Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Oficiální prohlášení k záležitostem domorodých Američanů

Oficiální prohlášení k záležitostem domorodých Američanů


Little Grandmother je pro mě jedním z nejduchovnějších a nejautentičtějších zdrojů, které znám. Je to moje srdeční záležitost. Některým z vás však stále vrtá hlavou její "důvěryhodnost", a stále mě před ní varují. Tak jim třeba pomůže přečíst si oficiální prohlášení, které vydala sama Kiesha na svém webu. Já naprosto věřím tomu, co říká. Pokládám za pošetilé věnovat energii pomluvám namísto naslouchání jejímu poselství ...


Český překlad jejího prohlášení přebírám od kolegy, který založil českou verzi oficiálních stránek Kmene mnoha barev.
Oficiální stránky Little Grandmother anglicky zde: https://littlegrandmother.net/default.aspx
Orgonet
 

 

 Kiesha, jejíž rodina ze strany matky žije v rezervaci Flathead v Montaně, byla zasvěcena do šamanské cesty ve věku 30 let domorodým Američanem, jménem Falling Feathers. Bylo jí řečeno, že "starší kmene ji sledují" od dětského věku a že nastal čas, aby vstoupila do role šamana. Falling Feathers osobně řídil její iniciaci a učil ji, jak vést obřad, jak se modlit tradičním způsobem s použitím chanupy, jak se modlit při pobytu v inipi a svěřil jí její nové jméno "Malá Babička".

Doposud si dokázala představit jako kmenovou autoritu pouze jeho a jeho funkce v kmeni. Zdálo se, že mluvil za kmen - a s největší pravděpodobností jednal v zastoupení některých členů kmene a domorodých rodin, když ji pro ně žádal o požehnání a uzdravení v roce po její iniciaci. Například, minulý rok, když jedna starší žena z rezervace Flathead zemřela v nemocnici a nemohl být nalezen nikdo z její rodiny, byla zavolána Kiesha. Její jméno bylo udáno úředníkům jako uznávaný duchovní zástupce kmene. Ačkoliv nebyla v rezervaci oficiálně vyhlášena, Kiesha měl každý důvod akceptovat a věřit, že její status jako "šaman" přišel s uznáním celého kmene.

Nedávno Kiesha zavolala kmenové radě a žádala o potvrzení jejího oficiálního postavení v kmeni. Překvapilo ji, když slyšela, že Falling Feathers nejednal s povolením kmenové rady, a proto nemohl být nutně zástupcem kmenové orgánu. Kiesha neměla žádný důvod pochybovat o tom, že její iniciace přišla s plnou autoritou a uznáním. Z tohoto důvodu a proto, že domorodé členové se na ni v prvním roce po její iniciaci obraceli jako na šamana, mluvila ve svém prvním veřejném vystoupení o tom, že byla prohlášena "šamankou pro lid Siouxů a Salishů".

Od své iniciace do funce šamana, obdržela Kiesha "medicínu a posvátné náčiní" od členů několika domorodých kmenů z celého světa, kteří byli vedeni k tomu vytvořit medicínu pro tak zvanou "Malou Babičku". Nějak se tito lidé dozvěděli, kdo vlastně je. Někteří uvedli, že na ni čekali už mnoho let, a znali ji z vizí, kterých se jim dostalo.

Dnes je práce a moudrost Malé Babičky řízena jejími spirituálními průvodci, předky, žijícími stařešiny, duchovními průvodci z lidu Jižní Ameriky a Velkým Duchem. Jejím záměrem je zůstat věrná univerzálnímu povaze poselství, o něž byla požádána, a dále ho šířit a sdílet, i když evidentně nikoliv jako reprezentant jakékoliv tradice domorodých Američanů. Kiesha dál veřejně promlouvá a pořádá léčebné ceremonie, které jsou žádoucí pro léčbu Matky Země. A, přes její dědictví, bude provádět veškeré práce bez použití regálií domorodých Američanů, indiánských posvátných náčiní nebo specifických rituálů.

Její upřímnou nadějí je ctít globální povahu práce, o kterou byla požádána, aby však bylo možno zároveň v maximální možné míře předcházet nedorozuměním mezi všemi členy kmene. S hlubokou úctou k domorodým obyvatelům a jejich moudrosti, bude i nadále vykonávat posvátnou práci, ke které byla povolána, tak, aby bylo zřetelné, že nezastupuje nikoho, kromě sebe a svého vlastního duchovního vedení.

Stejně jako kdokoliv jiný, i Kiesha je člověk, který nepochybně dělá chyby; Kiesha však nikdy "nechtěla" být šamanem, a ani nevěděla, co to slovo znamená, předtím, než byla iniciována. Proč je tady v tuto dobu, je jasné. Je také jasné každému, kdo s ní vykonával nějaký obřad, spolupracoval s ní při léčebné seanci nebo ji slyšel mluvit ze svého srdce, o věcech pravdy, že s ní a skrze ní pracuje Duch.

Jejím nejhlubším přáním je, že budeme pracovat společně pro dobro Matky Země, dohlédneme za naše rozdíly, a pokročíme v posunu vědomí na naší planetě od Ega a mysli k Lásce.

 zdroj www.google.cz/imgres

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode