Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Jednota s přírodou

 

Všechny vás zdravím. Je skvělé být tu s vámi živě. Chci odpovědět na některé otázky týkající se mého poselství. Jak jsem byla vychována, kdo jsem, odkud je moje poselství.

Nejprve, odkud mám své jméno a co znamená. Musím říci, že jsem vůbec nevěděla, že jsem Malá babička, až do 30 let. Moje matka byla americká Indiánka, a tak jsem se v dětství zúčastnila několika pow-wow, posvátných ceremonií s předky a podobně. Jako dítě si pamatuji jednu příhodu, kdy jsem seděla se svou rodinou kmene Siouxů, byla jsem malá blonďatá holčička, zamíchaná do velké indiánské rodiny, a cítila jsem se trochu na nepravém místě, ale hrozně mě to zajímalo, bylo mi asi 8 let. Seděli jsme tam a pozorovali velmi posvátný obřad, který prováděli dědové a starší kmene Siouxů. A tu se zastavili, vytáhli mě z davu, posadili a dali mi požehnání. Vůbec jsem nevěděla, co se děje. Všechno se říkalo v lakotském jazyce, kterému jsem moc nerozuměla.

Když se tak vracím do minulosti, takové věci se děly, ale já jsem zůstávala úplně v klidu až do 30 let, kdy mi zatelefonovali a řekli, že domorodé kmeny mě pozorují odmalička, jak rostu, a vědí, že jsem malé blonďaté dítě, které se stane Little Grandmother. Oni to věděli, ale já ne. A ten telefonát, to bylo zajímavé zjištění. Řekli mi, že moje babička, než zemřela, mě učila. A skutečně to tak bylo. Jako dítě jsem nevěděla, odkud přicházejí různé hlasy. Ale vždycky se ke mně v dětství obracely a učily mě velmi specifické lekce, o planetě, o vztazích mezi lidmi, jak milovat, velkým způsobem, jak respektovat přírodu, a podobná témata. V 8 letech jsem nevěděla, jaký to má smysl. Takže když mi ve 30 zavolali a řekli, že vědí, že jsem připravována z druhé strany, bylo to hezké, ale divné, že někdo věděl, čím procházím. Také mi řekli, že na planetě je dalších 11 lidí, kteří dostávali jako děti stejné lekce. A že nám říkají Strážcové moudrosti. Takže to bylo fantastické zjištění, že jsou i jiní lidé jako já.

Ve 30 letech jsem byla povolána, abych se stala šamankou pro domorodé kmeny Siouxů a Salishů, a založila jsem i vlastní kmen, Kmen Mnoha Barev. Pro planetu, pro zemi, abychom se všichni spojili. Kmen Mnoha Barev bude představovat nás všechny, jedno srdce, s jednou matkou, jediné poselství, jediný kmen.

Stát se šamankou, to není snadný úkol. Není žádná škola, kde byste se to mohli naučit. Byla jsem k tomu iniciována už jako velmi malá, a pak ve 30 letech jsem přijala výzvu. Šli jsme přes Rich Woods, kde jsem se stala šamankou. Znamenalo to hodně půstu, hodně modliteb, hodně obětí. Tolik k otázce, jak jsem se stala Little Grandmother: poté, když jsem poznala ty různé domorodé kmeny a kultury, které na mě čekaly po několik set let, na blonďatou holčičku, která dostane jméno Little Grandmother, dostala jsem své posvátné balíčky, v nichž některé věci, jako moje medicína, jsou staré stovky let. Byly udělány před stovkami let, pro mě, a byly uchovány až dodnes. Takhle jsem se tedy stala Little Grandmother, šamankou a Strážkyní moudrosti. Přicházely mi medicíny od domorodých kmenů z celého světa, z Austrálie, Severní Ameriky, Evropy, Oni věděli, že přicházím, dříve než já. A tak jsem do toho musela vstoupit, a dělat, co nelépe dovedu, a pořád se velice snažím, abych nikoho nezklamala.

Otázka: Vydala jste proroctví o roce 2010. Řekněte prosím, jestli se stanou důležité události i v roce 2012, a jak se lidské bytosti mohou nejlépe připravit na příchod změn. Přicházejí velké světelné vlny ze Slunce?

Nu, to jsou velké otázky. Rok 2012, zdá se, že každý k němu má co říci. Mnoho knih, každý o to mluví, jak se svět změní, nebo jak skončí. Ale uvědomte si, prosím, že teprve před pár měsíci náš milovaný děd Don Alejandro, který je dědem všech Mayů, je nositelem veškeré jejich moudrosti, promluvil na Aljašce. Uvědomte si prosím, že všechny ty knihy o roce 2012 nepocházejí od národa Mayů. Jsou to knihy od různých autorů z celého světa, a jejich názory.

Ale Alejandro, praotec Mayů, teprve před pár měsíci řekl, co se stane. Co je v knihách, jsou spekulace. Don Alejandro řekl: Ano, náš svět se změní. Svět, jak ho známe, skončí. Ale není to nic strašného, naopak je to důvod k radosti. Že skončí toto bytí v našich myslích, které trvalo tisíce let, kdy jsme se přidali k organizovanému náboženství, vedli války, hladověli po moci, a bojovali jsme kvůli všemu, co jsme chtěli.
Don Alejandro a mayský národ zůstali vždy v srdci, od počátku. Oni jsou předkové Atlantidy.
Jsou nejstarším národem na naší planetě. Po celou tu dobu zůstali v srdci. Vědí, jak žít svůj život ze srdce, z citů, z emocí, jak se rozhodovat ze srdce. Teď nám přinášejí toto poselství: Musíme změnit způsob jednání, nebo zabijeme matku Zemi. Anebo se pobijeme navzájem.

Musíme se vrátit zpět a začít žít ze srdce. Když si představíme, že jednotné vědomí se spojilo s vědomím ze srdce, přestaneme být lidmi, kteří žijí pořád z mozku, a kde vládne moc, chamtivost, a začneme být lidmi, kteří se vzájemně milují, tak to změní naši planetu. Budeme žít novým způsobem. A tak rok 2012 je koncem světa, jak ho známe. To neznamená, že všechno bude zničeno. Samozřejmě něco se bude dít, protože matka Země se posunuje a obrací, a jak říkají Mayové už po staletí, posunou se póly. To je skutečný fakt. Děje se to právě teď. Sever už není severem. Had světla a života se pohybuje. Zemské energie se skutečně posunují. Dojde k velkému posunu, jak společně říkají všichni Strážcové moudrosti a praotcové, ano, matka Země se posune. Věci se budou hýbat. Změní to trochu i naši krajinu.

My všichni projdeme obrovskou změnou. Neznamená to spoustu utrpení, ani válku v ulicích, ale změní se energie na naší planetě i energie v nás. Naše vědomí udělá vzestup. Budeme více intuitivní, více naplněni láskou. Ano, svět se dramaticky změní. Dojde k planetárním posunům.
 

Planetární posuny už tu byly. Takže se zhluboka nadechněte. Nevěnujte svou energii starostem, co by se mohlo stát, misto toho věnujte svou energii myšlenkám, že žijeme na této planetě v tak zázračné době, během níž vidíme, jak se naše planeta stává naším nebem. Můžeme sledovat, jak se všichni sjednotí ve vysokém vědomí, jak se vědomí zvedá, jak se zvedá uvědomění, a jak používáme své mysli a srdce k vytvoření lepšího světa.
Otázka: Očekáváte, že už v roce 2010 bude odhaleno mnoho věcí. Které jsou nejdůležitější?

Nu, na to se ptají všichni. Samozřejmě, každý by chtěl vědět, co se stane. Nejprve bych chtěla říci, že každá lidská bytost má svobodnou vůli a volbu. A protože máme svobodnou vůli a volbu, zítřejší výsledek se může vždycky změnit. Ale my strážcové moudrosti, praotcově a starší jako kolektivní celek vidíme mnoho velkých možností pro rok 2010. Vidíme nové objevy, lékařské objevy, kterými můžeme pomoci vyléčit masy, Můžeme prodloužit život bez utrpení, posílit kosti starých lidí, nové technologie, abychom byli déle silnější, zdravější a šťastnější. Bylo nám řečeno, a já to vím jako fakt, protože tyhle věci mohu vidět, že na naši planetu přicházejí nové energie. Nové krásné zázračné energie z velkého Vesmíru, sem na naši planetu. Stromy více vibrují, sama Země více vibruje. Přicházejí nové energie, přímo proudí na naši planetu. Začalo to koncem loňského roku s Návratem předků. Také umisťujeme do Země nové, velmi mocné a velmi posvátné krystaly, abychom přestavěli a posílili energetické linie, které existují na matce Zemi. ale také jí dáváme nové mocné linie, protože se posunuje. Aby byla silná a zdravá. A samozřejmě, když je naše matka silná a zdravá, i my jsme silní a zdraví. Letos se toho má stát hodně. Vyjdou najevo staré pravdy, které jsou před námi obyčejnými lidmi skrývány, Protože vědomí stoupá, lži a ošklivosti tu nemohou zůstat. Musejí se rozpadnout. A pravda vyjde najevo. Bude známa veřejnosti. Takže rok 2010, to je vzrušující rok. Já jsem úplně nadšená, pro ty změny, proto, že moc, náboženství a velké peníze se začnou rozpadat. A jak se začnou rozpadat, pravdy vyjdou najevo a uvědomíme si, že nás velice klamali, a to s námi zatřese, otřese našimi základy. A až všechno vyjde najevo, pak se zeptáte sami sebe: Co je pravda pro mě? Co je pravda pro můj život zde? A tak vás prosím, abyste se ptali sami sebe - - protože náboženství je vytvořeno člověkem - co vás činí celistvými. Co vás činí šťastnými. Co vás spojuje s velkým vesmírem tam všude. Říkám vám, že vy jste Velké Já, vy jste stvořitel, i já jsem stvořitel, Máte veškerý potenciál, a veškeré právo, vrozené právo, abyste stvořili svět, v jakém si přejete žít. A žádá se po nás, nejsilnějších ze silných, kteří teď žijeme na planetě, abychom vytvořili jiný svět, abychom si uvědomili, kdo jsme. Abychom si uvědomili svá srdce. Abychom si uvědomili, že se vzájemně milujeme. Můžeme skutečně vytvořit kolem sebe nový svět.

Otázka: Můžete nám říci více o umisťování krystalů, a také, jaké je vaše spojení s těmi krystaly a kde jsou umístěny?
To je dobrá otázka. Všechny ty krystaly jsou velmi staré. Byly uschovány v bezpečí u různých domorodých kmenů. S vědomím, že na naší planetě přijde čas, kdy tyto krystaly budou uvedeny v činnost. S vědomím, že tyto mocné krystaly, které jsou uctívány a uschovávány po stovky let. půjdou do Země před její velkou změnou. A tyto krystaly mi byly darovány, jako strážkyni moudrosti, aby se začalo s jejich kladením do jejich posvátných domovů. Každý z těchto krystalů má velmi specifické místo, kam patří, Mnozí lidé je velmi specificky uctívají a pečlivě je sledují. Nedávají se do Země náhodně. Já jsem dostala specifický návod, kam mají jít, kam se přesně mají umístit, tak, aby se mohly vzájemně spojit jeden s druhým. Takže tyto krystaly nejsou jen tak položeny do Země, ale je u toho posvátná ceremonie, mnoho modlení, uctívání Matky Země, děkování za její život a život, který nám dala. Tyto krystaly jsou posvátné. Jsou posvátné pro mě a já mohu cítit jejich energii a moc. A tak před uložením krystalu do určité oblasti, kam má přijít, se koná posvátný obřad, uctíváme Matku, Tokošilu, Velkého Ducha, Velkého Otce, uctíváme předky, kteří tu byli před námi. Strážce moudrosti, kteří přišli před námi, kteří jsme na planetě teď. Oni nás poučili o tom, co přijde. Že se všechno změní, že lidé na planetě si uvědomí, kým byli, a začnou opět žít podle svých srdcí. A my strážcové moudrosti, kteří jsme tu teď, my jsme tolik nadšení a vzrušení, jsme tady teď a můžeme pozorovat, jak se naplňují stará proroctví, a my se toho účastníme, a je pro mě velká pocta, že mohu pracovat na uzdravení a regeneraci naší Matky Země. I pro nás všechny děti Matky Země. Kde jsou umístěny? Mohu vám říci, kam jsem je už umístila dříve, ale nemohu říci, kam je budu dávat příště. Jeden byl umístěn v Santa Fe v Mexiku. To je teď poušť, ale řekli nám, že toto místo bude opět zelené. A Santa Fe je skutečně velmi zvláštní místo, energie v zemi zde vibruje jinak než na jiných místech, kde jsem byla. Bylo mi řečeno mými staršími, mými vůdci, kam přesně mám ten krystal dát. První krystal byl umístěn během setkání Návratu předků minulý rok. A byly velké obřady, tři dni, velmi intenzívní, dali jsme hodně věcí naší Matce, a na závěr ceremonie byl uložen krystal do Země. Také byl umístěn krystal na místě, které je pro mě velmi zvláštní. Je to místo, kde jsem běhávala, kde jsem vyrůstala sama v divočině, místo, kde jsem si vytvořila velmi hluboký a obohacující vztak k Matce Zemi. Tam mi byly dány mé dary. Je to v Coloradu, na velmi krásném posvátném místě, kde žilo společně sedm různých indiánských kmenů, v krásném údolí, a tam se v létě scházeli, aby děkovali Matce Zemi, a konali posvátné obřady. Byla jsem požádána, abych té půdě opět vrátila posvátnost, a tak jsme provedli velmi krásný obřad, a také jsme tam umístili krystal hluboko do Země. Před pár týdny jsem se vrátila domů z Kalifornie, kam jsme jeli k několika krásným a velmi starým sekvojím, těmto sekvojím se říká naši posvátní prarodiče, a jsou to stromy, které opravdu mají ducha. Je v nich starobylá moudrost. Dostala jsem pokyn jít ke stromu, a ...
 

Přepis: Little Grandmother, Jednota s přírodou, 3/8: Křišťálové lebky


… se strážcem krystalů a s veškerou pomocí z druhé strany, s praotci a pramatkami a drahou Matkou Zemí jsme mohli uložit krystal hluboko do sekvojí, abychom přinesli jejich zdravou energii zpět na západní pobřeží Severní Ameriky. Teď se připravuji na cestu do Mali, kde bude také uložen krystal. Zase dám krystal přesně tam, kam mi bude určeno. Pro umístění krystalů jsou tedy velmi určitá místa, a ta místa uctíváme, děláme posvátnou ceremonii,a pak jdou krystaly do Země.

Otázka: Jakou roli hrají křišťálové lebky?

To je velká otázka. Nevím, do jaké hloubky chcete zodpovědět tuto otázku. Křišťálové lebky jsou velmi a velmi posvátné, protože uvnitř těchto krystalů jsou skutečně duchové. Muži a ženy, vychovaní domorodými kulturami, se učili veškerou moudrost od svého kmene, od počátku toho kmene, všechno, co lze naučit, co se lidé mohou naučit od dětství do dospělosti, a pak jejich život byl záměrně odňat, aby jejich duch mohl přejít do této křišťálové lebky. S veškerým poznáním, s posvátnými pravdami, s veškerou jejich moudrostí. Tyto lebky se mají znovu shromáždit na konci dní, předtím, než se svět změní na nádherné Já, a tito duchové mají vyjít z lebek a učit nás opět ty starodávné pravdy. Jak se to přesně stane, to nemohu říci, ale mohu říci, že jsem viděla několik těchto lebek. Jsou velmi mocné. Jsou v nich skutečně duše, bytosti, které mají tolik moudrosti a tolik učení. Až se sejdou dohromady, celý svět se bude učit z jejich moudrosti. Kolik jich je teď na světě? Nechci říkat příliš mnoho, protože jsme nebyli požádáni, abychom o tomto hovořili, ale ty lebky budou shromážděny. Po dlouhou dobu jich byl jenom určitý počet, ale věřím, že se sejdou dohromady, a na světlo vyjdou i dosud chybějící křišťály, a velmi brzo z nich bude velká šťastná rodina.

Otázka: Jaká je pravá role pyramid na Zemi?


Mohu říci jen to, co vím, ale je toho hodně, co nevím. Takže nebudu tvrdit, že znám odpověď na tuto otázku. Vím to, co mi bylo ukázáno jako strážkyni moudrosti. V pyramidách jsou některé velmi intenzívní věci, které nejsou známy veřejnosti. Vím, že je mnoho velmi intenzivních a velmi důležitých informací, které jsou v Egyptě pod Sfingou. Vím jako fakt, že Sfinga je mnohem starší, než nám uvádějí vědci. Je starší než egyptský národ. A pod Sfingou - myslím, že to bylo vědci odhaleno, ale nebylo to sděleno veřejnosti - je rozsáhlá knihovna s množstvím informací. Starodávné pravdy, starodávné poznání národů, od Atlantidy, až po hvězdný lid, který nám v minulosti pomáhal.Také vím, a sama jsem na vlastní oči viděla, že pyramidy také mají sourozence - jsou to trojčata. Vzorec a rozložení těch pyramid jsou specifické, jsou tam specifické úhly, a přesně se to shoduje s Jižní Amerikou, kde jsou také pyramidy a chrámy. Mají přesně shodné úhly vůči hvězdám, vůči souhvězdím na naší obloze. Nevím, nakolik je to známo veřejnosti, ale vejde to ve známost. Jsou také jejich sestry - trojčata na Měsíci. Přesně stejné pyramidy, skutečně tam jsou. Jsou také postaveny ve stejných úhlech, mají stejné půdorysy a rozložení. Jako hvězdný systém na nebi. Jaká je pravá role pyramid na Zemi? Nemohu vám plně odpovědět na tuto otázku, ale mohu vám říci, že jsme je v minulosti pomáhali stavět. Některé věci v Jižní Americe a v Egyptě jsou starší než samy národy. A jejich technologie a vědění jsou starší, než si umíme představit.

Otázka: Máte také spojení se světem andělů nebo s mimozemšťany?
Nu, já nemám ráda slovo mimozemšťané, protože to zní jako něco velmi od nás odděleného. Mám spojení s druhou stranou. tak jako mnozí strážci moudrosti, a tak jako mnozí lidé na naší planetě, protože my jsme nejsilnější ze silných a máme schopnost vidět přes ten závoj, který se stává velmi tenkým. Mám zkušenosti s mluvením s druhou stranou docela často. V mé práci šamanky se to nyní děje častěji děje, než neděje. Jako dítě jsem byla učena duchy, bytostmi, které nebyly v těle, bytostmi, které vypadají v mnohém jako my, bytostmi světla, to je myslím nejlepší způsob, jak je popsat. Takže já nemluvím o mimozemšťanech, jako o malých zelených legračních mužíčcích. Ale hvězdné bytosti existují, ano, jsou tam naši bratři a sestry,
kteří nás tak velice milují. Když si představíte, jak rodiče milují své děti - tak mi to říkali, když mě jako dítě učili, abych si to představila, a pak si představíte, že nás milují třeba tisíckrát tolik, - to je pro představu, jak velice nás milují. Tak velice chtějí, aby se nám to podařilo, abychom si uvědomili, kdo jsme, byli hodní jeden na druhého, chtějí, abychom si vzpomněli, že tato planeta je posvátná, že ona je naše živá Matka Země. Že je tak velmi milována a je posvátná pro mnohé, a my lidské bytosti jsme velice důležité a velice požehnané, protože my jsme ti, kteří jsou teď tady, v těle, na této planetě. Chtějí, abychom si uvědomili, jak jsme zvláštní, a jak jsme talentovaní. Jen kdybychom si dokázali uvědomit,jak jsme mocní. Můžeme vše změnit a vytvořit nebe na Zemi. Můžeme využít své schopnosti. My jsme tvůrci, naše matka je Bohyně a náš otec je Bůh. My jsme děti Bohyně a Boha, takže i my jsme Bohyně a Bohové. Jen kdybychom si to dokázali uvědomit. A svými emocemi, svými pocity přitáhli to, co chceme zažít ve svém životě. Můžeme vytvořit něco překrásného,
jen kdybychom uměli spojit svá srdce a přestali žít z pozice: Já se nestarám o tebe, ty se nestaráš o mě. Kdybychom se mohli spojit, milovat se, starat se o sebe vzájemně, a milovat tuto nádhernou planetu Zemi jako naši posvátnou Matku, můžeme úplně změnit svou realitu. Umíte si představit, jen na chvilku, že bychom spojili svá srdce a svá vyšší Já? Co bychom dokázali vytvořit! Technologie by se rozvíjely o překot, vynálezy by se rozvíjely o překot,mohli bychom žít z tak vysoké pozice a vytvořit tak rozvinutý svět. A já jsem hrozně těším a jsem šťastná, a chci, aby ta změna přišla. Jsem z ní úplně nadšená.

Otázka: Jak nám mohou v dnešním světě pomoci křišťálové a indigové děti?
 

Otázka: Co jsou indigové děti?


Indigové a křišťálové děti, to je velká otázka. Už jsem řekla v předchozích rozhovorech, o dětech, které přicházejí teď na naši planetu, že pokud je někdo, kdo je elitou těch nejsilnějších ze silných, tak jsou to děti, které se dnes rodí na planetě. A také ti, kteří jsou tu teď. Rodiče těchto dětí jsou ti nejúžasnější, protože musí opustit myšlení a bytí, jaké je dnes ve světě, a přejít k poznání, že se musí něco změnit. K poznání, že musíme pro naše děti zajistit něco lepšího. Protože tyto děti, které přicházejí, jsou naše vyšší energie. Jsou skutečně obdařeny tak, jak žádné děti před nimi. Máme tedy co dělat s velmi a velmi zvláštními dětmi. S dětmi, které umějí vidět, slyšet, které jsou velmi blízko té druhé straně. A my jako jejich rodiče musíme být velmi silní a musíme pamatovat, že můžeme všechno změnit. Proto jsme všichni tak silní, že to máme změnit. Život musí být něco více. A proto začínáme kolísat, začínáme chápat, musíme si vzpomenout, že život je něco více. A my musíme být ti, kteří přinesou změnu. Kvůli těmto nádherným indigovým dětem, kvůli těmto požehnaným bytostem, aby mohly žít v té změně. Ale nemohou žít ve změně, být tou změnou, pokud se nezměníme my. My jsme ten přechodný stupeň mezi dvěma generacemi, který musí říct: Tak dost. Odmítám žít tímto způsobem. V moci, chamtivosti, nestabilitě. Odmítám takto žít. A změníte to. Musíme to udělat. Nejenom pro sebe, ale pro tu nádhernou generaci, která právě vyrůstá na naší planetě. Která bude tou změnou, která nás přivede do zcela nového bytí.

Otázka: Ty jsi dítě přírody. Jak vnímáš přírodu a které aspekty jsou pro tebe důležité?
To je výborná otázka. Já jsem opravdu dítě přírody. Vyrostla jsem tak, že jsem byla venku, jak jen bylo možné, strávila jsem spoustu času venku sama, a začala jsem se učit některé věci jako velmi malá, bylo to pro mě naprosto normální. Když jsem přicházela zpátky do města po pár týdnech venku, zjišťovala jsem, že to, co jsem viděla, slyšela a chutnala, nebylo totéž, co viděly, slyšely a chutnaly ostatní děti. Hodně jsem se naučila poté, co jsem byla požehnána nádherným duchem, který přišel a seděl u mne, a když jsem se příští ráno probudila, viděla jsem svět úplně jinak. Mohla jsem vidět to, čemu jsem říkala moje "kolečka", ale také to, že všechno má barvu, všechno má pohyblivé, vibrující barvy. Popsala bych to, jako když prší nebo sněží a skrze to zasvítí světlo a odrazí se v těch vločkách a je vidět takový třpyt. Vidím to u všeho, co je živé, u nejmenšího lístku trávy, u paroží srnců, nebo kolem stromů. Všechno je živé a má ducha a všechno má v sobě tuhle energii. Je to něco fascinujícího, pro mě je to velmi normální. Jak to popsat? Někteří říkají, že jsem ze SWAT (Jednotka speciálních zbraní), ale já taková opravdu jsem, takhle funguji. Cítím věci jako živé, skutečně mluvím se zvířaty, Když jsme třeba v místnosti a zhasne se světlo a lidé se přemístí, umím říci, kde je kdo, protože vidím energii. Poznám vás chutí, čichem, cítím vibraci, zvuk, strukturu, všechno najednou. A tak je to i s přírodou, se zvířaty, zvířata a stromy jsou moje rodina. Já je velice miluji a starám se o svou rodinu, chci, aby rostla, hluboce je miluji, každou věc, květinu, všechno má pro mě chuť, strukturu, zvuk, vibraci, barvu. A tak když jedu třeba po silnici,ucítím vůni, že něco je blízko silnice, a dávám pozor na strukturu a barvu a zvuk a poznám, jaké je to zvíře, srna, antilopa nebo králík. Všechny smysly mi řeknou, co to je, jakého pohlaví, jak je to daleko, a cítím i emoci toho zvířete. Ano, já jsem zcela jistě dítě přírody, a hluboce ji miluji, a mám uvnitř sebe nějaký smysl pro poznání. Je to můj svět.

Otázka: Jaké je vaše oblíbené zvíře?
To je těžké, já hluboce miluji všechna zvířata, je to opravdu těžké, ale je jedno zvíře, které má zvláštní místo v mém srdci, a to je velká šedá sova. Ty byly v mém životě od malička, asi od 5 let, Hned u našeho domu bylo hnízdo velkých šedých sov. Ty sovy tvořily můj život. Každý rok přilétaly na stromy u našeho domu, dovolily mi přijít velmi blízko a mluvit s nimi, zpívala jsem jim a poslouchala je, prostě jsem seděla na stromě a poslouchala. A když jsem měla nějaký problém, nějaké trauma, utíkala jsem do divočiny. A jedna krásná sova, říkala jsem jí moje sova, byl to vlastně sovák, letěl vždycky se mnou až k řece, kam jsem chodila. Zůstával tam se mnou, než jsem zase šla domů. Několikrát mi přinesl i jídlo, nosil mi ryby a hlodavce. Nosil mi jídlo a žil tam se mnou. A když jsem zase šla domů, letěl se mnou. A jednoho dne jsem šla krmit koně a slyšela jsem nějaké svištění a otočila jsem se, a sova mi narazila přímo do hrudi. Tiskla jsem svého milovaného přítele k hrudi, a slyšela jeho poslední údery srdce. Byla jsem malá a naprosto v šoku, že mi právě zemřel přítel. A když jsem ho pustila a podívala jsem se na něj, uvědomila jsem si, že jeho dráp je zabodnut do mé hrudi. Ten dráp prorazil kůži nad mým srdcem a mám tam jizvu ještě dnes. A nosím jeho dráp na krku při našich obřadech. Takže on zemřel, ale jeho duch je stále se mnou, a jeho potomstvo pořád žije na tom stromě, v mém rodišti. A tak ty sovy mi byly velmi blízké v dětství a jsou pořád. a velká šedá sova je pro mě něco velice mocného, a jsou velmi blízké mému srdci. Další dvě zvířata, která obdivuji, jsou velryby a sloni. Tahle dvě zvířata, sloni na zemi a velryby v moři,mají vyšší energii než kterákoliv jiná stvoření, včetně nás lidí. Tato zvířata pocházejí z něčeho vyššího, z něčeho moudřejšího, a i když vám nemohu říci přesně, co to je, vím to jako fakt, že tato dvě zvířata, velryba a slon, mají vyšší vibraci, vyšší energii, vyšší zdroj, než mají lidské bytosti. Tak to jsou moje nejoblíbenější zvířata.

Otázka: Můžete ukázat na kameru, co nosíte na krku?

Ano, mohu vám ukázat svůj váček s medicínou. Dostala jsem ho, když jsem se stala šamankou. Nosím ho s sebou na obřady, ...
 

.. V tomto váčku jsou všechny mé posvátné věci. Věci, co jsou velmi osobní a blízké mému srdci. Věci, které byly dány do váčku při posvátné ceremonii, dali mi je starší mého kmene, kmenová rada. Nosím tam věci, které jsou mi drahé, ale žádné šperky, nic takového. Mám tam třeba kůru z krásného posvátného stromu, pod kterým jsem spávala. Je mi drahá. Mám tam také pírko z mé krásné sovy. Mám věci z posvátných míst, z posvátných obřadů, a mám je pořád s sebou. Jsou požehnané, a chovám je velmi blízko svému srdci. Je to můj medicinský váček, šamanský váček, takže, to je on.

Víš něco o svých minulých životech?

Trochu vím. Tuhle otázku dostávám často, myslím si, vlastně vím, že tohle je můj poslední život na této planetě. Byla jsem tu už několikrát předtím, takže tohle je moje poslední kolo, než půjdu do něčeho vyššího. Přišla jsem sem se zvláštním úkolem, abych pomohla učit děti této planety, aby si vzpomněly, kdo jsou. Pokud jde o minulé životy, myslím, že - to je můj osobní názor, nepatří to do učení strážců moudrosti - že kdybych si měla pamatovat své minulé životy, tak bych si je pamatovala. Ale nepamatuji. Když se mé okno pootevře, mám záblesky toho, co jsem dělala v minulosti. Kým jsem byla v minulosti. Ale kdybych si měla plně pamatovat tyto životy,tak bych si je pamatovala. Myslím, že to je součástí krásy lidské bytosti, že sem přicházíme a všechno si nepamatujeme. A to je účel, v tom je ta krása a síla, že přicházíme na tuto krásnou planetu a vzpomínáme si, kdo jsme a proč sem přicházíme. Vzpomínáme si na své Velké Já, že jsme Bohové a Bohyně. V tom je taková sláva, taková krása, je to tak úžasné, že navzdory veškerému protivenství si vzpomínáme, kdo jsme byli. Vzpomínáme si, že máme uvnitř duši, důležité božské vlastnosti, že jsme Bohové a Bohyně. A prostřednictvím všech pádů a vzestupů, všech rozhodnutí, která musíme činit každičký den, jsme napojeni na to vše. To, že procházíme touhle zkouškou, je nádherné, fantastické. A tak jestli si pamatuji své minulé životy nebo ne, na tom vlastně nezáleží. Já jenom vím, že jsem si zvolila, že sem přijdu, když mě požádali, abych přišla na tuhle planetu, A já jsem řekla ano, dostala jsem tělo a jsem tady, na této nádherné posvátné Matce. Tak mnoho duší sem nemohlo přijít. A já jsem byla pozvána a jsem tady. Mám to štěstí, že mohu mluvit ze svého srdce a duše. Jsem jenom jedna, ale budu se co nejvíce snažit, aby se něco změnilo. Budu dělat, co mohu nejlepšího, abych si vzpomněla, kdo jsem a co mám učit. Naše Matka Země je posvátná, je to božská bytost, a já ji tak velice miluji. A je to velice těžké, a na jednu osobu je toho hodně, mít na starosti všechny kmeny, Kmen mnoha barev, a muset mluvit k celému světu. Někdy je toho opravdu moc, ale řekla jsem ano, přišla jsem sem, a vím každou buňkou své bytosti, jak důležité je to poslání, přimět každého, aby si vzpomněl, že je Velké Já. Vy jste svým vlastním stvořitelem. Můžete změnit tuto planetu. Můžete změnit to, kým jste. Můžete všechno změnit. Můžete zachránit zvířata před vražděním. Můžete dát lásku neznámému člověku. Můžeme milovat bezdomovce i opilce právě tak, jako milujeme své rodiče. Bez jakéhokoliv souzení můžeme dát lásku každému. Můžeme dát požehnání komukoliv, žít ze svého srdce. Právě proto jsem přišla.

Ať je to jakkoli obtížné, zasvětím svůj život předávání tohoto poselství. Že si musíme vzpomenout na svou Matku Zemi, musíme si vzpomenout, že je posvátná, musíme si vzpomenout, že i my jsme posvátní. A jsme sami sobě stvořiteli. A že jsme bratři a sestry, a není nic, co by nás rozdělovalo. Už déle nebudeme rozdělováni náboženstvím, rasou, vládami, vy jste mí bratři a sestry, ať žijete kdekoli. Jste všichni moji. A já vás miluji. Můžeme se vzájemně milovat. Každý z nás je i tím druhým. Takže, proto jsem přišla. A budu se co nejvíce snažit, abych dělala čest svému poslání.

Medituješ pravidelně? A jak?

Ano, medituji velice často. Medituji vleže, to mi nejlépe funguje. Když sedím, tak je moje energie blokována zkříženýma nohama, nebo rukama. Moje energie se zablokuje. Takže pro mě je nejlepší meditovat vleže. Není žádný nejlepší způsob, jak meditovat. Prostě tak, jak se cítíte dobře, co nejpohodlněji. Takže si lehnu, a něco se stane, nevím, do jaké hloubky to mohu popsat, je to něco, co se děje strážcům moudrosti, je to pocit jakoby velké expanze, je to velmi černé místo, není tam žádný zvuk ani světlo, žádná barva, a moje celé tělo a duch se cítí obrovský. Rozpíná se po celém vesmíru. Nevím, jak to vysvětlit, prostě se stávám vesmírem.
A v tomto stavu nemůžete o ničem přemýšlet, jste prostorem. A pak věci, které mají projít, projdou. Velmi specifickým a důrazným způsobem. Tímhle způsobem jsem učena, o čem mám mluvit, co říkat jako strážce moudrosti, jak odpovídat na otázky. Takže já medituji často. Musím být napojena velmi úzce na Matku Zemi a na velké Vše, Vesmír, Tonkashilu, otce, prapředky na druhé straně, na mé předky, na duchovní vůdce.
Takže ano, medituji často. A říkám své modlitby ke druhé straně každý den.


Prosíme o radu, jak proplouvat životem a projevovat mír a lásku, když se přitom stále střetáváme s ostatními. Jak máme být součástí tohoto světa a přece mimo něj?

To je velká otázka. Protože my všichni máme svobodnou vůli a volbu, a vždycky budeme zažívat věci, které jsou špatné. I když přicházíte z toho nejlepšího místa. I já je zažívám v každodenním životě, i já dělám chyby, i já můžu být ta, která řekne něco, co není správné.

Ale i to je součástí lidské bytosti. Kdyby se od nás skutečně očekávalo, abychom byli dokonalí, nebyli bychom přišli sem. Jde o zkušenost. To je zkušenost, kterou mají zakusit lidské bytosti. A jeden každý z nás dělá chyby. Jeden každý z nás má rány. I já mám hluboké rány. Ještě na nich pracuji.
 

Namísto co byste někoho soudili, což vychází z pozice hněvu - řekněme, že jste na ulici, a někdo na vás křičí, že špatně přecházíte. Vy si myslíte, že jdete na zelenou, ale někdo na vás křičí vulgárnosti. A vy se rozzlobíte a najednou z velmi vysoké pozice klesnete na velmi negativní.

Místo toho, abyste tomu věnovali energii, zkuste pochopit, že i ten člověk má problémy. Ke každému přicházejí problémy, každý den. A tak ten člověk určitě zažil něco obtížného. Ale my tu nejsme od toho, abychom ho soudili. Nejsme tu od toho, abychom proti němu vystupovali. Dejte mu požehnání, svými slovy, když odjíždí, prostě řekněte: "Přeji ti, aby se ti dařilo lépe". Ale ve chvíli, kdy negativně reagujete na jeho ošklivá slova, stáváte se také tou negativní energií.

Takže, ano, je mezi námi spousta negativity. Jakmile pustíte televizi, je to negativní. Když posloucháte, jak lidé mezi sebou hovoří, je to negativní. Co si můžete říci? Třeba: "Rozhodl jsem se změnit program." To neznamená, že musíte ignorovat zprávy, co se děje ve světě. Měli bychom být informováni. Měli bychom se modlit za lidi. Měli bychom pomáhat, kde můžeme. Ale neznamená to, že máme sedět a věnovat všechnu svou energii smrti a ničení, zločinu, který byl právě v televizi, někomu rozhněvanému, který chrlí negativní věci.

Když se lidé pokoušejí bojovat, třeba za mír, to je také špatně. Už není žádný důvod bojovat. My prostě máme pouze být změnou.

Ano, je velmi obtížné žít v tomto světě. Každý se snaží co možná nejlépe, v okolnostech, které má. A někteří lidé si neuvědomují, že tím, že odloží negativitu a začnou žít ze srdce, se stanou šťastnějšími. Ale to je jejich úkolem, aby na to přišli. My můžeme pro ně něco udělat, dát jim požehnání, mluvit s nimi laskavě, ale pak půjdeme dál. Místo abychom se oddávali negativitě.

Všichni máme rány. Každý z nás. Nemůžeme soudit opilého bezdomovce na ulici. Právě tak nemůžeme soudit svou sousedku, co je hrubá na svou matku. Každý z nás má svoje vlastní zkušenosti, a kdo ví, co ten člověk, co je na ulici, vytrpěl. Cožpak ho můžeme soudit, že se potřebuje napít alkoholu? Nemůžeme. Nevíme, co mu jeho život přináší. Nevíme, co se děje v jeho světě, ale můžeme mu dát požehnání.

To mi připomíná něco, co se odehrálo v mém oblíbeném filmu, mnozí ho asi znáte, "Smažená zelená rajčata." Je tam chvíle, kdy starý Smoky přichází do restaurace. Je bezdomovec, má špinavé šaty, třese se, protože se potřebuje napít whisky, je to opilec, a Edie ho přivítá s úsměvem, a posadí ho a dá mu jídlo. A jemu se tak třesou ruce, že to způsobí v restauraci scénu. Nemůže ani jíst. Namísto, co by ho Edie vyhodila a řekla mu, že je to ostuda a aby neobtěžoval, co udělá? Obejme ho, odvede ho stranou a řekne mu krásný příběh a dá mu napít whisky, kterou potřebuje, aby se uklidnil. A řekne mu příběh, aby ho rozesmála. Ona ho nesoudí, ale obejme ho, a řekne mu něco krásného.

To je moje přání, abychom tohle uměli všichni. Abychom viděli všechny jako bratry a sestry, jako krásné bytosti. Nezáleží na okolnostech, jestli na nás křičí nebo tiše sedí v koutě. Pojďme je vidět jako opravdové bratry a sestry, pojďme je milovat. Pojďme jim pomáhat. Takže, ano, ve světě je negativita, s tím nemůžeme nic udělat. Ale můžeme něco udělat s tím, jak na ni reagujeme. Když je v rádiu nějaký nesmysl, hrubosti, nebo pomluvy, které způsobí, že se cítíme špatně, přepněte program. Řekněte něco pěkného, přepněte energii v něco dobrého. Změňte program.

Když vkládáme do svého těla odpad, budeme slabí. A budeme postrádat energii. Ale je jedna technika, kterou mě v minulém roce učili, je velmi cenná a důležitá. Místo abychom si brali energii z lidí, tak jako to děláme po posledních mnoho set let, kdy jsme motivováni prestiží: Kdo zná naše jméno? Kdo zařídí, abychom sami o sobě měli lepší mínění? Jde pořád o prestiž, o pocty, chceme před ostatními vypadat dobře. To je omyl a je to něco, co jsme nikdy v minulosti neměli začít dělat.

Řekněte si: "Mně je úplně jedno, co si o mně myslí lidé." Chvilku o tom přemýšlejte. Je vám úplně jedno, co si o vás myslí ostatní. My bereme energii z ostatních, například tak, že ovládneme konverzaci, chceme být nejhlasitější v místnosti, hádáme se s ostatními - tím se snažíme vzít si energii z ostatních. Místo abychom žili z energie, kterou si bereme z ostatních, je tu systém, který tu vlastně vždycky byl, ale my jsme na něj zapomněli. Stačí pouze vyjít ven. My můžeme doslovně vdechovat energii z rostlin a přírody. Ať je to tráva, nebo stromy, hora, sníh, voda, je v nich dost energie, na živé planetě, pro jednoho každého z nás. Každý se může naplnit až po okraj. Takže, musíme to změnit, přestat brát energii z ostatních, protože my sajeme energii z ostatních, abychom si doplnili svoji. Musíme jít ven a vdechovat energii ze stromů. Doslova ji vdechovat.
Vaše Matka vás udržuje při životě, a dává vám všechno. Každý kousek potravy, každou kapku vody, každý dech. My nemůžeme žít bez své Matky. Je posvátná. Je božská. Takže ji vdechujte ...

A teď, když víme, že energie se můžeme nadýchat venku, dýchat ji z planety, i dávat ji zpět, každým nádechem přijímejme energii a každým výdechem dávejme planetě lásku.

Teď, když víme, že je to možné, a že jsme to měli dělat celou dobu, teď víme, že můžeme dávat energii i naší potravě. Vy, kteří sázíte rostliny v zahradě, sázejte je s láskou.

Modlete se za ně, aby vyrostly silné a zdravé. Aby byly plné výživy, aby jim matka Země předala všechny jemné energie. A když sami nic nepěstujete, když něco přinesete domů a uvaříte to a sednete si k jídlu, nezapomeňte se za to pomodlit.

Náboženství nás naučilo, abychom se modlili k nebeskému otci. Co kdybychom děkovali své Matce za jídlo, které máme na talíři? Ona nám ho dala. Bez ní bychom nejedli. A měli bychom poděkovat jedinému zdroji potravy. Poděkujte za jídlo, které se chystáte jíst. Požehnejte ho vibrující energií, ať je to brambor nebo mrkev, nebo semena, nebo hovězí, buďte vděční za jídlo, které je vám poskytnuto. Modlete se za své jídlo, aby bylo silné a zdravé.

Modlete se za rostliny, které rostou na Zemi. Pak z nich budete přijímat mnohem více energie než dříve. Je to velmi důležité. Pro naši světelnou energii, pro lidské tělo. Je to velmi důležité pro naši duši.

Jak se vyvíjejí nové komunity?

To právě teď probíhá, a mluví se o tom v mém videu "2010". Někteří lidé budou opouštět města a žít v komunitách. Lidé se stejnými zájmy, kteří chtějí žít v souladu s přírodou, chtějí jíst zdravě, mít zahradu. Komunity začínají růst, a když se rozhlédnete tam, kde žijete, po ostatních lidech, kteří smýšlejí stejně v srdci i v mysli, každý z vás by mohl mít svou zahradu, nebo komunita může mít velkou zahradu, kde se všichni společně starají o ni starají, a kde každý má užitek z této krásné organické zahrady, můžete mít i dojné krávy, a můžete dodávat lidem čerstvé mléko. Všude se šíří komunity, i tady v Santa Fe je znám. Kolik práce vložíte do zahrady, takový užitek budete mít z ovoce a zeleniny. Někdo má mléko, někdo konzervuje výrobky.
 

Vystavil Orgonet

zdroj  www.google.cz/imgres

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode