel - přináší vzpomínku na minulé životy, bývalé inkarnace a budoucí životy. Pomáhá s medicínou a alchymií
Tzadkiel - anděl božské spravedlnosti
Tzaphqiel - chrání před vším zlem
Tzedeqiah - přináší čest, slávu a bohatství

 

U

Ubaviel - anděl s panstvím nad znamením Kozoroha
Umabel - má panství nad fyzikou a astronomií. On je také jeden z 72 andělů uchovávajících mystické jméno Shemhamphorae
Umeroz - anděl druhé hodiny noci
Uriel - anděl literatury a hudby. Uriel dávající dar tvořivého ohně a sílu proroctví. největší požehnání. On je jeden z andělů šance a záchrany
Uriron - anděl vyvolaný proti čarodějnictví a náhlé smrti
Urpaniel - andělské jméno proti zlu
Uvael - pondělní anděl dlící v prvních nebesích
Uwula - velká utěšitelka
Uzza - anděl
Uzziel - jeden z 7 andělů stojících před trůnem slávy. Je také známý jako anděl milosrdenství, pod vedením lodě Metatron
 

V

Valoel - anděl s panstvím nad mírem. Modlíme se k němu za spokojenost
Vaol - anděl talentu a spěchu
Varcan - anděl s panstvím nad sluncem. On je král andělů vzduchu, rozhoduje v den Páně
Vassago - objevuje ženské nejhlubší tajemství. Anděl nalezení ztracených majetků
Vatale - princ nad všemi anděly
Veguaniel - anděl vládce třetí hodiny dne
Vehiel - anděl dávající úspěch
Vehuel - on je také jeden z 72 andělů uchovávající mystické jméno Shemhamphorae
Vehuiah - jeden z osmi andělů plnících modlitby. On řídí první paprsky slunce
Vel - dlí v třetích nebesích. Středeční anděl
Venibbeth - anděl neviditelnosti
Verchiel - anděl měsíce července, vládce znamení Lva. Dává síly rozumu, jazyka, učení a matematiky.
Vesta - hlídač posvátného ohně
Vhnori - jeden z dvou andělů znamení Střelce
Virtues - anděl lidskosti. Oni pomáhají lidem , kteří se aktivně pokoušejí hýbat se světem. Tito andělé jsou zmocněni nad přirozenými silami jako počasí a hvězdná energie
Vohal - anděl síly
Voizia - anděl 12. hodin dne
Vraniel - anděl desáté hodiny noci.
Vretil - archanděl hlídač pokladnice posvátných knih. Říká se, že je moudřejší než jiný archanděl
Vvael - pondělní anděl dlící v prvních nebesích

 

W

Wallim - anděl sloužící v prvních nebesích
Weatta - anděl pečetě

 

X

Xexor - laskavý duch

 

Y

Yabbashael - jeden ze sedmi andělů s panstvím nad zemí
Yahala - jeden z početných andělských stráží
Yahel - anděl otevírající zámky, dveře a tajemství
Yarashiel - jeden z početných andělských stráží
Yashiel - anděl obchodu a úspěchu v zaměstnání
Yefefiah - anděl
Yekahel - anděl
Yephiel - anděl šarmu proti zlu
Yrouel - anděl obavy, běžný anděl.
Yura - duch světla a deště
Yurkemi - anděl krupobití

 

Z

Zacharel - anděl síly
Zachriel - anděl vládnoucí paměti
Zadkiel - anděl útěchy, charity a jemnosti
Zafrire - anděl ranní nálady
Zagzagel - anděl moudrosti, šéf stráží čtvrtých nebes, anděl hořícího keře. Učí nás jak poslouchat a vidět uvnitř
Zahariel - velký anděl vyvolaný k vzdorování pokušení
Zakkiel - anděl řízené bouře
Zalbesael - anděla s panstvím nad deštivým ročním obdobím
Zaliel - úterní anděl dlící v pátých nebesích
Zamael - anděl učení a pohlavních radovánek
Zavael - anděl s panstvím nad vichřicí
Zayday - jeden z andělů sedmi planet
Zazel - velký anděl, zvláště efektivní pro zamilovaná zaklínání. Spolu s andělem Asielem, může být užíván pro ochranu před náhlou smrtí
Zechiel - přináší štěstí, harmonie a radost
Zeffar - "duch neodvolatelné volby". On také slouží v deváté hodině
Zehanpuryu'h - velký andělský princ, generál nebes. Je vyšší než Metatron
Zeirna - duch churavostí a páté hodiny
Zephon - jeden z cherubů. Gabriel poslal Zephon spolu s Ithurielem k nalezení satana. Oni ho nalezli v zahradě ráje, když lákal Evu
Zeriel(bůh je má skála) - princ řady knížectví, vládce Vah, účinný proti hlouposti mužů. Ve srovnání s Urielem, on je anděl září
Zethar - anděl nesmrtelnosti a zmatku
Zianor - anděl
Zidkiel - anděl
Ziquiel - anděl komety nebo meteorů
Zizuph - duch svátostí oltářních a osmé hodiny
Zophiel - duch příkazů, nálady a průvodců
Zuphlas - ochranný duch lesů, stromů a jedenácté hodiny
Zuriel - princ řady knížectví, vládce znamení Vah. Anděl září. Může vyléčit hloupost v lidech

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode