Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Kurz zázraků

CESTA OD STRACHU K PLNÉ LÁSCE

   Váš duch je celek. Bůh vám dal vše, co potřebujete. Udělal vše, co bylo třeba udělat. Jste věčné bytí, zbavené všech hříchů, které jste nikdy nespáchali. Nemůžete zemřít a nezemřete. Peklem, kterého se obáváte vás jen strašili. Cesta, o níž se domníváte, že jí musíte projít, už je za vámi. Překážky, které vnímáte, už jsou za vámi. Jste na cestě bez vzdálenosti k cíli, který se nikdy nezměnil. Ve světě vzdálenosti nemá cesta ke Kurzu zázraků konce. Ve světě Ducha, kde nikdy nezačala, nemůže skončit.

   Na cestě k tady zažijete slunce a mraky, hory a údolí, průlomy k jasnosti a marast zmatku. Pochybnosti na cestě přijdou, odejdou a znovu přijdou... Ale nezastavujte se. Nenechte se zastavit jevy. Na vaši modlitbu určitě dostanete odpověď. Už jste na vaši modlitbu odpověď dostali. "Nemůžeš mne neslyšet, Otče. To, o co jsem Tě požádal, jsem už od Tebe dostal. " Část vaší mysli je postavena na pravdě, přestože iluze trvá dál. Držte se této části a jevy, které jsou proti lásce, se vytratí. Pouze myšlenky, jež si myslíte s Bohem, jsou pravdivé.

   "NIKDY TĚ NENECHÁM BEZ ÚTĚCHY" - je to Ježíšův slib, že nezávisle na tom, kam ve světě půjdete, bez ohledu na váš pocit, váš Zdroj vás neopustil a vnitřní klid dostanete v okamžiku, kdy o něj požádáte. Nikdy nejste dále, než jednu myšlenku od vyléčení. Po vašem boku kráčí mocní společníci, a to v tomto světě i ve světě za ním. Nekráčíme sami.

   Jakmile se zbavíte strachu, jste v míru se sebou samým, vidíte každého a všechno jako Boha a vše, co zakoušíte, je láska. Dokud jste v těle, není snadné to dosáhnout, protože už jen představa, že jste v těle, popírá pravdu, že jste duch. Někteří lidé dosáhli úplného osvobození, přestože byli dosud v těle, ale je to vzácné. Uděláte to přesně tehdy, až k tomu čas dozraje. Předtím osvícení postupuje ve stádiích. Několik vyzrálých duší se jednoho rána probudí a dosáhne navždy svobody. Větší část lidstva stoupá po schodišti k nebi buď rychle, nebo postupně po jednotlivých schodech.

   Každý krok je odměnou sám o sobě a svět není špatným místem ke zkoumání, když ho sledujeme očima porozumění. Láska je způsob, jímž kráčím s vděčností. Denně ztrácíme několik iluzí, až se náš život stane spíše oslavou než dřinou. Když se rozhlédnete kolem sebe a vše, co vidíte je nebe, stáváte se Světlem, které jste hledali.

   Kéž přijde brzy vznešené probuzení a trvá věčně. Kéž bychom se všichni poznali tak, jak nás Bůh stvořil. Kéž bychom všichni poznali život, jaký máme žít. Kéž bychom všichni milovali, čistě, hluboce a úplně. Kéž by lidstvo našlo svoji lidskost a kéž bychom všichni žili v Božím míru.

Vše, co jste vždy chtěli vědět, aniž byste si přečetli celý kurz 

a našli to tam :

1. Pouze Bůh je skutečný. Veškerá oddělení jsou iluzí.

2. Jste rozšířením a výrazem Boha. Vše, co není Bůh, nejste ani vy. Bůh je láska a jedině láska a stejně tak i vy.

3. Každá myšlenka, která vás napadne, a čin, jež provedete, představuje vaši volbu mezi láskou a strachem. Volte lásku.

4. Účelem těla je komunikovat lásku. Všechny ostatní účely těla jsou zbytečné. Používejte vaše tělo, aby vyzařovalo Ducha do světa, a tělo bude šťastné a zdravé.

5. Ego je nesmírně omezená představa o tom, kdo jste. Není vybaveno k tomu, aby vás řídilo a nemělo by být bráno v potaz při rozhodování, které mají vést k vnitřnímu klidu.

6. Duch svatý je částí vaší mysli, která je spojena s pravdou. Raďte se s ním, abyste konali moudré volby, a bude se vám dařit. 

7. Za zjevným světem je skutečný svět, v němž existuje vše, co si přejete a co si zasluhujete. Můžete vstoupit do skutečného světa v kterémkoli okamžiku, když se rozpomenete na vaši identitu jako duchovní bytosti.

8. Žádný hřích neexistuje. Jsou to jen omyly ve vědomí. Vše, už vám bylo odpuštěno.  Vše, o čem se domníváte, že má původ ve vaši hříšnosti, se nikdy neudálo.

9. Účelem všech vztahů je učinit vás šťastnými. Oceňujte a oslavujte každého, protože všichni jsou stejně milí jak vy.

10. Lidé, kteří se chovají nelaskavě, volají po lásce. Zlo nemá žádnou moc, protože nepochází od Boha. Jedinou silou je láska.

11. K tomu, abyste byli spaseni, nemusíte nic dělat. Zasloužíte si spásu za to, čím jste. Jste už spaseni.  Potřebujete to jen vědět.

12. Ve vesmíru je všeho nadbytek. Máte všechno, co potřebujete, právě tam, kde stojíte, a budete mít vždy vše, co budete potřebovat.

13. Vaším jediným účelem na zemi je starat se o to, aby se více podobala nebi. Dělejte si méně starostí a více se smějte.

14. Smrt neexistuje. Jste věčnými bytostmi. Těla přicházejí a odcházejí, ale Duch je věčný.

zpracovala jsem z knihy KURZ ZÁZRAKŮ - snadno a srozumitelně - Alan Cohen

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode